Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Nina Møller Nordby

[#25320] For få grupper

Recommended Posts

Guest Nina Møller Nordby

Jeg tar opp igjen temaet 'grupper'. Synes det er på tide å modernisere innholdet ......Det hadde så absolutt vært behov for både 'bilder', 'sjømenn' , 'emigranter' med fler. Brukerforum inneholder vel 25.000 temaer, noe som nå skulle være et mer enn godt argument for å modernisere det hele.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Forandringar i debattfouma står ikkje på arbeidslistene våre og kjem heller ikkje til å gjera det med det første. Me har anna arbed som eg trur er viktigare, både for oss og for brukarane.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Det hadde vært knakende 'kjekt å ha' det og..... Jeg oppfordrer andre til GRUPPEpress...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Det er heilt fåfengt. Brukarforumet er ei teneste som kom til fordi me trong ein effektiv måte å kommunisera med brukarane våre, sårleg om korelis systema fungerer. I den samanhengen fungerer det slik det skal. Om nokon synest dei treng eit meir avansert for å diskutera slektsforsking, får dei heller etablera det. Eg kjem ikkje til å bruka tid på å gjera noko meir med debattforumet. Så korkje greuppepress eller anna press vil hjelpa.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Synes du er litt urettferdig ved å kalle flere gupper enn norges fylker for avansert ....., men jeg skjønner at det er bortkasta tid å foreslå noe som helst.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aase R Sæther

Ikkje press, men: Så vidt eg forstår, er det Nina spør om, at lista over fylke i forum blir utvida med fleire stikkord. Eg er ikkje flink til bruke denne gruppeinndelinga sjølv, og ser at mange andre ikkje gjer det heller, men det er tydelegvis folk (m.a.Nina) som brukar det m.a. i sine søk etter å finne kva ein skal prioritere å prøve å hjelpe folk med.Å gjere ei slik endring ser for oss uforståande ut til å måtte vere av dei enklare endringane, samanlikna med kva de elles har utvikla her, men vi tek kanskje feil - ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Dette er ein diskusjon eg ikkje deltek i. Mi oppgåve er å laga eit system som er best mogleg for å finna fram i Digitalarkivet sine kjelder. Det brukar eg største delen av fritida mi på for tida.Det er ikkje aktuelt korkje å diskutera eller å gjera noko med debattprogrammet. Det synest eg kan respekterast. Eg korkje treng eller vil diskutera kor lett eller vanskeleg det er å innføra grupper.Forslag frå Nina til forbetring av analyseprogrammet vil som tidlegare bli tatt mot med takk og verta teken opp til vurdering.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aase R Sæther

Tanken med mitt innlegg var å forvisse meg om at Nina sitt ønskje var rett forstått - altså utviding av eit eksisterande tilbod, ikkje etablering av eit nytt. Men eg har ingen problem med å respektere Jan Oldervolls klare tale.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Det er som Åse sier bare noen 'stikkord' ....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Og mitt svar er at sist dette spørsmålet var oppe, for nokre år sidan, vart dette diskutert seriøst hos oss i DA. Konklusjonen vart at for å kunna gjera det måtte dei gamle databasane byggjast om og det måtte gjerast forholdsvis omfattande forandringar i programmet.Ver så snill, la meg sleppa denne diskusjonen no, kan de ikkje godta at dette ikkje er banalt og at me ikkje prioriterer å gjera det?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.