Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Tor Wollan

[#25685] Femmerslekta på Nordmøre

Recommended Posts

Gjest Tor Wollan

Hva er riktig far til: Gunhild Marie With (Christophersdtr/Jacobsdtr) Femmer f 1728 eller 1730?? gift med Elling Andersen Skei f. 1716 i Gjemnes på Nordmøre Paret drev gården Endreset på Frei, Nordmøre frem til de døde på 1760-talletBygdebøkene for Gjemnes, Frei og Tingvoll skifter mellom følgende foreldre:Christopher Hanssen Femmer f 1681 gm Dorothea Elisabeth With på Torviknes i Gjemnes eller Jakob Jørgensen Femmer f.1699 gm. Sophie Rasmusdotter Borch på Kvalvåg i TingvollHåper at noen kan 'løse' mysteriet! Med hilsen Tor W på Hølonda

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Wollan

Hei! Tusen takk for innlegg! Har sett slektsoversikten til Simon Ellefsen, tror den er noe ufullstendig? Ut fra Gjemnesbøkene, Freibøkene og Tingvollbøkene samt annet materiale har jeg funnet følgende: Christopher Hanssen Femmer og Dorothea Elisabeth With får ?? barn.1: Hans f 1709-døde ung 2: Hans Christophersen With Femmer f 1710, magistratspresident i Kristiansand, gift med rådmannsdatter Karen Lund 3: Bastian With f 1711 -d 1711 4: Bastian With f 1713- døde ugift 5: Jacob Christopher f 1714 6: Elisabeth With f 1716 gm Knut Hanssen Juul ? 7: Jacob Christopher With Femmer f 1719 8: Dorothea Christophersdtr With Femmer f 1721 gm Johan Lyche, bosatt Lychegarden i Torvika. Se lenger bak. 9: Jørgen Christopher With Femmer f 1722-d 1762 gm Ingeborg Munthe Lem. De fikk dattera Anna Friis Femmer f 1759, onkelen Ludvig Munthe Lemchow i Molde tok seg av ho etter at Jørgen døde. 10??:Gunnhild Maria With Christophersdotter Femmer f. 1728? som gifter seg med Elling Andersen Skei f. 1716. Spørsmålet er om nr 10 eksisterte hos disse ??

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Brede

Hei igjen!Ved sjekk på FS fant jeg på VRI Gunild Maria Christophersdatter Femmer døpt 12. juli 1718 i Tingvoll (Øre) - far Christopher Femmer (Batch number C422404). Riktig nok står det der også at hun døde 12. juli 1718, men det virker noe rart.Ifølge samme kilde opplyses også at Gunild Maria Femmer giftet seg med Elling Andersen 15. juni 1751 i Tingvoll (Øre) Batch number M422404.Odd Brede

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Wollan

Takk skal du ha Odd ! En del ting kom på plass nå!mvh Tor

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jonny Lyngstad

Det er skifte etter madame Dorthea Elisabet With paa Taarvigen den 12. februar 1761, se side 587 i skifteprotokoll for Nordmøre. Dette skiftet mangler i bygdeboka for Gjemnes. Hun hadde barn fra 2 ekteskap, 6 barn fra første og ett fra andre ekteskap. De andre barna var døde uten livsarvinger. Hennes arvinger:1. Hans2. Hr. NicoliaFemmer, rector i Christiansand (døpt 14. post Trin 1723 - Nicolaus)3. Elisabet (g. 11/6-1754 m. Knut Hansen Juul (Juel) på Smedneset, Averøy.4. Dorothea5. Jørgen Christopher.6. Gunild Maria Femmer gift m. Elling Andersen Schej, bor paa gaarden Endreset.og barn med sin gjenværende ektemann (Erik Sivertsen): Martha With, døde for 6 år siden, var gift med Elling Endresen Ohrset, 1 barn: Endre Ellingsen, 8 år.Det betyr altså at din Gunnild Maria er datter til Dorothea og Christopher.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Kristiansen og Tor Larsen

Og de samme barna til Christopher Hansen Femmer har også ETC Lenke i sitt arkiv. For det det er verdt (ETC har ikke oppgitt kilder, han døde før han rakk å skrive det ned i arkivet sitt), har ETC følgende om denne familien, og vi tar ikke med flere slektsledd enn barna til Christopher og Dorthea. (+ = død, x = gift med), og vi tar ikke med leddene foran:'B6. Christopher Hansen Femmer f. 1681 + 1728 Torvik. Boet fallitt. Proprietær til Torvik. x Dorothea Elisabeth White. f. 1689 +1761. Datter av hytteskriver, senere gårdbruker Bastian Torstensen White på Røme i Orkdal og hustru Lisbeth Stensdatter Meldahl. Hun x2 Erik Sivertsen Torvik.C1. Bastian White Femmer +ugiftC2. Hans Christophersen Femmer f. 1711 +176?. Justisråd og magistratspresident i Kr.sand S. x Karen Lund +177?. Datter av rådmann Lund i Kr.sand S.C3. Elisabeth Femmer f. 1716 +1789 xKnud Hansen Juul f. 1724 +7/4 1789 Kvernes. Gårdbruker på Smidnesset i Kvernes.C4. Nicolai Christophersen Femmer f. 21/8 1723 +18/4 1787 Arendal. x1 Else Olsdatter Lund x2 Stavanger 14/8 1764 Adelus Marie Valentinsen sal. Nyrop døpt 4/9 1735 Stavanger + 30/7 1767 x3 den 3/11 1781 Charlotte Fredrikke Steen f. 1745 Kj.havn + 2/4 1782 Arendal. Datter av senere sogneprest til Nes i Hallingdal Even Pedersen Steen og hustru Else Magdalene Reutz, og enke etter skipper Syver Thomsen, Tromøy.c5. Dorothea Elisabeth Femmer f.1721 +18??. Bodde 1801 som enke på Torvik, 80år gammel. x Johan Løkke +1778 Torvik. Gullsmed i Molde, senere gårdbruker i Torvika.C6. Gunhild Marie Femmer x Elling Andersen With. Gårdbruker på Skei i Øre.C7. Jørgen Christophersen Femmer +1762 Torvik. Proprietær til Torvik. x Ingeborg Munthe Lem. Solgte 1764 Torvik til løitnant Lorentz Christian Lied.'ETC har ikke andre opplysninger om Gunhild Marie Femmer enn det som står her. Heller ingen etterkommere, men på flere av søsknene står det etterkommere og for noen av dem i flere slektsledd. Skal vi skrive av mer om Femmerslekten fra arkivet til ETC, kan vi gjøre det ved en senere anledning. Mvh Tore og Tor

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Wollan

Tusen takk for innlegg! Må kanskje ta meg en tur til Krsund og se på arkivet til ETC, Femmerslekta er verdt et studium! Dessuten er det sikkert flere interessante slektsoversikter i ETCs samlede verker. mvh Tor

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Audun Lem

Til Tore Kristiansen og Tor Larsen i Kristiansund:För dere setter slutt-strek for Femmer debatten i denne omgang, har dere (eller ETC) flere opplysninger om etterkommere av Jörgen Christophersen Femmer og Ingeborg Munthe Lem ?Med vennlig hilsenAudun Lem

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Kristiansen og Tor Larsen

ETC nevner bare en datter:'D1. Anna Friis Femmer'Men ETC har 13 1/2 håndskrevne sider med opplysninger om Lem-slekten og begynner med Peder Lem som nevnes 1597 som byskriver i Bergen.Der står det heller ingen barn men det som står om henne er:F4. Ingeborg Munthe Lem, f. 1729 +28/6 1802 u.b. (den forkortelsen er ny for oss, men kan bety uten barn? T&T) x Jørgen Christophersen Femmer + 1762 Torvikxx John Pedersen Bech f. 1734 +5/5 1804. Kjøpmann i Kristiansund.og i ETC-samlingene under Bech står de samme opplysningene om dem, men i tillegg står det 'Ingen barn' og at John Pedersen Bech var 'Eier av m.no. 334, Sahlen, 24/8 1776-28/2 1788 og Eier av m.no. 219, Grunden 43, 28/2 1788 - 'I Nordmøre Historielags Årsskrift 1935 s. 19-29, er det en artikkel av Wm. Johannesen som heter 'Lem-slekten på Nordmør' men Ingeborg Munthe Lem er ikke nevnt der.I Gløersen Dødsfall i Norge 1763-1825 står det under Bech at Ingeborg Munthe Lem døde 23/11 1803. Det samme finner vi i skiftet etter John Bech som ble sluttført 27/11 1808, i Kristiansund skifteprotokoll folio 300-305, på mikrofilm HF1822. Det står at Kjøbmand John Bech døde 5/5 1804 og at Ingeborg Munthe Lem døde 23/11 1803. Det står videre i skiftet at de opprettet et testamente 6/3 1782 og at de fikk kongens allernådigste konfirmasjon på dette 28de Juni 1782. Men skiftet er på 6 foliosider og skrifta er så små at vi ikke greier å lese alt, men det ser ut til at det er to arvinger som får 804 - 0 - 10 1/2 hver og Ingeborg Munthe Lems arving er en brodersønn av henne og at han er brodersønn av henne har han skaffa seg tingsvitne på 29de Junii 1804 og han kalles '?vig Andreas' Lem'. John Bechs arving heter Madame Nielsen. Mvh Tore og Tor

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Wollan

Det står litt om disse slektene i : 'Etterkommere av Ludvig Munthe' skrevet av Sverre Munthe i Oslo Denne slektshistorien skal finnes som Word-dokument på nettet, men det vet dere muligens.s 318/319: Det angis tre navnløse etterkommere.Ingeborg Munthe LEM gift Jørgen Christopherssøn FEMER, død 1762. a. FEMER b. FEMER c. FEMER Ingeborg Munthe LEM var datter av:Christopher LEM født 1680, Proprietær, gift (1) Anna Friis BREDAHL, gift (2) Anna TØNDER, født 1700, (datter av Ole Olssøn TØNDER) død 1763.Christopher var sønn av:Ingeborg MUNTHE født 1649, gift 1679, Anders LEM, født 1649, (sønn av Christopher LEM) Sogneprest, død -09-1723. Ingeborg døde 1692. ***** Lem-slekta fantes også på Averøy v KRSUND: Skattefut for Nordmøre, Niels Pedersen Lem f 1646 ble skattefut rundt 1670, og bosatte seg på Bremsnesgarden på Averøy v Krsund. Hans søster het Karen Pedersdtr Lem og hun ble gift med Christen Nielsen Holberg, disse ble foreldrene til Ludvig Holberg. Far var lektor Peder Nielsen Lem, sogneprest i Bergen og eier av store jordeiendommer bl a på Møre. Var han kjenning av Niels Christensen Holberg? Sønnen Christen tjenestegjorde bl a i ulike militæravdelinger på Møre, før han kom til Bergen. Dette kan jo også styrke teorien om at Ludvig Holbergs bestefar var toller Niels Christensen Holberg i Kr-sund?, Dermed kan Holberg på Edøy/Smøla være en anegård for Ludvig, men det er kanskje en annen debatt??Med mulighet for å falle litt utenfor diskusjonen, men likevel. hilsen Tor i Melhus

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Audun Lem

Til Tor og Tore i Kristiansund og Tor W.Takk for svar om Ingeborg Munthe Lem, gift Femmer og Bech, samt nye traader. Jeg bidrar gjerne med informasjon om Lem slekten i Norge om det er av interesse.Beste hilsenerAudun L.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Wollan

En liten 'Lem-link' til vedrørende Møre og Romsdal: Se på hjemmesiden Moldefolk link LenkeTakk for alle bidrag så langt forresten! Med hilsen Tor Wollan

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.