Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Rita Hole

[#26442] Fra gården Holene i Skiptvedt til Rosensverd og Gyllenhorn

Recommended Posts

Guest Rita Hole

Familien har en slektbok på gården Holene, Skiptvedt som fører oss bla.til Rosensverd og Gyllenhorn.Det har vært diskutert en del om disse slekter her på forumet,'sant og usant'.Det er vel ikke satt punktum for utredningen av disse familiene,men... Vi får se om den på nåværende tidspunkt holder mål.'Slektsbok for Holene av Nils Hetmann 1974'Balzer Østensen f. 1834 Holone gift med Johanne Marie Pedersdatter f. 1835 Gudem. Så hopper jeg 'noen' år bakover.KRISTOFFER JENSEN Wister-Kjos, sønn av Jens Tommesen og Dorthe Tordsdatter Wister.Gift med JØRAN ASGAUTSDATTER Skog (gift 2 gang med med Guri Kjos d. 1691).Han overtok søndre Kolstad i Askim 1686 Var tilsynsmann for Peder og Hans Haraldsønner Skog vedr.Bøler i Spydeberg.Han var eier eller medeier i en mengde gårder rundt i Østfold.JØRAN ASGAUTSDATTER Skog datter av ASGAUT WILLUMSEN Skog.Hun hadde også 2 brødre. Erik A. store Løken i Spydeberg.I 1625 hadde han gods i Løken,Ring i Skiptvedt,Loftsgård i Enningdal ,Brekke i Viken,Bovim i Spydeberg,Kolstad i Askim og Thilleskjær i Eidsberg. Willum A.Skog nrd. 1625 d.1657 gift med Anne Andersdatter Rud i Skiptvedt.Han hadde gods i S.Kolstad i Askim, Skog i Skiptvedt,Begby i Borge, Huseby i Råde,Borger i Skiptvedt,Loftsgård i Enningdal og Heller i Askim.ASGAUT WILLUMSEN Skog sønn av WILLUM ERCHSEN Skog og GUNDHILD SIGURDSDATTER Rosensverd.Han hadde gods i Brekke, Haren og Hult i Viken. Begby og Moum i Borge.Hornes i Skjeberg, Loftsgård i Ingerdal,Viger i Onsøy, Huseby i Råde, Brødremoen i Eidsberg, Heller og Kolstad i Askim, Rud i Skiptvedt, S.Mørch og Løken.WILLUM ERICHSEN Skog sønn av ?GUNDHILD SIGURDSDATTER Rosensverd (nevnt 1556)datter av SIGURD ROLFSEN Rosensverd.SIGURD ROLFSEN Rosensverd 1490-1556 sønn av ROLF SJØFARSEN Rosensverd.ROLF SJØFARSEN Rosensverd. Har også datteren Asbjørg Rolfsdatter gift med Aslach Pålsen Dingestad (disse tar jeg med senere).Sønn av SJØFAR SIGURDSEN Rosensverd.SJØFAR SIGURDSEN Rosensverd ble adlet 1458,nevn 1446-1478.Sønn av SIGURD SJØFARSEN.SIGURD SJØFARSEN f.ca, 1380 gift med N.N *(Birgithe)OLUFSDATTER Gyllenhorn sønn av SJØFAR ROLFSEN.SJØFAR ROLFSEN på Østby i Skjeberg fra 1370Antagelse:ROLF (TJÆSTOLFSEN)Bø i IngedalAntagelse:INGERID GUTTORMSDATTER gift med TJÆSTOLF 'dikter' ca. 1250-1330Antagelse:GUTTORM GUDASSØN død før 1299. SLUTT!GYLLENHORN:N.N (Birgitte)OLUFSDATTER Gyllenhorn gift med Sigurd Sjøfarsen.Datter av ÅSA ULFSDATTER d.1433 OG OLUF TORSTEINSSON Gyllenhorn.CESILIA JONSDATTER d. 1411 gift med ULF HOLMEIRSSONJON HAFTORSEN1)HAFTOR JONSEN,Baron d. 1319 gift med 2)AGNES HÅKONSDATTER av Norge.1)JON RAUDE til Sudreim ,Ridder d.13022)HÅKON V MAGNUSSØN Konge av Norge 10/8 1299-8/5 1319.1)RAGNHILD ALVSDATTER TIL Tornberg gift med IVAR RAUDE til Sudreim,Ridder.2)MAGNUS LAGABØTER Konge av Norge 1216-1280 gift med INGEBORG ERICHSDATTER av Danmark datter av ERIK VALDEMARSØN Konge av Danmark1)ALV på Torneberg, Lendermann.Stopper her.*ASBJØRG ROLFSDATTER Rosensverd gift med ASLACH PÅLSEN Dingestad.De hadde sønnen ROLF ASLACHSEN Ramstad(Dingestad)nevnes 1569-1589.ASLACH PÅLSEN Dingestad skifte 1581.Sønn av PÅL ASLACHSEN.PÅL ASLACHSEN nevt 1485-1512 Lagrettsmann i Rakkestad Sønn av ASLACH BAARDSEN nevnt 1460, 1477 og 1485.Rita

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg vil anbefale deg å lese Atle S. Langekiehls artikkel i Genealogen 2/2004.Dessuten vil du få kuttet ut ganske mye av den oppsatte tavlen hvis du studerer innleggene på tema 16490 litt nærmere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rita Hole

Takk Svein Arnulf !Jeg skal se på dine anbefalninger.Det viktigste er at det blir riktig!Jeg har lyst til å ta med litt mere ifra boka så får jeg se hvordan det faller ut.Om det er noen som har kjennskap til dette da.Det er slekten til ASBJØRG ROLFDATTER Rosensverd og ASLACH PÅLSEN Dingestad sin sønnesønns sønns kone, Ellen(Eline) Lauritzdatter Vestby.Sønn :ROLF ASLACHSEN Ramstad (Dingestad)Sønnesønn :HANS ROLFSEN Haugen i Ski(Kråkstad)ROLF HANSEN Haugen i Ski gift med ELLEN(Eline) LAURITZDATTERELLEN LAURITZDATTER datter av LAURITZ HALVARDSEN Lund og GUNDHILD ARVESDATTER SolbergLAURITZ HALVARDSEN Lund (Solberg) i Onsøy d. før 1611 sønn av HALVARD TORLEIFSEN Solberg i Ønsøy og ELSE PEDERSDATTER.GUNDHILD AREVESDATTER datter av ? som enke i 1613 på Solberg i Onsøy gift 2g. med Trond Olafssøn Torp i Trøgstad.Finnes omtalt på Vestby i Enebakk og på Grevegg 1614-1639.ELSE PEDERSDATTER av slekten Smør f. ca 1530 datter av PEDER ? og MARGRETHE JONSDATTER av.sl. SMØR.Gift 1 gang med Bertel Pedersen Skriver ca. 1549 i dette ekteskapet hadde hun sønnene Paul Solberg, Oluf Mandstad i Onsøy og Osmund Aaberg i Råde.Disse tre gjorde i 1598 odelskrav på Evjegodset,men fikk det ikke.-I 1580 pantsetter hun det hun fikk av sin mor i medgift,Evje Lyby, og Paulsrød i Rygge, Haugsten i Råde, store og lille Fæøen i Vansjø, Stene store i Onsøy, en sagfoss med kvern på Moss, Ulsrud i Våler, Solberg i Sande sogn Enge med gods som ligger på Homborgneset, samt det gods på Jæren og Ryfylke som hustru Margrethe selv hadde undt Erik Borckenhus.MARGRETHE JOENSDATTER av slekten Smør datter av JON EILIFSEN d.y.og SIGRID ENDRINSDATTER. I en sak om Evjegodset vinner Margrethe, og blir tilkjent hele godset (DN bd.I nr.1111 s. 813) gift 2gang med Paul Hallesen.JON EILIFSEN d.y.født ca. 1467 uækte sønn av Biskop EILIF JONSEN Smør.Han deltok i oppstanden i Ryfylke 1520 og ble av den grunn henrettet i Bergen 1520.EILIF JOENSEN Smør født ca 1437 død 1512 i Stavanger, sønn av JON EILIFSEN den eldre og MARGARETHE TORGARSDATTER.Eilif var Magister og senere Biskop i Stavanger.Nevnt som Biskop I 1482.Han hadde en uekte sønn, Jon Eilifsen. Kort tid før sin død bestemmer han om det gods han etterlater seg, (i følge DN bd.I s. 746)'15 juni 1512, Biskop Eilif av Stavanger skjenker Jon Eilifsen, dennes hustru Sigrid Endrinesdatter, og deres ækte Børn sit Arvegods hele Evje i Ryggioff sogn i Borgarsyssel,undtagen de 2 Gaarde Rodestad, som Stavanger Domkirke skal have,indtil de for Jon udlagde 300 danske Mark er betalt af Landskyllen.Tillige erkjender jeg han Jon Eilifsøns ækte Børn for sine nærmeste arvinger'JON EILIFSEN Smør den eldre ,født ca. 1404 gift med MARGRETHE TORGARSDATTER. Jon var væpner. Han overtok Evje etter sin far, og eide dessuten Dyre N.Hans kones brødre var biskoppene Gunnar av Hamar og Alv i Stavanger. Foruten Eilif hadde de sønnen Amund som var væpner og bodde på Evje, og var gift med Anne Ottesdatter Kane fra Bohuslen. Etter Jons død ble Evje delt mellom hans to sønner Eilif og Amund. - MARGARETHE sin far var TORGAR ALVON til Fole,nevt som Raadmand i Tunsberg år 1400.EILIF TORGAUTSEN Smør f. ca 1360 død etter 1422.Gift med GUNDHILD SIGURDSDATTER Bolt.Sønn av TORGAUT JONSEN Smør og GJERTRUD ERICHSDATTER. Eilif var væpner,rigsråd 1398,Rådmann i Oslo 1400. Han eide Evje, en tid også Rosnes N. og halve Løken. -GUNDHILD var datter av SIGURD BERGTORSEN Bolt som igjen var sønn av BERGTOR KOLBEINSSON Bolt, av en Odel og godseier ætt fra 'Vaaler i Borgarsyssle.RITA

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sten Høyendahl

Ja, her sto det litt av hvert som for lengst burde vært sendt til makulering. Men jeg ser at jeg har gjort Ludvig Algrim urett da jeg i tema 16490 beskyldte ham for i 1982 å ha konstruert en person på Skog i Skiptvet ved navn Villum Eriksen. Det var altså Nils Hetmann som allerede i 1974 hadde dette på trykk. Og nyttårsønsket må bli at denne Villum Eriksen nå en gang for alle forvises til evig glemsel.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Her ble det bråstopp. Ingen flere innlegg, men ganske mange har jo lest dette temaet (216 den 5.januar).Kanskje man skal tolke det dit hen at man står i fare for å dumme seg ut, - samme hva som skrives. –Eller at de som virkelig har peiling ikke orker mer ??Willum Eriksen Skog lever nok i beste velgående på mange (gamle) anetavler i Østfold. Derfor er det nok litt vel optimistisk å tro på muligheten av at han kan forvises til den evige glemsel, i alle fall innen 2005.Jeg forstår at Sten Høyendahl reagerer ganske kraftig på det som faglig sett har utviklet seg til å bli en myte. Dette er åpenbart et område som han kjenner godt til. HAN HAR NOK RETT !Men slektsgranskere som er dyktige i kildekritikk, og som er vel bevandret i jungelen av dokumenter fra senmiddelalder og 14-1500-tall har åpenbart et kommunikasjonsproblem når fakta skal frembæres. Teorier og konstruksjoner synes for mange av oss hobbygenealoger å havne i samme suppa som reinspikka fakta.Mange av oss som har startet opp med slektsgransking de seinere år har begynt (og til dels fortetter med) å lese anetavler, bygdebøker og annet materiale som strutter av feil og myter. De fleste av disse anetavle- og bygdebok-forfatterne forfatterne har jobbet samvittighetsfullt og grundig med 1700-tallet og senere, noe vi selv kan kontrollere ved å gå til primærkilder. Problemet er at de aller fleste av oss mangler kompetanse til å sjekke primær-kilder før kirkebokføringens tid. Her er vi i stor grad overlatt til ekspertisen.Så Rita ! Jeg synes det er fint at du kastet inn denne prøveballongen om Rosensverd/Gyllenhorn. Man er så visst ikke ferdige med disse linjene. Selv er jeg overrasket over hvor stor interesse Rosensverd/Østby-ætten og deres forbindelser viser seg å ha, både blant faggenealoger og hobby-slektforskere, og det er jo artig for oss som har anetavler som synes å peke mot disse personene.Så et enkelt spørsmål som til slutt. Spørsmålet i seg selv avslører muligens manglende peiling:Finnes det med sikkerhet noen som helst påvisning av en linje mellom Rosensverd/Østby-ætten og norsk kongsætt ?? (Særlig nå som Åsa Ulfsdatters opphav må fastslås som ukjent.)JA eller NEI ? IM.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Til det siste: Meg bekjent nei.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.