Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Geir Alsaker

[#26260] Booppgjør og bobehandling etter konkurs

Recommended Posts

Guest Geir Alsaker

Jeg er interessert i et spesielt booppgjør etter konkurs i 1959-1960 i Bergen. Får man innsyn i denne type dokoumenter eller er de klausulert og i tilfelle hvor lenge ? Dersom de er frigitt - hvilket arkiv kan man henvende seg til ?Med hilsen Geir Alsaker Fredrikstad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Skifteutlodningen - 'resultatet' - er tilgjengelig for alle, mens skifteforhandlingene er sperret i 60 år.Materialet er nok i Statsarkivet i Bergen. Dersom det er snakk om sentrum, ligger det i arkivene fra Bergen byfogd og byskriver, dersom det er fra Fana i arkivene fra Midhordland, Laksevåg i Sotra, Åsane og Arna i Nordhordland sorenskriverarkiv, men alt sammen avlevert til SAB.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Alsaker

Jeg takker for svaret som var klargjørende. Selvom reglene er klare vil jeg likevel spørre SAB om det er mulig å få oppgitt når bedriften startet og når konkurs inntrådte. I det tilfellet som jeg er interessert i døde hovedaksjonæren i 1968 - er det mulig å få oppgitt hvem som var aksjonærer på det tidslunktet hvor konkurs inntrådte.Med vennlig hilsen Geir Alsaker

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Dersom vi får vite navn på bedriften kan vi rimeligvis finne opplysninger i firmaregisteret - som er åpent - og jeg vil også regne aksjonærlisten fra 1960-tallet som åpen. Så det skulle bare være å konkretisere litt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.