Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Liv Birgit Løkken

[#26376] Lucia Toresdatter Normann og fostersønnen Edias Ediassen Rasch. Skrova/Hadsel

Recommended Posts

Guest Liv Birgit Løkken

Et uløselig problem? Lucia Toresdatter Normann og hennes kjære (foster)sønn Edias Ediassen Rasch død 19.7.1795. Lucia Toresdatter Nordmann var gift med Henrik Rasch som drev handelshus i Skrova. De fikk ingen barn, men tok til seg Edias Ediassen Rasch, som de har betraktet som sin egen. Etter Henrik Raschs død var Lucia etterlyst på hele Helgeland.(kilde Kåre Hasselberg) Hun hadde reist til (sønnen) Edias. Der giftet hun seg 70 år gammel med presten Christian Flye. (Sønnen) Edias giftet seg ca 1775 med Christina Christophersdatter von Dram som også var på prestegården. Det har vært gjort utallige forsøk på å finne Edias Ediassen Rasch sitt opphav. Jeg har lett selv, og fått hjelp av Kåre Hasselberg. Han har undersøkt det som er av arkiver (militærruller, skifter) uten å finne spor etter Edias sine biologiske foreldre. I Skrova er alt av arkiver borte. Rasch familien er blitt endevendt, og det er helt på det at Edias ikke er noen Rasch, han bruker fosterfarens slektsnavn. . Edias var borger og eier på Kvitnes 1776 og en tid fremover, Myrland 1785-88, Nesset 1793-95, Huløy 1795. Han kom bort på sjøen 19.07. 1795. sammen med sin svigerinne Anna Cathrina Nielsdatter Hveding. Hun var gift med Christinas bror Christian Dram. Om Edias alder skriver presten 40 og nogle år. Hustruen Christina Dram døde 9. 6.1811. 63 år ifølge presten. Edias måtte ha vært en populær mann, for ca 2 år etter hans død ble en samisk gutt døpt Elias Rasch, denne familien bruker ennå etternavnet Rasch. Edias Ediassen Rasch og Hustruen Christina hadde 7 barn til dåpen. Om oppkallingen kan det sies at han har konsekvent kalt opp sin fosterfamilie, og hustruens familie. Den eldste datteren som jeg nedstammer fra er oppkalt etter fostermoren Lucia. Alle fadderne til barna er hentet konsekvent fra fosterfamilien, hustruens familie, og handelsborgere/embetsmenn.Jeg lurer på om Edias kan ha vært en slektning av Lucia Toresdatter Nordmann. Er det noen som forsker i denne Nordmann slekten?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Hvor var Christian Flye prest, og hvem var prest 'der' på tidspunktet (ca.1775) når Edias Ediassen giftet seg med Christina Christophersdatter von Dram ?Når var Lucia født og når giftet hun seg med Christian Flye ? Hun skal såvidt jeg vet være søster av Sidsel Tørresdatter Normann, som ca. 1752 ble kone nr. 3 til jekteskipper og gårdbruker Tarald Andreas Giæver, død i Vebostad, Kvæfjord den 8 Jul 1767. Se (http://nermo.org/slekt/d0032/g0000005.html#I13132).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Birgit Løkken

Hei! Helt riktig hun var søster til Sidsel Tørrisdatter Normann. Edias Ediassen Rasch giftet seg ca 1775 med Christina von Dram (av den kjente contrafeier (portrett maler) familien. De ble sannsynligvis gift i Vågan (Kåre Hasselberg finner ikke ekteskapsinnførselen, Skrova ligger i Vågan hvor kirkebøkene er borte.) Christina mistet tidlig foreldrene sine (Contrafeier Christopher von Dram og hustru Ane Knutsdatter i Bergen.) Hun ble oppfostret hos sogneprest Christian Flye i Hadsel. Lucia Toresdatter (Tørrisdatter)Normann rømte etter mannens død til sønnen. Fant der sin svigeratters fosterfar Christian Flye sogneprest til Hadsel som hun giftet seg med i 1776. Litt av en historie. Videre hadde Lucia en søster som var gift med jenteskipper Maursund. Trolig hadde hun også flere søsken. Det er blitt sent nå har forlagt notatene.Med vennlig hilsen Liv Birgit Løkken

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Birgit Løkken

Hei! Her sees barna og fadderene til Edias Ediassen Rasch og hustru Christina. Følgende kan sies det eldste barnet 1.Lucia er oppkalt etter Edias fostermor. 2. er oppkalt etter Christinas far. 3 er oppkalt etter Christinas mor Ane og fått mellomnavn etter Christinas fostefar (og svigerfar) 4. Henrica oppkalt etter Edias fosterfar Henrik Rasch. 5. Benedicta Marie et Storm navn. Chritopher von Drams mor var av den kjente Storm familien. 6. Niels Johan Hveding Ediassen Rasch oppkalt etter Edias Ediassen Raschs svigerinne sin familie.7. Christina Margrethe et typisk Dram navn. Oppkalt etter tanten. Som tidlige nevnt verken blant fadderne eller i navnene til barna ser man spor etter Edias sin familie. 1. Lucia Rasch døpt 10.10. 1776. Far: Edias Ediasen Rasch Kvitnes. Faddere: Søren Schielderup Melboe. Antoni Paulsen klokker, Aleth Christensdtr. Lech, Sophia Bredal. Hellebor Rasbec, Hadsel. 2. Christopher Dram døpt 1778. Far: Edias Ediasen Rasch Kvitnes. Faddere: Niels Grønbech Stokmarknes, Christian Holch Lechan, N.H.Bull Bærøen, K.C. Dreier, Stine Margrethe Dram. 3. Ane Christina Flye døpt 1780. Far: Edias Ediassen Rasch Kvitnes. Faddere: Hans Eriksen Myrland, Jørgen Øibie, Hauknes, J=Baade Hadie, Beret Martha Myrland, Maren Toresdatter Jerstae. 4. Henrica Øllegaard Rasch døpt 1782. Far Edias Ediassen Rasch Kvitnes. Faddere: Studios Lange, Melboe, Christian Lindgaard Huløen, J Maursund Melboe. Ane Cathrina Huløen, Margrethe Larsdatter Haue. 5. Benedicta Maria, døpt 1785. Far: Edias Ediassen Rasch Myrland. Faddere: Niels H. Celius, Arn Michelsen Myrland, Aleth Christensdater Leth. Stina Margrethe Myrland, Ane Monsdatter ibd. 6. Niels Johan Hveding, døpt 1788. Far Edias Ediassen Rasch, Myrland Faddere: Christen With Myrland,, Joen Jansen ibd, Jørgen Johansen Huløen, Elling Christensen Myrland,….Johannesdatter ibd. 7. Christina Margrethe Dram døpt 1793. Far: Edias Rasch Næsset. Faddere: Christen. Chr. Næss, Johannes Michel ?? Storaae, Aassell Abrahamsdatter Raften, Zebor Nielsdatter Ingelsfjorden, Grete Larsdatter, Hennes.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Du skriver at Lucia Toresdatter (Tørrisdatter) Normann etter mannens død _rømte_ til sønnen (på Kvitnes ?). Hvorfor måtte hun 'rømme', var hun ikke som enke fri til å reise og bo hvor hun ville ? Hva rømte hun fra ? Kreditorer ? Og hvorfor måtte man etterlyse henne over hele Helgeland når hun bodde i samme område (Vågan) ?Stemmer det at hennes 1. mann Henrich Rasch var omlag 15 år yngre enn henne (f. ca. 1720, sønn av Axel Nielsen Rasch og Birgitte Lucie Maria Augustinusdtr. Røst) ? Lucia er altså f. ca. 1706. Når levde Christian Flye ?Har du navnene på foreldrene til contrafeier Christopher von Dram og hans svigerdatter Anna Cathrina Nielsdatter Hveding (som druknet sammen med sin svoger Edias i 1795) ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Birgit Løkken

Hei! Ifølge Kåre Hasselberg forsvant Lucia Torsdtr. Normann etter mannens død fra Skrova i Vågan. Ingen der visste hvor hun var og ble engstelige derfor etterlysningen. Det var ikke kreditorer hun rømte fra. Den 70 års gamle damen hadde bare reist. Fra Skåva nede på Helgelandskysten til Hadsel er det et godt stykke. Etter å ha summet seg reiste hun tilbake og solgte Skråva. Eiendommene som kommer i fostersønnen sin eie har tilhørt Henrik Rasch og Lucia. Personlig er jeg ikke i tvil om at Edias Ediassen er en nær slektning av Lucia, eventuelt av Henrik Rasch også. Det fortvilte er at alt av arkiv fra Skråva er bortkommet. Kommer med flere opplysninger straksMVH Liv Birgit Løkken

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Birgit Løkken

Hei! Tore/Tørris Ellingsen Normann, født ca 1650. død ca 1731, gift med Kirsten Hansdtr (datter av Hans Laursen og Sig(nild) Pedersdtr. Finnes det noe skifte etter ham. (trolig bror til Jon Ellingsen Normann)Barn: 1. Edias Torsen, født ca 1695 ifølge Astafjord bygdebok. (Kan vel ikke utelukkes fra et tidligere ekteskap) 2. Sidsel Toresdtr. Normann død okt 1767 uten livsarvinger, gift med Tarald Andreas Giæver, død 1767. Arvingene var: 3. Ingeborg Toresdtr Normann, enke etter en Maursund og bosatt Trondhjem. 4. Lucia Toresdtr Normann gift med Henrik Rasch og bosatt i Skova. 5. Anna Toredtr. Normann, død var bosatt i Vågan. Etterlot seg 2 barn Cornelius Mørck og Magdalena Cornelia. Hun hadde vært gift med Hans Ulrich Frey, hadde hun vært gift med en Mørch/Røst også. 6. Johanna Margrethe Toresdtr, død hadde vært gift med en Erik (Nielsen)And. I 1750 skjøte fra Jørgen Erntsen Dissington til Erik Nielsen And på 1v 1 pd i Kvitnes (Qvitnes) dattert 22.5. 1750. Etterlot seg følgende barn Nils Eriksen And (han vet jeg ikke mer om)Maren Bolette And. Hun må være dem Mette And som losjerte hos Henrik Rasch i Skrova i 1762 sammen med søsteren Johanna Margrethe And som i 1767var gift med Andrea Kiergaard i Senja. De hadde også søsteren Anthonette Eriksdatter And. Skifte fra Anthonette Eriksdtr And til Henrich Rasch på 19 ½ pd i Kvitnes datert 3.9. 1762.Det ble i forbindelse med Sidsel Toresdtr Normann død rykket inn annonse tre postdager etter hverandre i Kiøbenhavnske Tidende. Hun måtte hatt flere arvinger Nr 1. Edias Toresen Normann hører vi ikke mer til Nr.2. Lucia Toresdtr. Normann var gift med Henrick Rasch. På ekstraskatten 1762 oppgir ikke ekteparet å ha noe fosterbarn hos seg. De to voksne niesene oppføres som logerende. Som tjenere har de Hans Johansen og Karen Isacksdtr. Neste gang vi hører om Lucia er ved Henrich Raschs skifte 18. september 1775. Han hadde opprettet et testamente som gjør det klart at enken Lucia Toresdatter arver hele boet urørt, da de ikke har livsarvinger. Det første Lucia foretar seg er å dra opp til fostersønnen, og hun selger Skrova. Hvorfor opprettet de dette testamentet? Var det for å sikre Edias Ediassen Rasch. Lucia overdrar størstedelen av Kvitnes (Stokmarknes?) til Edias Ediassen hun omtaler han da som sin kjære fostersønn. Lucia gifter seg rett etterpå med pastor Flye i Hadsel. Kierkevaag 9.1. 1781 skjøte fra Lucia til Jens Brøndlund 2 pd i Kvitnes som hun kjøpte på auksjon etter hennes sl. Mann pastor Flye. Spørsmålene er.. Hva står det i skiftet etter Sidsel Toresdtr. Normann, hvorfor annonserer de i København? Er det broren Edias Toresens barn de prøver å finne. Edias Ediassen Rasch finnes ikke på noen militærruller. Han har ingen annen slekt i Hadsel enn hustruens og Lucia Toresdtr. sin. Hvorfor er han ikke oppført som fosterbarn på ekstraskatter i 1762 i Skrova? På meg så synes det som om Edias Ediassen Rasch må være brorsønn til Lucia, og dukket opp etter 1767 da det blir søkt etter ham.Med vennlig hilsen Liv Birgit Løkken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Birgit Løkken

Hei! NB Skal være skjøte fra Anthonette Eriksdtr. And til Henrik Rasch, ikke skifte. MVH Liv Birgit Løkken

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.