Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Albert Gåskjenn

[#26766] Hva kan 'SAT 96+76' bety?

Recommended Posts

Guest Albert Gåskjenn

På en stein har jeg funnet følgende inskripsjon: OAASV FØD 1820 SAT 96+76 DØD 1905. Det meste er klart, men hva kan SAT 96+76 bety?vh Albert Gåskjenn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Du bør vel presisere litt nærmere hva slags stein det er snakk om (gravstein? i så fall hvor?) - og kanskje også si litt mer om hva som er klart (f. eks. hva initialene står for).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Albert Gåskjenn

Hei, og takk for raskt svar,Oddbjørn! Inskripsjonen er funnet på en rund stein som er boltet fast på toppen av en stor stein som er en av portstolpene ved en gammel boplass.Initialene står for Ole Aanonsen Vasstøe F:1820, d.1905. Den andre portstolpen har en lignende stein med forbokstavene til Oles kone,Inger, og ikke noe annet. Men hva kan SAT 96+76 bety? vh Albert

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Det er vel han vi finner her ved ft 1900 Lenke.Foreløpig har jeg ikke noe godt forslag til tolkning av inskripsjonen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Og her er muligens Ole og Inger i 1865 (Vasstø er jo gått ut fra Langang): Lenke.Etter å ha sett en stund til på den mystiske 'koden', har jeg begynt å spekulere på om tallene har noe med årstall og alder å gjøre. Hvis en tolker 96 som årstallet 1896, så er Ole 76 år på det tidspunktet (forutsatt at fødselsåret 1820 er korrekt). Kan det tenkes at Ole selv har laget inskripsjonen i 1896, og at andre har føyet til dødsåret senere? Jeg har fremdeles ikke noe forslag til tolkning av bokstavkoden/forkortelsen SAT.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aase R Sæther

Siste forslag var veldig godt! Og det kan til og med vere så enkelt som at det skal vere ordet Satt, altså at steinen/innskrifta var SATT der i 1896, av ein 76-åring - ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Når døde kona og når ble han føderådsmann? Kan dette ha noe med hvorfor han kan ha skrevet dette ?Står SAT 96+76 mellom den andre teksten, eller et annet sted på steinen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Albert Gåskjenn

Hei, og takk for alle gode forslag! Jeg er fortsatt ikke helt sikker på at koden (SAT) er knekket. Jeg beklager jeg glemte at på steinen med initialene til Inger (IBHDV) står også 'FØD 1812 DØD 85'. Jeg tolker 85 som 1885. Som du riktig bemerker, Oddbjørn, finner vi både Ole og Inger i ft. 1865, men bare Ole i 1900. Det tyder på at Inger døde før 1900. Jeg vet ikke når Ole ble kårmann, eller hvem som har skrevet bokstavene. SAT 96+76 står MELLOM 'FØD 1820 og DØD 1905'. Jeg har til nå tolket tallene som 1896 og 1876, men er åpen for alle forslag. Dersom noen har noe å tilføye, er jeg takknemlig! Vh Albert

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

I boka NORGES BEBYGGELSE (Aust-Agder. Østre del), en serie som kom ut i begynnelsen av 1950-årene, er Gunda Hansen eier av den aktuelle eiendommen. Da sies det at den har vært 'i slektens eie siden 1888'. Gunda Hansen er datter til han som står som eier ved ft. 1900 - altså mens Ole Aanonsen Vasstø er føderådsmann. Det må sannsynligvis bety at Ole ble føderådsmann i 1888. Sannsynligvis var han i slekt med den nye eieren.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

En liten tilføyelse m.h.t. det mulige slektskapsforholdet mellom Ole Aanonsen Vasstø og eieren i 1900, Kristen Knudsen. De var fettere. Ole Aanonsens mor, Gro Bjørnsdatter (som er 'lægdslem' hos Ole i 1865), er søster til Kristen Knudsens far, Knud Bjørnsen. De var fra Holte i Austre Moland (en gård ved den gamle kommunegrensa mellom Austre Moland og Holt). Ved ft. 1865 var Kristen Knudsen 17 år og farløs. Han bodde da sammen med sin mor hos ei moster på Langang. Kanskje har fetter Ole, som var en generasjon eldre, på sine gamle dager begunstiget ham med husværet i Vasstø. Spekulerer vi videre, kan det jo tenkes at det er Kristen Knutsen som er ansvarlig for inskripsjonen. En slags takknemlighetshandling, rett og slett. Kanskje har det formelle eierskiftet ikke skjedd i 1888 - men i 1896. Men tolkningen av SAT gjenstår uansett fremdeles...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Albert Gåskjenn

Takk, Oddbjørn! Du har gitt meg nye opplysninger, og dine 'spekulasjoner' kan ha mye for seg. Uansett har jeg fått vite ting som jeg har nytte av. Vh. Albert

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.