Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Per  Jarle Sætre

[#26360] Analysefunksjonen

Recommended Posts

Guest Per  Jarle Sætre

I den forrige versjonen av digitalarkivet kunne ein gå ned tildømes på gardsnivå for så å bruke analysefunksjonen t.d. kjønn og yrke I den nye verjonen får eg det ikkje til, eg får ikkje lågare nivå enn kommune, då får ein ikkje fram tabellar t.d. knyta til kjønn og yrke på 1900 teljinga fordi det vert for mange veridiar. Er det ein annan måte eg kan kome lengre ned enn kommunenivå for analyse ?Per Jarle Sætre

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Eg skal ta ein runde i løpet av helga.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Eg trudde det var noko gale, men det er det ikkje.Du må bruka den vanlege søkesida. Det du vel der blir tatt over i analysedelen. Vel du t.d. eitt sokn i eit prestegjeld, er det berre personane i dette soknet som blir med over i analysedelen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Jarle Sætre

Orsak men eg har framleis problem.t.d. avgrenser eg for Sogndal dei som er fødde 1765, får eg fram dei 38 dette gjeld, går eg vidare med å bruke analysefunksjonen på yrke og kjønn får eg alle i kommunen igjen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jostein Molde

Jeg arbeider med statistikk over utvandringen fra Trondheim, og hadde tenkt å trekke ut de som oppga U.S.A. som bosted ved utvandringen, altså hjemvendte utvandrere som var hjemme på besøk. Men analysefunksjonen vil ikke godta punktum som søketegn, tydeligvis. Jeg får stadig 0 som resultat, selv om det var noen tusen. Kan dere gjøre noe med det?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Peter Wiborg

Hei, du kan bruke stjerne (*) som et wildcard i søket... 17559 - bustad som inneholder amer11 - bustad som innheholder u*s*a144 - bustad som innheholder amkDisse 3 søkene viser tilsammen 17714 pers med oppgitt bustad Amerika/Usa... men i tillegg står mange oppgitt med bustad som f.eks kun 'New York' eller andre byer...Jan Peter

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jostein Molde

Hei, og takk for tips. Men det virker ikke i dette tilfellet. Det skal være ca. 2850 personer som oppga 'U.S.A' eller varianter av dette, men jeg fikk det samme som deg ved bruk av stjerne.Jostein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Peter Wiborg

Hmmm... vedkommende som har kommet fram til 2850 personer må enten ha gjort et svært slett søk, eller så er det snakk om noe annet.I databasen 'Emigranter fra Trondheim 1867-1930' er det f.eks 8391 pers som oppgir 'America' og 7959 som oppgir 'Amerika' som bustad.Bare de to variantene summeres til over 16000 personer. I tillegg er det snakk om mange varianter der antagelig opprinnelig hjemsted er oppgitt, som f.eks 'America %Thjem%' etc...Samlet antall er ikke langt unna 18000 personer, så vidt jeg kan se.2850 er kanskje de som har amerikansk statsborgeskap, US citizen? Men heller ikke det stemmer helt... i merknads feltet er det ca 500-600 personer som oppgir at de er Amerikansk Borger.Jan Peter

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jostein Molde

Det er jeg selv som har funnet de 2850, men det er altså snakk om bare de som oppgir 'U.S.A' eller variasjoner av dette. I alt har jeg funnet i overkant av 20.000 emigranter som har vært hjemme på besøk. Men poenget er altså at jeg får null treff når jeg bruker 'U.S.A' som søkekriterium.Jostein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Strømme

Det går dessverre ikke å søke på punktum, så løsningen er at du må søke bustad, børjar på(vis), 'u' , og så merke av de treffene du vil ha.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.