Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Erik Bjune

[#25941] Guru Bastøen (Bastøy) tidlig 1600-tallet

Recommended Posts

Guest Erik Bjune

HeiEr det noen som kjenner til Guru og/eller Nils og Even Bastøen og deres familie, ca 1620, evt om de er nevnt i evt artikler i slektsfora? Det er vel Bastøy utenfor Horten vi snakker om?Flg nevnes i Sem og Slagen bygdebok:I 1620 eide Guru Bastøen 1 hud i Rom i Slagen. Nils Bastøen og hans mor hadde 1 hud 1624/25.1618/ 19 var Kronen eier av 2 pd. smør i Mellem Rørås (Slagen) med bygsel. Resten tilhørte en rekke loddeiere. Deriblandt var Even Bastøen med 1 pd. smørmvh erik

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

På denne siden http://hem.bredband.net/nygtor/ostfold/2862.htm nevnes Guru Bastøen'....Jordeboken fra 1616 viser de skatter som ble pålagt gården:«Jordbog offuer Heggenn och Frølands Skibreder Fra Philippi Jacobi Dagh Ao 1616, och thill Aarsdagenn igienn Ao 1617, paa all denn Wisse Rentte och Jndkompt Konn: Maytr: aff Samme Skibreder lader Opbere aff en Huer Jn Specie som samme Jordbog Wuiser - Trygstad Prestegielld - Croneguotzs.Amonn Berger.Kornn - 1 Fierd. Bl. [korn].Smør - 9 bis: merker - 8 alb:Kornn - 3 spannd.Fuoring - ½ daller.Bygger Guru Bastøen».-----Tipper at det ikke finnes altfor mange Guru'er

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Og mere på siden til Borreminne Lenke'...Mye kan fortelles om de tidligere beboerne av øya. Om Guri Bastø som først på 1500-tallet ble en av Vestfolds største jordeiere. Om hennes sønn Nils som i 1632 foretok den første 'fengselsmessige' handlingen fra øya. Han fraktet da med sin skute en tyvsfange til København....'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Erik Berg-Hansen

Guri Torgersdatter Hon nordre i Øvre Eiker (far:Torger Olufsen). Dom i 1607:Norske herredomsdagbøker 2.rekke,7,bind I,s.57-58. Eide også en hud i Rom vestre i Slagen i 1620 og 1624/25.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Erik Bjune

HeiTakk for opplysn, det var interessant.Må få sjekket 1624 og se hva Guri og sønnen står oppført med i da (Are; er Borre skrevet av?), også begynne å smnligne hvem som har eid tilsvarende parter både før & etterpå. Det ser ut som om Nils dør før moren, slik at Guri (og et barnebarn) etter 1627 atter sitter på betydelige parter.Guri var gift m en Hans, som døde tidlig.mvh erik.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Erik Berg-Hansen

Jeg går ut fra at du har sett i Borreboka s.400-401. Der står det en dårlig kildeangitt oversikt over Guri's parter i diverse gårder. Merk at Borreboka tar feil og skriver hennes far's navn som Oluf Trugelsen.Nils og kona står som døde i 1627, og Even er vel da (et av?) det sønnebarn som nevnes i Borreboka.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Erik Bjune

Hei igjen!Joa, jeg har sett igjennom Borre-boka. Problemet med denne er vel at feilene og manglene er vel så mange som det som er rett!!Anyway, så har jeg funnet frem 1624 vedr Nils og mora, så jeg tar det derfra. Det kan vel henne at Nils' kone også har hatt med seg noe arvegods?I forhold til kronologien kan vel Even neppe være Nils' sønn. Nils er født noe før 1600 sannsynligvis?mvh erik.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Hei!Erik Bjune: Borre er transkribert, kontakt meg helst pr. e-post, da vil du få svar raskere enn etter tre uker, hvilket er den tiden det tok meg å oppdage ditt spørsmål!Jon Erik Berg-Hansen: Hva er din kilde til at Guri Bastø skal være en datter av Torgeir Olsson på Nordre Hon (Øvre Eiker)?mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sten Høyendahl

Jeg har nylig skrevet i RUNAR 2/2004 om Guro Bastøy i artikkelen 'Den eldste slekten på Berger i Trøgstad', men min innfallsvinkel har bare vært at hun eide flere gårdparter i indre Østfold, bl. a. vestre Berger i Trøgstad. Av landskattelisten av 1630 for Slagen skipreide framgår at denne parten var pantegods som nå var innløst.I en odelssak mai 1729 på Berger blir det vist til et skjøte på at Baard Smedsen (Berger) 5. juli 1630 tilpantet seg en part på 10 lpd i Berger fra Helge Reiersen Baggerød i Borre på egne og værsøsters vegne for 80 riksdaler, og at Baards hustru hadde odel i gården. Helge Reiersen hadde relativt nylig overtatt Baggerød etter den tidligere oppsitteren Reier, vel hans far, og jeg har spekulert litt på hvorvidt Helge kan ha vært Guros svigersønn ettersom han solgte parten også på sin værsøsters vegne. Vestfold er ellers et lite kjent område for meg, så akkurat dette siste har kanskje noen mer lokalkjente meninger om?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Erik Berg-Hansen

ARE! Se innlegg 4! Har dette liggende som referanse i mine rettelser og tilføyelser til Borre bygdebok:Dom i 1607 Norske herredomsdagbøker 2.rekke,7,bind I, s.57-58,men har ikke sjøl slått det opp,og husker desverre ikke hvor jeg plukka det fra.Kan du/dere finne ut av dette er det veldig bra!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Hei!Det står ingenting i NHD fra 1607 om Guri Bastøs patronym, ei heller om at hun skal være datter av Torger Olsson på Hon på Eiker, det er dette jeg lurer på hvor du har fra, hva er kilden? Det kan godt være at det er slik, men uten et kildebelegg må vi jo ta et viktig forbehold.mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.