Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#26728] Skifte Bergen 1757/1760 - Cordt Koch og Kirstine Teiste

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Kirstine Teiste, kona til Cordt Koch, vart gravlagd i Bergen 12.12.1757Cordt Koch vart gravlagd i Bergen 8.5.1760Eg har ikkje funne born etter dette paret i Bergen og vonar at det let seg gjera å finna skifti deira?Hjarteleg takk for hjelpi!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Skifteregisteret viser ikke til skifter etter noen av disse to. Sollied har tre skiftereferanser for Cort Michelsen Koch, og nevner bare en sønn Hans Jørgen, døpt 4. febr. 1722, begravd 17. september 1723. På registerkortet står det i tillegg at Cort Koch i 1714 var i Kongens Sjøtjeneste.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Yngve for interessante opplysningar, trass i at skifti ikkje finst!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marianne Holck

Cort Michelsen Kock står også nevnt i boka ”I Kongens teneste. Militær utskriving frå Bergens stift under Store nordiske krig 1709 – 1719.” av Egil Øverbø (utg. av Riksantikvaren, Bergen 1996). Han benevnes leutenant, og det nevnes referanser til mange kilder hvor han omtales. (s. 292 i boka). Disse kildene tyder på at han var i sjøtjeneste (gjelder bl.a. utskrivne matroser og utbetaling til matroskonene i Bergen, foruten mannskapsoversikter for flere skip).Følgende kan kanskje også kaste lys over Cort Michelsen Koch. All info er funnet i Digitalarkivets kilder : Når sønnen Hans Jørgen døpes i NK 4/2 1722 (far: Cort Koch, mor: Chirstine Thiedste), er følgende faddere: Dirich Muhle, Christopher Nagel, Johan van der Velde, Mad; Anne Maria, Raadmand Nagels og Mad; Chirsten, Peder Jenssøn Ambling (Døpte m/fadre i Nykirken, Bergen 1700-1780, DA)Sannsynligvis er Cort Michelsen Koch sønn av Grete Cortzdatter og Michel Kock, og født rundt 1690. Det bygger jeg på følgende: Borgerskap i Bergen 1600-1751: Michel Koch får borgergerskap 3/2 1669. Fag ikke angitt, fødested: Reinfeld i Holstein, Vigde i Bergen 1663-1816: 24-okt. 1671 gifter Michael Kock seg med Maren Jansdatr. Wildenmeyer. Døpte med fadre i Nykirken, Bergen 1669-1676: 11/5 1673 døpes Michael Kocks barn Maria Elisabeth i Nykirken. Faddere oppgis også. Koppskatten 1675 for Bergen: Michel Coch bor i 6. Roede, og betaler 4 Rd. i skatt for seg selv og tre familiemedlemmer (”sielf 4de”) Koppskatt 1683 for Bergen: Michel Koch bor i Rode 6 med to barn (Michel og Maria). Han er i skattekl. 3, og hans kone nevnes ikke (antagelig død) Koppskatt for Bergen 1689: Michel Cok betaler 3 ort for seg selv og 3 ort for sin kone Grete Cortzdatter. De bor nå i rode 8. Ingen barn nevnes. Sannsynligvis er Grete og Michel foreldre til Cort Michelsen Koch, som antagelig er født rundt 1690. Det fins ikke reg. over døpte i NK i denne perioden. Døde i Bergen 1668-1815: Michel Cock begraves 24.okt. 1714 i NK “i kircken under stolene med alle kl. og l.p.””Michel Kocks grund” nevnes også i Grunnebok for Bergen 1686

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Marianne for nytt interessant innlegg om Cordt Koch og huslyden hans. Dette må studerast litt meir i detalj!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.