Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Øystein Lillegaard

[#26305] Johannes Myrenavekius f.1717 -Brønnøy Nordland

Recommended Posts

Guest Øystein Lillegaard

Etter å ha lett i lang tid etter en av mine aner har jeg kommet over 'en mulig kandidat'.Det dreier seg om Johannes Baltsersen Myrenavekius som i følge familysearch er født i Vik i Brønnøy i Nordland 1717. Kjenner noen til hvor det ble av denne Johannes Baltsersen? Eller kjenner noen til skifte til hans far Baltser Myrenavekius? Den Johannes/Johan Baltsersen jeg leter etter bodde på Dønna (Herøy) og skal være født på denne tiden ( 1718). Jeg limer inn data funnet på familysearch under.Med vennlig hilsen Øystein BALTZERSEN MYRENAVEKIUS, Johannes Christening Gender: Male Christening Date: 23 May 1717 Recorded in: Bronnoy, Nordland, Norway Collection: Vik; Den Norske Kirke Father: Baltzer MYRENAVEKIUS Source: FHL Film 125062 Dates: 1681 - 1718

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Mathisen

Hei.Johannes Baltsersen var f. 1717 i Myrmarka i Bindalen (Vik kirkebok). Derav det kommer nok det underlige Myrenavekius. Mora hans, Marit Hansdtr., var trolig fra Myrmarka. Familien er med i Sømna bygdebok (bind 4) under gården Grøtheim da de bodde der. Marit døde ca. 1737 for det ble da holdt skifte etter henne. Siste spor vi har etter Johannes er at han da levde.Kan du Øystein føre han videre hadde det vært fint.Hilsen Tor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Lillegaard

Jeg vet ikke om det står noe om Johannes sitt oppholdssted i skifte? Johannes og Johan ble på den tiden brukt om hverandre og det første jeg finner om 'min Johan' er en som dukker opp som Johan Baltsersen Solfield på Dønna da han gifter seg i 1748. Jeg har funnet at han var 65 år ved sin død i 1783. Han hadde tilhold på Beerfjorden på Dønna og får 8 barn der. Han giftet seg med Doreth Pedersdatter (Ravnøen) som kommer fra Slapøen. Johans første barn er Baltser, Ane (Samme som mor til Doreth)og så kommer Marith. Jeg har lett etter Johannes sin dåp både i Vefsn, Stamnes, Alstahaug, Tjøtta, Nesna, Hemnes og Rana uten å finne ham der. Det er derfor ikke umulig at han kan komme fra Brønnøy. Det var forøvrig mange på samme tid i dette området som hadde aner i Brønnøy. Jeg har ingen sikre opplysninger som binder denne Johan til Brønnøy. Er takknemmelig for ytterligere opplysninger dersom de finnes.Med vennlig hilsen Øystein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Margaret Miller

Hallo Oystein! Vi er i slekt - jeg stemmer fra broren til Johannes, Hans Baltsensen. Jeg arbeider med Tor Mathisen og gjor slektshistoria for bokene for Somna (Vik) og Bronnoy. Du 'trolig' har riktig Johannes her. We are always looking for news to update Somna Bygdebok! Her er hva staar der: Grotheim 8:3 bruker ca. 1718-ca. 1745. Baltser Johansen trolig f. ca. 1685 Vefsn, d. 1764. Baltser var bror til Peder Johansen Reinfjord store 1:6 og Johannes Johansen, Kari Johansdtr. og Marit Johansdtr. (alle i Vefsn i 1729). g. ca. 1713 Marit Hansdtr. f. ca. 1693 d. ca. 1737, kan vaere dtr. av Hans Olsen og Guro Andersdtr. Myrmarka Bindalen, og kan vaere soster til Lene Hansdtr. Bo 6:3. g. II ca. 1738 Doret Jensdtr. Arnes 5:1c f. 1686 d. etter 1760. Barna: Hans f.1714. Se Dale nedre 4:6//Maren f. 1716, se Grotheim 8:4// Johannes f. 1717 Myrmarka (Vik kirkebok),levde i 1737//Nils f. 1720 (trolig d. 1762 g. 1757 enke Kirsten Larsdtr. Bosted Arnoya store, Naeroy NT)//Knut f. 1724 d. for 1737//Malene f. ca. 1727, se Dale nedre 1:1//Lars f. ca. 1729, se Knyk h/i:3//Peder f. ca. 1731 d. 1774 g. 1749 Malene Iversdtr.(seinere g. Bo A:8a) Kvitingan Bronnoy. Bosted Kvitingan. Se Sandvaer F:4 og Bo 6:6 for barn paa Somna. Jeg provde aa finne Baltser f. Vefsn uten lykke, men kirkebokene er kanskje ikke komplett. Jeg er glad for at Tor saa ditt sporsmaal! Takk for det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Lillegaard

Takk skal du ha! Dersom du ønsker utveksling av data kan du jo ta kontakt. Jeg nedstammer fra Johannes sin datter Marith som du kan finne på folketellingen på Lillegaarden i Stamnes-Alstahaug i 1801. Hun døde i 1839. Ellers ble Johan(es)forlovet(Dom VI p Trin) og gift i 1748 (gift 21 juli) i Herøy, han giftet seg med Doreth Pedersdatter Slapøen.Når de forlover seg bor Johan(es) på Solfield. De bosatte seg i Beerfjorden (Også benevnt Bergfjorden). De får minst åtte barn der og Johan dør i 1783, begraves 29 mai.Med hilsen Øystein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Lillegaard

Jeg har sett litt på folketellingen for Vefsn i 1701 og der finner jeg en Baltser Johansen som er tjenestekarl på Gluggvasselv og er 16 år, på samme sted er også en annen tjenestekarl som heter Johannes Johansen og han er 12 år. Like over finner jeg en Peer Johansen på Nedre Laksfors som er tjenestekarl der og er 24 år. På Walrygg like ved finner jeg også en Jacob Johansen på 17 år som er tjenestekarl. Jeg vet ikke om det er riktig Per (Peder)jeg har funnet, Jacob kan vel også være en bror, men det er vel mer usikkert. Jeg er ganske sikker på at det må være riktig Baltser og Johannes Johansen jeg har funnet.Med hilsen Øystein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Margaret Miller

Hei igjen, jeg har notater fra Heroy og ser giftermaalet for Johannes 1748 (aug.25!). Ogsaa daapen for Baltser 1748 (sept 22). Ser ingen skifter i Vefsn aa hjelpe med Baltser far til Johannes.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Lillegaard

Jeg har heller ikke funnet noen skifter i Vefsn som bekrefter far til Johannes sin tilstedeværelse der. Jeg har en liten antagelse om at Baltser Johansen sin far dør 1689-1701 og barna blir satt bort som tjenestedrenger. Skifte etter faren er ikke med i skiftebøkene. Barna blir bortsatt på gårder like ved Vefsna, på gårder som ligger sør for grensa mellom Grane og Vefsn. Ser man på Johannes/Johan i 1665, finner man blant annet en 'kandidat' på Forsland. Baltser og i alle fall en bror vokser opp på Gluggvasselv (gnr 43). Så flytter minst to av brødrene til Sømna før 1713.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Lillegaard

Hei igjen! Til innlegg nr 7: Den Baltser du fann dåp på i 1748, han dør også i 1748. De andre barna er født i Beerfjorden. Til innlegg nr 4: Forstår jeg det riktig at bare Johannes er født i Myrmarka av søskenflokken på Grotheim og at Johannes vokste opp på Grotheim i Sømna?Med hilsen Øystein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Mathisen

Hei. I følge det som står i slektshistoria i bygdeboka for denne familien er det bare Johannes som er født i Myrmarka. Det er nok etterslep i kildene som gjør at forgjengerne på bruket nevnes fram til 1717. Trolig overtok Baltser og Marit like etter de giftet seg i 1713. Johannes vokste nok opp på Grøtheim.Kan nevne at bumerket til Baltser finnes. Det er avbildet i Sømna bygdebok bind 4 s. 73.MvhTor M

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Lillegaard

En rettelse til mitt innlegg nr. 8; Jeg mente selvfølgelig at far til Baltser Johansen dør på en av gårdene nord for grensa mellom Grane og Vefsn, troligvis en gård mellom Laksfors og Mosjøen og mest trolig mellom Laksfors og Kvalfors.Med hilsen Øystein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.