Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Gjertrud Berg

[#26684] Åsen/Sparbu/Skogn; Ola Petter Dullum f. 1845, gm. Anne Dullum f. 1849

Recommended Posts

Guest Gjertrud Berg

(Denne posten ligger også inne på DIS-Trønderslekt, Nord-Trøndelag)Kan noen hjelpe meg med denne;Ola Peter Blostrupsen er i 1865 dagarbeider på Dulum gård i Åsen; [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f61717&gardpostnr=509&merk=509#ovre>LenkeEr dette den samme Ole Peter Dallum man finner på By Søndre i Skogn i 1875? LenkeDet er kjent i slekta at Ole Petter Dullum tok Dullum-navnet etter at han hadde arbeidet på garden som ungdom, men jeg vet ikke mer enn det. Hans kone har jeg fått oppgitt som Anne Forseth, og på folketellingen 1900 finner jeg hans kone Anne;

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Gården Forseth ligger i Stod - på grensen til Sparbu. Jeg er sett etter Anne født på Forseth i perioden 1848 - 1850, men finner kun en Maren Anna født i 1850. Kanskje Anne kan ha flyttet til Forseth etter at hun ble født?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thor Erik

Hei Gjertrud, ga deg svar på : http://nt.disnorge.no/diskusjon/index.phpmen gjentar det gjerne her:Sakset fra Åsenbøkene under Husby, på plassen/gården Rettan (midtre):Blostrup OlsenAlmotrøen fra Hegra kom også til Rettan medkone og barn. Familien hadde først bodd i Klingren u. Spilset (gnr. 238), der mor til kona Anne Marta holdt til. Fra 1847 var de på plass her i Rettan, og bodde her til i 1890-åra. Anne Marta var født på Eldstaden (Alstad) her i Åsen mens hennes foreldre var eiere der. Blostrup er i 1875 nevnt som tømrer. På sine gamle dager flyttet de fra bygda, og Rettan var i 1900 ikke bebodd.Blostrup Olsen Almotrøen fra Hegra, f. 1808, gift i Stjørdal 1844 med Anne Marta Pedersdtr Skei fra Skatval, f. 1820. Barn: 1. Ole Petter Blostrupsen, f. 1845, tok navnet Ole Dullum etter at han i en del år var dreng i Dullum, møllemester og bosatt i Sør-Bye på Ekne 1875, flyttet til Steinkjer og arbeidet ved Bye Bruk i Egge, kom senere tilbake til Ekne med kone og barn. Kona Anne var født i Sparbu 1849. Deres sønn Peder Dullum kom til Asen, og kjøpte eiendommen Haga (223-10). 2. PetrineBlostrupsdtr, f.1847, gift 1870 med Otte Tølløvsen Fløtrøa fra Skatval, f. 1850. De bodde her i Rettan ved folketellingen i 1875. Utvandret til Amerika i 1880 (Binoan, Minnesota). Tre barn født i Norge: Anna Beintine, f. 1870, Bertinus, f. 1873 og Kristine, f. 1875. 3. Karen Blostrupsdtr, f. 1852, d. 1858. 4. Mathias Blostrupsen, f. 1855, gift 1881 med Anne Marta Andreasdtr Skjelstadaunet, f. 1863. Se Granås (181-7). 5. Odin Andreassen, f. 1858 (Odin Reitan), gift 1887 med Rikka Nikoline Angrimsdtr Hoplenplass, f. 1867. Eiere av Solbakken (232-5) ved Lo. 6. Kristian Blostrupsen, f. 1861, gift 1892 med Anna Fredrikke Hansdtr Lilleenget (Munkeby), f. i Frol 1874. Flyttet til Skogn, og bodde på eiendommen Reitan i Brennesgrenda.håper dette hjelper noeGod JulmvhThor Erik Johansen poke(æ)ktv.no

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Her er Ole P. Dullum og kona Anne på Nordsve, Skogn, i 1900: [url="http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1900&knr=1719&kenr=006&bnr=0086&lnr=00>Lenke Siden familien bor i Skogn i 1900, kan det tenkes at det er Ole P. Dallum du finner på By Søndre i Skogn, 1875 LenkeBåde i 1900-tellingen og i 1875 oppgis Ole å være født i Åsen, Frosta, og i 1865 finner jeg også en Petrine Blostrupsdatter, født 1847 i Frosta, som er tjenestepike på gården Huseby Vestre, Frosta. Hun kan være en yngre søster av Ole (Ola) Peter LenkeKan dette være faren til Ola P.? Blostrup Olsen, husmann, tømmermann, f. 1808, bosatt på Reitan i Frosta, i 1865? Lenke Blostrup oppgis å være født i Stjørdal, men det ser ut til at Blostrup er et navn som finnes især i Hedmark, dvs. i Alvdal og Tynset (se for eksempel 1801-tellingen for Tønset, fornavn Blostrup og farsnavn Blostrupsen og Blostrupsdatter).Blostrup Olsen er i 1865 gift med Anne Pedersdatter, født 1820, og i 1900 bor Anne Martha Pedersdatter som enke hos sønnen Kristian Blostrupsen på ”Indlægget” i Skogn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Heisan, Thor Erik var rakk å legge sitt innlegg på plass før meg! Ser der at Blostrup IKKE var gift to ganger, men det ser i allefall ut som jeg har funnet riktig far til Ole P. Blostrupsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gjertrud Berg

Takk til alle som svarte på dette innlegget! Og Grethe, jeg tar gjerne imot info som ligger litt på siden..!Jeg har tidligere funnet Ole Blaastrupsen f.1788 på Blostrupsplass i Alvdal, på Dagfinn Refseth sine internettsider. (Takk til Dagfinn!!) I 1801 finner vi Ole som dagarbeider sammen søsteren Kirsten på Kleven østre, Hergra i Stjørdal. Han ble født i Alvdal , men flyttet senere til Stjørdal. Sønnen heter selvsagt Blostrup Olsen, far til Ole Petter Blostrupsen, senere Dullum. Det var fint å få dette 'navnebyttet' bekreftet! Jeg ser at Anne Forseth fortsatt er ukjent, men håper det løsner der også etterhvert!Hilsen Gjertrud

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

I Skatvalsboka bind 1 finner jeg om Anne Martha Pedersdatter: Hun ble født 17.06.1820. Der står det også at hun ble gift med Blåstrup Olsen Almostrø(Hegra 1 side 482). Hennes foreldre var Peder Thomassen Skei døpt 18.03.1787, og Pernille Olsdatter født i Åsen i 1795. Barn av Peder Thomassen og Pernille Olsdatter:1)Anne Dorthe Pedersdatter født 08.06.1817, og gift med John J. Ausetberget(?) fra Hegra2)Anne Martha Pedersdatter født 08.06.18203)Oleanna Pedersdatter født 17.06.18204)Thomas Pedersen født 09.06.1822. Han var på Almosen i Hegra(Hegra 1 s 478)5)Malena Pedersdatter født 26.01.1825, og gift med Peder Olsen Skordalstrø(Skatval).6)Petrikke Pedersdatter født 14.05.18287)Mette Pedersdatter født 18318)Edle Pedersdatter født 16.01.1835.Thomas kjøpte gården Skei 05.12.1822, men hans far Thomas Johnsen Borås hadde tidligere hatt den.Thomas Johnsen Borås var født i 1754 iHegra, og død i 1790. Han kjøpte gården Skei på auksjon den 29.12.1781. Han var gift med Anne Pedersdatter Auset som var døpt 17.04.1763, men bryllupsdatoen har blitt helt feil(det står gift 22.04.1738-de kan umulig ha giftet seg lenge før de ble født). Anne var også fra Hegra, og døde 02.03.1827. Barn av Thomas Johnsen og Anne Pedersdatter:1)Kirsti Thomasdatter døpt 1784, og fit med Johannes Pedersen Alstad(Åsen 2 s 145). De var senere husmannsfolk.2)Peder Thomassen døpt 18.03.17873)Mali Thomasdatter født 1790, og gift med Lars Bjørnson Fløgjerdet fra Hegra.Jeg har dessverre ikke bygdebøkene for Hegra.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Ved folketellingen 1801 er det bare en Pernille Olsdatter som passer, og hun ble også ifølge bygdeboka for Åsen bind 2 side 147 gift med Peder Tomassen Skei fra Skatval. Her kalles hun Peternella. Hennes foreldre var Ole Olsen som levde fra 1758 til 1823, og Dorthea Estensdatter som var født 1752. Det er antydet at hun kanskje var fra Rendalen. Ole Olsen og Dorthea Estensdatter ble gift i 1794 etter at hun var blitt enke, og Pernille(Peternella) var deres eneste barn sammen.Dorthea Estensdatters 1.ekteskap: Hun var da gift med Peder Sakariassen Sørmoen fra Rendalen, som var født ca 1740. Han døde i 1794. Deres barn:1)Sakarias Pedersen født 1772 , og gift 1793 med Malena Jonsdatter fra Skogn.2)Maria Pedersdatter født 17743)Dordi Pedersdatter født 1775, og gift i 1799 med Tomas Jonsen Krislokplass fra Hegra4)Esten Pedersen født 1781, og gift på Skatval i 1804 med Marianne Jonsdatter Drogset.5)Johanna Pedersdatter født 1787, og gift med sin stefars sønn før dennes ekteskap Ole Olsen Alstad som ble født 1784 ett sted på side 147 og i 1787 et annet sted på samme side.Ole Olsen var landvernsoldat da han ble gift med enken Dortea Estensdatter i 1794. Han overtok driften av gården Alstad med bygselbrev fra pastor Krogh 16.12.1794. Det er ikke kjent hvor han kom fra. Dorthea døde allerede i 1803, og Ole Olsen ble gift i 1811 med Kristianna Jonsdatter Drogset som var født i 1782 på Skatval. Hun døde senere samme år. De fikk en dødfødt pike i 1811. Kristianna døde på barselsseng. Ole Olsen Alstad døde høsten 1823.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gjertrud Berg

Takk Anne- Lise, dette var til god hjelp! Godt nytt år! Hilsen Gjertrud

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Det er bare hyggelig å kunne hjelpe, og kanskje er det noen som har tilgang til bygdebøkene for Hegra med tanke på Thomas Jensen Borås og Anne Pedersdatter Auset?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.