Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Nina Møller Nordby

[#25150] Bla bla bla .......og ...... bla bla bla

Recommended Posts

Gjest Nina Møller Nordby

Jeg etterlyser større fleksibilitet mht. muligheten til å plukke ut aktuelle kandidater i et søk. Dvs. slik som vi hadde det hvor vi selv kunne huke ut kandidatene. Nå har jeg også blitt en av de som tyr til RHD Gi oss STORE og LANGE lister, ikke små rullegardiner og sider hvor jeg må bla til 'neste side'. Jeg er lei av 'inneholder', 'begynner med' etc! Det flott for et søk, men lite funkjsonelt ved flere. Kristoffersen er ikke nødvendigvis Kristoffersen, men kan være Krist., Christ., Christoffers. etc.... det blir uendelig mye 'blaing' i 'neste side'.Og for ikke å snakke om emigrantsøk som blir uendelig mye bla bla bla bla..........

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Laila N. Christiansen

Henger meg på - det er en del rusk som gjør at jeg faktisk ikke orker å bruke DA som jeg pleier å gjøre. For tiden ligger emi-søk helt brakk pga mer slitsomme søkemuligheter.I emi-base for Oslo 1867-1930 søker jeg etter FOrnavn lik Lars - kommer opp 1935 stk..Så vil jeg ha etternamt... ALLE! og det er jo ikke noe særlig da...da må vi bla.. og bla.. og bla.. jeg vil så gjerne ha tilbake rullegardinen som gjør at man kan se alle på en gang....Nytt søk - etternamn byner på Lars... må da bla gjennom 253 personer (hvis vi ikke vet noe mer..Selvsagt kan man så fortsette og fortsette og snevre inn.. men jeg ønsker meg lang rullegardin tilbake! :)Folketellingssøk blir oftest gjort i RHD - og mye tid går med til å trøste andre som ikke får til.Det blir sikkert kjempefint når vi får testet og gitt tips til programmereren om hvordan ting kan endres...... håper han tar hensyn til det :) Kan selvsagt ikke gjøre alle til laks.. menLaila

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Nina Møller Nordby

Det er f.eks. ikke lett å finne alle disse med skiveleif og forkortelser i navnet uten å bla bla blaaaaaa.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aase R Sæther

Det vil bli enklare når ein får høve til å bruke klammer i alle søk - og det skal visst kome om ikkje så lenge.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Laila N. Christiansen

Jeg vil ikke bare ha klammer - jeg vil slippe å bla... Jeg ønsker meg tilbake til den lange lange rullegardinen..... mye har blitt bedre - men noe blir borte...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alex Pedersen

til Nina og Laila Har dere egentlig tenkt på hvor mye mer tungvint slektsgranskning var før data'n kom?...da snakker vi bla..bla..bla.. Noter ned hvilke sider med ref.nr dere er inne å ser på, så søker dere på det neste gang-da slipper dere 'neste side' og alt det der..(Eller skaff dere alle bygdebøkene rundt omkring).Dere burde være takknemlig for at dette debattforumet og digitalarkivet i det hele tatt finnes på nettet. Husk at det er endel ivrige sjeler som jobber hardt for at dette skal eksistere. Jeg er hyppig bruker og har ingenting å utsette på brukervennligheten- les bruksanvisningen! lykke til;o)mvh 'forundret'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Nina Møller Nordby

Jada det var andre og manuelle tider ....... jeg bruker fremdeles orginalkildene, DA er fremdeles sekundære. Det jeg vil frem til er at systemet var lettere i bruk før det nye kom, og det kan da ikke være hensikten selv om 'alt var så mye værre før' i de manuelle tidene.Nei jeg blander ikke kulepennen og papiret inn i dette. Noen av oss 'blar' mer enn andre og finner det hele litt 'gammeldags'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Nina Møller Nordby

Kanskje det vil være mulig å dekke begge variantene? En variant slik den er og en variant for de store forekomstene slik som Laila beskriver i innlegg 2?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Laila N. Christiansen

Alex - ikke fortell meg hvor vanskelig ting var - for jeg sitter på arkivene minst! en hel dag i uka Jeg er en av dem som faktisk gjør det både for min egen del - og andres! en av de tingene jeg bruker mest tid på er å hjelpe andre - og da er det greit å ikke måtte bruke tid å måtte bla og bla...Så dette er egentlig mest for å tipse at dette har blitt dårligere enn det det var, ikke for å forlange mer av de som jobber for at vi skal ha en lett hverdag! Alex jeg inviterer deg herved hjem til min stue - hvor jeg nå har bygdegbøkene for minst 99% av de bygdene jeg forsker i.Laila

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Oldervoll

No synest eg faktisk de er vrange. I eksempelet som er nemnde er systema nesten heilt like. I begge to søker ein på Lars, og får det same. I det gamel valte ein så alle for etternamn og fekk opp alle etternamnstermane. I det nye vel ein Alle termar og får opp alle etternamna til Larsane. Ingen foskjrll, bortsett frå at i det gamle fekk ein dei opp i ein tekstboks med eigen skrollbar, no brukar ein sida sin skrollbar. Eg kan ikkje med min beste vilje sjå at det er nokon reell forskjell. Men så kan ein i tilegg no leggja inn t.d. ein l i søkeboksen for å innskrenka valet til dei som børja på L. Tidlegare måtte ein gjennom to rundar for å få til det same.Eg kan ikkje sjå at det er noko i det gamle som manglar i det nye, og det nye har ein del som det gamle ikkje hadde. Men det kan ikkje rekna med at alt er heilt likt til evig tid.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Nina Møller Nordby

Det er muligheten til å markere de enkelte postene som vi 'vrange' ønsker oss tilbake.I det gamle fikk vi frem langeeeee lister hvor vi selv kunne huske ut aktuelle kandidater enten ved hjelp av 'shift' eller 'ctrl-tasten'. I disse listene lå også navn med skriveleifer som vi ellers ikke ville ha funnet. Det må jo være en fordel å kunne mixe det beste fra det gamle med det beste fra det nye for å få et funksjonabelt system?Hilsen 'Bla Bla'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anders Alvheim

eg vert so trakkane galen! ka i svarte e da de trur??? ta imot det de får og slutt å syta! herregud....et lass med mannskjit, det er alt de står for! kom igjen og bruk like mykje tid og innsats....... unnskyld Jan....kunne ikkje dy meg. men no er eg forbanna!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Laila N. Christiansen

Anders - velger å se bort fra ditt usaklige innlegg - vi må få lov til å spørre om ting! Det at noen i andre diskusjoner kjører personangrep og kraftuttrykk - det skal ikke hindre oss i å spørre om funksjoner!Jan - det er akkurat det Nina mener som jeg og savner - det å kunne klikke og velge i lange lister - men jeg skal bruke litt mer tid - og vende meg til det nye!Laila

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Oldervoll

Nina og Laila: Som eg har sagt tidlegare; den funskjonen de eterlyser HAR de hatt heile tida.Eksempel:Gå inn i emigrantane for Kristiaia. Vel førenamn lik even og få opp 552 tilslag. Vel så i den nye boksen som kjem inn under Even-søket Etternamn og Alle termar. Då får de lista alle etternamna til Even-ane. Her kan de så kryssa av dei de er intersserte og atter trykkje Søk og få opp dei de er valt. Den EINASTE forskjellen er at de her kan kryssa i staden for å markera med CTRL ENNTER. Det finst to grunnar til dette: Den eine har med framtidig funksjon å gjera, den andre med at den gamle CTRL ENTER-måten hadde svakhetar. Den eine var at det var lett å glippa med CTRL-tasten. Då forsvann alle vala ein hadde gjort. Den andre er at det er 'svakhetar' i webteknologien som gjorde at om ein valde for mange vart dei borte på vegen. Kryssa du av 100 fekk du ikkje 100 med deg og systemet hadde ingen måte å varsla deg om kva som var forsvunne. Det var umogleg, avmerkinga forsvann rett og slett på vegen.Som sagt, einaste forsjellen frå før er at ein no kryssar av i staden for å markera.Men er det kome noko nytt. Om du veit at etternamn børjar på j eller jens eller kva du vil, kan du skriva dette i boksen bak Alle termar og du får med berre dei som børjar på t.d. j. Dermed får du ikkje alle dei andre. Ein tilleggsfunksjon du ikkje treng bruka skulle vel ikkje gjera system ubrukeleg.Dermed gjenstar det at systemet er likt. Og etter mitt syn noko enklare å bruka enn slik det var.Eg ser at folk ikkje finn fram. Men då trur eg kanskje at det er på sin plass å vera ein tanke meir ydmyk. Kvifor ikkje spørja korleis ein gjer det eine og det andre i staden for å påstå det ikkje går? Me treng alle læra.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anders Alvheim

Ja, eg tok nok litt av igår. Og var vel feil diskusjon å blåsa ut i. Men no er det vel reingjort for ei stund :-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddleiv Ringlund

Jan!Ser du ber folk være litt mer udmyke,men hva forventer du.Mange synes det er vanskelig å finne frem i det nye systemet,men det du har gjort er å svare på en arogant måte,som at for meg går det greit. El.at det virker helt fint når jeg prøver.Det skulle vel bare mangle om ikke du selv skulle finne frem i 'rotet'. Nei,du må nok tåle den kritikken som kommer,for du har ikke akkurat vært særlig ydmyk selv heller.Men jeg håper at dette ordner seg for alle på beste måte,for slik det er nå er det ingen som er tjent med å ha det.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gisle Hersvik

Det er ikkje mi oppgave å forsvare nokon her, men den meldinga til Jan var vel ikkje heilt fortjent, han skreiv nettopp:”……Kvifor ikkje spørja korleis ein gjer det eine og det andre i staden for å påstå det ikkje går? Me treng alle læra…..”Det er jo det siste som stort sett går igjen…at det og det ikkje går an…men så går det an allikevel, berre det at bruken av ’systemet’ er feil.Dersom man spør om korleis ting skal gjerast er det lettare å gi svar enn når man må etterprøve det andre har gjort for å finne ut kva som evt er gjort feil. Dersom det er noko ein lurer på, formuler et godt innlegg/spørsmål (sikkert også lurt å gi eksempler på kva ein ønsker).Mangler det funksjonalitet for å dekke ’behovet’ vurderer nok Jan om dette er noko ein skal prioritere.Alle nye ’systemer’ har stort sett barnesjukdomer, men dette vil rette seg med tida, den same erfaringa vil brukerene ogå gjere seg etter kvart. Det ’umulige’ blir ’mulig’ (prøving og feiling er god læring det også).Hurra for det nye søkesystemet!M.v.h.Gisle Hersvik

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Nina Møller Nordby

Det er ikke snakk om at utplukket ikke fungerer, men at det fra noen av oss brukers side var mer funksjonabelt og praktisk i forrige versjon. Er det ikke slik at det er vi som kjenner best hvor skoen trykker?Jeg for min del, og Laila med, legger ned masse tid på å hjelpe andre med å finne emigranter. Det er tidvis vanskelig å finne frem til de rette, men ofte klarer vi det. Jan vet sikkert best hvordan han kan lage slike system, men vi på andre siden (brukerne) vet sikkert best hva som er best i bruk.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Oldervoll

Nina.Men då må du forklara meg kva forskjellen består i. For meg er den så minimal at eg har vanskar med å forstå at det kan opplevast som noko problem i det heile. Men sjølsagt kan eg ta feil. Fortel kva du vil gjera og korleis du gjer det, og så kva det var som var lettare med den gamale versjonen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddleiv Ringlund

Gisle!Forstår ikke helt hvorfor du tar Jan i forsvar da.Men en ting som er sikkert,er at det er mange brukere som sliter alle er ikke like datakyndige. Da må det da tas hensyn til alle,å ikke bare fosse over disse heller.Ser nå at Jan sier:Men selvsagt kan eg ta feil. Selvsagt kan han det,men da er det vel bedre å innrømme det overfor brukerne istendenfor å si at hos meg funker det.Men han ser fortsatt ikke problemene hos de andre likevel.Enkelte ganger kan det være vanskelig å innrømme ting......

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Andersen

Nina: For å ta Lailas eksempel (2) på nytt:Lars Lars ... gir 253 forekomster. Deretter skal du bruke enavn/ Alle termer og du får da en liste du kan velge fra. Alle termer kan også brukes sammen med Lars ..., men da får du ikke opp antallet.Den eneste forskjellen jeg ser er at du ikke lengre kan velge alle navn fra C - K uten å krysse dem ut, men det jo fullt mulig å kjøre flere enavn søk med innhold etc først.Dersom dere mener en sammenhengende liste med alle 253 DB-poster så har vel aldri det vært presentert? Dersom det ikke er mer info å søke etter så er det heller ikke enkelt å se det fra en slik liste.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gisle Hersvik

Tor: Slik har eg også oppfatta det. Oddleiv: Sjølvsagt oppfatter vi endringer ulikt, men det å kritisere noko man ikkje kjenner godt nok er ikkje rette måten å gjere det på, derfor er det nok lurt å fortelle kva ein ønsker…slik Jan oppfordrer i innlegg (19)…og er det manglande funskjonalitet så kan dette etterlyses...Får Jan berre vite om kva som ikkje fungerer hos ein bruker (basert på ein bruker som kanskje til og med bruker systemet feil) så kan han jo berre teste og informere om dette…enten fungerer det eller så fungerer det ikkje…MEN, det bør finnes oppdaterte og enkle brukerveiledninger som vi alle kan ha glede av.Ikkje alle er like datakyndige, men det er ikkje så stor terskel ein skal over for å bruke det verktyet som DA presenterer oss. Som sagt, litt prøving og feiling gjer godt, man lærer korleis systemet fungerer mhp både muligheter og begrensninger - og til slutt lærer man seg å leve med det (?!?!). Ikkje alt er mulig å få til med dei begrensa økonomiske ressursene som eg vil tru DA har tilgang på.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Oldervoll

Eg er lei av å bli æresskjelt og trekkjer meg attende frå debattane. Meldingar om feil kan inntil vidare leggjast inn temaet Nytt søkesystem III. Det kjem eg til å lesa og svara på. Dei andre kjem eg ikkje til å lesa.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Laila N. Christiansen

Håper ikke du føler at vi har 'æresskjelt' - for det har vi ikke - jeg synes vel andre i andre debatter har skjelt mer enn i denne lille runden her... :)Laila

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Oldervoll

Eg har ikkje noko som helst å utsetja på deg, Laila. Men eg går ut frå at du forstår at eg er lei av desse 'debattane'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.