Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Carsten Knudsen

[#25929] Hieronymus heyerdahl på Gjølstad

Recommended Posts

Guest Carsten Knudsen

Hej!Er der mon nogen der har oplysninger om Anne Christiansdatter Bærby f. 1770 og Hieronymus Heyerdahl f. 1773 i Aremark. De havde en søn Christian Hieronymussen f. 1790 på Bærby. Hieronymus studerer teologi i København fra 1790 - 1794 og flytter derefter tilbage til Norge 1794. Anne flytter, eller bliver 'sendt' til København ca. 1796 og hendes søn Christian opfostres hos sin onkel Amund Christiansen Bærby. Heyerdahl's familie havde vist fundet en 'passende' ægtemand til Anne (Helvardius Severin Malling fra Porsgrunn) og blev gift i København i 1797. Heyerdahl kunne så indgå ægteskab i 1799, med en dame 'af mere passende stand'.'Hilsen Carsten Knudsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Kåre Solberg

Hieronymus Heyerdahl, omtales i DANSK BIOGRAFISK LEXIKON, men her nevnes ikke sidespranget med Anne da han var 17 år: http://www.lysator.liu.se/runeberg/dbl/7/0444.html Heyerdahl, Hieronymus, 1773-1847, Præst, født iAremark 31. Avg. 1773, Søn af Sorenskriver HalvorH. (f. 19. Jan. 1748 f ii. Nov. 1819) og Martha Dorothea f. Bassøe. Hanblev 1790 dimitteret fra Christiania Skole og tog1794 theol. Attestats, blev I795 personel Kapellantil Ringsaker, flyttede 1799 i samme Egenskab tilKongsberg, hvor han lagde sig efter Mineralogi, menblev allerede 1800 udnævnt til resid. Kapellan tilThoten. Her blev han ved Reskript af 20. April 1804bemyndiget til at oprette et Skolelærerseminarium,som han bestyrede med Held og uden Løn, til det1808 blev ophævet. Ved Siden af sit Embede ogsin Lærervirksomhed foretog han geognostiskeUndersøgelser og Dybde-maalinger i Mjøsen. 1812fik han Størdalens betydelige Sognekald. Her blevhan 1814 valgt til 2. Repræsentant for NordreThrondhjems Amt paa Rigsforsamlingen, hvor hansluttede sig til Selvstændigheds-partiet og ansaasfor en af Forsamlingens behageligste og mest oplysteMænd. Med sin udprægede Beskedenhed traadte hanimidlertid kun lidet frem. I Størdalen led han i deførste Aar megen Nød efter Pengeforandringen 1813 og flere Misvæxtaar. Imidlertid bar han sin Skæbnemed Taalmodighed, lagde sig efter Botanik og foregiksom Jordbruger sine Bønder med et godt Exempel, menhan roses ikke her for nogen Iver i Skolevæsenet,der kom i Forfald i hans Menighed. Han trivedesikke heller her oppe og længtes bestandig til desydligere Egne. 1835 blev han Sognepræst til Gran,hvor han virkede stille og bramfrit til sin Død,6. Marts 1847. Han stod i sin Ungdom i høj Gunsthos den orthodoxe Biskop Christen Schmidt og fik paasine gamle Dage det bedste Vidnesbyrd af den værdige Provst H. S. Arentz, men vi have intet fra hans Haandtil Bedømmelse af hans theologiske Standpunkt. Han blev gift i. Marts 1799 med Frederikke Sophie Schwabe (f. 6. Okt. 1777 f 16. Avg. 1859), Datter af Lagmand Johan Frederik S. og Birgitte f. Larsen. Thrap, Bidrag til d. norske Kirkes Hist. i 19. Aarh. I, 292. Halvorsen, Norsk Forf. Lex. J}t Thrap. PS. Ordfører i Kristiania Hieronymus Heyerdahl (1867-1959) tok i 1915 initiativ til å reise byens nåværende Rådhus. og Hieronymus Heyerdahls gate ved rådhuset er kaldt opp etter ham. Han kan ha vært en etterkommer av presten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Knudsen

Hej Leif! Tak for svaret, men jeg har også lige fundet denne oplysning!Egil Thee Danielsen, Brussel, 02.07.2000 Jeg noterte meg en gang at Hieronymus Heyerdahl (1773 — 1847), som senere ble sogneprest i Gran på Hadeland, opptrer i ovennevnte bok av Sollied på en måte som får en til å lure på hva som er viktig i slektsgransking.Mens faren var sorenskriver på Nedre Romerike, hadde den 16-årige presten ‘in spe’ et noe ureglementert forhold. Det som må ha vært en skandale i samtiden, blir kanskje fremdeles dysset ned — i hvert fall får man det inntrykket i Sollied. Produktet av dette “leiermålet” opptrer på s. 123(!) og med avspiste personalopplysninger, mens sogneprestens lovmessige hustru beskrives på s. 75 med all slags rosende attributter. Kanskje jomfru Schwabe (som 01.03.1799 ble gift med Hieronymus) ikke engang fikk høre om Anne Christensdatter Berby (som fødte Christian i sept. 1790)?Christian ble oppfostret først hos oldefaren, oberst Christian Heyerdahl (1723 — 1802) på Fosser i Høland, senere hos morbroren Amund Berby.Min erfaring med “u”-er i kirkebøkene er at det ikke er noen forskjell på kong Salomo og Jørgen hattemaker når det gjelder leiermålsfrekvens. Eller kanskje snarere tvert imot.Om denne historien kan relateres til ovennevnte familie, er jeg ikke i stand til å vurdere.Hilsen Carsten Knudsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Til innlegg 2: Linjen er slik: Hieronymus Christopher Heyerdahl (1894-1990) (sønn av ordføreren), Hieronymus Heyerdahl (1867-1959), Hieronymus Heyerdahl (1832-1876) (kaptein), Halvor Christian Heyerdahl (1801-1878) (s.pr. på Edøy), Hieronymus Heyerdahl (1773-1847) (sognepresten), Halvor Heyerdahl (1748-1819) (sorenskriveren), Christian Halvorsen Heyerdahl (1723-1802) (obersten), Mette Haagensdatter Heyerdahl (1697-1770) g. Halvor Anderssøn Rakkestad (lensmann i Høland), Haagen Lauritzen Rakkestad (lensmann i Høland).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.