Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Olav Sletvold

[#27067] Christian Post-soldat fra Smøla?

Recommended Posts

Guest Olav Sletvold

Foreldrene til Dåret Pedersdatter gm. Christian Christiansen Åsøen-Aunet i Bache kirke i Trondheim den 22. oktober 1799 har vanskelig latt seg spore. Ut fra 1801-tellingen fra Ørlandet skulle Dåret være føst ca. 1769.Jeg arbeider nå med et tilsynelatende 'umulig' spor der jeg gjør vold på både Dårets fornavn og patronymikon. Men jeg trenger hjelp for å komme videre!I Kåre Hasselsgårds oversikt over 'uægte' barn med utenlandske fedre i Trondheim finnes en anførsel fra 24.5.1768 på en Christianna Dorothea med mor Doret Altsdatter. Far var angivelig en Christian Post, gevorbene soldat.Christianna Dorothea var døpt i Domkirka. Det er anført at 'Doret Altsdatter har tient hos frøken Emahus; logerer nu hos Paul Kiører i Fodveiten. Test: Ane Juel; Gunhild Sivertsdtr. og 2'de gevorbene Hubert & Neubert'. De to soldatene nevnt til sist er nok Sebastian Hubert og Johannes Neumann, begge innrullert i kaptein Fischers kompani ved det Delmenhorstiske regiment sammen med en Christian Peter. Kan dette være en forbindelse?I en oversikt over søknader om oppfostringsbidrag i Trondheim finnes følgende: '30-6-1773. Dorothea Alts Datter, har avlet et Piige Barn Christiana Dorothea Christiansdatter nu 5 Aar gamel, med den her Guarnisonerende Battailon [sic] staaende Solddat [sic] [Musquetier, senere herfra avmarsjert med Delmenhorske Bataillon og Capitaine Lichtensteins Compagnie, han er uformuende] af Navn Christian Post. Barnet har fra det var 1?/2 Aar vært hos Iver Nielsen, som ønsker oppfostringsovertagelse eller -bidrag av barnets Moster, som er givt med Høcker og Markedshandler Ole Poulsen Berg. Dorothea er atter i Løsagtighed bleven frugtsommelig, som i saa maade er dend 3die gang, og har løbet bort uten at mand siden har hørt det allerringeste til hende. (7 dok.)'Doret Altsdatter 66 år finnes dessuten i 1801-tellingen som boende på Bakklandet i hus 48, hun er da gift for 1. gang (!) med en Christian Simon (mellomnavn) 74 år. Denne Christian mangler etternavn, og det er anført at han er gift 'den 2. den gang'. Under yrke står det '2 ort. Fattig'. Kan dette være den omtalte Christian Post?I en IGI, Mormonerarkivet, finnes faktisk Doret Altsdatter gift med Christian Simonsen den 5. september 1779, i Lade kirke, Strinda.Kan han ha vært norsk soldat i tysk forkledning ved det Delmenhorstiske regiment? I oversikten over Delmenhorstiske regiment, Livbataljonen, fra 1770 finnes flere Christian'er, se ovenfor, men ingen Christian Post. Derimot står oppført en Christian Peter, Musqv. i Capitaine G. Beckers Compagnie.Kan dette være forklaringen til Dorets patronymikon? Begynte Christianna Dorthea å bruke Dorthea som fornavn og Pedersdatter som patronymikon, nærmest i protest eller for å skjule sin herkomst?Hos Hornemann finnes en side med etterkommere etter Henrik Post, lensmann på Smøla. Denne hadde en sønn Peder Henriksen Post gm Guri Olsdatter. Eldste sønn Henrik var f. 1728; yngstemann var Georg, som senere ble lensmann i Verdal. Denne hadde angivelig en sønn Peter Christian Post f. 13.2.1764. Det er også flere andre søsken.Er det noen som har kjennskap til om det også fantes en Christian Peter Post, evt. sønn av Peder, f. ca. 1727? Et annet spørsmal er om noen kjenner noe til Doret Altsdatter. Kom hun fra de indre deler av Trondheims-fjorden?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Dette hjelper deg vel ingenting, men viser til et tidligere tema om lensmann Pust på Smøla LenkeGrethe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Her er vel giftermålet:Doreth Pedersen Female FamilyMarriages:Spouse: Christian ChristiansenMarriage: 22 OCT 1799 Bache, Strinda, Sor Trondelag, Norway--------------------------------------------------Er dette Dorthe Pedersdatter, bosatt på Aasøen, Øreland, Sør-Trøndelag i 1801? Ektemannen er gårdmann og fisker Christian Christiansen og de har datteren Christiane 1 år [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f11621.wc2&gardpostnr=98&personpostnr=2157&merk=2157#ovre>LenkeNår jeg ser i kirkeboka for vigde, Ørland, i DA, dukker navnet Doret, Dorit opp i dette området. Kanskje du burde sjekke kirkebøkene for Ørland? Av nettsidene til DIS-Norge ser jeg at det er en Leif Kvernhusvik som har dataregstrert kirkebøker for dette området Lenke. Leif Kvernhusvik er registrert under Digitalpensjonatet i Digitalarkivet, Lenke Det er imidlertid ikke uvanlig at giftermålet finner sted på brudens hjemsted, så kan hende det er Christian som er fra Ørland.Har du for øvrig forsøkt å legge ut etterlysning i Trønderslekt (DIS-Sør-Trøndelag)?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karle Gjernes

I Nordmøre Historielags årsskrift 1951 har Wm. Johannesen ein artikkel: Pust – Ascanius slekten på NordmøreHan har at Peder Pust og kone Guri hadde 5 born: Marie født ca 1722, Henrik født 1728, Karen født 1730, Ellen født 1733, Ole født 1735.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Peder Pust har vært oppe til debatt tidligere: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olav Sletvold

Takker for innspill så langt. Til Grethe, Karle og Arnstein: Det ser ut som om Peder Post og Pust er samme person.Når det gjelder giftermålet mellom Dåret Pedersdatter og Christian Christiansen i Bache kirke, er det anført i kirkeboka. Vitner er Ole Wangberg og G(under) Ulstad. Wangberg-navnet har tilknytning til Frostad, mens Ulstad er fra Verdalen. Verdal kan være et nøkkelpunkt i letingen.Har lett etter fødselen til 'min' Dåret Pedersdatter hos Leif Kvernhusvik, men finner den ikke der. Har heller ikke funnet henne i nærmeste omegn, spesielt ikke i Trondheim. Jeg har tidligere hatt følere ute ift Fosen/Trødelag, men uten resultat.I følge Hornemann skulle lensmann Peder Henriksen Post ha 5 barn (Henrik f. 1728, Marie gm. Kristen Pedersen Rongvær, Karen f. 1730, Ellen f. 1733, Ole f. 1735, og Georg Arnold d. 1781, gm. Karen Pedersdatter Ovide f. 1738 d.1785; sistnevnte ble lensmann i Verdal og hadde 5 barn, hvorav en Peter Christian Post f. 13.2.1764). Det viktigste spørmålet for min leting er om Peder Smøla-lensmann også hadde en sønn Peder Christian? Får skaffe meg kopi av artikelen i Nordmøre Historielags Årsskrift fra 1951.Verdal er viktig i den forstand at kaveringsmann i Bache kirke, Trondheim, G(under) Ulstad stammet derfra; det samme gjelder Aage Hagen f. 1751 som er nevnt i forbindelse med samfrendeskifte etter Anne Altsdatter, søster til Dåret Altsdatter. Denne Aage Hagen var født i Verdal, virket som 'Kræmer' på Hitra, og flyttet tilbake til Verdal da han overtok gården Maritvold. Dessuten var Georg Pedersen Post lensmann i Verdal! Det neste spørmålet er derfor om Dåret (og Anne)Altsdatter, og ergo Dåret Pedersdatter hadde forbindelser til Verdal?Er det noen som kan hjelpe meg videre med dette?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olav Sletvold

Kan det være at slektene Post og Pust likevel ikke hører sammen? I den refererte artikkelen om Pust-familien på Smøla står at Peter Pust hadde 5 barn. Hornemann, derimot, ramser opp 6.Den 6. er Georg Arnold Post d. 1781. Var han bror til 'min' Christian? Ingen av disse to er nevnt i Smøla-artikkelen!Derfor: Kanskje kan fadderlistene for Georgs barn bringe oss videre? Han hadde følgende barn (med fødselsdata ihht Hornemann): Peter Christian f. 13.februar 1764, Ane Martha 22.januar 1768, Ingeborg 24. juni 1771, Lars 24. februar 1773, Mette Elisabeth 28. juli 1779.Er det noen som har rask tilgang på kirkeboka for Verdal?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Birgit  E.

Gunder (Gunnar) Ulstad kom fra Ertsgaard, Stjørdal. Han var bror til Torsten Pedersen Ulstad, min forfar. Kobling til Verdal har de gjennom giftemål. Gunder og Torsten var begge første gang gift med to halvsøstre fra Verdal, henholdsvis Maren Jonsdatter og Siri Hansdatter Mikvold. Søstrene døde i 1799.Birgit

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.