Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#25449] Syver Olsen, f. 1814, vognmann i Christiania - kven var kona Gunnhild Christine?

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

FamilySearch syner dette ekteskapet frå Garnisonskyrkja i Christiania:11.7.1843 Syver Olsen og Gunnhild Christine JohannesdatterParet får fleire born døypte i Garnisonskyrkja: Jørgen (1848), Christian (1851), Stener (1855) og Stener (1860).I FT1865 finn eg huslyden i Brænderiebakken 18 c i Vår Frelser kyrkjelyd i Christiania:~~~~~~~~~~~~~~~~18345 1 1 Syver Ols. Vognmand e 52 m Vangs Prgj. Hedemarken18346 2 A. Syverts. hans Søn Malersvend ug 22 m Christiania18347 3 Sophie Syverts. hans Datter ug 21 k Christiania18348 4 Jørgen Syverts. hans Søn ug 18 m Christiania18349 5 Christian Syverts. hans Søn ug 14 m Christiania~~~~~~~~~~~~~~~~I 1865 var altso Syver vorten enkjemann.Eg er på leiting etter ei Gunnhild Christine Johannesdotter (Kofoed), fødd i Bergen 25.12.1820, dotter av matros Johannes Hansson/Conradson Kofoed og Anna Cathrine Eriksdotter, vigde i Bergen 18.8.1816. Dei hadde òg ei dotter Sophie Elisabeth, fødd i Kristiansand 14.1.1818!Kan det vera denne Gunnhild Christine som var kona til vognmann Syver Olsen i Christiania?Eg er ogso interessert i fleire opplysningar om foreldri og søsteri til Gunnhild, som ser ut til å forsvinna frå Bergen etter 1820. Kanskje ogso dei hamna i Christiania?Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Gunnild Christine Johannesdatter, alder 28, som ekter Syver Olsen 11.07.1843, er oppgitt født på Hadeland, farens navn er oppgitt til Johannes Hansen. Hun fikk koppervaksine rett før vielsen i Christiania, så den opplysningen er verdiløs i denne sammenheng.Men at både alder og fødested skulle være så mye feil ?Skal se om jeg finner hennes begravelse.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Sønnen Stener dør forresten allerde 22.07.1860, fant ham først - de bodde også da i Brænderibakken. (Garnisonsmenigheten). Like over fant jeg henne, død 14.06.1860 'Konen Gunnild Kirstine Johannesdatter, hendes Mand afskediget Militair og Vognmand Syver Olsen Brænderibakken'. Hennes alder oppgitt til 47. (Døde i barselseng). Ingen ytterligere opplysninger.Aldersmessig beveger vi oss lenger og lenger fra 1820.I dødsfallsprotokollen for skifteretten i Christiania er hennes alder oppgitt til 46 år ved død. ( 5 umyndige barn på dette tidspunkt, sønnen Stener er den ene, de 4 andre har du i folketellingen )

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Geir for raske svar på innlegget mitt!Etter dei opplysningane som du no legg fram, ser det ikkje ut til at dette er rette jenta, men eg kan heller ikkje finna noki Gunnhild Christine fødd på Hadeland, i alle fall ikkje hjå FamilySearch! Det næraste eg kjem er ei Gunnhild Johannesdotter, døypt i Gran 19.2.1815 av foreldri Johannes Hansson og Karen Andersdotter, men kanskje ein eller annan ''Hadelandsekspert'' kan finna noko meir?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.