Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Ken V. Nordberg

[#26427] Middelaldersegl

Recommended Posts

Guest Ken V. Nordberg

Hei! Jeg er på jakt etter segl (og bumerker) for mennesker nevnt i diplomer og andre dokumenter fra før ca. 1600. Jeg har imidlertid funnet ut at disse er svært vanskelig å få tak i eller at jeg rett og slett letter feil sted.Vet noen om det finnes en samling av segl kopiert av de gamle middleralderdiplomene?Jeg har funnet noen på nettet og selv scannet noen fra andre kilder, men det er svært sparsommelig.Med vennlig hilsen, Ken V. Nordberg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lena Berg Nordli

I bygdebøkene over Odalen er det avbildet mange gamle segl og bumerker. Kanskje andre bygdebøker også har en del av dette? Lena

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

De aller fleste norske segl fra middelalderen er avtegnet på Statens bekostning i 2. del av 1800-tallet, til dels av landets fremste kunstnere. Tegningssamlingen ligger i Riksarkivet, Kjeldeskriftavdelingen, og kan besees der.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

De fleste av seglene før år 1400 som ble avtegnet, er utgitt i boka 'Norske sigiller fra middelalderen' 1. bind (Kristiania/Oslo 1899-1950). Offentlige segl fra hele middelalderen og 1500-tallet er stort sett utgitt komplett, bl a i Heraldisk Tidsskrift og i Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder, samt i våre byhistorier. Enkelte privatsegl er gengitt i fagartikler, bl a i Norskslektshistorisk tidsskrift, men hovedparken av privatsegl mellom 1400 og 1700 er upubliserte.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ken V. Nordberg

Tusen takk Tore og Lena. Jeg skal gå på jakt etter de bøkene dere nevner. Jeg har dessverre ikke tilgang til Riksarkivet pga. jeg ikkebor i Norge. Kan kopier av enkelte sigiller bestilles eller har Riksarkivet ikke kapasitet til slike forespørsler?Vennlig hilsen, Ken V. Nordberg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.