Jump to content
Arkivverket

[#25833] Masmester Jost Jørgensen, f. ca 1650 - Wigs jernverk


Guest Oddbjørn Johannessen

Recommended Posts

Guest Oddbjørn Johannessen

I 1701-manntallet nevnes Jost Jørgensen som masmester og former ved Baaselands jernverk i Holt Aust-Agder). Alderen hans er satt til 51 år, og fødestedet er Wigs jernverk (dvs. i Stange, Hedmark en 'filial' av Eidsvold verk). Han har i 1701 følgende sønner: Jørgen (12 år), Niels (12 år), Jacob (8 år) og Endwold (6 år). Flere av sønnene blir boende på Baaseland (det senere Næs verk). Jørgen Justen blir masmester der etter faren og er i den funksjonen til 1750-årene. Jost Jørgensen arbeidet ved Brunlanes verk en periode før han kom til Baaseland (jf. Ingeborg Fløystad,1979). Er det noen som har vært borti denne masmesteren, og som vet noe mer om slektsrøttene hans?

Link to post
Share on other sites
Guest Steinar Vasaasen

Jeg har desverre ikke noe svar til deg nå, men dette var en interessant opplysning. Det er nemlig en, arbeidsmand på (Viks)Verket, Nicolai Jostsen som dør i Stange i 1736, 71 år gammel. Det kan jo her være en forbindelse utan at vi ser den nå. Har du noen flere opplysninger om denne Jost Jørgensen så ville vi sette pris på om du tok kontakt med Hedmark Slektshistorielag på www.hedmarkslekt.no .mvh Steinar

Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Det er ikke så mye jeg vet, men jeg skal se hva jeg kan finne og ta kontakt. Sannsynligvis er Nicolai Jostsen en slektning. Nicolai og Nils er varianter av samme navn, og en av Jost Jørgensens sønner het jo Nils. Etternavnet/patronymet blir i kirkeboken skrevet både Justen, Justsen og Jostsen.

Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Siden det altså ikke er så mye mer jeg vet om Jost Jørgensen, legger jeg like godt ut noen supplerende opplysninger her. Dermed kan andre som kanskje har noe å tilføye, få muligheten til å gjøre det. Jost Jørgensen kom muligens til Baaseland verk i 1780-årene. Verket hadde da vært uten særlig aktivitet noen år, og Peter Børting (som også eide Fossum verk) kjøpte det i 1782. Han måtte da sannsynligvis rekruttere fagfolk utenfra. Jeg vet ikke når Jost døde, men han er ikke blant fadderne da sønnesønnen Jost Jørgensen jr. blir døpt i Holt 13. august 1717. Det er imidlertid sønnen, altså dåpsbarnets far, og han kalles da Jørgen MaseMester. Det kan altså tyde på at gamle Jost da er død, eller i hvert fall pensjonert. Jørgen er også fadder ved en annen dåp det året - og kalles da Jørgen Justen, og ved samme dåp kalles en av brødrene 'Jachop Schriffuer Masmestersuend ved Wærchet'. Jacob 'Skriver' er fadder nok en gang i 1717, og da nevnes også en 'Chrestens Jacopsøn'. Det kan muligens være hans sønn - og ikke usannsynlig identisk med den Christen Josten som nevnes som fadder i 1726 (presten kan ha rotet med patronymene) sammen med Jørgen Josten. I 1731 er Jørgen Jostsen nevnt som forlover, og 22. oktober 1736 er han 'til Guds bord'. Den yngste av gamle Jost Jørgensens sønner (i hvert fall av dem som er med i 1701-manntallet) er fadder i 1736 - og han kalles da Ingual Jostsen. Den eneste av de fire sønnene jeg ikke har funnet spor av, er Niels (som antakelig var Jørgens tvillingbror). Jørgen Jostsen/Josten/Justen var masmester på Baaseland/Næs jernverk i hvert fall til 1756.

Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

I FamilySearch (IGI) har jeg funnet en Niels Justsen som gifter seg 29. september 1713 i Bamble med Ane Mathiesdr. Kan det være Jost Jørgensens sønn? Navn og alder gjør ham til en mulig kandidat, og vielsen i Bamble kirke gjør at et av de nærliggende jernverkene (Herre, Bolvig) kan ha vært hans arbeidsplass. Jost Jørgensens sønn Niels, som altså har vært født ca. 1689, er ellers ikke å finne (så langt jeg har sett) ved kirkelige handlinger i Holt. Det kan tyde på at han enten døde ung eller at han flyttet.

Link to post
Share on other sites
  • 1 year later...
Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg løfter fram dette temaet igjen - med noe tilleggsinformasjon. Jørgen Justens kone hette Mari (kalles Mari Masmesters i 1742), muligens med patronymet Petersdtr. Jørgen Justen var masmester ved Baaseland/Nes verk i mange år - fra ca. 1716 til ut i 1750-årene, da stillingen ble overtatt av Torbjørn Hansen. Et slikt yrke gikk gjerne i arv, så muligens var Jørgen Justens sønner døde før 1750. Om Torbjørn Hansen på en eller annen måte kan ha vært beslektet med Jost Jørgensen, vet jeg ikke - men det er jo ikke umulig.De av Jost Jørgensens barnebarn jeg til nå har funnet i Holt, er følgende:* Jørgen Justens barn:1. Peter Jørgensen, f. i Holt 1716.2. Jost Jørgensens, f. i Holt 1719.* Endwold/Ingual Justens barn:1. Margrethe Ingualsdtr., f. i Holt 1722.--- En egen tråd på Niels Justen, ut fra en hypotese om at han kan ha havnet i Bamble, er startet her: Lenke.

Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

I skfteregisteret i Larvik finner jeg mange som bruker Justsen som etternavn:Vet jo ikke om disse kan ha noe med dine etterlyste å gjøre?LenkeMvh. Gunn

Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Takk for lenken, Gunn. Vi kan selvfølgelig ikke se bort fra at det kan være en forbindelse bakover i tid mellom former Just Sørensen på Langestrand (?) of former og masmester Jost Jørgensen, som jo altså kom til Holt fra Brunlanes.

Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Det kan jeg ikke svare på. Kjenner det fra litt slektsgransking i området Lesja - Dovre. Så på patronymer med Just i 1801. Det er noen i Lesja, flere i Grytten i Romsdal og eller spredt på Møre. 1660-manntallet viser tre Jost i Lesja/Vågå.

Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

På Ormbostad på Ertvågsøya i Aure på Nordmøre dukka det opp ein Anders Jørgenson Riber i siste halvdel av 1600-talet. Han var sagt å vera født i 1621, men dette er truleg mykje for tidleg. Borna hans ser nemleg ut til å vera født i 1680-åra. Blant borna til anders var det og ein som heitte Just. Dette namnet har følgd garden fram til dags dato. Om eg ikkje hugsar feil, så var det enten ei søster eller ei dotter til denne Anders som var gift inn i bergverksmiljøet kring Løkken verk i Meldal. Har ikkje funne noko notat om dette så langt, slik at eg er usikker på dette. Anders Jørgenson skulle etter tradisjonen vera ein dansk offiser som hadde fått løna si utbetalt i form av nokre gardar på Nordmøre.Meir interessant er kanskje ein Nils Justson (Jostson) som dukkar opp på Smøla i samband med etablering av eit kopparverk på Skjølberg. I følgje B. III av Smøla bygdebok (1989), så skulle Nils vera frå Risør og son til ein fut i Bamble. Denne futen skulle vera stor som skipsreiar og trelasteksportør og han åtte vistnok partar i fleire bergverk sønnafjeldsk. Om dette har noko med sanninga å gjera veit eg ikkje. Nils hadde også ein bror som dreiv forretningar i London. Namnet hans var Kristoffer. Den første som byrja planlegginga av dette verket var likevel Bendt Bergstedt, eigar av Vik jarnverk på Hedemarken. Dette var i 1715. Historia er lang og samtidig kort om ein tenkjer på driftstida av dette verket. Det var forresten som jarnverk det først vart starta opp. Etter ei stund minka det med jarnet, men det var då dei fann koppar. Eit partisipantskap hadde vorte stifta med i alt 32 partar. Dette var det Nils Jostson hadde vorte eineigar av. Etter mange 'viderverdigheter' med skuldingar om å stå i kompaniskap med landsforædaren Paul Juel, med mykje meir, var Nils Jostson kasta i gjeldsfengsel i Kristiania, der han døydde i 1729. Eg trur det og skal stå ei utgreiing om dette kortvarige gruveeventyret på Smøla i Nordmøre historielag sitt årsskrift, men eg hugsar ikkje når.

Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Jeg kan dessverre ikke hjelpe deg med hvilke gårder som var knyttet til verket, men det ligger også opplysninger over døde i arkivet for Lesja :LenkeFlere med Justen som etternavn ser ut til å finnes ca 1700...Mvh. Gunn

Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Takk for nye innspill. Den Niels Jostson du nevner, Finn, er identisk med Niels Josten som drev Baaselands jernverk i Holt i deler av den tida Jost Jørgensen var der. Her er det mer informasjon om ham og det mislykkede kopperverket på Smøla: Lenke.

Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

En del av informasjonen om Niels Josten i lenken til mitt forrige innlegg er nok hentet herfra: Lenke. Her er det også opplysninger om hans slektsforhold som viser at det ikke kan ha vært noen slektsforbindelse mellom ham og Jost Jørgensen.

Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

La oss gjøre et forsøk på å systematisere den familien (ant. knyttet til Fritzøe verk) Gunn har funnet i forbindelse med skiftet på Langestrand (innlegg 7). Den er potensielt interessant:* Former Just Sørensen (skifte 17/11 1742) har altså følgende barn (aldersrekkefølgen kjenner vi ikke):1. Søren Justsen (skifte 14/12 1745).2. Anna Sophie Justsdtr., g. m. møllersvenn Hans Jørgen Schønfelder (skifte 20/6 1749). De har igjen følgende barn: a. Anna Regina Hansdtr. (5 år); b. Johan Christopher Hansen (13 uker).3. Maren Justsdtr., g. m. tømmermannssvenn Jan Hansen.4. Inger Margaretha Justsdtr.5. Helena Justsdtr.Det er vanskelig her å beregne personenes alder, men ut fra alderen på barna fra 3. generasjon, må vi vel gå ut fra at sønnene og døtrene til Just Sørensen kan ha vært født i løpet av de første par tiårene av 1700-tallet, og at Just Sørensen selv da antakelig er f. i siste tredjedel av 1600-tallet.

Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg ser ellers i skifteregisteret for Larvik (her i Digitalarkivet) at ved skiftet etter Just Sørensen i 1742 er han kalt 'former ved Fritzøe Iern Verck paa Langestrand' - og barna er mellom 7 og 19 år gamle (den eldste altså da fædt i begynnelsen av 1720-årene). Enken heter Anne Marie Pedersdtr.Ved sønnen Søren Justsens skifte i 1745 (han var blitt borte på sjøen) er Just Sørensen både former og masmester.

Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg har også registrert noen interessante navn ved Fossum verk i Gjerpen rundt 1700 (Jon Hvitsands avskrifter av kirkebok for Gjerpen):Der er det en Jan Jostsen (navnet skrives også Jahan) - gift med Helje NNdtr. - som får flere barn døpt - bl.a. sønnen Jost Jansen (1699). Blant fadderne nevnes Jon Pederss. Hammersmed. Også to døtre ved navn Dorte Maria (1704, 1706) er døpt i Gjerpen. Ved den yngstes dåp finner vi blant fadderne 'Proviantskriveren ved Hytten' og Jørgen Masmesters qvinde Anna.Jørgen Masmester kan ha vært en slektning av Jan Jostsen. Ved en dåp i 1695 kalles han Jørgen Janssen Masmester.

Link to post
Share on other sites
Guest Henrik Ormbostad

Interessante betraktninger fra Finn Oldervik i innlegg 13. Jeg har prøvd å å komme videre med slekta til Anders Jørgensen, se tema 36092, men det har stoppet opp. Det hadde vært interessant å vite hvor du har forbindelsen med Anders Jørgensen søster (eller datter) og bergverksmiljøet på Løkken fra?Forøvrig er navnene Just,Jørgen, Henrik og Nils brukt i lang tid på Ormbostad. I og med at disse navnene er nevnt flere ganger lenken i innlegg 16 er det kanskje mulig at det er en forbindelse med personene nevnt i tema 36092?Selv om dette kanskje er en avsporing av den opprinnelige debatten er det kommet fram opplysninger som kan bringe debatten i tema 36092 videre.

Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Oppdatering av Jost Jørgensens etterslekt (som jeg også er interessert i å finne flest mulig opplysninger om):Sønnen, masmester Jørgen Justen/Jostsen, har åpenbart vært gift to ganger. I det første ekteskapet med NN var der følgende barn:1. Peter Jørgensen, døpt i Holt 13/9 1716.2. Jost Jørgensen, døpt i Holt 13/8 1719.3. Ingeborg Jørgensdtr., døpt i Holt 17/11 1720.--- Jørgen Justens første kone må ha dødd i begynnelsen av 1720-årene, for 3/11 gifter han seg på nytt i Holt med Mari Olsdtr ('Mari Masmesters'). De får i hvert fall et tvillingpar:4. Ole Jørgensen, døpt i Holt 9/7 1730.5. Maren Jørgensdtr., døpt i Holt 9/7 1730.Det kan se ut til at ingen av sønnene hadde arbeid ved verket (hvis de da levde opp) - kanskje med unntak av Ole Jørgensen. En masovnsarbeider med det navnet arbeidet der så sent som i 1780-årene, men det kan ha vært en annen. Noen av dem kan ha flyttet (muligens til andre jernverk).Endwold Justen var g. m. ei Karen Nielsdtr. Barn:1. Niels Engvoldsen, f. 17??. Arbeidet ved verket til begynnelsen av 1780-årene (død 1783/84).2. Margrethe Ingualsdtr., døpt i Holt 22/11 1722.Jacob Justen var gift, men uvisst om paret hadde barn. Han døde sannsynligvis i 1730-årene. Registrert som slaggdrager i masovnen 1726-1730.Niels justen må, som tidligere nevnt, ha flyttet (dersom han levde opp) - muligens til Herre verk i Bamble.Enkelte av opplysningene ovenfor er meddelt meg av jernverkshistorikeren Ingeborg Fløystad.

Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Ole Jørgensen som jobbet i masovnen på Nes verk fram til 1780-årene, kan være denne karen: Lenke. Men det er jo frmdeles uvisst om dette er Jørgen Justens sønn.

Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Nei, det er ikke masovnsarbeider Ole Jørgensen som gifter seg i lenken til forrige innlegg, men bondesønnen Ole Jørgensen Langtveit (1742-1814).

Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Litt kirkebokleting i dag ga noen flere opplysninger om Jost Jørgensens barn. Muligens fant jeg også begravelsen til Jørgen Justens første kone. Ei Maren Pedersdatter Werchet ble begravet i Holt 4. Dom. Judic. 1721, 40 år gammel. Det er den eneste kvinne fra verket jeg finner begravet i aktuell periode (nå er riktignok dødsregistreringene her mangelfulle). Alderen hennes kan passe noenlunde. Patronymet kan også passe, i og med at sønn nr. 1 ble døpt Peter (oppkalt etter morfaren - sønn nr. 2 ble som kjent døpt Jost etter farfaren). Dattera som ble født i 1730 i ekteskapet med Mari Olsdtr, ble døpt Maren - sannsynligvis ikke oppkalling etter mora, men etter farens første kone, slik skikken var.Fadderne for Peter Jørgensen (1716): Madame Justa (dvs. verkseier Niels Jostens kone, Kirsten Borse), Justas Karj (dvs. hammersmed Justa Lucassens kone), Erich Luchassen Hameren, Justa Luchasen Ibidem, Jachop Schriffuer (ant. Jacob Justen). Jachop Luchassen Hameren, Endwold Justsen Werchet.Faddere for Jost Jørgensen (1719): Jostas Kari, Kari i Gaarden, Jørgen Møler, Jachop Luchassøn, Anders Jachopssøn (ant. foregåendes sønn).Faddere for Ingeborg Jørgensdtr. (1720): Kari Nilsdatter (Ingvold Justens kone), Martte Liiane, Anders Kidilsøn, Even Gundersøn, Erich Gildberg.Faddere for Ole Jørgensen (1730): Karen Rolfsdatter, Lars Albretsøn Næs, Mads Nilssøn, Ingual Jostsøn, Jens Hanssøn, Ingebor Torsdatter.Faddere for Maren Jørgensdatter (1730): Ingebor Krogen, Hans Jenssøn, Anders Olssøn, Marte Tallachsdatter.--- Og så fant jeg trolovelsen mellom Ingual Jostsøn og Kari Nielsdat. Sante Michels Dag 1719. 'Mænderne' var: Jørgen Masemester og Ole Baaseland.Engwald/Ingvald Justens (Jostsens) sønn Niels må være f. 1720. Dåpen er ikke innført i kirkeboken, men 14. trinitatis 1720 blir 'Ingual Jostsens Kone' introdusert i kirken.Faddere for Margrethe Ingvoldsdatter (1722): Annike Justasdatter (Justa Lucassens datter), Lars Brunvald, Albret Storemoe, Ingebor Houen. ----------------Ellers er ikke hypotesen om at Niels Justen er identisk med Niels Justsen som gifter seg 1713 i Bamble, blitt svekket etter litt søking i kirkeboka for Bamble. Se den egne debatten om ham her: Lenke.

Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Et mulig nytt spor i letingen etter Jost Jørgensens opphav: I den eldste kirkeboka for Holt (Holt KLOK B-1, 1699-1705) har jeg muligens funnet ei av døtrene hans, og dermed har vi nok et navnespor. Ved dåpen til 'Thørge Smi(d) ved Werchet's sønn Gunder Thørgesen Lindland (4. søndag etter påske 1703) finner vi blant fadderne Jost former Krogen og Sidsell Jostdater Krogen. Hun må i såfall være eldre enn brødrene sine, og vi kan forsøksvis sette opp følgende:Former og masmester Jost Jørgensens (f. ca. 1650) og NNs barn:1. Sidsel Jostsdatter, f. før 1689.2. Jørgen Jostsen, f. ca. 1689.3. Niels Jostsen, f. ca. 1689.4. Jacob Jostsen, f. ca. 1693.5. Endwold Jostsen, f. ca. 1695.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.