Jump to content
Arkivverket

[#26202] Gammel gatebetegnelse i Kristiansand


Guest Ellen Gro Walnum

Recommended Posts

Guest Ellen Gro Walnum

I folketellingen for 1865 finner jeg min tippoldermor søvrine sørensdatter oppført på adressen V. 29. quartal. Er de noen som vet hvilken gate det tilsvarer i dag?Finnes det noen oversikt som viser hvilke gater de forskjellige kvartalene i den gamle betegnelsen er?mvh Ellen Gro Walnum

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...
Guest Helge S Møll

Jeg er innom Brukarforumet med ujevne mellomrom, og kom sist over denne om 'de gamle gatebetegnelsene' i Kristiansand. Det dreier seg altså ikke om gatebetegnelser, men om nummerering av kvartalene i Kvadraturen. Knut Fjogstad (innlegg 2) henviser til en tidligere forklaring (jfr lenke i Fjogstads innlegg (2)), der han beskriver oppdelingen av Kvadraturen i 54 (=6x9)kvartaler, som begynner med nr 1 i krysset Tordenskjolds gate / Vestre Strandgate, og går mot elven, slik at Krysset Tordenskjolds gate / Elvegaten er kvartal nr 6.Dette er riktig med den kvartalsnummereringen som brukes i dag, og som en finner i reguleringsplaner o.l. nå. Sandviks Kristiansands historie 1945-1999 viser en slik kvartalsnummerering på et kart s.90. Her er i tillegg sonenummerering, slik Fjogstad nevner for områdene mot Østerhavna, nedenfor Østre Strandgate, men også for de andre randområdene, fra 55 - 82.Det er imidlertid ikke denne kvartalsnummereringen Ft1865 bruker, men en nummerering med en oppdeling av Kvadraturen i en Østby og en Vestby, der skillet går langs Kirkegaten fra Østerhavna til Baneheia. Østbyen har 18 kvartaler, Vestbyen 36, og er i tellingen benevnt f.eks. V. 10 Q, som altså står for Vestbyens 10.kvartal, som er kvartalet som omsluttes av Vestre Strandgade, Sandgaden (nåværende Rådhusgaten), Markens gade og Stengaden (nåværende Tollbodgaten). I tillegg ble områdene 'utenfor' yttergatene i Kvadraturen, om en kan kalle dem det (altså Ø.Strandgate, V.Strandgate, Tordenskjolds gate og Elvegaten) regnet til de innenforliggende kvartalene, slik at bygninger på begge sider av disse yttergatene ble regnet til de innenforliggende kvartalene. Nummereringen starter ved Kirkegaten, og går for Østbyen mot elven, og for Vestbyen mot Vesterhavna, slik at kvartalet Ø.Strandgate/Festningsgaten/Kongens gate/Kirkegaten har nr Ø 1.Q, og kvartalet ved siden av (Ø.Strandgate/Markens gate/Kongens gate/Kirkegaten) har nr V 1.Q. Registerbindet (samlet av Marit Ljøstad Mørck) til Leewys Kristiansands bebyggelse og befolkning, har et kart som viser denne nummereringen.Denne nummereringen passer ikke inn i adressen Ellen Gro Walnum nevner. Det finnes ikke noe V. 29.quartal. Et søk etter Søvrine Sørensdatter i Ft1865 viser imidlertid at adressen er Ø.29. Quartal, det tilsvarer kvartalet mellom Festningsgaten, Fjeldgaden (=Christian IVs gate), Kongens Tvergade (=Holbergs gate) og Consumptionsgade (=Henrik Wergelands gate). Ved hjelp av gårdsnummeret i tellingen vil en kunne identifisere hvilket hus det dreier seg om, bl.a. ved hjelp av kartet som er gjengitt i registerbindet til Leewy.For å gjøre verden enda enklere kan jeg nevne at Sverre Steen i sin Kristiansands historie 1641-1814 (s 293) gjengir et kart over Kvadraturen som nummererer kvartalene fra 1 (sørøsthjørnet Ø.Strandgate/Elvegaten) til 53 (nordvesthjørnet V.Strandgate/Tordenskjolds gate), der nummereringen går nordover (slik at kvartalene langs Elvegaten har nr 1 - 9), og der kvartalet rundt Domkirken ikke er gitt nummer.

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.