Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Liv Birgit Løkken

[#26399] Tore Ellingsen Normann, død 17??Barn: Edias/Sidsel/Ingeborg/Lucia/Anna/Johanna M

Recommended Posts

Guest Liv Birgit Løkken

Hei! Tore/Tørris Ellingsen Normann, født ca 1650. død ca 1731, gift med Kirsten Hansdtr (datter av Hans Laursen og Sig(nild) Pedersdtr. Finnes det noe skifte etter ham. (trolig bror til Jon Ellingsen Normann)Barn: 1. Edias Torsen, født ca 1695 ifølge Astafjord bygdebok. (Kan vel ikke utelukkes fra et tidligere ekteskap) 2. Sidsel Toresdtr. Normann død okt 1767 uten livsarvinger, gift med Tarald Andreas Giæver, død 1767. Arvingene var: 3. Ingeborg Toresdtr Normann, enke etter en Maursund og bosatt Trondhjem. 4. Lucia Toresdtr Normann gift med Henrik Rasch og bosatt i Skova. 5. Anna Toredtr. Normann, død var bosatt i Vågan. Etterlot seg 2 barn Cornelius Mørck og Magdalena Cornelia. Hun hadde vært gift med Hans Ulrich Frey, hadde hun vært gift med en Mørch/Røst også. 6. Johanna Margrethe Toresdtr, død hadde vært gift med en Erik (Nielsen)And. I 1750 skjøte fra Jørgen Erntsen Dissington til Erik Nielsen And på 1v 1 pd i Kvitnes (Qvitnes) dattert 22.5. 1750. Etterlot seg følgende barn Nils Eriksen And (han vet jeg ikke mer om)Maren Bolette And. Hun må være dem Mette And som losjerte hos Henrik Rasch i Skrova i 1762 sammen med søsteren Johanna Margrethe And som i 1767var gift med Andrea Kiergaard i Senja. De hadde også søsteren Anthonette Eriksdatter And. Skifte fra Anthonette Eriksdtr And til Henrich Rasch på 19 ½ pd i Kvitnes datert 3.9. 1762.Det ble i forbindelse med Sidsel Toresdtr Normann død rykket inn annonse tre postdager etter hverandre i Kiøbenhavnske Tidende. Hun måtte hatt flere arvinger Nr 1. Edias Toresen Normann hører vi ikke mer til Nr.2. Lucia Toresdtr. Normann var gift med Henrick Rasch. På ekstraskatten 1762 oppgir ikke ekteparet å ha noe fosterbarn hos seg. De to voksne niesene oppføres som logerende. Som tjenere har de Hans Johansen og Karen Isacksdtr. Neste gang vi hører om Lucia er ved Henrich Raschs skifte 18. september 1775. Han hadde opprettet et testamente som gjør det klart at enken Lucia Toresdatter arver hele boet urørt, da de ikke har livsarvinger. Det første Lucia foretar seg er å dra opp til fostersønnen, og hun selger Skrova. Hvorfor opprettet de dette testamentet? Var det for å sikre Edias Ediassen Rasch. Lucia overdrar størstedelen av Kvitnes (Stokmarknes?) til Edias Ediassen hun omtaler han da som sin kjære fostersønn. Lucia gifter seg rett etterpå med pastor Flye i Hadsel. Kierkevaag 9.1. 1781 skjøte fra Lucia til Jens Brøndlund 2 pd i Kvitnes som hun kjøpte på auksjon etter hennes sl. Mann pastor Flye. Spørsmålene er.. Hva står det i skiftet etter Sidsel Toresdtr. Normann, hvorfor annonserer de i København? Er det broren Edias Toresens barn de prøver å finne. Edias Ediassen Rasch finnes ikke på noen militærruller. Han har ingen annen slekt i Hadsel enn hustruens og Lucia Toresdtr. sin. Hvorfor er han ikke oppført som fosterbarn på ekstraskatter i 1762 i Skrova? På meg så synes det som om Edias Ediassen Rasch må være brorsønn til Lucia, og dukket opp etter 1767 da det blir søkt etter ham.Med vennlig hilsen Liv Birgit Løkken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Birgit Løkken

Hei! Nb Skal være skjøte fra Anthonette Eriksdtr. And til Henrik Rasch. Ikke skifteMVH Liv Birgit Løkken

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Simon Ellefsen

Edias Torsen var ikke den eneste søn af Tore Ellingsen Balteskar. Folketællingen år 1701 viser at Thord Ellingssen, 51 år, havde sønnene: Hans Torsen, 12 år, Michel Torsen, 8 år og Edies Torsen, 6 år.Sønnen Hans Torsen, født o. 1689, døde iflg. Astafjord Bygdebok år 1759 - ingen hustru eller børn nævnt.Sønnen Michel Torsen bygslet iflg. Hilmar Eriksen også jord i Balteskar - år 1727 nævnes Michel Thoersens enke «haver intet korn, er en stachel». Enken har sandsynligvis ægtet Hans Eriksen (o.1697-1767) da denne bygslet den samme jord i Balteskar som «Michel Toersen har bebodd og er fradød». Ingen børn nævnes i Astafjord Bygdebok eller hos Hilmar Eriksen.Sønnen Edias Torsen, født o. 1695, død ????, havde ifølge Astafjord Bygdebok børnene Tor Ediassen (1736-1775, skifte på Innergården, Salangen) og Synnøve Ediasdatter (1737-1799). Edias Torsen flytter fra Balteskar år 1741, men hvortil? Salangen hvor børnene er gift og får børn?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Birgit Løkken

Hei! Hvilken bygdebok har du det fra Hilmar Eriksen? Jeg tror nok at Edias Torsen på Balteskar er sønn til Tore Ellingsen på Balteskar. Edias Toresen forsvinner i 1741 hvor?. Er du nå så sikker på at Tor Ediassen på innergården i Salangen og Synnøve Ediasdatter er hans barn. Bygdebokforfatterene konstruerer slekten ved hjelp av navnelikhet. Det er mange Edias og flere Tor i området. Edias Toresen forsvinner ut av skattemantallet, fraflyttet. Da man ikke finner skiftet. (Skifteprotolollen eksisterer på den tiden).Det dukker opp to barn som som blir plassert som hans barn. Personlig tror jeg ikke at Tor og Synnøve er hans barn. Kirkebøkene har ikke påbegynt, og det er ingen tellinger i tidsrommet 1736 da han får sitt første barn til 1741 hvor angivelig Edias Toresen forsvinner. Hadde han vært i Salangen hadde han vel vært tilknyttet en gård.Skulle han flytte til sine gifte børn som hvis de er hans barn er 4 og 5 år når han flytter. Hvis Edias Toresen har drevet med handel kan kan godt ha hatt flere adresser. Som eksempel nevnes stamfaren til Willoch familien. Han har hus i Trondhjem og er nordlandshandler. Ingen har noensinne funnet ut hvor han var. Forfatteren av Sørreisa bygdebok har ikke sett leilendingen på Hemmingsgjord som sitter sammen med 5 andre brukere. Det eneste man ser er at han ikke får etterslekt der Jewg er trøtt nå så jeg beklager at jeg ikke har satt det opp bedre. Hvordan ser du på Edias Ediassen Rasch på Kvitnes. Finnes det noen annen forklaring enn at han er en nær slektning av ekteparet Lucia/Henrik MVH Liv Birgit

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Birgit Løkken

Hei! NB Forsvinner kona også eller vet de ikke om han er gift. Nei, dette er mye feil. Jeg tror eksplisitt vi kan gå ut fra med sikkerhet at Edias Toresen ikke er far til Tor og Synnøve. MVH Liv Birgit

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Simon Ellefsen

Oplysningen om Edias Torsen (f. 1695) på Balteskar og hans to kendte børn, Tor(e) og Synnøve, er fra Tore Meyers Astafjord Bygdebok (slektsregister).Hverken Tore Meyer eller Hilmar Eriksen skriver hvem Edias Torsen var gift med. Hilmar Eriksen fortæller at år 1741 (tingbok, justitsprotokoll) har Edias Torsen godvilligt overladt sin part i Balteskar til Anders Povelsen, der senere skulle komme til at bygsle hele Balteskar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Simon Ellefsen

Tor(d) Ellingsen gift med Kirsten Hansdatter, er IKKE identisk med den Tor Ellingsen (o.1650-o.1731) vi finder på Balteskar med sønnene Hans, Michel og Edias.Tor(d) Ellingsen gift med Kirsten Hansdatter hører hjemme på gården Eidem i Vega (i Helgeland?). Denne Tor(d) Ellingsen var først gift med enken Kirsten Jonsdatter (skifte 1692 på Eidem, Vega) og anden gang med Kirsten Hansdatter. Der er skifte efter Tor(d) Ellingsen år 1732 på Eidem i Vega. Børn fra første ægteskab: Elling, Dorit, Karen og (tvillingerne?) Laurits og Jon Tordsen der døde kort etter moren år 1692. Børn i det andet ægteskab: Jens, f. o. 1702, Hans, f. o. 1705, Ole, f. o. 1707, Jonas, f. o. 1710, Lars, f. o. 1714, Kirsten, Siri og Margrethe, f. o. 1719.Se Svein Edvardsens skifteregister.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Simon Ellefsen

Hvorfra ved vi at de 5 Tørrisdøttres fars fulde navn er Tørris ELLINGSEN? Jeg er bekendt med C.S. Schildbreds bog om 'Slekten Giæver' hvor de 5 døttre nævnes, men i denne bog nævnes deres far ikke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Birgit Løkken

Takk Simon!Hei takk for fyldige opplysninger. Jeg har hatt en bestemt mistanke om Tor Ellingsens kone ikke kunne ha noe med de 5 Tørris/Thores døtre å gjøre, da navnene ikke stemte. De har ikke kalt opp morens familie. Når det gjelder navnet Tørris er det det samme som Tore/Thore. Lucia kaller seg ved flere anledninger bl.a da hun skjøter Kvitnes over til sin 'Kære fostersønn' for Lucia Toresdtr. Normann. Så Tore og Tørris blir altså brukt om hverandre. Det avgjørende er trolig hvem det var som førte tingboken. Når det gelder Edias Toresen i Astafjord så forsvinner han, men hvor?. Tore Meier har innrømmet overfor meg at han ikke har brukt skifteprotokollene. Kirkeboken for Astafjord begynner Ca 1750-51-52-53 husker ikke riktig helt. Hvis Edias Toresen Toresen var død i Salangen skule han ha vært innført i kirkeboken. Så vidt vites kjennes ikke hans dødsår, ei heller kan han knyttes til noen gård etter 1741. Jeg er som sagt skeptisk til han 2 'kjente' barn. Det finnes ikke fugg av bevis for at de er hans. Når det gjelder Edias Ediassen Rasch er han ikke funnet i noen steder nordpå døpt/konfirmert ennå kirkebøkene finnes. I Vågan er det ikke kirkebøker. Edias Ediassen Rasch er ikke funnet i noen militære ruller, det er lett over nesten hele landet. Selv om det ikke finnes kirkebøker for Vågan er folketelling og skifteprotokoller oppbevart. Edias Eddiassen står ikke oppført som fosterbarn i Vågan hos Lucia og Henrik. NB: C.S. Schildbred kaller de Tørrisdøtre da det er det de benevnes i skiftet til Sidsel Tørrisdtr. Normann.MVH Liv Birgit Løkken

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Jeg antar at det er patronymikonet ELLINGSEN (på Tørris/Tore) (på Balteskar) som Simon lurer på hvorfra man kjenner.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.