Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Kjell H Myhre

[#26851] Oskar Christiansen Biong (Rud) - Ullensaker

Recommended Posts

Guest Kjell H Myhre

Ovennevnte Oscar skal være f. 1864 i Ullensaker, sønn av Christian Rud og hustru Tea f. Biong. (jfr. forøvrig ft. 1865, Ullensaker)Jeg søker opplysninger om Oscar spesielt, men også om hans foreldres slekts- og ervervsmessige bakgrunn, og deres tilknytning til Ullensaker. Spesielt er navnet Biong i denne forbindelse interessant, ettersom dette alene senere kom til og bli benyttet av Oskar som familienavn.Oskar Biong Rud kom senere i livet (som 25 åring) til Gran på Hadeland, hvor han for en periode var fungerende bestyrer av ''Bergmands Garveri.'' I ft. 1900 gjenfinnes Oskar i Kristiania, (Eugeniesgt. 15) her titulert ''Garvermester'', sammen med hustruen Anna (Biong) f. V.Aker 1868, og sønnen Rolf, f. Kristiania 1899.Hva skjedde med Oskar Biong og hans familie etter 1900 - finnes nålevende etterkommere (?)Som en kuriositet kan anføres at Kristian Hjalmar Biong, f. 1870 i Ullensaker og grunnlegger av arkitektfirmaet ''Biong & Biong A/S'' (far & sønn foretak) i Kristiania 1898, (i dag ''Biong Arkitekter A/S'') var Oskars yngre bror.All bistand i sakens anledning imøtesees med forventning !Mvh. Kjell H Myhre

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mona Årnes

Hei. Jeg fant dette på Familysearch. Men dette vet du kanskje? Oscar Biong Christiansen f 03,05,1864 døpt 29.05.1864 Ullensaker. Foreldre Christian Gunerius Sørensen Ingine Mathea Biong giftet seg i Hurdal 24.06.1853. Dette er kanskje noe å sjekke? MONA

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mona Årnes

Hei igjen. Det er en Oscar Biong som gifter seg med Marianne Halberg i Vestre Aker kirke 03.09.1895??????? MONA

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell H Myhre

Mona - du er da en engel ... :-)))Står det i forbindelse med vielsen noe om hvor Marianne var født, og eventuelt hennes fars navn ... ? DESSVERRE ble dette innlegget altså liggende i 'generelt' kategorien - mens intensjonen var å plassere det på Akershus-sida !Kjell

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marianne Bjordal Strømsholm

Temaet er nå plassert under Akershus. Med vennlig hilsen Marianne Bjordal Strømsholm

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mona Årnes

Hei igjen. Nei jeg vet ikke hvor Marian Halberg er født mulig Sverige? Har du sett det er 3 med navnet Biong på listen fra Oslo Skifterett? Døde 1947 - 2001 MONA

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mona Årnes

Hei igjen. Jeg fant, jeg fant! I Ullensaker Bygdebok bind II side 604 står det følgende: Peter Fredrik Biong (snekker) kom fra Nes kjøper Rolstad av Staten får kongelig. skjøte 17.08.1838 for en pris av 1015 spdlr. Han var gift med Marte Gulbrandsdatter f Nes ca 1797. Deres datter Ingine Mathea ble gift med Christian Sørensen Ruud født i NES? (Dette er nok feil da vi ser han er født i Ullensaker 1864) Se under Nedre Lund. Peter Fredrik Biong døde i 1841, kun 33 år gammel, og enken ektet så Kontorist Finn Christophersen fra Nes, som i 1843 ble Lensmann i Hurdal. Det ser ut til Biong navnet kommer fra Nes?Nedre Lund Ullensaker Bygdebok side 626 - 627 Cristian Gunerius Sørensen Ruud f i Nes 1830 var den første oppsitter på dette bruk. Det var i 1861, at dette blev utskilt fra hovedbølet på Nedre Lund. Chr. Ruud satte opp hus her og brøt også opp en hel del jord, så ble dette en større gard. Som nevt foran så hadde Ruud drevet Nedre Lund for Lensmann Christpohersen, og var gift med Ingine Mathea Biong fra Nes f. 1832 en stedatter av Lensmannen. I deres ekteskap var det8 barn som nådde voksen alder. Fredrikke Marie f 1855 (ugift) Finn f 1857 Garver Kverndalen (Jessheim) Sigurd død 16 år gml. Harald gårdeier i Oslo Oskar Biong garver i Oslo. Thora gift med Kjøpmann Conrad Halvorsen Oslo Kristian Biong f 1870 Arkitekt i OsloMartha Andrea gift med Ingeniør Borgen Oslo. efterat Chr Sørensen Ruud Lund i midten av 1860 åra hadde sluttet som bruker på Lund forpaktet han av Ullensaker Prestegård. Han ble siden eier og bruker av gården Lodding. Bodde noen år i Oslo hvor han dør i 1910MONA

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mona Årnes

Hei igjen. Selvfølgelig er Christian Sørensen Ruud født i 1830, det gikk litt rundt i hodet mitt. Beklager. MONA

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Vestre Aker Mini 8 1878-1903 10/12 no.30:Viet 03.09.1895 Oskar Biong Ruud, Garvermester, Torvgaden 18 (Kristiania) og Mariane Halberg, Lovisenlund (Bygdøy). Han oppgitt født Ullensaker 1864, konfirmert Vestre Aker 1879, sønn av 'Gaardeier Christian Sørensen Ruud', hun født i Vestre Aker 1868, konfirmert samme sted 1883, datter av blikkenslager Johan Halberg. Forlovere Kjøpmann Konrad Halvorsen, Grønland 4 og blikkenslager Johan Halberg, Lovisenlund.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Kåre Solberg

Lovisenlund ligger ikke på Bygdø, men Majorstuen, jfr. Oslo Byleksikon. Eiendommen på 19 mål ble skilt ut i 1845 fra Store Frøen med grunnr. 37 til vinhandler Lars Ihle som drev Ihles Vinkjælder” i Kirkestrædet ved Torvet (Karl Johans gate 15). Lenke Samme år giftet Lars Ihle seg med Louise (Lovise) Bühring og kalte eiendommen opp etter henne (medgift?). Som del av Store Frøen hadde eiendommen navnet: ”Innfalla” og lå ved Bogstadveien (Sørkedalsveien). Det har vært spekulert over om dette kan ha vært et vertshusnavn av typen «Bisålitt», «Fyllpå», etc., men ”Innfalla” har intet med hverken innfall eller innfallsvei å gjøre, men betyr et innlemmet stykke jord, ganske enkelt nyryddet mark lagt til gården, i dette tilfelle Store Frøen. Lars Ible etablerte brennevinsbrenneri og eddikbryggeri på Lovisenlund, og for å kunne holde oversikt med produksjonen(?), kjøpte han i 1848 fra Lille Frøen også naboeiendommen ”Larssæther”. Her han bygde han ”Larssætherstuen” som sommerhus. ”Larssætherstuen” ble i 1960 flyttet fra Fridtjof Nansens vei til Oslo Bymuseum på Frogner Hovedgård og tjener i dag som kjernen i uteserveringsstedet Herregårdskroa. I 1856 omfattet Louisenlund to tomter: Louisenlund 37/3, 4, og i 1902: Louisenlund /3, 4 14,15,16,35,36. Av disse var i 1991 bare bruksnr. 37/3, 14 og 35 i bruk. De dekker gateadressene: Fridtjof Nansens gate 8 (Colosseum kino), Sørkedalsveien 11 og Slemdalsveien 38. Endel av de øvrige bruksnumrene fra 1902 antas lagt ut til offentlige formål (umatrikkulert), gater (Fridtjof Nansens vei, Essendropsgate, Sørkedalsveien, Slemdalsveien) og deler av stasjonsområdet og skiftesporene på Majorstuen). Jeg har dessverre enkelte hull i de aktuelle grunnboksdokumentene, men det ser ut til at enten Johan Halberg eller helst: Oskar Biong var inne i bildet i hvert fall 9.11.1874 da en et areal av br.nr. 4 (løpenr. 42d) ble overført til br.nr. 3 (i en skylddelingsforetning uten angitte personnavn). Neste, og siste, grunnboksinnføring er: 18.10.1939: [Redaktøren har fjernet opplysninger om nålevende personer] har grunnbokhjemmel til nærv. bruk ifølge skjøte av 1/6 grbf. 20/10 1939 fra Oskar Biong på nærv.bruk og brn. 14 [sørkedalsveien 11 mrk. LKS] som gave. Verdi kr. 45000.”. Mvh. Leif Kåre

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi C. Huitfeldt

Kjell H Myhre,Vil gjerne svare deg direkte da (jeg tror) mine opplysninger gjelder nålevende personer. Har du en mailadresse du kan legge ut her?mvh Heidi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Leif Kåre, det ligger Lovisenlund på Bygdø også, bl.a. en vei av nyere dato fra Strømsborgveien som har tatt dette navn.At det kan være feil i denne sammenhengen, er en annen sak.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Kåre Solberg

Geir, du har rett. Lovisenlund er stedsnavn også på Bygdø - veinavn fra 1931 i følge Oslo byleksikon.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell H Myhre

Kjære Mona, Geir, Leif Kåre og Heidi - jeg takker dere alle hjertelig for en betydelig mengde nyttig informasjon, så langt. Alle nevnt - definitivt ingen glemt !!Leif Kåre: Skal jeg oppfatte deg slik at du samtykker med Geir når han hevder (med søtte i krk.bok opplysninger ?) at det ''Lovisenlund'' Marianne Halberg er tilknyttet faktisk er den aktuelle eiendommen på Bygdøy, og ikke den med likelydende navn på Majorstua ?Heidi : Også jeg ''tror'' jeg kanskje kan ha funnet spor etter nålevende etterkommere av Oskar & Marianne Biong. Og selvsagt hører jeg veldig gjerne fra deg på kh.myhre@netcom.no !!Med aller beste hilsener, Kjell M.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Kåre Solberg

Nei, jeg samtykker med Geir i at det også finnes et stedsnavn 'Lovisenlund' på Bygdø, men det er ikke relevant for din familie. Her dreier det seg om Lovisenlund som ligger på Majorstuen, i området rundt Colosseum kino. M.v.h. Leif Kåre

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Ja, det er riktig som Leif Kåre skriver. Jeg gjorde en bommert ved å føye til Bygdøy i parantes uten å presisere at det var en tilføyelse fra min side. (Jeg tenkte straks Bygdø da jeg så navnet). Dette bare understreker at man skal sitere, ikke tolke, i denne type svar.I siste setning i (12) prøvde jeg å rette opp dette. Kirkeboken sier kun Lovisenlund.Beklager.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell H Myhre

Meget avklarende ! Takk til dere begge ! Leif Kåre - kan du sende meg avskrift av den grunnbokinnføring som er fjernet av red, dat. 18.10.1939 på ovenstående e-post adresse ?Mvh. Kjell M.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Kåre Solberg

Ja, jeg sender deg avskriften pr. mail. Jeg ser at: ”Redaktøren har fjernet opplysninger om nålevende personer”. Ingen stor sak, men jeg vurderte utleggingen i samsvar med DAs retningslinjer før jeg la ut avskriften: ” Alle har fritt innsyn i diskusjonane og ein må difor vera varsam med å gje ut opplysningar om levande personar, eller opplysningar som på andre måtar kan såra, krenka eller skada.” Denne formuleringen oppfatter jeg som fornuftig fordi den åpner for rimelig skjønn når det gjelder å legge ut opplysninger om folk som er født etter for eksempel 1905. Når nå redaktøren har fjernet opplysningene, er jeg derfor i villrede om dette er gjort på et prinsipielt grunnlag eller etter en konkret vurdering: - alle opplysninger om personer med fødseldato etter en bestemt data slettes konsekvent. – eller: - mitt skjønn var ikke godt nok i dette tilfelle, dvs. at selv om opplysninger om nålevende personer fortsatt kan legges ut i visse tilfelle, utviste jeg ikke den nødvendige varsomhet i dette tilfellet. Om det siste er tilfelle, konstaterer jeg at våre skjønn er ulike, men hvor jeg selvsagt respekterer at redaktørens skjønn har forrang. Hvis derimot det første alternativ er tilfelle, oppfordrer jeg redaktøren til å ta dette opp på prinsipielt grunnlag, slik at DAs retningslinjer eventuelt kan endres. I det konkrete tilfelle var min vurdering at det for det første ikke dreide seg om opplysninger som kunne såre eller på annen måte være til skade for angjeldende, selv om de skulle være i live. For det andre dreier det seg her om avskrift fra tinglyste dokumenter. Selve poenget med tinglysning er at opplysningene skal være offentlige – i motsetning til for eksempel kirkebøker, folketellingsdata etc. M.v.h. Leif Kåre

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Vi har et generelt krav at 'nålevende personer' ikke skal omtales i identifiserbar form. Det er ikke sagt noe hos oss om at vi gjør unntak for f. eks. tinglyst informasjon. Dette er offentlig tilgjengelig informasjon, men informasjonen vil i debattforaene her opptre i en helt annen kontekst.Vi ser at de konkrete opplysningene her neppe kunne skade, krenke eller såre noen, men på den andre siden kunne vi heller ikke se at det var nødvendig å la opplysningene om identifiserbar person å stå.Jeg kan forstå at spørsmålet om anonymiseringen av disse opplysningene blir reist, og svaret er at det er våre generelle kjøreregler som her er gitt forrang.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Kåre Solberg

Takk for greit svar.Leif Kåre

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.