Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Laila S. Hynne

[#26857] Foreldre til Sibille Svendsdtr. f. ca 1727 N. Møgenes/N. Løke i Stokke Vestfold

Recommended Posts

Guest Laila S. Hynne

HeiJeg har blant mine aner Lars Larsen Nedre Løke og hustru Sibille Svendsdtr. og jeg søker Sibille`s foreldre.Lars og Sibille gifter seg 30/9 1748 i Stokke og forlovere var Ole Olsen Løche og Michel Sørensen Møgenes.Jeg finner ei Sibille Svendsdtr. konfirmert i Stokke 1745, da 17 1/2 år. Bosted var da Nedre Møgenes i Stokke.Jeg har gått i gjennom alle deres barn`s faddere uten å finne noen Svendsen eller Svendsdøtre. derimot finner jeg:Ole Michelsen Møgenes to ganger som fadderMaren Michelsdatter Møgenes/Flaatenes fem gangerHans Michelsen Møgenes to gangerKaren Michelsdatter Møgenes to gangerMarthe Michelsdatter Møgenes to gangerDet kan virke som om det er en sterkt tilknytning til disse Michel- sønner og døtre på Nedre Møgenes.Jeg har en teori om at en Sven Michelsen og hustru Berthe Olsdatter kan være Sibille`s foreldre. Ifølge Vestfoldslekt dør denne Sven Michelsen på Nedre Møgenes i 1727, 59 år. Videre finner jeg dette paret gift 19/3 1726, begge med bosted Nedre Møgenes. På Vestfoldslekt finner jeg også at det blir begravet to piker, Helvig og Mari Svendsdøtre fra Nedre Møgenes i 1726, 9 dager gamle. Hvis dette er foreldrene er antagelig Berthe gravid og ikke har født barnet deres (Sibille?) da mannen dør.Videre finner jeg at ei Berthe Olsdatter fra Nedre Møgenes gifter seg 30/12 1727 i Stokke med en Michel Hansen. Kan dette være enken etter den ovennevnte Sven?Ifølge L. Bergs bygdebok for Stokke driver denne Michel Hansen Nedre Møgenes fra ca 1730 - 1753. Denne boken viser at Michel og Berthe ihvertfall har to sønner med navn Ole og Hans.Jeg tenker at de ovennevnte faddere kan være barn av Berthe og Michel, og da kanskje halvsøsken til Sibille. Ifølge FS har Michel og Berthe fått barn med disse navnene.Det må også nevnes at Lars Larsen og Sibille Svendsdatter døper to piker for Berthe. Ikke noe uvanlig navn i seg selv, men..Er det noen som kjenner til Sibille`s foreldre eller vet noe mer om Michel Hansen og Berthe Olsdatter?Takkmenlig for all hjelp og respons på min teori.Mvh Laila S. Hynne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Theie

HeiLars og Sibille er også blant mine aner, men jeg vet ikke hvem som er hennes far. Jeg har også notert Svend Mikkelsen og Berte Olsdatter som mulige foreldre.Jeg har notert konfirmasjonen av Sibille i 1745. Hun er da oppgitt å være 17,5 år, dvs. født ca høsten 1727. Ved sin død i januar 1773 oppgis hun å være 45,5 år gml., altså også da født i 2. halvdel av 1727.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Hei Laila og Egil;jeg har ingen bevis å vise til utover de indisiene dere allerede har lagt frem. Likevel tror jeg det er greit å regne med at Sibille Svensdatter var datter av Sven Mikkelsen og Berte Olsdatter.Dessverre er skiftet etter Sven tapt, men jeg har tro på at et bevis vil dukke opp, f.eks. gjennom et annet skifte. Jeg går for tiden systematisk gjennom alle skifter fra Stokke, og er så langt kommet til 1733.Jeg arbeider for øvrig med slektene på Møkkenes, og har planer om å publisere dette i en artikkel i Gjallarhorn. Men jeg har mange prosjekter gående, og det er for øyeblikket ikke lett å si når folket på Møkkenes står for tur. Blant annet håper jeg å komme over noen avgjørende opplysninger for å dekke enkelte hull, slik at jeg slipper å komme med tillegg og rettelser i etterkant.Jeg kan røpe så mye som at slektstreet ikke vil stoppe ved Sven Mikkelsen, men strekke seg ennå litt bakover. Jeg er imidlertid ikke ferdig med studiene av dette, og vil ikke foregripe noe.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila S. Hynne

Hei Egil og KristianTakk for opplysningene og responsen fra dere.Lorens Berg skriver at fødselsåret på Sibille er 1728. Men ut fra det både Egil og jeg har funnet, tilsier det at hun er født i 1727.Fint at også Kristian mener det er stor mulighet for at Sven og Berthe er foreldrene.Jeg har også lett etter et eventuelt skifte i skifteprotokollen på Vestfoldslekt og kom fram til det som Kristian her bekrefter, det finnes ikke noe skifte. Kirkeboken over fødte i Stokke starter jo på 1732, så der er det heller ikke noe å hente.Men arbeidet som Kristian holder på med lover jo bra :-) Skal bli spennede å lese artiklene.Mvh Laila

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Lorens Berg må ha 'funnet' 1728 ved å subtrahere 45 fra 1773 - et eksempel på at Bergs fødselsår bør forsynes med et ca. for tida før dåpslistene tar til.Dersom Sibille var Sven Mikkelsens datter (hvilket egentlig er opplagt), må hun være født senest oktober 1727, ettersom Sven ble begravet 16. januar 1727. I tillegg ble Sven og Berte trolovet 16. januar 1726 og viet 19. mars 1726. De begravet Helvig og Maren (som må være tvillinger) 27. oktober 1726, og de oppgis å være døde 9 dager gamle. Dermed kan ikke Berte ha blitt gravid før tidligst oktober 1726, så 1727 framstår egentlig som eneste mulighet.Svens første kone var for øvrig den Maren Gulbrandsdatter som ble begravet fra Nedre Møkkenes 9. november 1725, 72 år gammel. Sven hadde neppe barn med henne som vokste opp, men hun hadde vært gift før og hadde 4 eller 5 barn. Og dette kommer ganske sikkert i neste Gjallarhorn, der jeg har tenkt å ta for meg folk fra Solum i Arnadal.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila S. Hynne

Hei igjenTakker for opplysningen om begravelsesdagen til tvillingene. Det var også nytt for meg at Maren Gulbrandsdatter var den første konen til Sven Michelsen.Jeg er enig med deg i den konklusjonen om Berthe`s eventuelle graviditet og Sibille`s fødsel.En annen ting, når kommer neste Gjallarhorn? Vet du det?Takk igjen for hjelpen.mvh Laila

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Desemberutgaven var klar fra trykkeriet ca. 8. desember. For to dager siden ble jeg klar over at den ikke var nådd ut i postkassene ennå, til tross for at den skal ha blitt levert på Posten ca. 16. desember. Forhåpentlig kommer den hvilken dag som helst, men meningen var jo at den skulle være ute til jul. Jeg la siste hånd på bladet før 30. november.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila S. Hynne

Hei KristianTakk for tilbakemeldingen:-)mvh Laila

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Mine bebudede artikler om hhv Møkkenes og Solum ligger fremdeles på is. Jeg har imidlertid kommet over et kildested som mer eller mindre 'nagler fast' Sibille Svensdatter som datter av Sven Mikkelsen. Jeg vil si at dette er som bevis å regne:Søndre Jarlsberg sorenskriveri, tingbok nr. 14 (1735-1737), fol. 182b-183a: På tinget for Stokke prestegjeld 23. juli 1736 ble det tinglyst ei kontrakt mellom 'Søren Hansen paa egne og sin myndling Sebille Svendsdatters veigne' på den ene sida, og 'Michel Hansen' på den andre sida. Kontrakta gjaldt ødegården Åsen [under Nedre Møkkenes], skyldende 1 pund smør. Ødegårdens tilhørende skog skulle deles etter hver enkelts eiendom i Åsen, slik at Søren Hansen fikk 1/3, hans myndling 1/3 og Mikkel Hansen 1/3. Kontrakta var datert 21. juli 1736.Søren Hansen var gift med Sven Mikkelsens søster Berte Mikkelsdatter, mens Mikkel Hansen var gift med Berte Olsdatter, som var Sven Mikkelsens enke. Dermed blir det ikke så vanskelig å skjønne hvor Sibille Svensdatter passer inn.For å ta det enda mer detaljert, så angir skiftet etter Berte Mikkelsdatter 22. juli 1738 (Søndre Jarlsberg sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 5, fol. 625a-627b), at boet eide 8 mrk smør i Åsen (som er 1/3), og at dette var arv etter avdødes far og brødre. Bertes far, Mikkel Olsen, eide i sin tid hele Åsen, og hans barn var Jacob, Sven, Ole og Berte. Ettersom Jacob og Ole døde barnløse, ville ved vanlig arvegang 2/3 av Åsen havne hos Sven og 1/3 hos Berte. Kontrakten fra 1736 viser at Svens part i Åsen ble delt 'etter boka' da han døde, med halvparten (1/3) til enken, senere gift med Mikkel Hansen, og halvparten (1/3) til hun som må være det eneste barnet, Sibille Svensdatter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila S. Hynne

Hei KristianDette var jo kjempeflott.Med dette på toppen av de indisiene ovenfor er vel saken avklart:-)Tålmodighet er det som skal til OG veldig gode hjelpere.Tusen takk så mye for hjelpen.mvh Laila

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Theie

HeiDette var jo ypperlig. Her er for øvrig skiftet etter Berte hentet fra skiftekortene på Kongsberg:Møkkenes nordre i Skjee Sogn i Stokke 22.7.1738 Sk.pr. 5, 1730-1738, fol. 625Berthe Michelsd. død, g. Søfren Hansen Barn: 1. Michel, 26 år, dragon. 2. Hans, 23 år. 3. Else, gm. Halv. Hansen Rømingen. 4. Helvig gm. Christen Hansen Gjerlav. 5. Maren Sørensdtr. 19,5 år.Avdødes bror: Svend Michelsen, død, skifte 27.3.1699? Avdødes far: Michel Olsen, død, skifte 10.7.1688. Avdødes bror: Ole Michelsen, død uten arvinger. Avdødes bror: Jacob, død uten arvinger.Gods: 1. Skjøte 18.12.1709 til enkemannen og 1. brev (bror?) fra Søren Olsen Skjelbred på 3 ½ mrk. sm. for 6 ½? hvorav denne grd. det halve 3-1-6. 2. Skjøte 8.10.1727 på 23 mrk. smør for 60-0-0. 3. Skjøte 1704 fra Søren Skjelland: 18 2/5 mrk. for 25-0-0. 4. Iflg. skifte 10.7.1688 ett. Mikkel Olsen 13-0-0. Antall mrk. smør ses ikke. 5. Enkem. Har innløst sin svoger Svend Michelsens arv det halve:; 3 ½ mrk. smør for? 6. Arv etter avdøde bror Ole Mikkelsen? ? 15/105 mrk. sm. for? Dette bo tilsammen 3 bpd. smør m/anp. bygsel + ødegrd. Aasen u. Møkkenes. Arv etter far og bror 8 mrk. Takst 200 rdl. Boets brutto; 274-3-12. Netto: 231-3-2.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Theie

HeiOg Svend Mikkelsen var søskenbarn til Ole Pedersen Toverød iflg. dette skiftet:'Toverød, Schee s. 6.12.1725 Sk.pr. 4, Fol. 174Margrethe Sørensdatter død, g. Lars Andersen, g.1.g. Ole Pedersen Barn: 1. Peder Olsen 16 år. 2. Anne Olsdatter 18 år. 3. Maren Olsdatter 12 år. 4. Sibille Olsdatter 10 år. 5. Edel Olsdatter 9 år.Barnas morbroder Peder Sørensen Løchen. Svend Michelsen Møgenæs farens søskendbarn. Nevnt Søren Hansen, Møgenæs, formynder Peder. Mor søskenbarn Lars Larsen nedre? Løchen. Skifte etter Ole Pedersen 18.11.1720?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Theie

Mikkel Olsens søsken finnes nok her, iflg. skiftekort på Kongsberg (Larvik skifteprot.):Bjørke i Hedrum 11.4, 12.4.1676 Sk.pr. 1, Fol. 71 Lars Olsen død, g. Anna Anunsdtr.Avdødes søskende: 1. Michel Olsen (på Møgenes). 2. Ingrj (g. Jens Biøndalen). 3. Barbara (g. Søfren Olsen på Schelleberg) 5. Maren (som siges at vær siug). For hennes Part svarer Broderen Michel Olsen.Løsøret: 65-2-10. Dessuten jord: 1. i Børke 2 Huder for 113 rd. 2. i Holt? for 40 rd. Tils. 153 rd.'Noen som har tilgang til Hedrum bygdebok?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila S. Hynne

Hei EgilHer bare renner det på med nye opplysninger.Kjempeflott, tusen takk skal du ha.Har ikke bygdebøkene for Hedrum her nå, men har fått lånt et eksemplar. Kommer tilbake i kveld med hva de kan opplyse om.mvh Laila

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Theie

HeiOle Pedersen nevnt i inlegg 12 hadde mor Maren Olsd., se dette skifte:''Løken nedre Skjee i Stokke 5/5-1733 Sk.pr. 5, 1730-1738, fol 3030(!)Anne Olsdatter, død 1731 (var vanfør) Har bodd hos sin formynder Lars Larsen Løken. Avdød far: Ole Pedersen, Toverud, skifte 1720 8/11. Avd. mor: Margr. Sørensd., skifte 1725 6/12. Søskend: 1. Peder Olsen, 25 år, på Bergan i Skjee tjenende. 2. Maren Olsd. 20 år. 3. Sibille Olsd. 18 år. 4. Edel Olsd. 17 år.Morbror: Peder Sørensen Løken. Avdødes farmor: Maren Olsd. Brødsrød?. Skifte 1728 24/9.Løsøre 4-3-12. Gods: 1/8 skind m. b. i Nedre Løken + 1 ½ skind (som ikke var taksert) - meget uneg(?) - taksert for 0-2-16. Arv etter moren 1725: 7-1-8. 1728: 4-2-9. Brutto: 17-2-7 Netto 11-3-7.'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Theie

HeiDenne Maren Olsedatter kan jo da være den samme som søster til Mikkel Olsen (innlegg 12). Da er jo Svend Mikkelsen søskenbarn til Ole Pedersen som nevnt i samme innlegg.Vi får da: 1. Svend Mikkelsen 2. Mikkel Olsen 3. Else Olsdatter 4. Ole NNFor Ole Pedersen: 1. Ole Pedersen 2. Peder 3. Maren Olsdatter 4. Ole NN (samme som nr. 4 over).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Theie

HeiUnnskyld: Nr 4 på Ole Pedersen skal jo være nr. 6 (far til Maren).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila S. Hynne

Hei igjenHedrum bygdebok bind 2, side 152 Bjørke Søndre:Lars Olsen fra Svartsrød i Andebu, f. ca 1635 død 1676. Gift med enken etter forrige bruker, Anne Anundsdatter Vestby. Ingen barn.Andebu bygdebok bind 3, side 511 Svartsrød:Ole Håkonsen 1626-70, gift med Ingeborg, datter av Mikkel Berge. Barn: 1)MIKKEL f. 1628 kom til nedre Møkkenes, 2)Ingrid f. 1631, gift med Jens Olsen Nedre Bjørndal, 3)Barbro f. 1632, gift med Søren Olsen Skjelbred i Skjee, 4)Lars f. 1636 hadde gård på Bjerke i Hedrum, 5)Brynnil f. 1638, kom visstnok til Skjee, 6)Svend f. 1641 død 1669, 7)Taran f. 1645, gift 1 med Arne Falentinsøn Skjælberg i Sandar, 2 med Ole Andersen Skinmo i Hedrum, 8)Mari f. 1650, gift med Peder Nilsen, de bodde på Svartsrød fra 1678, men Mari ble enke alt 1683, 2 barn; Elen f. 1679 og Ole f. 1681.Det ser ut som at dine antagelser om slektskapet blir bekreftet her Egil:-)mvh Laila

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Theie

Laila: Dette passer jo som hånd i hanske. Med disse opplysningene er det nok et skifte (Larvik skifteprotokoll) som passer:'Svartsrød, Kodal i Andebu 18.8.1693 Sk.pr. 4, Fol. 41Peder Nielssøn død, g. Marj Olsd. (Olufsd.). Barn: 1. Oluf, 10 år. 2. Elj, 13 år. Barnas søskenbarn: Peder Jensen Bjørndal.Enkens og hennes søsken, alle fullmyndige og i manns verge, hadde arvet etter sin far Oluf Hågensen Svartsrød, som døde her på gården, 2 bisp. smør i Svartsrød, hvorav 6 bism. tilfalt Mari Olsd. og kommer til deling nu. Men det hun ellers har arvet etter sin far, og etter sin mor Ingebore Michelsd. (som er død etter Maris mann) kommer ikke til deling nu. Godset etter enkens foreldre synes å være skiftet privat. Løsøre, som hun og hennes mor hadde brukt i fellesskap, var skiftet her på arvetomten dagen før, og intet derav kommer med i skiftet nu, hvor bare jordegodset og noen dyr blir fordelt. Skiftet dagen før synes å ha gjeldt alt etter faren også (unntatt jordegodset?). Jord: i Svartsrød, 6 bism. smør m.b. Brt: 22-1-20. Nt: 19-0-20.'Vi kan vel da korrigere anelisten (16) slik:1. Svend Mikkelsen 2. Mikkel Olsen 3. Else Olsdatter 4. Ole Pedersen. 5. Ingeborg Mikkelsd. 10. Mikkel Torgersen Berge. 11. Barbro. 20. Torger Olavsen Berge?Linjene bak Svends kone Berte Olsd. og hans mor Else Olsd. står fortsatt åpne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila S. Hynne

Hei igjen EgilMarsmøtet på Vestfold Slektsshistorielags lokaler på Nauen omhandlet Stokke. Foredrag av Kristian Hunskaar.Her tok han opp Nedre Møkkenes blant annet. (Jeg har holdt på med litt andre ting så det hadde falt helt ut for meg) Har ikke fulgt med i timen:-) I hvert fall bekreftes det at Mikkel Olsen var sønn av Ole Håkonsen på Svartsrød i Andebu.Videre kom det fram at Else Olsdatter (konen til Mikkel) var datter av Ole Sørensen Nedre Møkkenes og Berte Knutsdatter. De fikk barna Else, Søren ca 1634-ca1715 på Skjelbred og Knut ca 1640-ca1676 på Nedre Møkkenes. Ole Sørensen var bror av Engebret Sørensen på Gjelstad.Når det gjelder Berte Knutsdatter, var hun fra Hagenes i Hedrum, hennes far het Knut Haraldsen nevnt 1608-1640. Han var igjen sønn av Harald nevnt 1593-1604 på Hagenes i Hedrum. Håper alt er blitt korrekt skrevet nå.Da får vi vel denne linjen her:1. Sibille Svendsdatter. 2a. Svend Mikkelsen 2b. Berte Olsdatter (foreldre foreløpig ukjent). 3a Mikkel Olsen 3a Else Olsdatter. 4a Ole Håkonsen 4b Ingeborg Mikkelsdatter 4c Ole Sørensen (foreldre foreløpig ukjent)4d Berte Knutsdatter. 5a Håkon Svartsrød 5b Mikkel Berge 5c Barbro Berge 5d Knut Haraldsen. 6a Harald Hagenes.Ble dette forståelig da tro?mvh Laila

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Her har dere fått presentert mye av den Møkkenes-artikkelen som jeg har på is! Dere har rett i alt dere skriver, så vidt jeg kan se, inkludert at Ole Pedersen Toverød var fra Svartsrød i Kodal. Jeg kan føye til at Knut Haraldsen Hagenes' enke het Ragnhild, uten at det dermed er bevist at hun var mor til Berte Knutsdatter.Den delen av dokumentasjonen som dere ikke allerede har hentet fram, kan jeg forhåpentligvis presentere i Gjallarhorn en gang, men når det blir, er foreløpig usikkert!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.