Jump to content
Arkivverket

[#26726] Henrik Lorentz Boysen, kypperarbeidar i Bergen på 1760-talet - opphav og lagnad?


Guest Lars E. Øyane

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Mette Marie ''Maren'' Sørensdotter Teiste, døypt i Hafslo i Sogn 26.3.1731, gifte seg i Domkyrkja i Bergen 2.7.1766 med Henrik Lorentz Boysen, ein kypperarbeidsmann, fødd (uvisst kvar) kring 1734. Han vart gravlagd frå Domkyrkja i Bergen 3.4.1783. Kona hans ser eg ikkje noko meir til! Eg har funne tre born:* Søren Teiste Henrikson Boysen, døypt i Domkyrkja i Bergen 15.6.1766* Dorothea Mørch Henriksdotter Boysen, døypt i Domkyrkja i Bergen 17.4.1768* Jacob Henrikson Boysen, døypt i Domkyrkja i Bergen 30.10.1771To ''drengebørn'' av Henrik Boysen vart gravlagde frå Domkyrkja: 4.9.1771 (3 år gamal) og 4.11.1771 (4 år og 6 måmader gamal). Truleg skal dette vera Søren og Dorothea, men eg er ikkje so heilt sikker...Er det nokon som har vore borti denne huslyden, eller som kan hjelpa meg finna opphavet til Henrik Lorentz Boysen og likeins kvar det vart av kona Maren og eventuelle etterlevande born?Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Skiftet etter Henrik Lorentz Boysen frå 1783 syner at han vart etterlevd av enkja Maren og sonen Jacob, 12 år.Eg har so langt ikkje vore i stand til å finna att korkje Maren eller Jacob! Eg har leitt i kyrkjebøkene i Bergen og i FT1801, men det er jo fleire måter å stava dette ættenamnet på..!?Eg vonar framleis på gode tips og takkar so mykje på førehand!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

I 1801-tellingen for Bergen finner jeg en 30 år gammel angelmakersvend som heter Jacob Bøyesen. Han skal altså være f. ca. 1771, samme år som ”din” Jacob. [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f11301.wc2&gardpostnr=1247&personpostnr=8876&merk=8876#ovre>LenkeKan han være identisk med den Jacob Boisen (merknad: Boysen), svend, som bor i DK 13-24 i 1815?

Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Jau, eg trur so sanneleg du har funne rette Jacob Boysen, og yrket (anglemakarsvein) går att både i 1801 og i 1815! Men han er ikkje avliden i Bergen, so kvar vart han då av?Og framleis er lagnaden til mori heilt ukjend!?Nok eingong ein stor takk for hjelpi!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Rune for at dødsdatoen til Jacob no er funnen! Godt arbeid!No sit me altso att med to hovudspørsmål:* Kvar hadde Henrik Lorentz Boysen opphavet sitt?* Og kvar vart det av enkja Maren (Teiste) etter 1783?Eg takkar på ny for framifrå hjelp!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Dette er vel helt på siden, men: Er dette konfirmasjonen til Jacob Boysen (Bejesen) i Domkirken, Bergen, 1789? Under merknad står det ”h. Jacob Sørensen”: [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=dkkf1781&gardpostnr=773&merk=773#ovre>Lenke. Hadde Mette Marie ”Maren” Sørensdatter Teiste en bror som het Jacob?? Eller kan dette være en hvem som helst Jacob? Hvis dette er familie av Jacob Boyesen, kan det kanskje tyde på at hans mor er død en eller annen gang mellom 1783 og 1789?? Det er jo ikke helt uvanlig at konfirmantene var både 16, 17 og 18 år gamle…Blant konfirmerte i Domkirken i 1790 finner jeg for øvrig også Sylvie Anfinsdatter som er ”P. h. Jacob Sørensen”

Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe for nytt innlegg.Nei, det var ingen Jacob i denne huslyden, og ikkje heller kan eg sjå at Jacob Sørensen har vore gift med Maren. Ho kan jo godt ha gift seg att etter Henrik døydde...!?MEN, Maren hadde ein annan bror som vert borte for meg: PEDER Sørensen (Teiste), døypt i Hafslo 24.10.l728, var i 1753 i teneste hjå Hans Lexou i Bergen, men vert sidan borte! Tips?Det er OK med ''tankespinn'', ikkje berre på denne dagen, men heile året!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Dette er helt på siden, men jeg måtte bare forsøke å nøste litt igjen:Jacob Boysen som jeg fant i 1801 og 1815, var jo anglemakersvend, og hvis han er identisk med Jacob Bejesen som konfirmeres i 1789, var han ”h. Jacob Sørensen”. I folketellingene 1801 og 1815 i Bergen har jeg funnet en Jacob Sørensen som er anglemaker. Jacob gifter seg 1. gang i 1788 i Korskirken i Bergen med Friderica Helene Lindberg [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=vigd1663_1&gardpostnr=11030&merk=11030#ovre>Lenke, - i 1801-telllingen er han oppført som enkemann, men han gifter seg på nytt samme år med Ingebor Christine Christensen Lenke og det er også Ingeborg som står som Jacob Sørensens kone i 1815 Lenke Anglemakermester Jacob Sørensen gravlegges i Domkirken i 1828, 67 år gammel (f. ca. 1761)

Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe for nye ''refleksjonar''.Eg trur me kan vera ganske so samde om at det ikkje kan ha vore noko slektskap mellom Jacob Boysen og Jacob Sørensen, og Maren Teiste sin lagnad må ettersøkast ein annan stad... Men kvar i all verdi vart ho av?Nok ein gong ein stor takk for hjelpi!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

I 1750 finner jeg en Peder Teiste som fadder i Nykirken for Ane Ide, datteren til Iver Iversen og Ane Magrete Jacobsdatter [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=dp13011700nk&gardpostnr=7364&personpostnr=59897&merk=59897#ovre>Lenke. Slår du opp her, ser du også at Kirsten og Øllegård Teiste er nevnt som faddere.I register til skifteprotokoller for Indre Sogn, finner jeg en Peder Teiste, Solvorn skipreide, som er nevnt i protokoll for årene 1751-1762

Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe for nye freistnader!Den første Peder er nok Peder Sørenson Teiste, medan den andre er onkelen Peder Pederson Teiste. Ved nærare ettersyn er Peder Sørenson Teiste IKKJE nemnd som erving etter onkelen, og det trass i at faren Søren døydde i 1753. Dette KAN tyda på at Peder Sørenson var avliden før 1759, men skiftet frå 1759 innheld påviselege feil, so eg er ikkje so heilt sikker!Nok ein gong ein stor takk for framifrå hjelp!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Guest Erik Amundsen

En mulighet: I folketellinga 1801 er den en Jacob Hendricksen som kan stemme med den du søker. [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f11301.wc2&gardpostnr=2133&personpostnr=15388&merk=15388#ovre>LenkeOg her er vel samme person i undersøkelseskommisjonen Lenkeog som gifter seg her Lenkeog får barn: Lenke Lenke LenkeKona dør LenkeKan dette være Maren Teiste som dør ? Lenke

Link to post
Share on other sites
Guest Greta Storm Ofteland

Ser i Bergens Borgerbok 1752 - 1865 følgende: 19. desember 1769 'Henrich Lorentz Boysen, København, Høcker. Acc.'. Muligens dette kan være til hjelp.Med vennlig hilsen Greta Storm Ofteland

Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Greta og Erik for nye innlegg.Borgarboki er eit eintydig prov på at Henrik Lorentz Boysen var fødd i København, og det var godt å få på plass!Når det gjeld dødsfallet til Massie Teiste, trur eg faktisk at det er rett person! Maren vart stundom til Massie i daglegtale, so kvifor ikkje? Alderen høver jo ogso godt!Derimot er eg ikkje so sikker på Jacob Henriksen. Undersøkelseskommisjonen 1804 seier han er fødd i Krosskyrkja i Bergen, og han høver soleis godt med ein Jacob Henrikson, fødd 7.9.1769 i Krosskyrkja av foreldri Henrik Jacobsen og Barbro Tollefsdotter. Jacob Boysen var fødd i Domkyrkja!Nok ein gong ein stor takk for kjempefine opplysningar!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.