Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Liv Birgit Løkken

[#26559] Jonas Rasmussen Lærdal skifte 1688

Recommended Posts

Guest Liv Birgit Løkken

Hei!Er det noen som har kjennskap til Jonas Rasmussens arvinger. Geistlig skifte 1688 1A 80.MVH Liv Birgit Løkken

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Skiftet er datert 12. juni 1688 og nevner enken Anna Knudsdatter Bang og barna Hans Jonassen, prest i Lærdal, datteren Elenæ var død, men hadde etterlatt seg sønnene Niels, Ramus og Knud Pedersønner, og datteren Bodilde var gift med Dominicus Nagel, borger i bergen, bosatt i Årdal i Sogn.Jonas hadde hatt en datter til, men hun hadde omkommet under et forlis på Sørlandskysten i 1669.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Birgit Løkken

Hei!Tusen takk for svar. MVH Liv Birgit

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magnar Hole

Hmmm.... Interessant. Kan dtr. Bothilde være gift 2gg. ? Iflg. Ættebok for Kyrkjebø, skal Bothilde ha vært git m. Hans Drabitius - Lensmann i Kyrkjebø. Hans Drabitius står oppgitt til å være død ca 1705. Men det rare er at han iflg. 'Kj.b. boka' er omgift m. Sigrid Sjursdtr. Sæbøe ca 1695.Jonas Rasmussen er iflg. same kilde gift 2gg. 1 m. Anna Knudsdtr. Bang, og 2 m. dtr. til Biskop Hans Rosing. Det er her uklart kven som er mor til kven av barna. Kan her være 2 halvsøstre m. same navn - Bothilde ?? Dominicus B Nagel skal også forøverig ha vore gift fleire gonger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Birgit Løkken

Hei!Takk for svar er redd jeg ikke kan være til noen hjelp. Selv så har jeg ingen ting med slekten å gjøre hjelper en nabo. Hun er meget fornøyd med svaret og har funnet sin ane. Så jeg kan bare beklage. Foreløpig er jeg ikke selv av den slekten, men hvem vet. Jeg har mye slekt på Vestlandet.MVH Liv Birgit

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Opplysningen om at Jonas Rasmussen var gift med en datter av Hans Rosing kan tilbakevises. Allerede i 1640-årene må Jonas være gift med Anne Knutsdatter Bang, som er mor til alle hans barn, og hun overlever ham.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Her må det vel vera noko som ikkje stemmer heilt!? Dominicus Nagel levde att som enkjemann etter kona Metta Sørensdotter då skiftet hennar vart halde i 30.5.1692, og dei hadde mange born i lag! Dominicus vart sidan attgift med Maren Hansdotter Ørbech, men døydde sjølv i Årdal i 1704. So her er det ikkje mykje plass til Botilda Jonasdotter!!? Jamfør elles tema #20116.Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Birgit Løkken

Hei!Kanskje litt dumt, men jeg lurer litt på om jeg har en slektning til Jonas Rasmussen som stamfar.Kleppe gård ligger i Gaular, grensegård mot Fjaljar. Gården er første gang nevnt i Norske regnskaps og Jordebøker – fra først på 1500 tallet og i Vincents Lunges jordebok ca 1535. Kleppe lå da under Lungegodset. I 1642 var Kleppe kommet på nye hender ”Gallers gods”. Fra 1672 er Inger Worm av den danske ætta Worm eier. Fra 1683 er Hans Rasmussen (Min Stamfar eier.) I begynnelsen på 1700 tallet satt arvingene hans som eiere. Hans Rasmussen født ca 1651, hvem har var gift med kjennes ikke. Barn: 1. Rasmus født ca. 1693 2. Hermann født ca 1696 3. Ola.Ola Hanssen født ca 1700 død 1763, gift med Anne Pedersdatter død 1763. Barn: 1. Siri født 1731 død 1803 på Helle. Gift med Anders Jenssen Helle. 2. Hans født ca 1741.3. Didrik, gift Underset Askvoll.4. Pernille5. Synneva, gift på Hauge.Gården gikk ut av slekten som tidligere nevnt. Diverse eiere prester, kjøpmann og Nagel familien.MVHLiv Birgit

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magnar Hole

Trur nok det er noko som ikkje stemmer her ja. Kanskje skiftet etter Hans Drabitius vil gje svar på 'gåta' Bothilde ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Liv Birgit (8): Hvilke ting er som får dg til å lure på om Hans Rasmussen kan være i slekt med Jonas Rasmussen ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Magnar (4): Rent kronologisk kan vel (godt) Botilda være g1 Dominicus Nagel og g2 Hans Drabitius g2 Sigrid Sæbøe ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Lars (7): Kan det ha levd en annen Dominicus Nagel (bergensborger?)(i Årdal?) omlag samstundes ? Bernt Nagel (ca.1564-1635) på Svaheim hadde jo flere sønner, bl.a. Dominicus (1593-1645), som hadde sønnen Jan (f.ca.1617/20) i Bergen. Kan han være far til Dominicus g.m. Botilde ? Bernt hadde også sønnen Arent med minst 5 sønner, dessuten altså sønnen Berent, far til omtalte Dominicus B. Nagel (1640-1704), som altså neppe kan ha vært g.m. Botilda.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Jeg har sett Hr. Jonas Rasmussen Lærdal (skifte 1688) nevnt med slektsnavnet Faning. Er det korrekt ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Birgit Løkken

Hei Per! Tviler på slektsnavnet Faning. Når det gjelder mitt spørsmål. En Hans Rasmussen født ca 1580 var fut 1616 etter Gjøe Pedersen. Lurer på om ikke denne futen er stamfar til min Hans Rasmussen og Hr. Jonas Rasmussen. I slekten etter Hans Rasmussen kommer det inn en del borgelige navn. Dette kom vel ikke klart nok frem i mitt forrige spørsmål.MVHLiv Birgit

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sølvi Arntzen

I Lampes, Bergens Stifts Geistlighed, er Jonas Rasmussen kaldt Faning (el. Farring).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magnar Hole

Jonas (Jon) Rasmusen Fanning var født i Danmark. Han kom til Bergen, der han tok artium. Var også lærar der ei tid. Han kom til Kyrkjebø som res. kappelan i 1645 i dåværande Vik pr. gjeld. Der kjøpte han grd. Kyrkjebø som var i slekta hans heilt til 1809. I 1658 blei han sokneprest i Lærdal og flytta dit. Han er også å finne med navna Jonas Rasmussen Kyrkjebø, og Jonas Rasmussen Leyerdal ( Lærdal ). Han er også ein av forfedrane til Fridtjov Nansen, då hans tippoldebarn blir gift med Nansens oldefar som var sorenskrivar i Sogn. Kilde : A. Førsund - 'Ættebok for Kyrkjebø'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Liv Birgit: Jonas Rasmussen (Faning / Lærdal) er vel f. rundt 1615-1620 og kan neppe ha som stamfar en Hans Rasmussen født ca. 1580.Magnar: Det kunne vært morsomt om du ville liste linjen fra Jonas via hans tippoldebarn (g.m. hvilken sorenskriver i Sogn ?) og videre ned til dennes oldebarn Fritjof Nansen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magnar Hole

Ok Per, eg skal prøve. Blir vel kanskje litt rotete dette : Jonas Rasmussen hadde sonen Hans Jonasson Leyrdal 1660 - 1716 også prest i Lærdal. Han var gift m. Anna Sophia Rumohr ( d. før 1701 ) sonen - - Jonas Fanning Leyrdal ( 1684 - ? ) sonen - - Hans J Leyrdal ( ? ) dtr. - - Petrica Johanna Leyrdal ( 1745 - 1809 ) g. m. Ancher Anthoni Nansen ( f. i Svaneke - Bornholm 1729 - 1765 ) sorenskriver i Sogn. son - - Hans Leierdahl Anchersen Nansen (1764 - 1821 ) Sorenskriver i Egersund - sonen - - Balder Fridtjof Hansen Nansen ( 1817 - 1885 ) Advokat og Overettsakfører i Oslo - sonen - Fridtjov Nansen 1861 - 1930

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Mange takk, magnar ! Har du noen kommentar til innlegg 11 ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magnar Hole

Hei Per ! Støttar meg til teorien til Lars E Øyane (innlegg nr. 7 ) Dominicus Nagel skal ha hatt 10 born m. 1.ste kona si, Metta Sørendtr. Sonen Christopher er f. i 1681, og eldste barn Bothilde har m. H. Drabitius er f. i 1671. Så ho kan umuleg ha vore g. m. Dominicus etter det.Eg stiller meg veldig tvilande til at ho har vore g. m. D. Nagel før 1670.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Dette er vi vel alle enige om, derfor spør jeg i innlegg 12 om det kan være snakk om en ANNEN Domicus Nagel ? Eller er det feil at Bothilde var g.m. DN ?Når kan Bothilda Jonasdotter (og søsteren Elenæ) være født ? (Broren Hans kan vel ikke være f. så sent som 1660, han var jo pers.kap. allerede i 1682, og må vel da ha vært minst 25 år.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magnar Hole

Enig med deg Per, men det står faktisk i 'Kjb.-boka' at han er f. i 1660. Bothilde er eldst, og Elen er nr. 2, begge står uten fødselsår.Ho (Bothilde) kan ikkje være f. så særleg lenge før 1650, så eg tvilar på heile Nagel-teorien. Må i såfall vore pur ung når ho gifta seg m. ein annan D N. og blitt tidleg enke (VELDIG tidleg ). Dessutan heldt Nagel-slekta til i Indre Sogn ( Lærdal og Luster), mens Drabitius var på Kyrkjebø der ho voks opp.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Hva bygger du dette på, at hun ev. må ha blitt enke veldig tidlig i et ev. 1. ekteskap ? Når ble hun f.eks. g.m. Drabitius ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magnar Hole

Ho fekk sitt første barn m. Drabitius 1671, og ho kan ikkje være f. så veldig lenge før 1650. I TEORIEN kan ho blitt gift som 17-åring, og være enke før 20 men ... Eg har både D. Nagel og Jonas blandt mine forfedre, og eg finn ingenting i mi tidlegare 'gransking' som tyder på dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Rostrup

Jeg er enig i at det er noe som ikke stemmer i forhold til Botilde Jonasdatters ekteskap. Det som kommer inn nytt i forhold til hva som har vært kjent før, og som skaper størst forvirring, er Nedrebøs opplysninger i innlegg 2 om at Botilde Jonasdtr. ved farens skifte i 1688 var gift med Dominicus Nagel, borger i Bergen og bosatt i Årdal i Sogn. Dette er svært vanskelig å få til å gå i hop med det som ellers er kjent om Hans Drabitius’ og Dominicus Nagels ekteskap, opplysninger som ellers har sett ut til å være rimelig pålitelige. Ut fra A.M. Wieseners utgreiing om Nagel-slekten (‘Bergenske studier’ i «Bergens historiske forenings skrifter» nr. 38, 1932), ser det heller ikke ut til at det var mer enn en Dominicus Nagel i Årdal i 1688. Lampe skriver (bd. 2, s. 33) at Botilde g.m. Hans Drabitius var død før faren. Man skulle tro at denne opplysningen også stammet fra farens skifte i 1688. Følgelig kan det se ut til at opplysningene i akkurat dette skiftet kanskje kan være formulert på en slik måte at de er lette å misforstå. Derfor følgende spørsmål:Er det mulig å få vite nøyaktig på hvilken (eller hvilke) måte® Dominicus Nagel er nevnt på skiftet etter Jonas Rasmussen og hvordan opplysningen om ekteskapet med Botilde konkret er formulert? Alternativt, kunne dette skiftet (helt eller delvis) digitalfotograferes og legges ut i Digitalarkivet, så kunne vi selv transkribere de aktuelle passasjene? Kunne det f.eks. tenkes at Hans Drabitius var forhindret fra å møte og at Dominicus Nagel møtte som fullmektig i hans sted? Er opplysninger om Botildes ektemann tvetydig formulert? Dette kunne det være interessant å få vite før man eventuelt gikk i gang med å undersøke Hans Drabitius’ og Dominicus Nagels liv og ekteskap på ny i primærkildene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.