Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#26737] Johan Fredrik Dominicusson Brandt - klokkar i Slidre, Valdres - huslyden hans?

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Johan Fredrik Dominicusson Brandt skal ifølgje FamilySearch vera son av Dominicus Andersson Brandt og Sophie Elisabeth Hansdotter Blaamann og fødd (uvisst kvar) 18.11.1694. Han døydde 22.6.1769, rimelegvis i Slidre(?).Johan skal ha vore gift to gonger, første gongen før 1729 med Maren Pedersdotter Teiste, fødd i Hafslo i Sogn kring 1700(?). Ho må vera avlidi i ung alder, for Johan gifte seg att i Slidre 10.10.1736 med Kirsti Johnsdotter (Heerdal?).Born frå første ekteskap inkluderer denne sonen:* Dominicus Johanson Brandt, døypt i Hafslo 19.6.1729, var visstnok framleis i live i 1759, men er elles ukjend.Eg reknar med det har vore fleire born i denne huslyden, og no lurer eg på om det finst nokon i Digitalarkivet sitt Brukarforum som har oversikt over denne ætti og som kan fortelja meg litt meir, både om ekteskapi og konene til Johan Fredrik Brandt, og om borni hans?Eg takkar so mykje på førehand for hjelpi!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Denne informasjonen har du sikkert sett allerede, men jeg tar den med:I f.t. 1801 er det bosatt en underklokker i Slidre som heter Jon Fredriksen ”Brandtr” [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f10543.wc2&gardpostnr=1&personpostnr=16&merk=16#ovre>Lenke. Denne Brandt er 59 år, dvs. f. ca. 1722.På Lesja prestegård bor det i 1801 en Sofia Amalia ”Brandtr”, 44 år (f. ca. 1757), gift med sogneprest Peder Alstrup Jordhøy Lenke.Kan dette være slektninger av klokkeren ”din”?I FS finner jeg en Sofie Elisabeth Brandt, født 1738 i Slidre:SOPHIA ELISABETH BRANDT Female FamilyEvent(s):Birth: 1738 Of, Slidre, Oppland, NorwayChristening: Death: FEB 1788 Burial: I en annen innførsel står det at Sofie Elisabeth er født 1742. Dette kan muligens være en datter av klokkeren Johan F. Brandt, dvs. oppkalt etter hun som iflg. FS skal være moren til sistnevnte, Sofie Elisabet Hansdatter Blaaman…Sophie Elisabeth skal iflg. FS/IGI bli gift 12.10.1763 i Slidre med Kristen Nilsen (i en annen innførsel står at han med etternavn Qvisling)SOPHIA ELISABETH BRANDT Female Marriages:Spouse: CHRISTEN NIELSENMarriage: 12 OCT 1763 Vestre Slidre, Oppland, Norway--------------------------------------------------Få år før Sofie Elisabet er det en Ragnhild Maria Brandt som blir gift i Slidre med Ole Torstensen:RAGNHILD MARIA BRANDT Female Marriages:Spouse: OLE THORSTENSENMarriage: 12 JUL 1759 Vestre Slidre, Oppland, Norway--------------------------------------------------Her er vel opplysningene du har funnet om klokkeren:JOHN FREDERICH BRANDT Male FamilyEvent(s):Birth: Christening: Death: 22 JUL 1769 Burial: Parents:Father: DOMINICUS ANDERSEN BRANDTMother: SOPHIE ELISABETH HANSDATTER BLAAMANMarriages:Spouse: KIRSTI JOHNSDATTER HEERDAL FamilyMarriage: 10 OCT 1736 Slidre, Oppland, Norway--------------------------------------------------Giftermålet finnes også i DA Lenke og dødsfallet til klokker Brandt LenkeNår jeg ser på giftermålene i Slidre (DA) ser det ut for at Kirsti Jonsdatter er den eneste som har fått oppgitt gårdsnavnet Herdal. Ellers er det vel Heedahlen og Hedahlen som kommer ”nærmest”…I 1784 er det en Margrethe Johansd. Brandt som dør, 40 år gammel, i Slidre Lenke og i 1809 dør det en Jonas Andreas Brandt, 67 år gammel (f. ca. 1742) i Slidre Lenke. Jonas Andreas Brandt blir gift 10.10.1773 i Vestre Slidre, Oppland, med Berit Nilsdatter LenkePå begynnelsen av 1800-tallet er det tre brødre som gifter seg med få års mellomrom i Slidre. De må være sønner av underklokker Jon Fredriksen Brandt (se f.t. 1801):Andreas Jons. Brandt, 1805: LenkeOle Jons. Brandt, 1807: LenkeJohan Jons. Brandt, 1812:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Hei igjen! Finner Dominicus Branth og Birthe Olsdatter som i 1756 døper datteren Maren Kierstine i Nykirken, Bergen LenkeGrethe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Kan dette være ekteskapet til Maren Kierstine, datteren til Dominicus Branth? Hun gifter seg 1775 med matros Jens Aamundsen, DK, Bergen [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=vigd1663_1&gardpostnr=4036&merk=4036#ovre>LenkeI den samme kirkeboka ser jeg en enke Birte Olsdatter Brandt som gifter seg med enkemann Johan Henrik Horchen i 1763, DK, Bergen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Dominicus og Birte gifter seg i 1755 LenkeDet er jo ikke sikkert at denne Dominicus er identisk med Dominicus Johanson Brandt f. 1729 i Hafslo - navnet staves Branth og ikke Brandt, men navn kan staves på ulike måter. Mulig at dette er et skikkelig blindspor, men jeg tok det inn. Har hittil ikke klart å finne Dominicus blant døde i Bergen.Grethe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Finner litt og litt om Branth/Brandt i Bergen:Jens Aamundsen og Maren Kierstine Brandt (navnet staves slik her) har sønnen Ananias til dåpen i 1779, DK, Bergen LenkeGrethe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe for fleire interessante og nyttige innlegg! Eg har ogso finne ein del opplysningar på FamilySearch om opphavet til Brandt-ætti, men er nok mest interessert i huslyden til Johan Fredrik sjølv!Og det er heilt sikkert den rette Dominicus Brandt du har funne i Bergen. I skiftene etter dei to morbrørne i Hafslo i 1759 er enkja Bertha Olsdotter i Bergen nemnd i lag med dotteri Maren Kirstine, noko som tyder på at Dominicus då alt var avliden, men skiftene er uklåre, og det går ikkje klårt fram korkje at Maren er dotteri til Dominicus eller at Bertha er enkja hans!No vert neste oppgåva å finna lagnaden til Bertha Olsdotter og andre mannen Johan Henrik Horchen...!? Men det ser ut til å vera ''lettare sagt enn gjort''! Johan Henrik Horchen gifte seg første gongen i Domkyrkja i Bergen 30.4.1747 med ei Gjertrud Hansdotter, og dei hadde ein son som vart gravlagd frå Domkyrkja 15.12.1747, 6 månader gamal. Og so fekk Johan Henrik og Bertha ein son i lag:* Dominicus Brandt Johanson Horchen, døypt i Domkyrkja i Bergen 21.10.1764, men han vart gravlagd same staden alt 21.7.1766.Eg ser at namnet Horchen stundom er skrive Harchen, men ikkje under nokon av desse ættenamni finn eg fleire opplysningar om Johan Henrik og kona Bertha! Kvar kan dei ha gjort av seg?Eg takkar nok ein gong for framifrå innsats og ønskjer deg, Grethe, og alle andre som les dette, eit Godt Nytt År!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Her er noen få tilleggsopplysninger fra FS-basene:- Sophie Elisabeth dpt. i Slidre 25. juni 1737. Foreldre: Johan Frideric BRANDTE og Christine Jonsdr.- Ragnille Maria dpt. i Slidre 30. aug. 1739. Far: Johan Frideric BRANT.- Jonas Andreas dpt. i Slidre 18. juni 1742. Foreldre: Johan Fridric BRANDTE og Kirsti Johnsdr.- Margarethae Dorotheae dpt. i Slidre 13. jan. 1745. Foreldre: Johan Friedrick BRANDT og Kirsten Johnsdr.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ellinor Elise Simensen

Hei!Er selv etterkommer av Brandt-slekten i Slidre. Opprinnelig kom familien fra Danmark og Johan Frederik Brandt kom til Norge som voksen. Først som degn i Bergen, dernest som den første Brandt i Valdres. Går du inn på www.alsnissen.dk finner du slekten bakover blandt Nordborg-Brandterne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Ellinor Elise for spennande innlegg. Men korleis finn eg fram på den nemnde Web-sida? Eg har søkt, men får ikkje noko treff på ''Nordborg-Brandterne''!Kanskje du kan hjelpa meg med nokre av desse problemi:* Kvar i Danmark var Johan Fredrik Brandt fødd? Stemmer fødselsdatoen 18.11.1694?* Yrke til faren Dominicus Andersson Brandt?* Føde- og oppvekststader for Dominicus Andersson Brandt og kona Sophie Elisabeth Hansdotter Blaamann?* Har du detaljopplysningar om dei to konene til Johan Fredrik Brandt, dato og stad for fødsel, dato og stad for dødsfall?* Kven var foreldri til Kirsti Johnsdotter Heerdal?* Kor mange born fekk Johan Fredrik Brandt i alt? Eg kjenner til ein son Dominicus frå første ekteskap og fire born frå det andre!* Har du fleire detaljar om Dominicus Johanson Brandt i Bergen og kona Birtha Olsdotter, som t.d. dødsdato for Dominicus, dato og stad for fødsel og dødsfall for Birtha Olsdotter?Eg takkar so mykje for hjelpi med denne huslyden!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ellinor Simensen

Hei Lars!Du går inn på www.alsnissen.dk - går til nordborg amt - als nørreherred - 4.kvarter. Deretter klikker du deg inn på præstegården og der finner du mye informasjon.Du kan også gå inn på www.digitalarkivet.no og søke på innlegg nr. 79084. Her er det også endel info. I debattinlegg nr. 7 av Ann-Mary Engum har du en lenke til Niels Brandts erindringer om hans reiser til Amerika på 1850-tallet.Ellers har jeg et innlegg i www.dis-danmark.dk (ane-etterlysning); Etterkommere etter Dominicus Andersen Brandt 1646 - 1703.Johan Frederic Brandt var nok født i Rise sogn, på Ærø i Danmark. I FS står han oppført som født i Norge, men det kan ikke stemme. Faren Dominicus Andersen Brandt var sogneprest. Etter som jeg kan se, tilhørte de fleste av slekten prestestanden.Har ikke flere barn etter Johan Frederic Brandt enn de fire som du også har. Min ane var Sophie Elisabeth som giftet seg med Christen Nielsen Qvisling. Forøvrig døde Johan Frederic Brandt 22 Juni 1769 i Slidre i Valdres, 76 år gammel.Har ikke så mange opplysninger om slekt og etterkommere enda, da jeg nylig har begynt å se på denne grenen av familien.Håper dette er til hjelp.Mvh Ellinor E. Simensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ellinor Simensen

Ser forresten i skifte etter Dominicus Andersen Brandt så er Johan Frederic Brandt nevnt som arving og oppgitt å være degn i Bergen.Er du også etterkommer etter Johan Frederic Brandt og i tilfelle hvem er din ane?Mvh Ellinor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Ellinor for nye spennande innlegg!Eg har no studert dei danske sidene og har lese meg til at Dominicus må vera barnefødd i Rise på Ærø, Nordborg amt, og at sonen Johan Fredrik var fødd same staden. Men eg har framleis problem med å tolka fødestaden til mori Sophie Elisabeth Glamann? Veit du kvar ho var fødd?Elles kan me vel slå fast datoane til Johan Fredrik Brandt som nokolunde ''sikre''.Når det gjeld Mari Pedersdotter Teiste, trur eg ho må vera fødd kring 1696, og ho døydde nok kring 1733, kan henda i Bergen eller i Slidre? Kva år flytte han til Slidre, mon tro?So gifte Johan seg att i Slidre i 1736 med denne Kirsti Johnsdotter Heerdal, som eg ikkje har nokon datoar på io det heile! Kanskje du Ellinor veit kvar ho var ifrå? Og leveåri hennar?Nei, eg ættar ikkje frå Johan Fredrik Brandt. Eg er tilsett som bygdebokskrivar for Luster kommune i Sogn, og sidan Mari Pedersdotter Teiste var fødd og oppvaksi på garden Kroken i Hafslo (no ein del av Luster), er eg interessert i opplysningar om Johan Fredrik og om sonen som han fekk med Mari.Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(2: / 12:) Det er opplyst ovenfor (FS / innlegg #2) at Dominicus Andersen Brandt døde (i Rise sogn, Ærø, DK ?) i 1703. Det kan ikke være riktig at sønnen Johan Frederic Brandt kan ha vært degn (klokker/kirkesanger) i Bergen på dette tidspunktet. Det kan han vel ha blitt først rundt 1720. Når fant det i innlegg #12 omtalte skifte sted ?Det fantes såvidt jeg vet også en renteskriver og kammerråd Johan Frederik Brandt (f. ca. 1680 ?), g. 5 Sep 1714 i Draaby, Randers, Jylland, m. Ane Margrete Hansdatter. Disse hadde døtrene Ida Birgitte Brandt, f. i Besser, Samsø, Holbæk, DK (g.m. Fredrik Zimmer, kommandant på Fredriksvern, Stavern, VF) og Abigael Maria Brandt (1724 Besser - 1795 Stavern, VF) (g.m. s.pr. i Besser, Just Tyrholm Bing, f. i Hadsel, NO).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(2:) Jon Fredriksen (sic!) ''Brandtr'' i innlegg #2 (som altså er f. i 1742 og ikke i 1722 som det står i innlegget) må være identisk med den ''Jonas Andreas Brandt'' som nevnes senere i samme innlegg. Dette skulle samtidig tyde på at faren Johan Frederik Brandt (1694-1769) muligens brukte 'Frederik' som fornavn (selv om vi riktignok også ser noen av barna kalt 'Johansen').

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ellinor Elise Simensen

(15) Denne Jon Fredriksen Brandtr født i 1722 og som det henvises til i innlegg #2, har jeg ingen anelse om hvem er. Det er iallefall ingen jeg har i min anerekke. Heller ikke kjenner jeg til Sophie Amalie som skulle være gift med sogneprest Peder Alstrup Jordhøy. Muligvis var dette en annen familie. Det jeg har av informasjon er at Johan Frederich Brandt(1694 - 1769)giftet seg 1. gang med Maren Pedersdatter Theiste i Hafslo 1726. De fikk sønnen Dominicus Johanssøn Brandt i 1729.Han giftet seg deretter med Kirsti Jonsdatter fra Heedalen og fikk barna: Sophie Elisabeth i 1737 Ragnille Maria i 1739 Jonas Andreas i 1742 Margarethe Dorothea i 1744Ifølge kirkebøkene brukte barna både navnene Johansen/Johansdatter og Ragnille Marie står under folketellingen for 1801 som Ragnhild Fridericdsdatter.Her er det med andre ord viktig å holde tunga rett i munnen.Håper dette ga svar på dine spørsmål.Mvh Ellinor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ellinor Elise Simensen

Rettelse av innlegg 12:Her er også et skifte fra Nordborg, jeg ved ikke om det hjælper dig.Efter at hr Christian August Brandt, førhen købmand i Flensborg, til sidst her i Nordborg har betrådt det allerhøjeste uden livsarvinger efterladende en enke, fru Dorthe Margrethe Brandt, skal der gøres ordentlig deling mellem afdødes enke og hans arvinger. Hendes broder Georg Nielsen, kronprinsens informator har udpeget Mathias Brandt som curator. Medarvingerne er afdøde provst og sognepræst Hans Casper Brandt 3 børn, nemlig hr consistorialassessor og sognepræst hr August Frederik Brandt i Pløn, 2 døtre, den ældste ugifte Dorthe Vilhelmine Brandt, og den anden gift med Mathias Jebsen Brandt. Johan Frederik Brandt, degn ved Bergen i Norge, som Jacob Jebsen i Nordborg har mandat for. Birgitte Cathrine Hansen, degneenke i Ketting. Den afdødes søster i Svendborgs efterladte 4 børn, 2 sønner og 2 døtre, hvoraf den ene er gift med herværende kapellan Fangel. Herværende kirkeforstander hr Christian Jørgensen for sin kone, som eneste datter af ovennævnte Jacob Jebsen (retterligen en steddatter). Arvingerne får 500 mk og noget løsøre, hverken mere eller mindre. 3 nov 1757.Skiftet er altså ikke etter Dominicus Andersen Brandt, men etter Christian August Brandt.Mvh Ellinor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ellinor Elise Simensen

(16) Ved å se litt nærmere på denne Jon Fredriksen Brandtr, har jeg også funnet ut at det må være Jonas Andreas Brandt. Han var gift med Berit Nielsdatter og hadde barn med samme navn som her er oppført 2 stykker til.Det gikk visst litt fort på morgenen idag. Beklager dette.Det finnes riktignok mange Sophie i denne Brandt-slekten, men jeg har ingen Sophie Amalie oppført.Mvh Ellinor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.