Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Lars E. Øyane

[#25329] Lars Johnson Evike/Ewie(?) og Anna Marie Bremer - gifte i Bergen 1760 - lagnad?

Recommended Posts

Gjest Lars E. Øyane

Matros Lars Johnson ''Evike'' gifte seg i Nykyrkja i Bergen 7.10.1760 med Anna Marie, kjend som Maria Jensdotter Bremer, døypt i Hafslo i Sogn 15.5.1738. Eg har funne eitt barn etter dei:* John Larsson, døypt i Nykyrkja i Bergen 26.11.1766. Då er faren kalla Lars Johnson ''Ewie''Eg finn ikkje Lars i matrosregisteret for Bergen 1754-1800 eller i FT Bergen 1801, og eg har heller ikkje lukkast finna nokon gode ''kandidatar'' mellom avlidne i Bergen før 1801. So no lurer eg på om nokon av Brukarforumet sine mange glupe lesarar kan koma med gode tips korleis eg kan finna att dette parfolket og kvar det vart av dei og sonen deira? Og kva heitte eigentleg Lars til etternamn?Eg takkar so mykje på førehand for all hjelp!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Davidsen

Sjå i alle høve her: LenkeDette er alt eg orkar denne lange natta, men du kan jo søkje på 'vje' her på DA. Då finn du nokre lenker ...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Bjørn for glimrande og framifrå innlegg. Evje var altso ættenamnet, og no har eg funne m.a. følgjande:Kjøpmann Lars Johnson Evje, 79 år, døydde som enkjemann i Bergen (eller kanskje han døydde i Soknedal?) 24.11.1809. Han budde i Sandviken 1. rode nr. 35. I FT1801 budde han i Sandviken 1. rode nr. 34, og ogso då var han enkjemann, men sonen John med kone og tre born budde same staden.Kjøpmann John Larsson Evje døydde i Bergen 10.5.1853. Han budde då i Sandviken 1. rode nr. 53, og der budde ogso dotteri Anna Christine Evje då ho døydde ugift 10.5.1871.Eg har ogso funne dei to ekteskapi til John Larsson Evje, først 4.12.1787 med Margrethe Elisabeth Harjes, og so 25.3.1800 med Fredrikke Gerhardine Cammermeyer.Men framleis saknar eg:* Dødsdato for Anna Marie Bremer, kona til Lars Johnson Evje, som må vera død før 1801?* Opplysningar om opphavet til Lars Johnson Evje, fødd kring 1730? Kanskje var han ifrå Soknedal? Borgarboki burde gje svar på dette...* Fleire opplysningar om dei to konene til sonen John Larsson Evje?Nok ein gong vil eg takka so mykje for hjelpi, og eg vonar at kanskje nokon kan bidra med fleire tips som kan løysa dei siste spørsmåli?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Den første kona til Jon Larsen Evje kunne muligens være denne: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Lars, jeg kan ikke finne den andre kona (F G Cammermeyer) født i Bergen, men det er vel nærliggende å tro at hun kunne være datter av Johan Sebastian Cammermeyer, 71 år og kapellan i Korskirken i 1801. Ifølge mitt leksikon kom han til Korskirken i 1775.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rolf Erik Sanne

Hei Lars. Din navnebror Lars Evje er min 4xtippoldefar. Jeg har gjennom årenes løp forsøkt å samle informasjon om Lars og hans etterslekt og sitter med ganske omfattende informasjon om slekten. Jeg føler den er litt for omfattende for dette forumet. Er det noen måte jeg kan nå deg på med noe av det jeg har? Og hvordan kommer din interesse inn, finnes han på din anetavle ?mvh Rolf

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Astrid, Rune og Rolf for interessante innspel. Eg er som vanleg overvelda over den gode hjelpi eg får gjennom Brukarforumet i Digitalarkivet!Til Rolf: Eg ættar ikkje sjølv frå Lars Evje, og etter dei sist innkomne opplysningane gjennom Arkivforumet sitt tema #25327, ser det ut til at heller ikkje Anna Marie Bremer høyrer til den ætti som eg held på å grava i. Deler av Bremer-ætti budde i Hafslo i Sogn, og eg held for tidi på med å skriva Gards- og Ættesoge for Luster kommune, som sidan 1964 òg har omfatta Hafslo.Eg har so langt vore overtydd om at Anna Marie Bremer, som i 1760 gifte seg i Bergen med Lars Johnson Evje, måtte vera dotter av Jens Johanson Bremer i Marifjøra i Hafslo, både fordi alderen høver so godt og fordi fleire andre søstrer budde i same nabolaget! Men korkje ho eller sonen John er nemnde i skiftet etter Anna Nagel Jensdotter Bremer i 1801, so Anna Marie Bremer høyrer nok til ei anna grein av ætti og fell soleis ''utanfor'' bygdeboki for Luster, med mindre...?For å verta meir sikker på dette, kan du, Rolf, fortelja meg kva du veit om opphavet til Anna Marie Bremer? Namnelikskapen er stor, og eg kjenner ikkje alle søskeni til Jens Johanson Bremer i Hafslo! Kanskje far til Anna Marie var ein for meg ukjend bror av Jens? Eg har soleis ein sterk mistanke til Christopher Bremer som i 1728 gifte seg i Bergen med ei Maren Cramer. Dei hadde ei dotter Anna fødd i 1737!Nok ein gong hjarteleg takk for glimrande hjelp!Med venleg helsing,Lars E. Øyane - loya@online.no

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rolf Erik Sanne

Jeg fant ikke Anna Maries foreldre ved å søke på Bremer som fars navn. Men ved søk på Bremer som morsnavn fant jeg noen aktuelle kandidater, kromann Svend Pedersen og Margrethe Bremer. Anna Marie var 64 år ved sin bortgang i 1800. Da stemmer fødselsåret 1736 meget bra. Jeg tok opp bruk av morens etternavn i debattinnlegg 3143 og fikk der støtte for at morens etternavn kunne brukes i påfølgende generasjon. Har funnet fødsel til 3 søsken til Anna Maria, men har ikke funnet noen bekreftelse på at de, hvis de vokste opp, brukte navnet Bremer.mvh Rolf

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sølvi Arntzen

Jeg tror ikke Anna Marie Bremer er datter av seilmaker Christopher Bremer (1695-1744) og Maren Hermansdatter Kramer (1701-1772), gift 4.1.1728 i Nykirken i Bergen. De har barna, alle døpt i Nykirken i Bergen:1. Mesterseilmaker Christopher Bremer, født 8.10.1728, død barnløs 10.12.1813, gift 1.g. 20.2.1775 med Catharina Hynnemøer, født 1752, død feb. 1776. gift 2.g. 13.8.1789 med Helene Ellingsdatter Møller, døpt 16.12.1731, død 13.2.1790.2. Harmen Bremer, døpt 21.12.1729.3. Margrethe Christophersdatter Bremer, døpt 7.3.1732, død 1762, gift 2.3.1762 med kjøpmann i Bergen, Henrik Jeremiassen Vahl.4. Anna Christophersdatter Bremer, døpt 3.8.1733, gift 16.1.1756 i Nykirken i Bergen med kjøpmann Johan Henrich von der Ohe, født 1727 i Bergen, død 16.4.1788.5. Henrich Bremer, døpt 2.9.1735.6. Claus Bremer, døpt 13.3.1737.7. Karen Bremer, døpt 11.7.1738.8. Peder Bremer, døpt 14.1.1741, død ugift 4.1.1800 i Bergen.9. Morten Bremer, døpt 17.12.1742, begravd 1.7.1743.Kilder: Sollieds kartotek på Statsarkivet i Bergen. Bergens Historiske Forenings skrifter no.33, 1927, A.M.Wiesener.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rolf Erik Sanne

Kan jeg få lov til å komme med noen tilføyelser til innlegg 10. Mesterbaker Svend Pedersen ble 24.04.1726 gift i DK med Margaretha von Bremen. Paret sees i perioden 1726-36 å få 8 barn. Morens etternavn staves ganske forskjellig ved dåpen til barna; Bræmer, Bremer, Bramer, Brehmer og Bremmer er brukt. Ved Anna Maries dåp i 1736 var faren kromann.mvh Rolf

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

For ordens skyld.Her er den Anne Marie som det refereres til. Lenke Mvh. Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Rindedal

Ettersom Sven Pedersen og Margrete Bremers barn nr.2 døpes Lyder, så er vel hennes foreldre brygger Lyder v Bremen -også Bremer, som tok borgerskap som brygger i 1706, gift med Margrete Rasmusdtr Torgersen. Deres yngste barn døpt i Domkirken i 1719+1723. Ved begravelsen til Lars Jonsen Evie opplyses det at han er født i Sogndal i Stavanger stift. Anna Bremer begraves 1800,bopel Sandviken. Somm fadder i 1766 nevnes også Boel Elisabet Evie.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Rolf, Sølvi, Rune og Svein for nye oppklarande innlegg.No har eg studert denne huslyden litt meir, og eg må seia meg samd med Rolf i at Anna Marie Bremer høgst sannsynleg er identisk med dotteri til Svend Pedersen og Margrethe Bremer. Eg hadde vorte heilt overtydd om eg hadde funne vigsli til nokon av søskeni til Anna Marie; eg finn ikkje nokon av dei andre borni etter Svend og Margretha gifte i Bergen, men fleire av dei døydde nok i ung alder...!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Den Boel Elisabet Evie som var fadder i 1766 , skriver seg også som Jonasdtr.Men det blir mer interessant når man ser på navnet til mannen hennes. Dåpsdato Dåpsår Namn Fars førenamn Fars etternamn Fars yrke Mors førenamn Mors etternamn Kyrkje 46596 Nov 16 1759 Jonas Ole Jonsen Sandsmark matr. Bol Elisabeth Jonasdtr NK 47204 Aug 10 1764 Peder Ole Evie Boel Elisabeth Jonasdtr NK 47626 Nov 04 1767 Dankert Ole Evie Boel Elisabeth Evie NK Han skriver seg som Ole Jonsen Sandsmark og Ole Evie. Sandsmark er en gård på Helleland i Rogaland. Mvh. Rune T.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Og her er nok mannen til Boel død, da skrev han seg som Ole Evje.Lenke Ved ekteskapet med Boel i 1759 skrev han seg som Ole Jonsen Sandsmarch.Kan dette være en bror av Lars? Mvh. Rune T.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

I følge FamilySearch IGI fikk Jon Pedersen og Gitlaug Omundsen sønnen Lars 16.12.1731.Samme paret fikk en sønn Ole i 1728, i Sokndal.Her gifter Jon Pedersen seg med Gitlaug. Lenke Kanskje du skulle fått noen til å sjekke bygdeboken for Hæskestad og gården Sandsmark.Mvh. Rune T.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rolf Erik Sanne

Takk for tipset Rune. Jeg skal sjekke i aktuell bygdebok for eventuell spor etter Lars. Jeg har tidligere bladd meg gjennom alle gårdene i Stein Norem Wisteds hjemmesider for Sokndal uten å finne noen som kan passe med Lars Evje, men har blitt opplyst om at Sokndal's grenser i dag ikke nødvendigvis var de samme som for 250 år siden. Forskjellige kilder (digitaliserte og andre) har indikert at Lars var født i Sokndalsområdet. Og takk for at du fant et 9.barn i rekken av Svend og Margrethes barn. At hun i kirkeboken nå heter Lydersdatter i stedet for en variant av Bremer viser bare at søket må rettes fra flere kanter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Hei Rolf Erik.I Helleland prestegjeld og Hæskestad sokn lå i 1801 en gård som het Eje.Kanskje en ide også å sjekke ut den mens du er i farta. Mvh. Rune T.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rolf Erik Sanne

Hei Rune.Takk til deg for å ha ledet meg frem til Lars Jonsen Evjes foreldre og søsken. Lånte 'Hetland skibreide, Heskestad sokn' på biblioteket og der dukket hele familien opp på Sandsmark. Lars Jonson hadde ikke Evje-navnet knyttet til sin person, slik noen av hans søsken hadde, men han befant seg i Bergen i 1781 i likhet med flere av slektningene.mvh Rolf

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Dette er faktisk min slekt.Jeg stammer fra broren til Jon, Sigmund Pedersen 1682-1763.Peder Johnsen ble gravlagt fra Sandsmark 26.04.1733 (Jons far).Det er uklart hvem han var gift med, men en Guri Sigmundsdtr. ble gravlagt fra Sandsmark 23.03.1738, hun var da 70år gammel.Første sønnen til Peder Johnsen ble døpt Sigmund i 1682. Mvh. Rune T.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.