Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Iver Mosvold

[#26867] Mogens Svendsen Dringelberg og slektskapet til Chortogæus.

Recommended Posts

Guest Iver Mosvold

Den noe sære tematittelen er i første rekke ment som et blikkfang for dem som har fulgt med i tema 23619, [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=23619&sok=&startnr=&antall=&spraak=>Lenke da det delvis dreier seg om de samme familie. Men jeg har virkelig et problem med å stole helt på generasjon-plasseringen til denne Mogens (og andre i familien).Svend Engebretsen (Skattum i Høland) og Aase Mogensdatter (Østbye) skal iflg. Ketil Ken Nygaards utmerkede web-side ha flg barn: Svend, Karen, Jørgen og Mogens. http://nygaard.howards.net/files/7/13547.htm Eldstebarnet Svend er iflg denne kilden født ca.1614, mens Mogens (som yngst ?) er født ca.1635. http://nygaard.howards.net/files/7/13545.htmSvend Svendsens barn som omtales rikelig i tema 23619, er delvis født før sin onkel Mogens, (iflg denne kilden) og dette har fått meg til å stusse av den grunn at Svend Engebretsen Skattum sin far også bar navnet Svend Svendsen. Også han skal ha vært lensmann i Høland.I overleverte slektsnotater fra lang tid før web-sidenes tid har jeg sågar en udokumentert kilde som sier at Mogens var bror av Rødenes-presten Jørgen Svendsen (dette er neppe riktig, men gjetningen er meget forståelig.). Rett nok hadde Mogens en bror som het Jørgen, men han var ikke prest.A: Kan noen bekrefte at opplysningene på Nygaards web-side er riktig ?Mogens Svendsen Dringelberg (ca.1635-ca.1723) fikk stor etterslekt i Øymark/Aremark, der han var lensmann og eier/bruker av Aarnes. Han var gift med 1. Dorthe Mathiasdatter (Skulberg i Spydeberg og enke på Lie i Øymark) og 2. Karen Franzdatter (Hornes i Skjeberg).B: Er det noen som kan fortelle hvordan slektsnavnet Dringelberg, anvendt på denne Mogens kan begrunnes?PS: Jeg avslører sjøl litt rot i generasjonene i et innlegg i tema 25845,

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon H Heyerdahl

I boken'Slekten Heyerdahl' ved Henning Sollied, Det Mallinske boktrykkeri, Oslo 1940 fremgår følgende: I Sven Engebretssøn Skattum, nevnes fra 1620 årene som bruker på gården Skattum og lensmann i Høland. Han hadde 4 barn, Sven, Karen, Jørgen og Mogens f. ca 1635. II 1. Sven Svenssøn Rakkestad, f. ca 1614 i Høland, lensmann i Høland. Han hadde 6 barn. III 1. Hr. Jørgen Svenssøn Chortogæus (Fabritius), f. ca 1634 i Høland. Sogneprest til Rødenes 1659. Som du ser er Mogens onkel til presten Jørgen selv om han er født 1 år senere. Mogens bror Jørgen bodde først på Skattum, senere på Enger og til sist på Søndre Østby i Høland. Hans barn tok morens slektsnavn og fra dem nedstammer den nålevende norske slekt Sparre. Når det gjelder navnet Dringelberg sier han at det ikke kan sies med sikkerhet, men at det ikke er usannsynlig at Sven Egebretssøn Skattums hustru Aase Mogensdtr., tidligere har vært gift med hr. Henrik Dringelberg, sogneprest til Nannestad.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Våger meg inn med et lite spørsmål:Hvem var Mogens, far til Aase Mogensdatter? Og i samme farta: Hva var slekts-/famileforholdet - om noe - mellom Aase og Ingeborg Mogensdøtre? Noen steder har jeg sett dem slått sammen til én person, men det er vel ikke korrekt? Men begge ser ut til å ha hatt Østby som navn (i tillegg til patronymet.) Hilsen Torgeir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Til Jon : Takk for oppklaringen ! At man blir mor (for fjerde gang) før man blir farmor skjer vel ikke så ofte, men man får nok gå ut fra at Henning Sollied har rett. Jeg får legge tvilen til side.Lensmann Mogens Svendsen Dringelberg var som sagt eier (og bruker) av Aarnes i Øymark fra ca. 1683/84. I tida før 1675 var en Jørgen Svendsen eier. Kan denne Jørgen ha Hølandsforbindelser ?Mogens bror, Jørgen, forbindes til Skattum-Enger-Søndre Østby i Høland.(antakelig uaktuell i Øymark - barna tok navnet Sparre). Mogens sin jevngamle nevø Hr. Jørgen Svenssøn Chortogæus (Fabritius - Rødenespresten), - hva vites det om hans mulige eierinteresser ?Det snodige er at en Jørgen Svendsen (eier av Aarnes) ser ut til å ha to sønner, Even og Ener Jørgensen (Aasmundrød i Øymark). Denne Even har ei datter som har navnet Citzel/Sissel – Kan hennes oldemor ha vært Sissel Sparre ?? . Kan det være mulig at Rødenes-presten har etterkommere i Øymark (og Rakkestad )?? – Og kan det ha vært denne presten som er eier av Aarnes før 1675 ? - (Mogens blir eier i 1683/84)(Denne diskusjonen vedrører Lenke tema 25845, der innlegg 5 skjemmes av generasjonsrot)Til Torgeir: Jeg er ikke i stand til å bidra med noe som helst vedr. Ingeborg/Aase.. Men en liten indikasjon på at du er inne på noe, er at Mogens Dringelbergs datter het Ingeborg. (Far-moren het jo Aase)PS: Aase Mogensd.(d.e) hadde altså antakelig tre ektemenn: 1.Henrik Dringelberg, 2.Svend Engebretsen (Skattum) og 3.Hans Jensen (Skattum ?) ?? Med ektemann nr.2 får hun barn over en drøy 20-årsperiode !! -Litt av ei dame !!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rita Hole

Hei!Har hentet dette fra :Martha Østensvig, Gamle slekter i Marker: (Det blir en del gjentagelser av det foran skrevet,men.)Bøidelensmand over Aremark og Øymark Mogens Svendsen Dringelberg ca 1635-1727.Sønn av lensmann Svend Engebretsen på Skattum i Høland og Aase Mogensdatter.Hans bror var lensmann Svend Svendsen 1616-1689 Rakkestad i Høland,stamfar til slektene Chortogæns og Heyerdahl,og bror av Jørgen Svendsen Østbye i Høland 1630-1686,stamfar for den yngre slekt Sparre.Ang.kjøp av gården Aarnes som Mogens kjøpte i 1683 av Thor Helgesen Jahren.- Thor Helgesen hadde før kjøpt Aarnes av Jørgen Svendsen Østbye, som etter all sannsynlighet var Mogens Svendsens bror!Rita

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rita Hole

Ang. navnet Dringelberg,hentet fra ovenfornevnte bok:Hvorfra og hvordan har Mogens Svendsen fått navnet Dringelberg? Han bruker aldri det navnet selv.Enten kaller han seg Mogens Svendsen Lie eller Mogens Svendsen Aarnæs,ja ett sted har han selv underskrevet et dokument med bare Mons Svendsen.-I Askim var det en sogneprest hr. Engelbret Dringleberg fra 1658-1693. Han var sønn av Henrik Henriksen Dringleberg av Malmø,som var sogneprest til Nannestad. Det må ha vært en forbindelse mellom disse prestene Dringleberg og Mogens familie,men hvorledes har det ikke vært meg mulig å utforske eller få rede på.Det sannsynligste er at navnet er kommet gjennom en kvinnelinje,men det kan også være mulighet for at det kan ha eksistert et varmt vennskapsforhold mellom f.eks.hr. Henrik Henriksen Dringelberg og Mogens Svendsens far,lendsmann Svend Engelbretsen,og at denne da har oppkalt sin sønn etter vennen for å hedre ham på en særlig måte.-Man har sett flere eksempler på det,og familienavn var jo ikke dengang beskyttet på samme måte som nå.Rita

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Petter Vennemoe

Har notert på noen av disse: Engebregt Henriksen Dringelberg må ha giftet seg ca.1659 med en Dorthe Pedersdatter, hun kalles 19.05.1659 for hans ”festekvinne” i Heggen of Frøland Tingbøker, og var enke etter forrige sokneprest til Askim, Lauge Christensen Ravn. Denne Dorthe ble begravet 28.11.1659 ifølge prest Muus’ innførsler i Trøgstad kirkebok nr.1, og Engelbert Henriksen Dringelberg har tydelivis senere vært gift med en Maren Pedersdatter, som nevnes på Askim Prestegård som enke 18.03.1691 i de samme tingbøkene.Mht. Dringelberg navnet deltok en Johan Heinrich von Dringelberg i Christian IV's felttog i nåværende Tyskland 1626-28, sammen med Henrik Reichwein og en del andre offiserer som senere bosatte seg i Norge (iflg. Axel Larsen Liljefalk; Kejserkrigen. Et Bidrag til de nordiske Rigers Krigshistorie. Kbh. 1904), kanskje er dette også en slektning.Hilsen Petter

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Takk for spennende innspill, alle sammen..Rita slår fast at Aarnes var eid av Mogens Dringelbergs bror, Jørgen Svendsen Østby før 1675. Spekulasjonen om Rødnespresten kan skrinleggesJon plasserer Jørgen Svendsen Østby på 3 gårder i Høland: Skattum, Enger og Søndre Østby i Høland. – Øymarks-forbindelsen ser altså ut til å kun dreie seg om eierskapet til Aarnes.(Dog, er det vel ikke utenkelig at Jørgen i ett av sine to ekteskap kan ha etterkommere som IKKE brukte slektsnavnet Sparre, og at en eller to av disse etterkommerne ble vanlige bønder i Øymark ??)Når det gjelder Mogens anvendelse av Dringelberg-navnet, kan mye tyde på at Ritas forklaring kan stemme. Det er ser i alle fall ut som det ikke er mulig å påvise noe biologisk slektskap mellom Sogneprest Henrik Dringelberg og Mogens Dringelberg. (Dringelberg-navnet ble jo heller ikke ført videre av noen av Mogens etterkommere)Så var det disse to Mogensdøtrene (Ingeborg og Åse fra Høland) som Torgeir innpå (innlegg 3). Er det slik at de ka være A: Identiske B: Søstre (med hverfall samme far) og C: To kvinner fra hver sin Hølandsfamilie.Denne spekulasjonen krydres med at Jon antyder at Åse kan ha vært gift med Henrik Dringelberg før hun ektet Engebret Svendsen (Skattum). Men døde virkelig Henrik Dringelberg allerede før 1614. (Året da Åse fikk sitt første barn (Svend Svendsen) sammen med Engebret) ??? Da må Henrik Dringelberg ha vært død i 45 år når sønnen Engebret Henriksen Dringelberg inngår ektekap i 1659 iflg. Petter i innlegg 6. (Her er det kanskje noe som ikke stemmer, da det i tillegg er enda en ektefelle av Engebret H Dringelberg lever som enke så sent som 1691).Torgeir: Kan du si litt mer om grunnlaget for denne Åse/Ingeborg –spekulasjonen. (Var forresten ikke Ingeborg gift i Enebakk ???).IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rita Hole

Ang. Jørgen Svendsen Skattum sin kone Sidsel Emmikesdatter Sparre,så er vel hun datter av Emmike Sparre Thorsø (Borge)og Birgitte Clausdatter Thorsø. De bodde på herregården.Etter Emmikes død,giftet Birgitte seg i 1653 med Christian Schnitter (tysk).De flyttet til Skjellfoss i Rakkestad i 1657.Vincent Bildt og Else Friis overtok Thorsø.Rita

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Ivar (8): Vi er et par-tre karer som har hatt et lite prosjekt på si med arbeidstittelen 'Mogensdøtrene Østby.' Mest for å rydde i egne notater. Håper på hjelp til å få brikkene på plass (les: Hvem var Mogens?):Aase/Åse Mogensdatter Østby g.m Svend Engebretsen Skattum (f.ca.1590-1645.) Barn: Svend, Karen, Jørgen og Mogens.Ingeborg Mogensd. Østby g.m. Hans Jensen (Østby) (ca.1616-1669.) Foreldre til Svend Hansen g. Siri Knutsdatter og Siri Olsd. Bergsjø.Hans Jensen hadde vært gift før, med en NN Jørgensdatter, som før skal ha vært g.m. Svend Mogensen Østby.Her har vi tre personer (mener vi): Aase, Ingeborg og Svend som har to ting til felles: deres far heter Mogens og de kommer fra/er gift til Østby.Spørsmål: Hva er forholdet mellom de tre, om noe?Er det snakk om én eller flere personer som heter Mogens Østby? Hilsen Torgeir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

For å bli innenfor rammen av teamets tittel:Dersom Aase Mogensdatter først var gift med Henrik Dringelberg, er det vel ikke utenkelig at en av sønnene i 2.ekteskap får mellomnavnet Dringelberg? De fleste av oss har vel sett rarere navneforbindelser.Ellers Ivar (4): Er det egentlig så rart at noen blir mor for fjerde gang før hun blir farmor? Min mor ble mor for sjette gang før hun ble farmor....Og (1): Het virkelig Hans Engebretsen Skattums far Svend Svendsen? Hilsen Torgeir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Til tross for alt teamarbeid skal det i innledningen til siste innlegg hete 'temaets tittel.' Hilsen Torgeir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rita Hole

Jeg kommer her med noe jeg har oversett når jeg refererte til boken av Martha Østensvig.Mogens Svendsen D.sin datter Ingeborg var gift med Asbjørn Halvorsen f.1643 på Slitu sønn av Halvor Hellesen Slitu og Anne Alfsdatter.Og her står det : Mogens Svendsen tilhørte en gammel slekt,som i flere generasjoner hadde vært knyttet til Øymark,og hvis hovedsete var Aarnes,prestegjeldets største gård.Utenom Aarnes eide Mogens Svendsen Øvre Sandtorp og Brårud,Henstad i Askim og Rud i Eidsberg samt Ørje foss med kverner og sagbruk.Kanskje det kan være en ledetråd her?Rita

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Iver (innlegg 4): Det vel ikke usannsynlig at Svend Engebretsen Skattum (f.ca.1590?) ev. var g. en gang før Aase Mogensdatter Østby, og at Svend (ca.1614?-1689) var fra dette ekteskapet, mens Jørgens og Mogens var fra det andre ? Når skal Svend, Jørgen og Mogens' søster Karen være født, og hvem var hun ev. gift med ?Engelbret Dringelberg (ca.1580-1625?) må vel ha vært etterkommer av Henrich Axelsen Dringelberg fra Malmø, ev. hans Sønn Peder (1500-1564) i Lund ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Torgeir til innlegg 11: Det finnes vel ingen Hans Engebretsen på Skattum ?? – Skrivefeil ?? – Uansett faren til Engebretsener hans kan jo ikke ha vært noen Svend - MIN tabbe at jeg skrev det !! (At jeg har notert meg at hans far-far het Svend Svendsen er en annen sak, Men her finner jeg ikke dokumentasjonen, men nå er vi nede på fødselsår omkr. 1530)Jeg forstår at denne Mogens (Dringelbergs mor-far) Østby er litt av ei nøtt, og det ligger utenfor mitt kompetanseområde å bidra med noe konstruktivt. Men når Rita referer til Martha Østensvig som en gang skrev at: -Mogens Svendsen (barnebarnet) tilhørte en gammel slekt, som i flere generasjoner hadde vært knyttet til Øymark,og hvis hovedsete var Aarnes, prestegjeldets største gård. – Så kan vel dette være av interesse for folk med kjennskap til Hølandsgenealogien. Hadde folk på Østby og/eller Skattum forbindelser til Aarnes i Øymark i og før Engebretsønnenes tid ??Var for eksempel denne hølendingen Mogens(d.e) også en Øymarking ??Fra omkr. 1640 og et halvt sekel framover ser vi at et lite knippe gårder nord i Øymarksjøen: Søgaard, Aarnes, Lie, Aanonby, -Alle ser ut til å ha samme, eller forskjellige Hølandsforbindelser: (Flor, Østby/Skattum og Daltorp….og Bergsjø, men da må vi se på mer indirekte slektsforbindelser.).Vi skal merke oss at Mogens Dringelberg ektet enka på Lie (i ca.1669): Dorthe Mathiasdatter (Skuldberg), og fikk etterkommere med henne. – Og at Lie (i delvis kombinasjon med Aarnes) skal ha vært knyttet til samme slekt. - så det kan vel også tenkes at salige M Østensvig tok feil.(Noen ting som vedrører skiftene, der Lie/Årnes er involvert, i delvis forkant av den tidsperioden vi her snakker om, er til de grader debatert her: Lenke ) Det er jo forbindelser i skiftene her, men ikke av en slik art at det kan forklare M.Østensvigs påstand.) ____Jeg var egentlig rimelig forsonet med at Åse Mogensdatter (Østby) må ha vært Svend Engebretsen (Skattum) sin ektefelle over minimum en uavbrutt en 20-årsperiode (ca.1615-35) (etter Jons innlegg 2.og Torgeirs innlegg 11. samt M. Østensvig) Men jeg merker meg at Per i innlegg 14 drar fram noe som samsvarer med min opprinnelige mistanke. – At Svend Engebretsen Skattum hadde 2 ekteskap i denne 20-årsperioden ! Nei, det har han vel ikke hatt !! – Eller er det noen som kan støtte Per i muligheten for dette ??En liten ting til slutt, Torgeir: Hans Jensens ekteskap med Ingeborg Mogensdatter gjør det vel umulig å tenke seg Åse og Ingeborg som en og samme person (som du vel også avviser i innlegg 3). At Ingeborg/Åses far Mogens lokaliseres til Østby er åpenbart og greit. Men hvordan Hans Jensen kan lokaliseres til Skattum (eller Østby, for den saks skyld) – ja det har jeg vanskelig å forstå, (- hvis man ikke tar ekteskapet med Ingeborg som forutsetning når det gjelder Østby.)(Men kan Hans Jensen ha vært en slektning av Svend Engebretsen ??)IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Melby

Jeg skal være forsiktig med å ha for mange meninger om alle de utfordringer som ligger i denne saken. Men vil nevne følgende vedrørende Hans Jensen som nevnes i siste avsnitt i Ivar Mosvolds innlegg. Jeg har tilgang til en avskrift av folketellinger foretatt i 1905. Der står det at i 1666 bodde på Skattum eier Hans Jensson, 50 år gammel (sammen med sønn Svend Hansen f 1648). I 1660 står det at det er eier Hans Skattum født 1610 som bor der. Burde vel være samme mannen sjøl om alderen ikke klaffer helt?Fra en annen kilde har jeg opplysninger som referere til bygdebok for Rødenes vedrørende Hans Jensen Østby født ca 1616. Det er vel en rimelig stor mulighet for at dette er samme Hans Jensen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Det antydes over at Aase Mogensdatter Østby først kan ha vært g.m. Henrich Henrichsen Dringelberg som var sogneprest i Nannestad 1614-1625. Hvis han virket der til sin død må altså ev. Aase ha g. seg (om igjen) med Svend Engebretsen Skattum tidligst 1625, og Svend's sønn Svend f. ca.1614 må altså ha en annen mor. Jeg har også sett Aase's f.år satt til 1605/1608, hvilket også i så fall underbygger dette.Jeg vet ikke hvor vanlig navnet Engebret var i disse traktene, men Svend E. Skattum's far (f. rundt 1550?) har altså samme fornavn (Engebret) som sønn (Engelbret Dringelberg, f. rundt 1625?) av Aase's antydede første mann. Kan det være slekstrelasjoner mellom disse ? (Kan forøvrig Aase ev. være mor til denne hr. Engelbret til Askim som g. seg ca. 1659 ?)Jeg har ellers sett Aase's far Mogens Østby nevnt med patronymikonet 'Rolfsen'. Denne Rolf skal ha levet i 1593. Ingeborg Mogensdatter ser for meg ut til å måtte være ca. 25 år yngre enn Aase, men de kan jo være søstre lell ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Igjen; takk til alle bidragsytere ! Men nå virvles det opp svært mye, og disse sakene var langt mer sammensatt enn jeg hadde trodd. De fleste av oss bidrar også med å gå i periferien av temaet Det er jo både fristende og nødvendig. Derfor prøver meg med en liten oppsummering uten å bringe inn noe nytt.Temaet gikk på: M.S.Dringelbergs slektsforhold til Rødenespresten Jørgen (Chortogæus) Svendsen. Det er nesten fastslått. Jørgen er enten:A: Bror-sønn ellerB: Halv-bror-sønn.Dersom A legges til grunn, må Åse Mogensdatter (Østby)ha vært født på 1500-tallet i motsetning til kilder som operer med 1608/09. Hun kan i så fall neppe ha hatt et ekteskap med Nannestad-presten Henrik Dringelberg i forkant av ekteskapet med Svend Engebretsen Skattum. Alt dette er i overensstemmelse med nevnte K.K.Nygaards web-side.Dersom B legges til grunn, så sitter vi med en ukjent mor til Lensmann Svend Svendsen (eldst av Svend Engebretsens barn) og event. to-tre andre barn. Åse Mogensd. kan da både ha vært født på 1600-tallet, og kan ha rukket å bli enke før hun inngikk ekteskap med enkemannen Svend Engebretsen Skattum (Denne ekteskapsinngåelsen må i så fall ha skjedd mellom 1625 og 1635). Før ekteskapet med Svend E Skattum kan Nannestad-presten Henrich Dringelberg (d 1625) ha vært ektefellen. Når Mogens blir født i 1635 settes Dringelberg-navnet også på ham, selv om faren er Svend E Skattum.Åse er uomtvistelig mor til Mogens Svendsen Dringelberg, men hun kan til og med ha vært mor til Askim-presten Engebret Henrichsen Dringelberg, men det var da litt av et sammentreff at han skulle bære samme navnet til stefarens far. Mogens Dringelberg kan således ha hatt halvsøsken både på fars- og morssiden.__Disse problemstillingene har avstedkommet tre andre spekulasjonstemaer i periferien av utgangspunktet.C: Åse, Ingeborg og Svend som alle har en Mogens (i Høland ) som far. Hvem var denne Mogens, og hvilke slektsrelasjoner har disse ?? (Mogens Rolfsen ??)D: Den påfallende sterke hyppigheten av bemidlede Hølendinger som gjennom ekteskap og eierskap på 1600-tallet har forbindelser til gårder i midtre og nordre del av Øymark, innbefattet en påstand av M. Østensvig om at M.S.Dringelbergs slekt i generasjoner var tilknyttet Aarnes i Øymark.E: Hans Jensen (ca.1610-) hans forhold til Skattum i Høland og hans ekteskap med Åse Mogensd Østby. (Kan det være slik at han knyttes til Skattum gjennom ektefellens ex-manns gård, eller var også han av fødsel en Skattum ??)____Så en liten kommentar til Pers innlegg 17: Jo ! Også jeg har stusset over bruken av mannsnavnet Engebret, - ikke bare vedr. Askimpresten Engebret Dringelberg og den to generasjoner eldre Hølendingen(??) Engebret, som var far til Svend Skattum. Men dette mannsnavnet er også i bruk på Lie/Aarnes i Øymark i samme tidsperiode. Og her kan man gå videre med samme navnspekulasjon helt til Leikvam og Fougner i Gausdal !! (Samme Lenke som i innlegg 15) – Men dette blir litt for avansert for meg !!______PS: Rita. Jeg vet det skal finnes en bok: Martha Østensvig: '”Arnæs-slekten i Øymark” (Halden 1942). Jeg tror en del av mine notater stammer derfra, men for meg har det ikke latt seg gjøre å oppdrive boka. Kan du hjelpe ??IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rita Hole

Ang. Martha Østensvig utsagn i boka 'Gamle slekter i Marker' utgitt i 1935 (innlegg 6) om hennes undring om navnet Dringelberg. - Hun ga ut boken 'Aarnæs slekten i Øymark' i 1942, 7 år senere. Her har hun prøvd å finne ut mere om Dringelberg (9 sider).'Slektskapet skulle altså kunne forklares slik'Det må være en ENGELBRET på 1500 tallet.- Engelbretsdatter nr.1 gift med: Amund Olssøn Maaseby sener Aarnæs død ca 1630.Deres sønn : Engelbret Amundsen Lie,lensmann i Øymark og Rødenes ,død ca. 1652.- Engelbretsdatter nr.2 gift med : Hr. Henrik Henriksen Dringelberg til Nannestad død ca 1625.Deres sønn : Hr. Engelbret Henriksen Dringelberg,sogneprest til Askim, ca.1624-1690.-Svend Engelbretsen på Skattum i Høland, død ca. 1645,gift med Aase Mogensdatter Østbye.Deres sønn :Mogens Svendsen Dringelberg ca 1635-1727.-Forklaringene på dette finnes i boka.-Rita

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Tusen takk, Rita!! Opplysningene du (v/Matha Østensvig) legger fram har såpass mange kontroverser i seg at det kunne vært gøy om aktører i tema 16490 og i Hølandsgenealogien og kunne bidra.Det som er nytt i det du legger fram her, er i korthet at Engelbret Amundsen Lie (rikelig omtalt i tema 16490 Lenke )og Askim-presten Engelbret Henriksen Dringelberg er søskenbarn, med felles morfar, - i denne sammenheng - en ukjent Engelbret.-…Mulig jeg har litt tungt for det, men hva med Sven Engelbretsen Skattum sin far ?? Skulle også denne Engelbret (i Høland ?) være involvert i denne navnespekulasjonen ?? (Det ville vel være rart ?!)Skal ikke hølendingen Mogens Dringelberg holdes unna spekulasjonen om et ”biologisk” slektskapsforhold til Lie-folket ?? Rett nok ektet han enka der, Dorthea Mathiasdatter Skuldberg, som hadde vært gift med Joen Gudmundsen Lie (i utgangspunktet Hovind).Men hvordan slektskapet var mellom Joens mor, Birthe Thorsdatter, som var fra Lie og Lensmann Engelbret Amundsen Lie, ja, dette kan gjerne være et tema for seg selv.(Denne Amund (Olsen ?!) Moseby/Aarnes….. Var ikke han også gift med Tyre Amundsdatter Søgaard (Rosensverd/Kamp-ætt) ???)Det begynner å bli flokete nå !! – Men det tas gjerne respons her, før problematikken eventuelt kan gå over i et annet tema.PS: Til Per Nermo i innlegg 17. Dette med patronymikonet 'Rolfsen' på Mogens (d.e). –Mogens Dringelbergs mor-far. .. Dette setter beklageligvis i gang en spekulasjon hos meg om at denne Mogens også kan være en Rosensverd !! …Eventuelt etter Rolf Sjøfarsen. Er dette en fullstendig avsporing ???IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg skulle gjerne sett argumentasjonen for at Amund Olsen Årnes var gift med en Engelbretsdatter (evt. i tillegg til de to andre som han ut fra jordegods og andre kilder synes å ha vært gift med). Jeg har ikke tilgang til 'Gamle slekter i Marker', så kunne du, Rita, være brydd med å gjengi det som står? Jeg har ellers heller ikke funnet noe om at Amund skulle ha bodd på Moseby før han kom til Årnes, så dette kunne det også ha vært interessant å få belyst nærmere.Ellers KAN det jo tenkes at Amund Olsens sønn Engebret/Ingebret hadde navnet sitt fra Gausdal, da det ser ut til at Amund hadde sterke forbindelser dit (jordegods), og der navnet Ingebret slett ikke var så uvanlig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Iver:Berthe Torsdtr. var ikke fra Li. Hun var først gift på Mortvet i Eidsberg og senere på Store Løken i Spydeberg. Se ellers tema 16490, innlegg 78.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Iver Mosvold: Hva som i tillegg forvirrer litt er jo Østby-navnet. Men det synes åpenbart at Østby i Hemnes, Høland, AK og Østby, (Rolfsøy) Skjeberg, ØF er to vidt forskjellige steder/gårder.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Først Svein Arnolf Takk for korreksjonen vedr Berthe Thorsdatter. Bom av meg, - Det jeg egentlig ville våge meg innpå var å se om det kunne være hold i muligheten for at en av Mogens Dringelbergs aner kunne komme fra Aarnes, - ikke Lie. Mener du noe om det ???Det utmerkede innlegget (nr. 78) i tema 16490 gir vel ingen antydninger ??Til Per: Vi befinner oss utvilsomt i Høland når vi snakker om Østby i denne sammenheng, men min lille 'stuss' gikk på dette med Rolfsen. Rolf er jo ikke noe særlig vanlig i Høland/Øymark-området. Men jeg er jo redd denne Rosensverd-spekulasjonen er helt på jordet i denne sammenheng. Med lett hoderegning så er vel Rolf Sjøfarsen (Østby/Skjeberg) litt for gammel til å kunne være far til denne Mogens (d.e)IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Det eneste jeg vet om slekten på Årnes før Amund Olsens tid, er Tord Årnes, som sees der så sent som i 1601. Han er formodentlig Amunds svigerfar (i annet ekteskap, hvis vi skal holde oss til det som er utledet i tema 16490). Jeg mener også å ha sett Tord-navnet tidligere på Årnes, som evt. er den samme som i 1601. Jeg har imidlertid ikke merket meg nærmere detaljer her, da Tord Årnes ikke er min forfar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.