Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Heidi C. Huitfeldt

[#25687] Norsk mann i svensk domskommisjon 1325

Recommended Posts

Guest Heidi C. Huitfeldt

I Norsk Biografisk Leksikon (XXVII) står det å lese om Ulv Saxesson at han, iflg et svensk diplom, skal ha vært medlem av en svensk domskommisjon i Uppland den 29. oktober 1325. Det var ingen direkte kildehenvisning til denne opplysningen. (Jeg noterte datoen, men ordlyden i NBL er her etter hukommelse..) Jeg har lett igjennom det svenske diplomatariet (nettutgaven), og web’en for øvrig, både på dato, år og lokasjon, men kan ikke finne spor av dette. Heller ikke i det jeg har tilgang på av relevant, norsk, litteratur. Det nærmeste jeg kommer er at det i ”Norge i union på 1300-tallet” (Authen-Blom) sies om Ulv Saxessons og Sverige at ”..han fortsatte å ha nær tilknyning til dette riket”, men ikke hva denne oppfatningen bygger på (Utover ”Ørebro-brevet” av 21. april 1321).Jeg ville satt umåtelig stor pris om noen kunne være behjelpelig med en henvisning, enten til en konkret kilde eller litteratur.Beste hilsen, Heidi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Er det ikke litteraturreferanser i NBL ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi C. Huitfeldt

Hei Vigrust, - og takk for at du besvarte innlegget mitt.Fordi jeg følte at jeg hadde vært litt rask med hensyn til å notere referanse var jeg tilbake på biblioteket og sjekket en gang til, og da fikk jeg med meg litt mer.. Første gangen satt jeg for stor lit til at den eksakte datoen skulle ta meg videre.Det jeg finner er en ref. til Dipl. Svecanum III 2 s.693, samt til Norsk Historisk Tidsskrift XXX s. 380, 391 og XXXVII s.88ff, 103, 106.Det opplyses at Ulv S. satt i domskommisjon den 25.10. 1325 sammen med Upplands lagmann og en svensk ridder. Jeg har igjen søkt i DS, og spesielt Birger Perssons aktiviteter, som vel er den aktuelle lagmann i 1325, men jeg finner altså ingen ting. Antar jeg må tilbake til bibloteket og sjekke referansene i NHT.På den annen side; Referansen Dipl. Svecanum III 2 s.693, er det noen som vet hvordan jeg kan finne ut hvilket brev nummer dette eventuelt er i den elektroniske utgaven av DS?Heidi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi C. Huitfeldt

En feiltasting: Datoen for dommskommisjonen skulle være 29.10. 1325

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi C. Huitfeldt

Har nå sjekket begge referanser i NHT, uten å finne noe om forbindelsen til Sverige. Skulle også gjerne ha sjekket Dipl. Svecanum, men den finnes ikke på biblioteket.I og med at det eksplisitt står(i NBL)at opplysningen bygger på et bevart diplom ville jeg tro at dette skulle kunne finnes i det svenske diplomatariet, eller i form av en regest et sted. På den annen side jeg vet ikke nok om dette...Men, jeg prøver igjen: Er det noen som kan hjelpe meg, enten med et oppslag av nevnte i DS eller hensvisning til korresponderende brevnummer i den elektroniske utgaven av DS. Alternativt hvor jeg kan henvende meg for å finne Dipl. Svecanum III 2?Med hilsen Heidi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.