Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Knut Bryn

[#26509] Jens Jensen (Årdal) og Susanne Nilsdatter bosatt i Heddal/Hitterdal rundt 1750

Recommended Posts

Guest Knut Bryn

Iflg. Family Search hadde Jens Jensen Aardal og Susanne Nilsdatter sønnen Peter Christian til dåpen i Heddal krk. den 1. januar 1753. Er det noen som kjenner til denne familien? Hvor bodde de? Fikk de flere barn? Levde de livet ut i Hitterdal?Jeg har en mistanke om at Jens er identisk med 'Jens Jensen Aardøling' som i en farsskapssak fra Kongsberg i 1748 omtales som gift og 'rejst fra staden'. Hvis dette holder stikk, er vel han og Susanne gift i Kongsberg, men så har de av en eller annen grunn flyttet til Hitterdal. Kanskje Susanne var derfra? Jens ble i 1748 pekt ut som far til et barn med en annen enn Susanne. Kanskje det var en medvirkende årsak til at de flyttet. Mon tro om Jens måtte skrifte for dette i Heddal kirke?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Hvem var mor til barnet som Jens Jensen fikk i 1748? Har du noen opplysninger fra denne saken? Ser for øvrig i FS at det er noen personer Aardal som blir døpt i Kongsberg på 1700-tallet (gå tilFS/IGI, etternavn Aardal, film no 451195).Hvor har for øvrig Jens Jensen navnet Årdal fra?Grethe F.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ole Bjørn Darrud

Knutdet ser ut som dine dette paret kom fra Kongsberg. Såvidt jeg kan se (og du ser jo dette bedre...) hadde de med seg attest fra presten på Kongsberg på at de var ektefolk. Jeg sender bilde av kirkebokinnskriften pr. mail.Mvh Ole Bjørn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Først til Grethes spørsmål om barnet Jens fikk i Kongsberg. Sønnen 'Niels' ble døpt i Kongsberg krk. 2. apr. 1748 og moren kalles 'Berthe Johansd.'. Blant fadderne finner vi navn som Biering, Scharp og Baur, men også en som heter 'Anna Johansd.'. Hun kan kanskje ha vært en søster av Berte? Den 28. nov. måtte Berte skrifte i kirka. Da får vi vite at hun var i tjeneste hos 'Haagen Teyen'.Når man støter på navn som Årdal, Ordahl, Årdaling i Kongsberg-kilder fra 1700-tallet, gjelder dette personer som hadde røtter i - eller i alle fall for tid hadde bodd i - Årdal i Sogn.Til Ole Bjørn må jeg si takk for tilsendt kirkebokbilde. Kvaliteten var ikke helt god, men om Jens og Susanne mener jeg det står: '... som paa sin Reise her igiennem Præstegieldet falit(?) i Barselsæng hos Huusmanden Ole Evensen og lod fremviise Attest fra Hr. Cold paa Kongsberg, at de var Ægtefolk'. Det er altså ikke i Hitterdal jeg bør lete etter flere opplysninger om dette paret. Mon tro hvor de skulle hen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Ad Årdal: Har faktisk vært inne på nettsidene til Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane og søkt på Jens Jensen og Susanne Nilsdatter, uten å bli noe klokere.Grethe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Hei Knut B!En tanke som slo meg, men som kanskje er helt på siden av tema: Kan Jens Jensen Årdal hatt noe, enten med Årdal kobberverk eller Kongsberg Sølvverk, å gjøre? Synes navnene du nevner på fadderne da hans sønn Nils ble døpt i 1748, høres 'utenlandske' ut...I 1801-tellingen for Kongsberg finner jeg f.eks. en understiger Ole Adamsen Biring Lenke. Kan han ev. være i slekt med den Biering som var fadder i 1748? Jeg ser for øvrig på nettet at du har forfattet noe om arbeiderne ved Årdal kobberverk. Det var kanskje ikke uvanlig at arbeidere flyttet på seg? Spørsmålet virker kanskje dumt og helt på siden, men jeg bringer det på bane likevel i forbindelse med 'Årdølingen'...Årdal soknet vel helt til et stykke ut på 1800-tallet til Lærdal (kirkebøkene), og i dette området synes søk i kirkebøkene på nettsidene til Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane å vise at navnet Jens er ganske vanlig, både som fornavn og farsnavn. Dette er vel rene spekulasjoner, men hva mener du om slike tankespinn? Er jeg helt på jordet??Grethe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Nei, du er nok slett ikke på jordet, Grethe. Jens Jensen Årdal/Årdaling har nok på en eller annen måte hatt noe med Årdal Kobberverk å gjøre. De fleste som reiste fra Årdal til Kongsberg på 1700-tallet hadde enten arbeidet ved dette lille kobberverket en tid, eller de var i familie med (tidl.) ansatte ved verket. De var m.a.o. ikke nødvendigvis født i Årdal.Når det gjelder denne Jens, har jeg ingen sikre holdepunkter for å si hvem han var eller kan ha vært sønn av. I kirkeboka for Lærdal (Årdal) er det imidlertid en Jens Jensen som kanskje kan passe. Han ble døpt som uektefødt den 21. mars 1716. Om faren heter det at han 'siges at være i Bergen, ved nafn Jens'. Morens navn er ikke nevnt, men hun var nok av bergmannsfamilie for alle faddere var knyttet til Årdal Kobberverk. I jakten på Jens vil jeg for øvrig ikke legge for mye vekt på hvem som var faddere ved dåpen i Kongsberg i 1748. De forteller trolig mer om Bertes famlie og omgangskrets enn om Jens.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.