Jump to content
Arkivverket

[#25963] Peder Pust Smøla - Røros ?


Guest Karle Gjernes

Recommended Posts

Guest Karle Gjernes

Peder Pust var ein mann som kom til Smøla først på 1700-talet. Tradisjonen vil ha det til at han kom fra Røros og blei henta inn som ”stiger” til Smølen kobberverk som var i drift fram til ca 1724. Da det blei ein dundrande konkurs. Peder Pust blei gift med Guri Olsdotter Skjølberg og dei har stor etterslekt. Han blei seinare lensmann i Smøla. Han døde 1750. Kom han frå Røros og kva var opphavet hans der? I folketellinga for Røros 1701 finn ein Petter Hendrichsen som er som er 8 år på Ryen, Røraas og sønn av Hendrich Petters som er 41 år og gasttgeber. Kan det vera noe belegg for å gå vidare på dette eller er det noen som har andre forslag..

Link to comment
Share on other sites

Guest Astrid Ryen

Som jeg forstår, kjenner man ikke farsnavnet til denne mannen. Hvis han er registrert død på Smøla, hva var da han alder, slik at vi vet sånn omtrent når han ble født.Nok om det. Jeg har aldri støtt på noen Peder Pust (har slekt på Røros). Men jeg tok meg nå et søk i Register over avdøde i Røros (hos Eirik Strøm), og da fant jeg ham nevnt en gang. I skiftet etter Johannes Biering 1720 nevnes Peder Pust blant mange andre som hadde gjeld til boet.Knur Bryn som har digitalisert manntallet for 1701 vet svært mye om gruvearbeidere i på 1700-tallet. Vi får håpe han ser ditt spørsmål.Mvh Astrid Ryen

Link to comment
Share on other sites

Guest Knut Bryn

Jeg tror du er på rett spor, men kan i farten ikke finne 'bevismateriale' som er noe særlig å skryte av. Men Røros-kilder viser i alle fall at det faktisk bodde en Peder Pust på Røros i årene før Smøla Kobberverk ble etablert. Jeg tror jeg har kommet over noe mer håndfast kildemateriale om dette, men har det altså ikke for hånden.

Link to comment
Share on other sites

Guest Grethe Flood

Dette har sikkert ingenting med ”din” Peder Pust å gjøre, men har funnet personer med etternavn Pust (bl.a. Peter Pust) på nettsidene Blekingerötter: [url="http://www.genealogi.se/blekinge/fovido/rode/rodo1801.htm>Lenke og LenkePå nettsidene til Genealogiska Föreningen finner jeg bl.a. en oversikt over nevnte slektsnavn 1745-1760 i Stockholms Veckoblad, bl.a. Pust LenkeFinner også denne i FS/VRI: Peder Pust, døpt 30.04.1676, Nysted, Maribo, Danmark, sønn av Hans Pust (legger inn lenken i fall den fungerer

Link to comment
Share on other sites

Guest Karle Gjernes

Takk for svara på spørsmålet Peder Pust. Det er kjekt få respons på problema ein sit med. I manntalet for 1701, om eg grip tak i dette sporet, ser det også ut til at han hadde ein bror Tommes. Er det kjent noe om han?

Link to comment
Share on other sites

Guest Astrid Ryen

Den Hendrick Pettersen som er Gastgeber på Ryen i 1701 var blant de kondisjonerte på Røros, og hans slektsnavn var Stricher / Stricker. Sønnen Tommes (Thomas) i manntallet går i Trondhjems skole (i. e. Latinskole) og var sikkert ment å bli noe annet enn gruvearbeider. Jeg vet ingenting om de to sønnenes videre skjebne. Hendrik Pettersen Stricher døde på Røros, likeså et par døtre.Jeg lurer på hvorfor du ser denne familien som interessant i forhold til Peder Pust?

Link to comment
Share on other sites

Guest Karle Gjernes

I Smølabøkene står han oppført som Peder Henriksen Pust. Denne Peter Hendrichsen er den einaste eg finn i manntalet for 1701 i Røros. Så slik er det eg ser på denne familien. Det kan godt hende at det er eit blindspor, men.. Tradisjonen seier at han kom frå Roros, Men Niels Josten som åtte Smølen kobberverk var i fra Bamble. Kunne han kanskje komme derifrå? Det er berre ein del åpne spørsmål.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Guest Knut Bryn

I innlegg 27067 ( Lenke ) får vi vite at Hornemann har en del stoff om en Henrik Post som var lensmann på Smøla. Sønnen Peder Henriksen Post var g.m. Guri Olsdatter, trolig rundt 1725, så det må vel her være snakk om de samme personer. Dette ser ved første øyekast ut til å være i strid med tradisjonen om at Peder Henriksen Pust kom fra Røros, men dette kan være verdt å undersøke nærmere. Har Hornemann f.eks. noe om Henrik Posts opphav? Når kom han til Smøla og hva er Hormenanns kilder?

Link to comment
Share on other sites

Guest Olav Sletvold

I det som Hornemann har notert om Peder Henriksen Post (-1750), Smøla-lensmann, er det ikke nevnt kilder. Hornemann har Peder Post i 'oktav, bind 2, s. 69'.

Link to comment
Share on other sites

Guest Berit Knudsen

I oversikten over smedslekter i Sverige har det kommet en nyhet, smedslekten Pust, men jeg aner desverre ikke hvordan du kan få vite mere om det.

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.