Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#25203] Erik Iverson gift i Bergen 1775 med Metta Marie Ottesdotter - kvar vart dei av?

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Erik Iverson (Skophammer eller Hammer), døypt i Hafslo 12.1.1738, flytte i 1760-åri til Bergen der han 18.6.1775 gifte seg med Metta Marie Ottesdotter.Korkje FamilySearch eller kyrkjebøkene for Bergen kan fortelja om born etter dette parfolket, so spørsmålet mitt er kort og godt:Kan nokon hjelpa meg finna ut kvar det vart av Erik og Metta Marie?Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Er dette en bror av Erik Iversen? Anders Iversen Skorphammer, funnet hans barn blant døpte i Bergen LenkeOg er Ragnhild Iversdatter i et annet tema Eriks søster - gift med Jan Dahl?Grethe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Rindedal

Er ikke så flink med lenker, men Mette Maria fiines som nr.387 i liste over fattige i Bergen i 1800.Er født i Sunnfjord, 78år, enke etter Erik Iversen og ernærer seg som spinnerske. Bor i 1800 i 1.rode på Nordnes, begraves fra 1.rode nr.86 i 1808.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe og Svein for innlegg.Til Grethe: Ja, Erik er eitt av fleire søsken som flytte frå plassen Skophammar i Hafslo til Bergen på 1760-talet. Anders er soleis ein av brørne hans, og eg er svært takksam for at du har identifisert Anders for meg. Eg var ikkje sikker på kva for ein Anders Iverson som var han!Til Svein: Eg er ogso svært takksam for at du har funne att Metta Marie Ottesdotter for meg. Eg ser av alderen både i 1800 og 1808 at ho må ha vore fødd kring 1722, og då er det vel ikkje so underleg at ho og Erik ikkje fekk born i lag. Elles er det underleg at dødsfallet til Erik synest å mangla. Kanskje han døydde utanfor Bergen?Det er vel ikkje so mykje meir å spørja om her, men eg er sjølvsagt framleis interessert i lagnaden til Erik og likeins om nokon skulle veta kvar i Sunnfjord Metta Marie Ottesdotter hadde opphavet sitt!?Eg takkar på ny for framifrå hjelp!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Dette er vel egentlig på sidelinjen av hva du spør om, og også noe du vel vet fra før, men:Blant døpte i Bergen 1668-1815 finner jeg Dorothea Sophia, døpt 10.06.1770, datter av Harmund Schauphammer og Brite Pedersdatter, Nyrkirken (NK). [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=2doep1668&gardpostnr=47907&merk=47907#ovre>Lenke I 1801-tellingen er samme Dorthea Sophia Schophammer gift med kjøpmann Peder Knoph Lenke.Jeg finner en Herman Schophammer, daglønner, død i Bergen i 1776 LenkeI FamilySearch finner jeg en Herman Iversen, døpt 10.07.1735, Hafslo, Sogn og Fjordane, sønn av Ifver Skophammer LenkeKan denne Herman være enda et familiemedlem fra Skorphammer? Faren hans er identisk med faren til Erik Iversen, døpt 1738 Lenke, Anders Iversen, døpt 1740 Lenke og Ragnhild Iversen, døpt 1750

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Iver Erikson Skophammer var husmann under Kroken i Hafslo, og alle dei seks borni som han og den førebels ukjende kona hans fekk, flytte til Bergen. Den eldste Martha var gift med båtbyggjar John Johannesson (sjå tema #25202).Elles vonar eg framleis at nokon kan fortelja meg kvar det vart av Erik Iverson og kvar i Sunnfjord Metta Marie Ottesdotter hadde opphavet sitt!?Nok ein gong, hjarteleg takk for god hjelp!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Ad Mette Maria Ottesdatter fra Sunnfjord:I skifteregister, Sunnfjord, 1677-1845, finner jeg i alt 13 personer som heter Otte til fornavn, og følgende er registrert med skifter i følgende perioder på 1700-tallet:1742-1763: Otte Hermansen, Vågen, Indre Dale [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=skifsfjo&gardpostnr=6233&merk=6233#ovre>Lenke1763-1772: Otte Lisæter, Brandsøy tinglag Lenke1772-1779: Otte Steffensen, Botnen, nordre, Brandsøy tinglag Lenke1775-1787: Det er to registreringer på Otte Jensen, Schrøder paa Underset, Askvold LenkeOtte Eriksen, Vik, Ytre Dale, Lenke1787-1798: Otte Knudsen, Åse, Indre Dale LenkeOtte Monsen, Hellebost, Indre Dale LenkeOtte Hermansen, Fyling, Indre Dale

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.