Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Knut Kvalvågnæs

[#26362] Hva skjedde med oldefar?

Recommended Posts

Guest Knut Kvalvågnæs

Jeg er på leting etter skjebnen til min farfars far, altså min oldefar:Anders Nilsen Kvalvågnæs ble født i Lindås i 1839, som tredje barn og eldste sønn til Nils Nilsen Kvalvågnæs (tidligere kjent som Nils Nilsson Kvamme). I 1859 reiste Anders til Kristiania og ble sjømann. Han gikk i land i Amerika i den hensikt å bosette seg der. Det er ikke kjent for meg hvorvidt han deltok i borgerkrigen eller ikke.Det neste jeg med sikkerhet vet om ham, er at han den 20. mars 1864 fikk en sønn, min farfar, Nils Christopher (eller Kristoffer)Nilsen med sin kone Petra Martine Nilsen, født Pedersen - i Kristiania. Hva skjedde i mellomtiden?Min tante, Dagmar Gulbrandsen, født Nilsen (1897 - 1983) fortalte meg at hennes farfar hadde drept en mann i et barslagsmål i Amerika. Etter dette vendte han tilbake til Norge og levde resten av livet i Kristiania. Han tok aldri mer kontakt med familien i Lindås. Han ønsket heller ikke at hans sønn skulle gjøre det. Min far hadde ingen interesse av det, men jeg har gjort det.Nærmeste slekt i Lindås er flere firmenninger. Jeg ble mottatt som den bortkomne sønn! Det var en sterk og veldig positiv opplevelse.Men nå forsøker jeg å finne ut av oldefars videre skjebne. Hverken han eller hans kone er listet under folketellingene for 1865 eller 1875. Det første jeg finner er farfar under tellingen for 1900.Opplysninger om oldefar kan muligens være å finne i kirkebøkene for Johanneskirken (revet 1928). Ellers vet jeg ikke om hvor jeg best kan lete videre. Jeg har fått noen tips om hvor jeg kan vende meg, men det er alt sammen slikt som koster penger. Da blir det jo et spørsmål om hvor mye jeg er villig til å legge i dette.Med vennlig hilsen Knut Kvalvågnæsbilete0211.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

På FS, VRI har jeg funnet Anders Nielsen 28 år og far Niels Nielsen, gift i Vår Frelser 1/11 1863 med Petra Martine Peders. 25 år far Niels Pedersen.Videre fant jeg Niels Christofer Andersen f. 20/3 dpt. 16/5 1864 Domkrk., Trefoldighet -----Nicolay Andersen f. 19/1 dpt. 2/4 1866 samme sted og til sist Georg Andersen f. 8/7 dpt. 13/8 1868 samme sted.Dette må da være samme familie i 1875 Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Kvalvågnæs

Dette var til god hjelp og noe å nøste videre på. Hva betyr FS og VRI?Anders Nielsen var utvilsomt Anders Nilsen, siden resten stemmer. Petra Martine Pedersen var min oldemor. Jeg visste ikke navnet på hennes far.Jeg har aldri hørt at farfar (fødselsdato stemmer. Dåpsdatoen har jeg ikke)noen sinne er ført opp som Andersen, men siden hans far het Anders, skal det ikke utelukkes.Nicolay Andersen og Georg Andersen kan vi trolig se bort fra. Såvidt jeg vet var farfar enebarn.Men takk for hjelpen!Vennlig hilsen Knut Kvalvågnæs

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

At din farfar står oppført i Berit's kilde som 'Andersen', kan du bare overse. Dette er et navn kilden (mormonerkirken) selv har 'funnet på' og behøver slett ikke ha rot i virkeligheten.Siden kilden er litt forvirrende, Niels Christofer (som navnet er skrevet i kirkeboken) ble døpt i Trefoldighetskirken i Christiania med dåpsdato og fødselsdato som oppgitt. (Her står ikke 'Andersen'). Foreldrene står oppført som arbeider Anders Nielsen og hustru Petra Martine Pedersen bosatt i Toldbodgd. 25. Om det har noen interesse, er fadderene Fragtmand Peter Larsen, Gaardsdreng Christian Nielsen, Anne Olsen, Anette Pedersen og Karen Pedersen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Men din farfar var nok ikke enebarn; Nicolay som Berit viser til hadde samme foreldre på samme adresse. Til og med farktemannen Peter Larsen er igjen fadder, det samme er Karen Pedersen. Så det er nok liten tvil om at Nicolay er en bror.Det samme gjelder Georg (riktig dåpsdato i Trefoldighetskirken skal være 13.09.1868). Familien har riktignok flyttet til Strandgaden 17, men foreldrenes navn er korrekte og som ikke det er nok, fraktemannen er igjen fadder.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Kvalvågnæs

Dette var da bare helt fantastisk! Jeg har farfars konfirmasjonsattest og koppevaksinasjonsattest. Foreldrene hans er det således ingen tvil om.I dag har jeg plutselig fått to nye grandonkler, som har vært helt ukjente for meg. De er selvfølgelig borte for lenge siden, men det åpner jo muligheten for at det kan finnes levende tremenninger!Det har skapt en veldig god og varm følelse i en ellers travel førjulstid å få så slik respons og så god hjelp. Dette var virkelig morsomt!Nå er jeg spent på om flere har noe å bidra med. Jeg har forsøkt å finne litt om det fatale barslagsmålet i amerikanske aviser, men uten å lykkes. Det må nødvendigvis ha funnet sted en gang mellom slutten av 1859 og relativt tidlig i 1863.Takk for hjelpen! Hilsen fra Knut Kvalvågnæs

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Konfirmasjonsattesten er viktig for å hjelpe videre - hva står det der ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Trenger ikke opplysningene, jeg har funnet ham konfirmert. Grunnen til at jeg behøver slike opplysninger, er adressene. Med så vanlige navn, er det vanskelig å vite hvem som er den rette i adressebøkene for Christiania/Kristiania. Folk flyttet hele tiden den gangen og din familie var intet unntak. Rodeløkkens Mellemgade 89 er adressen ved konfirmasjonen i Johannes kirke 06.10.1878. Jeg forsøker å finne familien ved folketellingene i Kristiania i 1883 og 1885. Håper jeg finner brødrene i samme menighet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Georg fant jeg konfirmert i Johannes 01.04.1883, adresse Nedre Voldgade 11. Allerede ved folketellingen 31. desember samme år hadde de flyttet, familien fantes ikke på den adressen.Nicolay fant jeg ikke konfirmert i Johannes, men heller ikke død i tidsrommet 1875 (folketellingen hvor han står oppført) til 1882 (da han burde ha vært konfirmert). Dette betyr forsåvidt ikke så mye, jeg kan ha oversett ham eller han kan ha blitt konfirmert eller begravet mens familien har vært tiulknyttet en annen menighet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Ang. FT 1875, så ser det ut som Lina må være hans 2. kone.Marie Stephensen har kontaktet meg med opplysningen om at Petra Martine sannsynligvis var født i Asker. Asker krk.bok i DA: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Dette er riktig. Enkemannen Anders Nielsen ektet 'Pige Anne Helene Johansdatter' født Vestby 1847 i Trefoldighetskirken i Christiania 20.08.1871. Der står det at Anders var født i 1837 Hosanger og far Niels Nielsen (hennes far Johan Evensen). Forlovere var vognmann Johan Evensen bosatt 'Egeberg' og Jens Nielsen, arbeider, Klingenberggade 22.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Kvalvågnæs

Takk igjen (og igjen)! Det kjennes veldig godt å få så god hjelp i en sak som er blitt så viktig for meg som dette her. Her får jeg den ene opplysningen etter den andre som fyller ut hullene i min kunnskap om oldefar. At det er til dels veldig overraskende opplysninger, gjør ikke gleden mindre, tvert om!Jeg ser at det ikke bare er stavemåten for navn som er litt tilfeldig når vi kommer til 1800-tallet, men også årstallene får et lite 'slingringsmonn'.Jeg ringte en fetter i går, eneste gjenlevende barn etter min tante, og spurte om han kjente til at min farfar (hans morfar), Nils Christopher Nilsen hadde søsken. Noe sånt hadde hans mor aldri snakket om. En mulig konklusjon: De må ha dødd tidlig.Takk igjen! Hilsen fra Knut Kvalvågnæs

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Og om dette kan være Nicolay, men det kan se ut som om han reiser sammen med en enke Sofie Nilsen så da spørs det. LenkeJeg har ikke klart å finne Georg eller Nicolay i 1900, så enten er de døde eller så må de ha reist utenlands.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Kvalvågnæs

Dette var interessant! Jeg har mer tro på at Georg kanskje emigrerte 20 år gammel (som sin far!), enn at Nicolay skulle ha gjort det 16 år gammel med en enke som hette Sofie. Alder og fødested stemmer jo for begge guttene.Nå som jeg har fått sikre opplysninger om at oldefar relativt tidlig ble enkemann og giftet seg igjen, minnes jeg at min mor ved en anledning fortalte meg at hennes svigerfar hadde hatt stemor. Hun var en veldig snill kvinne, og han var svært glad i henne. Farfar døde i 1943, og jeg ble født i 1945, så jeg lærte ham aldri å kjenne.Nå forstår jeg godt hvorfor det er så lett å bli 'hekta' på slektsgranskning. Finner man svaret på en gåte, har det lett for å dukke opp flere overraskelser!Hilsen og takk fra Knut Kvalvågnæs

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Kvalvågnæs

Til mine gode hjelpere! Med bakgrunn i emingrantlista, der det står at Georg forlot Kristiania den 2. august 1988 med DS Thingvalla, kommer vi til at han må ha vært ombord den 14. august, da Thingvalla kolliderte med søsterskipet Geisir. Geisir sank med tap av mange liv. Thingvalla kom til havn i Halifax to dager senere med store deler av baugen borte.Det må ha vært en dramatisk opplevelse for de som var med på den! Her slutter sporene etter Georg.Nicolay er jeg fortsatt usikker på, likeledes min oldefar Anders. 'Dagarbeider på Frølich', står det i 1875-tellingen. Jeg finner litt om Frølich og fabrikasjon av sprengstoff og fyrstikker på nettet, både svovelstikker og fosforstikker.Som barn husker jeg at min far (1902-1983) var veldig opptatt av å formidle til meg kunnskapen om at fosfor var helseskadelig. Det hadde han fått med seg fra sin far. Nå tror jeg at jeg forstår hvorfor.Jeg er fortsatt interessert, om det er mulig å finne ut når Anders døde, evt. av hva, men takk for god hjelp så langt!Hilsen fra Knut Kvalvågnæs

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Solås

New York Passenger List, 1851 - 1891:Name; Georg NilsenArrivel Date: 17. Aug. 1888Estimated Birth Year: 1868Age: 20Gender; MalePort of Departure: Christiania, Norway and Christiansand, Norway and Copenhagen, DenmarkDestination: USAPlace of Origin: NorwayShip Name: ThingvallaPort of Arrival: New YorkMvh. Arne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Kvalvågnæs

Takk for bekreftelsen, Arne!Det var den dramatiske overfarten der Thingvalla kolliderte med Geisir 14. august 1888.Min kone har slekt i New York, og jeg har bedt hennes søsters dattersønn, som er flink til å søke fram det meste som finnes på nettet, om hjelp til å nøste videre.Hvor slo han seg ned, og hva ble det av ham? Fremfor alt, finnes det etterslekt i live i dag?Hilsen Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Kvalvågnæs

Til alle gode hjelpere!Jeg tror vi kan la Nicolay og Georg ligge. De utvandret til USA, slik at deres videre skjebne må få gå i et annet forum. Det som opptar meg mer, er hva som skjedde med Anders, min oldefar.Vi vet at han hadde et helsefarlig arbeid. 'Dagarbeider på Frølich' står det i folketellingen fra 1875. Frølich, det var fyrstikkfabrikken det!Fra ”Oslo patriot”, temahefte 39 ”Vi streiker, jenter!”, sakser vi:Nekrosen begynte med tannverk og tannbyller, som inneholdt illeluktende puss. Disse tennene måtte da trekkes, uten bedøvelse. Hvis fosforet hadde angrepet selve beinsubstansen, måtte man på sykehus for å få meislet bort større eller mindre deler av kjevebeinet, også dette uten bedøvelse. Barn kunne få fosfornekrose: i boken til Olav Wetting: 'Norsk fyrstikkindustri før 1900' (1968), fortelles det om en 11-åring som måtte meisle. Han arbeidet på en fabrikk i Heggedal. De som fikk meislet bort beinsubstans, var selvsagt vansiret for livet. I Wettings bok berettes det om en mann som hadde fått fjernet store deler av kjevebeinet: 'etter operasjonen måtte han sitte og sove, han kunne ikke legge hodet bakover, for han hadde ikke styring på tunga. Den rant ned i halsen på ham og ville kvele ham. Han kunne heller ikke spise annet enn tynn mat'. Dette siste kom vel av at kjeven var så ødelagt at han ikke kunne tygge.Hva er det som får en 16-åring (Nicolay (om det er ham)) til å reise hjemmefra i 1982? Er det rimelig å anta at grunnen var at faren nylig hadde gått bort? Kan det være skjebnen til Anders som er beskrevet i det ovenstående?Jeg vet at både min far og hans fem år eldre søster, født i 1897, var langt mer enn vanlig fokusert på helsefarene ved hvitt fosfor. Jeg kom aldri til bunns i hvorfor akkurat dette opptok dem så sterkt, men i ettertid forstår jeg at her lå det noe som en liten gutt skulle skånes for.Endelig vil jeg få ønske alle som har hjulpet meg til å finne ut litt mer om oldefar, og som har gitt meg to grandonkler jeg ikke kjente til, en riktig god jul!Hilsen fra Knut Kvalvågnæs

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Kvalvågnæs

Til innlegg 14 fra Berit Knudsen:Nicolay og enkefru Sofie Nilsen. Forloverne i bryllupet til Anders (oldefar)med Lina i 1871, var vognmann Johan Evensen bosatt ”Egeberg” og Jens Nielsen, arbeider, Klingenberggade 22.Skrivemåten (Nilsen eller Nielsen) betyr lite. Dersom Sofie var enke etter Jens, kan opplysningen om at de to reiste sammen gi mening. Nicolay var født 18. januar 1866. Ved utreisen den 27. juli 1882 var han 16 ½ år gammel. Deres bestemmelssted var Chicago. Kan valget av bestemmelsessted ha hatt noe med opplevelsene til Anders i Amerika å gjøre? Var det kanskje der det tragiske barslagsmålet fant sted?Enkefru Sofie Nilsen var 58 år. Gir vi vanlig spillerom på +/- to år finner vi ved tellingen i 1875: 'Sofie Nilsen k Logerende g Fattigunderstøttelse 1826 Kristiania b'Det er den eneste Sofie Nilsen som kan passe inn. Levde enken av fattigunderstøttelse, var det kanskje billigere for det offentlige å 'eksportere' henne enn å fortsette med understøttelse?Jeg har også lurt på hva som får en gutt på 16 1/2 år til å forlate sitt hjem og emigrere. Vi vet at brødrene hadde stemor. Det er ikke kjent om Anders hadde barn med henne. Når døde Anders? Om han hadde et slikt helsefarlig arbeide som jeg tror, kan han ha dødd tidlig. Om Anders var død i 1882 og stemoren kanskje ikke var snill bestandig, kan det være en mulig forklaring.Men dette blir veldig spekulativt. Jeg skulle gjerne få bekreftet eller avkreftet mest mulig av disse antakelsene. Men uansett: Debattforumet og alle de svarene jeg har fått, har brakt meg et langt stykke videre. Takk igjen, til dere alle!Med vennlig hilsen Knut Kvalvågnæs

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marie Skålnes

Eg fann også ein 16-åring som drog til Amerika åleine (innlegg 26871). I det tilfelle voks guten opp hos ei myndig tante og gamle besteforeldre. Seinare gifta ho seg med ein enkemann med born, og ho var ikkje snill med dei.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Kvalvågnæs

Nei, det blir sterk kost, mye som den slemme stemoren i Askepott.Når min farfar, født 20.mars 1864, ble igjen i Norge mens hans to yngre brødre emigrerte, den yngste først, regner jeg med at om oldefar var død i 1882, da Nicolay reiste, var han 18 år og begynte kanskje å greie seg selv. Georg, som var den yngste, reiste ikke før i 1888, 20 år gammel. Da var farfar (Nils Kristoffer) 24 år og stod bestemt på egne ben.Jeg vet ikke når farfar giftet seg, men hans eldste barn (tante Dagmar) ble født i 1897. En pekepinn finner vi i farmors konfirmasjonsattest:Josefine Marie Kristiansen var født i Fredrikshald (Halden) den 7. mai 1861. Hun var altså nesten tre år eldre enn farfar. Mer uvanlig er det at hun ikke ble døpt før den 7. juni 1863. Da var hun mer enn to år gammel!Hun ble konfirmert 2. april 1876, men attesten ble ikke utskrevet før den 5. mai 1896. Det er mitt inntrykk at folk den gangen ikke utbad seg attester med en gang de kirkelige handlingene var foretatt. De bad først om attestene når de hadde bruk for dem, ofte så mye som tjue år senere. Når farmor skulle gifte seg, vil jeg tro det var en slik anledning.Nå er jeg litt opptatt av å forsøke å finne brødrenes videre skjebne, men da bør kanskje diskusjonen gå videre i et annet forum - i tilfelle vilket?Vi har jo ikke noen egen gruppe for utvandrere, og siden de reiste ut fra Kristiania, får det vel våge seg inntil videre. Jeg har prøvd litt på Genealogy.com, og det ser ut som jeg kan finne svarene der. Men prisene de krever er avskrekkende. Er det noen som har abonnement der eller på Census og er villig til å se om de kan finne ut noe mer om Nicolay og Georg?Takk igjen til alle som har hjulpet meg med å komme så langt som dette!Med vennlig hilsen Knut Kvalvågnæs

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ragnhild B. Øgaard

Hei Knut! Det kan være lurt å starte et nytt tema angående din grandonkler, Nicolay og Georgs utvandring. Det er sikkert folk som kan hjelpe, men utvandringsekspertene må ha en aktuell debatt-overskrift før de går inn og leser.Ellers har DIS-Norge et nytt diskusjonsforum, også med en undergruppe for utvandring. http://www.disnorge.no/Mvh Ragnhild

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Kvalvågnæs

Tusen takk, Ranghild!Da gjør jeg det med det samme, og så avslutter vi her, om det ikke dukker opp noe mer om min oldefar, som var hovedsaken i dette tilfellet. Men du verden hvor mye jeg har fått vite!Hilsen Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.