Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Jan Søstuen

[#26474] Marit Pålsdatter gift med Ola Mattisen Suroinen

Recommended Posts

Guest Jan Søstuen

Jeg søker flere opplysninger om Marit Pålsdatter som var gift med Ola Mattisen Suroinen. Hun var født ca. 1687 og ble gravlagt i Elverum den 19.12.1762. De fikk antageligvis flere barn, deriblandt Mattis Olsen Flisberget (f. 1727 på Flisberget i Kynnberget i Elverum, død i februar 1804).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Myhrvold

Det jeg kommer med her gir ingen konklusjon, men kan muligens bidra til å finne løsningen en gang i framtida. Kanskje sitter andre allerede på opplysninger som kan belyse saken videre.I artikkelen skriver Trond Lunde at Marit kan ha kommet fra Galåsen i Trysil. Pål Persen Raatikainen (inngift til Galåsen) hadde muligens ei datter Marte/Marit, men hun var antagelig identisk med den Marit Pålsdotter som bodde i Galåsen da hun ble gift 17/6 1738 i Dalby kirke (SE) med Ola Bengtsson Hakkarainen fra Höljes (født i Aspberget, Norra Finnskoga).En litt mer sannsynlig kandidat er ovennevnte Marits søskenbarn, Marit Pålsdotter Hakkarainen, som var født i Aspberget i 1694. Koblingene er ikke helt uproblematiske ettersom Marits mor, Marit Larsdatter, var søster av ovennevnte Pål Persens hustru, Kari Larsdatter slik at begge Maritene hadde en naturlig tilknytning til Galåsen. Etter at Marits far, Pål Larsson Hakkarainen, døde 1699 er det mulig at noen av barna ble oppfostret i Galåsen eller tjente hos moras slektninger der (selv om de av hennes søsken jeg har funnet ser ut til å ha blitt igjen i Aspberget). Teoretisk kunne den Marit som ble gift i 1738 og Marit Pålsdotter Hakkarainen være samme person. Det er for eksempel heller ikke mulig å utelukke at Marit Pålsdatter som kom til Flisberget var datter av Pål Persen Raatikainen fra Galåsen og at den Marit som ble gift i 1738 var kusina fra Aspberget. Alderen 75 år ved død i 1762 stemmer ikke helt med fødsel 1694, men avviket på sju år ligger innenfor prestenes feilmargin på denne tida. Hvis hun var født 1687 ville siste barn være født da hun var 45, hvis hun var født 1694 var hun 38 år.En Per Pålsen som døde i Flisberget i 1753, 60 år gammel, kan ved første øyekast se ut som han har en forbindelse til Galåsen. En Per Pålsen med tilknytning til Galåsen har eksistert (han var også sønn av Pål Persen Raatikainen), men han døde på Grønoset i Trysil i 1762, 67 år gammel. Denne Per er sannsynligvis også identisk med den Per Pålsen fra Galåsen som i 1738 tok ut lysning med Britta Henriksdotter fra Aspberget (fra lysningsprotokollen i kirkeboka for Ekshärads sogn hvor lysningene for hele Älvdals pastorat ble registrert fra 1733).Det er ikke usannsynlig at Per Pålsen i Flisberget var bror av Marit Pålsdatter. Pål Larsson Hakkarainen og Marit Larsdatter står i finnemanntallet 1686 under Galåsen, men de flyttet snart til Aspberget hvor Pål kom fra. Det er rom for flere barn i deres ekteskap i mellomrommet mellom Annika (f 1686 i Galåsen) og Lisbet (f 1698 i Aspberget) enn bare den ovennevnte Marit. Disse tre er de eneste som kan dokumenteres. Per Pålsens farfars far het dessuten Per, så navnet hans stemmer ut fra mulig oppkalling. Vi skal heller ikke glemme at Aspberget ligger 10-15 km i luftlinje fra Flisberget mens Galåsen ligger 30-40 km unna. Selv om informasjonen langt i fra holder til å gi noen konklusjon, vil jeg nok holde en knapp på Marit Hakkarainen fra Aspberget.I det området som Flisberget, og resten av Finnskogen, ligger i er det viktig å ikke overse de svenske kildene. Finnene flyttet mye på seg og riksgrensen var ikke noe stort hinder.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rolf A Røkeness

Med fare for å skape enda mer forvirring i saken tillater jeg meg å komme med noen kommetarer og et spørsmål. Jeg finner ikke vielsen til Ole og Marit blant vigde i Dalby, men Marit Pålsd Hakkarainen står fremdeles som piga sammen med sin mor under Aspberget i Hfl 1716-1717 (GID 474.7.47100).Før giftemålet med Marit Pålsdatter hadde Ole Mathisen trolig en datter Kari. De fleste finnefamilier fulgte på denne tiden en ganske streng oppkallingstradisjon. Min konklusjon her er at hvis Ole var gift med Karis mor, var Kari oppkalt etter hans mor. Hvis de ikke var gift, kan Kari være oppkalt etter sin mormor. Den første datteren til Ole og Marit Pålsdatter synes å ha vært Gjertrud f. ca 1720. Spørsmålet er: Hvor kommer det navnet fra? Jeg ser tre muligheter: Hvis Ole ikke var gift med Karis mor, kan Gjertrud være oppkalt etter hans mor. Hvis de var gift, kan Gjertrud være oppkalt etter Oles første hustru (noe som forekom) eller etter Marits mor hvilket vil si at Marit kan være en annen enn en de to foreslåtte kandidatene. Kommentarer til dette?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.