Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#26794] Ole Olsen (Håker), f. Opdal 1846, handelsmann på Sætermoen l Målselv - opplysn.?

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Nils Erikson, fødd på garden Høgi i Hafslo 10.2.1839, flytte med foreldri til Nordland i 1847 og gifte seg i Målselv 26.12.1865 med Maren Bendiksdotter, fødd i Kinsedalen i Hafslo 22.5.1833. Ho flytte i 1858 til Gulen og i 1861 vidare til Målselv. Nils var fiskar, og han og Maren budde som innerstfolk hjå mori og stefaren hennar på Grøtte i Målselv, men Nils miste livet i ein storm utanfor Gamvik alt 27.9.1869 i lag med svigerfaren. I 1875 budde Maren Bendiksdotter som enkje på Fossli i Målselv i lag med mor si, medan ho i 1900 var hushaldar hjå ein gardbrukar på Gravråk i Målselv. Seinare lagnad er ukjend! Nils og Maren hadde ei einaste dotter:a. Anna Kristina Nilsdotter, fødd i Målselv 20.6.1866, gifte seg i Bardu 7.10.1889 med Ole Olsen, fødd på Håker i Opdal kring 1846. Ole var handelsmann på Sætermoen i Bardu, i alle fall i 1900, og tre born er nemnde:* Olaf Olsen, fødd i Bardu 1890,* Nanna Olsen, fødd i Bardu 1892,* Alfred Olsen, fødd i Bardu 1893,Er det nokon som kan hjelpa meg med opplysningar om lagnaden til Ole Olsen og kona Anna Kristina?Eg er ogso interessert i opplysningar om dato og stad for dødsfallet til Maren Bendiksdotter!?På førehand hjarteleg takk for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bodil Haugli

Vedr Ole Olsen Håker - handelsmann i Bardu. Dette er et utdrag fra en historisk vandring Bardu Historielag avholdt i 2001: 'Ole Haaker f. 1846, fra Oppdal kom til Bardu i 1870-åra. Han hadde vært en tur over i Amerika, og der hadde han lært å farge og stampe tøy. Han hadde kjøpt en parsell av John Stengrimsen, og bygde seg en større forretningsgård her og tok til med landhandel. Han startet også en tønnefabrikk, men da disse forretningene gikk dårlig på Setermoen, startet han en ny handel på Rustad i Målselv. Han var også en tid eier av gården Bostad i Bardu.' Deretter står det også en del om folketellingen for 1900, men jeg går ut fra at du har disse opplysningene. Jeg skal i morgen se i bygdeboka for Målselv som omhandler Rustad-området i Målselv for å se om det kan finnes ytterligere opplysninger der. Gården Bostad finnes enda, men er noe til nedfalls, men fotografier av denne gården kan skaffes hvis det er ønskelig. mvh Bodil Haugli haugli@bluezone.no

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Öyane

Hjarteleg takk til Bodil for interessante opplysningar om Ole Olsen Haaker. Kanskje inneheld bygdeboki dödsdatoar for Ole og kona? Og kanskje svigermori òg er nemnd? (önskjetenking...)Med venleg helsing,Lars E. Öyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bodil Haugli

Hei igjen. Bare som en foreløpig oppdatering fra Bygdeboka for Målselv. Ole Haaker kjøpte i 1908 en liten parsell fra gnr 52 Finnsund. Gården fikk bnr 2 og ble kalt Formo. De fikk skjøtet i 1910, men hadde ikke gården lenge. Allerede i 1914 ble den solgt videre. I dagligtale gikk tomta lenge under navnet Håker-tomta. Jeg skal kontakte noen bygdehistorikere i Målselv og spørre om de vet hvor det ble av familien. De ble for kort tid på plassen til å bli registrert noe mer grundig i bygdeboka. mvh Bodil

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Det er ikke lenge siden jeg snakket med en 'kollega' i Harstad som hadde Håker som ett av to familienavn. Og iflg. telefonkatalogen finnes det også minst en Håker på Bardufoss.Det kan vel ikke være noen tilfeldighet, eller? Hilsen Torgeir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bodil Haugli

Ny oppdatering, men ikke til særlig hjelp er jeg redd. Jeg kontaktet sogneprestkontoret i Målselv, og de kan opplyse at de i årene etter 1900 kun har ett navn som kan være en av de du ettersøker. En Anna Nilsdatter døde i 1906, men dette behøver jo ikke være Anna Kristina. Hverken Maren Bendiksdotter eller Ole Olsen Haaker hadde de spor etter. De kan jo være flyttet ut av kommunen, og da blir det et ganske umulig arbeid å finne dem, med mindre flere svarer på din etterlysning. Har du prøvd etterlysningssidene på DIS-Norges debattforum? mvh Bodil

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Ein forsinka, men minst like hjarteleg takk til Bodil og Torgeir for innlegg frå januar, som diverre vart liggjande, medan eg var i utlandet.Eg har undersøkt Håkernamnet på Bardufoss, men ho som står i telefonkatalogen i dag, er fødd i Oppdal og høyrer nok til ei anna Håker-ætt enn Ole Olson.So problemet mitt er i grunnen det same: Ole Olson, Anna Kristine Nilsdotter og mor hennar Maren Bendiksdotter er nok ganske sikkert farne frå Målselv kring 1914, men kvar i all verdi kan dei ha vorte av? Er det same ætti me finn att i Harstad??Eg takkar på ny for alle gode tips som kan løysa dette problemet for meg!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Eg har no vore innom dei utlagde kyrkjebøkene for Bardu sokn i Målselv og kom på sporet etter sonen Nanne Olson Håker (1892-1924). Han flytte til Ankenes i Nordland og har ein son som framleis lever og bur i Harstad!Eg tok kontakt og har fått greie på at Ole Olson Haaker skal vera avliden under ei vitjing til Oppdal i 1915. Kona Anna døydde hjå son sin i Ankenes i 1927. No manglar eg berre:* Nøyaktig dødsdato for Ole Olson Haaker i Oppdal 1915?* Nøyaktig dødsdato for Anna Kirstine Nilsdotter Haaker i Ankenes 1927?* Dato og stad for dødsfallet til Anna si mor, Maren Bendiksdotter, truleg i Bardu/Målselv etter 1900 (ho var fødd 1833)?Eg vonar at einkvan har tilgjenge til lokale kjelder og kan hjelpa meg med svar på eitt eller fleire av desse spørsmåli! Hjarteleg takk!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.