Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Inger Eik

[#26917] Henrich Schow Pleym, foged i Overhallen

Recommended Posts

Guest Inger Eik

Har funnet en ane til en tremenning som var fogd i Overhallen ved FT 1801. Han må være født ca 1755. Hans kone, Ane Marie Pleym født Hansen må være omtrent like gammel.noe som sitter på opplysninger om hvor disse kom fra, deres opphav, eller noe mer rundt dem, så er jeg takknemlig for innspill. Barna deres har jeg, dvs Gotfried Peter, Hanne Elise Caroline, Ulrich Christian Jessen, Henrich Andreas og Jacob Edvard Ludvig. Min tremenning er etterkommer etter sistnevnte, som giftet seg i Bergen.mvh Inger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sølvi Arntzen

Henrik Schou Pleym var sønn av skredder på Fredrikshald, Jacob Henrichsen Pleym, død 1764, og hans andre kone Else Andersdatter Paust.Se Brukarforum nr. 7355 og boken 'Slægten Stang, bidrag til Fredrikshalds historie', av H.K.Steffens, 1905.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eik

Takk skal du ha! Jeg skal se til å få fatt i den boka gjennom biblioteket.mvh Inger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv S. Hansen

Jeg finner litt om slekten Pleym i boken ”Haldenhåndverkere gjennom 300 år” av Lauritz Opstad og Harald Bakke 1951:*Det var den 28. september at det møtte i rådstuerettene par skreddere som hadde vært med på opprettelsen av skredderlauget 20. mars 1683, en av disse var Henrik Pløen (navnet skrives forskjellig hver gang det påtreffes, Pleym, Pleim, Pløjen osv.) Skredderen var nok som sin bror kjøpmannen, født i Kjøbenhavn. Den gamle oldermannen i skredderlauget var død, og Henrik ble da beskikket til ny oldermann.”Unge” Jacob Henriksen Pløen ble også borger i skredderfaget 1719. Plein står det i rådstueprotokollen. Hans egenhendige underskrift er Jackob Pløyen. Han må ikke forveksles med sin fetter Jacob Mathisen Pløen, han fikk borgerskap som kjøpmann 1734. Dette har Krog Steffens delvis gjort i ”Slekten Stang” Chra. 1905, side 139. Etter ham skal skredderen være død 1754. Imidlertid nevnes han i skreddernes laugsprotokoll 1749 og 1751, men ikke senere. I følge Krog Steffens skulle Pløen (han skriver Pleym) være meget godt gift to ganger.*Her har i alle fall Lauritz Opstad som har skrevet denne delen av boka, funnet at brødrene Pleun (Pløen), som først er nevnt i Fredrikshald rundt ca 1680 het Henrik og Mattias, og at de trolig begge var født i Kjøbenhavn. Den ene ble kjøpmann og borger, den andre skredder, oldermann og borger.Et annet sted i boka står det også at Henrik Pløyen hadde gitt uttrykk for frykt og usikkerhet ang. kravet om et skredderlaug ovenfor sin mektigere bror kjøpmann Mattias Pløen, og han håpet han skulle ha en større innflytelse hos magistraten.Dessverre begynner som kjent ikke kirkebøkene Frhald før 1758, og da bare døpte.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eik

Dette var interessant! Takk for opplysningene!Det står ikke noe om når Henrich eller Mattias var født vel? Eller hva deres koner het?mvh Inger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv S. Hansen

Nei dessverre, hverken fødsler eller koner er med.Liv

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Aage Pleym Christensen

Fogden i Overhalla er også min ane; han er min tipptipptippoldefar.Jeg har følgende informasjon om hans forfedre:Ca. 1680 kom brødrene Mathias og Henrich Pleym til Halden (da Fredrikshald), fra København. Deres slekt skal opprinnelig stamme fra Nederland, men begge skal være født i København.Mathias Pleym (ca 1640 - ?). Tok borgerskap i Norge 21.12 1682. Hadde en sønn.Henrich Pleym (ca 1650 - ?). Gift m/Helli Christophersdatter Schow (Schou ?). De hadde 6 barn.Fogdens far er Henrichs sønn Jacob Henrichsen Pleym (1700 - ca. 1764). Gift m 1)Maren Lembach (datter av kjøpmann Oluf Michelsen Lembach) og 2) Elise Andersdatter Paust (el. Paus). Ekteskapene gav 7 barn, hhv 2 og 5.Fogden selv het Henrich Schou Pleym (14.03 1756 - 17.04 1802). Henrich tok juridiske eksampen i København i januar 1782, og jobbet derefter i Danmark til han ble fogd i Overhalla i 1792. Han giftet seg i København m Anne Marie Hansen (1754 - 28.01 1830. De hadde 5 barn (4 sønner og en datter) efter at de kom til Overhalla. Visse opplysninger tyder imidlertid på at deres første barn var en datter, født i Danmark. Henne finnes det ingen informasjon om efter at de kom til Norge.Fogden er nevnt i bygdebok om Overhalla. Han fikk forøvrig en dramatisk død. han druknet i elven Namsen, da båten han sammen med 'Utliggerborge' Ole Østdun ville segge over elven med fra Reistad til Opdal kantret. Han forsøkte å redde Ole, men begge omkom).Anne Marie ble tatt opp i Thomas Angells hus i Trondhjem, 16.mai 1814. (hennes foredlre var prokurator Hans Hansen i København og Mette Marie Pedersen). Hanne Elise Caroline Pleym, hennes og fogdens datter bodde sammen med henne til Anne Marie døde i 1830, og flyttet så til broren i Bergen. Efter hans død i 1843 bodde hun på Krohns stiftelse i Bergen til hun døde i 1864.De fire sønnene fogden og Anne Marie hadde, var: Godtfried Peter Pleym (1788 - 1849), (omtalt i annen tråd her, 20599). Han var offiser, og døde på vei hjem fra øvelse. Da var han sjef for Meldalske kompani. Tidligere var han i 1818 - 1823 kommandant på Vardøhus festning. De hadde 12 barn.Ulrich Christian Jessen Pleym (1794 - 1872 var lensmann i Ål og Torpe i Hallingdal. Hadde 2 barn, men bare datteren har efterkommere.Henrich Andreas Pleym (1796 - 1866) var faktor, kjøpm,ann og lensmann i Vardø. Se også 7355 her på Digitalarkivet). Gift med Marianne Sophie Esbensen (1804 - døde efter 1875 (registrert i folketellingen det året, bosatt i Oslo. De ble skilt en gang før 1840, og hun giftet seg på nytt. Hadde 6 barn.Jacob Edvard Ludvig Pleym (1798 - 1843), offiser i Bergen. Eiet gården Møhlenpris. Gift m/Dorothea Oline Lexau (1804 - 1837), og de hadde 7 barn.Ønsker du mer info kan du skrive til meg på pleym@hotmail.com

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ragnhild Pleym Christensen

Jeg er mamma til Per Aage Pleym Christensen.For noen år siden lurte Per Aage på om vi, foreldrene hans ,kunne dra innom Rennebu på vei hjem fra ferie, for å se etter ei minneplate over min tippoldefar Godtfried Peter som bodde på kapteinsgården i Rennebu noen år.Vi fant den!! Vi var innom turiststasjonen og bygdemuseet, vi fikk sett kapteinsgården og pratet med de som bodde der.Jeg kjøpte det bindet av bygdeboka som omhandler min tippolde. Vi har vært der flere ganger. Sist sommer var vi i Thomas Angels hus i Trondheim, og fikk kopi om det som står om Anne Marie! T.Angels hus er i gata rett over Nidarosdomen. Noen dager senere var vi og så på gården der fogden hadde bodd, og tok bilder! Vi har også kopi av det brevet der min tipptipp søkte kongen om embetet som fogd!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.