Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest R. Hagen

[#27095] Vigen (Smørvigen) i Åmot, Hedmark

Recommended Posts

Guest R. Hagen

Jeg etterlyser opplysninger om Peder Engebretsen Vigen f. 1766 (trolig dpt 19/5) og kone Marit Olsdatter. Peder var sønn av Engebret (mulig Cappang) og hadde en mor muligens fra Furuset i Åmot? (Det var uklart i kirkeboka)FT1801 kan tyde på at dette var sønn av Engebret Joensen (50) på Koppang i Storelvedalen og Siri Larsdatter (46).Kjenner noen anene til disse?På forhånd takkHilsen R. Hagen, Oslo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thorbjørn Granlund

Hei. Det som jeg mener å ha funnet ut her, er at det må være: Peder Engebretsen Rødsæteren,( dy ) Åmot, døpt 13.10.1776, død 21.07.1823, gift med Marit Olsdatter Svea, av Glomstad, Åmot, døpt 16.05.1773. Bruker av Gorostua, Viken). Deres barn: 1. Pernille Pedersdatter, født 05.05.1819, død 15.08.1906, gift med Peder Olsen Hummelneset, Åmot, født 08.06.1808, død 19.08.1885 ( til Buen av Gammelstu Deset). 2. Engebret Pedersen, født 10.10.1822, gift 1843, med Berte Tollefsdatter Ophus, født 1814 De sistnevnte var neste brukere av ' Gorostua', en nedlagt plass under Viken. De hadde barna: 1. Marthea Engebretsdatter, født 12.06.1844 2. Karinus Engebretsen, født 18.01.1850, død 26.04.1876, gift 1871, med Sissel Olsdatter, fra Fåberg,født 15.02.1846 ( sønnen Enok Karinussen, født 03.02.1871). 3. Tollef Engebretsen, født 20.08.1856. Plassen ble nedlagt ca. 1890. Er du etterkommer av Enok Karinussen ? Med beste hilsen:Thorbjørn Granlund.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest R. Hagen

Jeg er etterkommer av Marthea! Hun bosatte seg i Ringsaker.Takk for opplysningene! Det var så raskt svar at jeg ble overrasket her!Har du forslag til kilder jeg kan bruke for å finne ut mer om disse?Hilsen Randi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Her var det mye jeg ikke skjønte.For det første finner jeg ingen Peder Engebretsen/Embretsen døpt 19.05.1766.For det andre ingen navnebror døpt 13.10.1776 eller på samme dato i 1766 om det første var trykkfeil etter hva jeg kan se.Jeg klarer i alle fall ikke å følge tråden fra etterlysningen til svaret i (2).Furuset er i Stor-Elvdal.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thorbjørn Granlund

Hei. Peder Embretsen, døpt 18.03.1767, i Åmot, ( begravd i Åmot, 21.03.1773) av foreldre: Embret Pedersen Hovedalen ( Haugedalen i dag)og hustru Anne Marie Simonsdatter. ( Hovedalen kommer av det gamle navnet Haagen-gårdene. Det var opprinnelig tre gårder,Østhagen,Sønsthagen og Melhagen,- derav Hagen. Den gamle uttale på dette lille trange dalføre like nord for Rena, var Haavådalen. Haugedalen er en langt nyere og feilaktig uttale av dette stedsnavnet, og er heller ikke riktig.)Videre: Peder Embretsen, døpt 17.05.1767, i Åmot,( begravd i Åmot, 09.04.1769) av foreldre: Embret Pedersen Røe og hustru Goro Pedersdatter.Peder Embretsen, døpt 13.10.1776, i Åmot, av overnemnte foreldre. De få opplysninger jeg har om folkene i Gorostua under Viken, har jeg funnet i bygdebøkene for Åmot. Med beste hilsen:Thorbjørn Granlund.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thorbjørn Granlund

Hei igjen. Jeg har en liten tilleggsopplysning til Gorostuen av Viken: Marthea Engebretsdatter, født 12.06.1844, hadde med Mathias Berntsen, Ringsaker, - sønnen Karstein, født 28.03.1864. Med beste hilsen:Thorbjørn Granlund.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Jeg har ikke kikket i bygdebøkene, bare i kirkebøkene. Peder og Goroe hadde riktig sønner Peder døpt på angitte datoer under (5), 13.10.1776 må jeg ha oversett første gangen.At jeg stadig har problemer med 'tråden' fra (1) til (2), får jeg heller slite med selv.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest R. Hagen

Etter å ha sammenfattet dette, blir min slektsrekke slik: Embret Pedersen Røe og Goro Pedersdatter fikk sønnen Peder Embretsen (Rødsæteren den yngre) dpt 13.10.1776 Åmot og død 21.07.1823. Peder var gift med Marit Olsdatter Svea fra Glomstad i Åmot dpt 16.05.1773. De bodde i Gorostua i Viken, og hadde bla. sønnen Engebret f. 101.10.1822 g. 1843 med Berte Tollefsd. Ophus f. 1814.Jeg forstår at du har problemer fra 1 til 2, Geir - det er nok jeg som har rotet det til i selve etterlysningen. 1776 er nok det riktige årstallet på Peder.Har du årstall på Embret Pedersen Røe og Goro Pedersdatter, Geir?Er det disse Engebret Nielsen (?) og Goro Pedersdatter i FT1801 på Røed, eller er vårt par døde da?LenkeHar dere foreldre på Marit Olsdatter Svea? Er Glomstad et område i Åmot?Takk for hjelpen til begge!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thorbjørn Granlund

Hei igjen. Marit Pedersdatter Glomstad Søndre, i Åmot, døpt 06.01.1737, død etter 1810, gift 25.06.1762, med Ole Knudsen ( kalte seg da for Wivelstad ), født 1729, død 12.01.1806. Senere husmann under Svea av Glomstad Nordre i Åmot.De hadde 7 barn, og nr. 6 av barna var Marit Olsdatter, døpt 16.05.1773, har ikke funnet Marit og Peder viet i Åmot, det er kanskje skjedd i Elverum ? Det hendte ofte at folk fra Åmot ble viet i Elverum. Med beste hilsen:Thorbjørn Granlund.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thorbjørn Granlund

Litt mere ang. Gorostuen av Viken,og Rødsseteren: Engebret(Embret)Nilsen, døpt i Åmot,01.03.1739, død , 07.11.1813, gift i Åmot,16.10.1763, med Goro Pedersdatter Rød( Rødsseteren), Åmot, døpt i Åmot, 12.11.1741, død etter 1810. Deres barn: 1. Marte Engebretsdatter, døpt 13.01.1764,død etter 1810, gift, 06.04.1795, med Peder Gulbrandsen Ulset, Løsset, Åmot, døpt 02.07.1775, død etter 1810 ( til Ulset, Løsset, Åmot. Disse har en veldig etterslekt). 2. Peder Engebretsen, døpt 17.05.1767, begravd,09.04.1769. 3. Goro Engebretsdatter, døpt 04.03.1770, begravd 25.04.1773. 4. Peder Engebretsen, døpt 13.10.1776, gift med Marit Olsdatter Svea, av Glomstad, osv. Til Gorostuen av Viken) Vær oppmerksom på at Engebret Nilsen, døpt 01.03.1739, ikke må forveksles med Engebret Nilsen som kom til Ulvaavollen Østre, i Åmot.Han var døpt i mars 1734. Med beste hilsen:Thorbjørn Granlund.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ronny Rismyhr Haugen

Hei, Thorbjørn!Hva er belegget ditt for at Embret Nilssønn Ulvåvollen er døpt i mars 1734? Jeg finner ingen Embret døpt i Åmot/Stor-Elvdal da. Har jeg oversett noe, eller mener du at han er født og døpt i et annet sogn? Er takknemlig for henvisning til kirkebok og side.Denne Embret som du tydeligvis har funnet døpt et eller annet sted, hvordan knytter du ham til Ulvåvollen?Lillevold hevder (Åmot bygdebok bd. 2, s. 425 og 426) at Embret på Ulvåvollen var fra Deset og sønn av Nils Embretssønn og Marit Olsd. Dette er foreldra til han som du har plassert i Gorostua (døpt 01.03.1739). Hadde Nils og Marit to sønner ved navn Embret eller er det feil i Åmotboka?Jeg finner dette noe forvirrende.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thorbjørn Granlund

Hei. Jeg har riktig nok ingen bevis for at denne Engebret Nilsen på Ulvaavollen er en sønn av Marit Olsdatter og Nils Engebretsen, men selv tror jeg at forfatteren av Åmot bygdebok, bind 2, har blandet noe sammen. Jeg tror at denne Engebret Nilsen på Ulvaavollen, som det står skal være født i 1735, er den som er døpt i mars 1734, og har en mor som heter Berte ??? her er det veldig uklart, og faren tror jeg skal hete Nils Engebretsen Otterdalen ?? ta dette med en klype salt, men noen annen Engebret Nilsen på denne tiden er ikke å se i kirkeboka. Engebret Nilsen på Ulvaavollen, døde i 1783, og begravd 10.05.s.år. Derimot Engebret Nilsen som var gift med Goro Pedersdatter Rødsseteren, var døpt 01.03.1739, og døde 07.11.1813. Han var sønn av Nils Engebretsen Diset og Marit Olsdatter, men foreldrene var ikke gifte. Jeg tror at begge disse to personer ved navn Engebret Nilsen er blitt forvekslet. Men vi må som før nevnt ta dette med en klype salt, da kirkebøkene for Åmot, er fryktelig vanskelige på den tiden, da de ble skrevet av daværende sogneprest i Åmot; Christen Kiær, som var dansk(jyde), født i Danmark i 1703. Han skrev mange pussige navn, bl.a. Osen, som han skrev for;Aasen, osv. Heller ikke hans forgjenger Knud Hals, som døde i 1741, hadde så vakker skrift at det gjorde noe, men Kiær, skrev noe alldeles redselsfullt. Derimot da Kiær var død, og Andreas Wulfsberg overtok, kom det en av de vakreste håndskrifter i kirkeboka, som jeg noen gang har sett. Med beste hilsen:Thorbjørn Granlund.Med beste hilsen:Thorbjørn Granlund.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ronny Rismyhr Haugen

Enig i at Lillevold kan ha tatt feil i Åmot bygdebok når det gjelder opphavet til Embret Nilssønn på Ulvåvollen. Men det du skriver om Embret døpt i mars 1734 tar jeg med ei _bøtte_ salt, for det er ingen ved det navnet som er døpt i Åmot/Stor-Elvdal da.Derimot finner jeg ei _Kari_ Nilsd. som fikk hjemmedåpen sin stadfestet i kirka (Stor-Elvdal) i mars 1734, datter av Nils Kristenssønn Atndalen ('Niels xstensøn attendalen') og hustru Berte (farsnavnet delvis uleselig pga. flekk i kirkeboka) (Åmot kirkebok 1734-79, s. 1). Det må være denne dåpen du sikter til, men da har du feillest 'Kari' som Engebret (!), 'xstensøn' (Kristenssønn) som Engebretsen og 'attendalen' (Atndalen) som Otterdalen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thorbjørn Granlund

Hei. Ja det er nok mulig at jeg har tatt feil. Du forstår at det jeg har av kirkebøker for åmot, er en oversettelse, utgitt av Sør-Østerdal Slektshistorielag, så dette er hva de har tolket det til, men slik du sier, så høres det nokså logisk ut.Jeg har enda en Engebret Nilsen Atnedalen, født 1727, begravd 29.09.1799, gift 29.12.1743, med en Siri Halvorsdatter Vestgaard, men disse har nok ikke noe med dette å gjøre. Ihvertfall må det være sikkert at Engebret Nilsen, gift til Rødssetra og Engebret Nilsen på Ulvaavollen, er to forskjellige personer. Med beste hilsen:Thorbjørn Granlund.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ronny Rismyhr Haugen

Ok, da er det ikke du som er ansvarlig for feillesningen. Jeg vet at Sør-Østerdal Slektshistorielag solgte noen utskrifter av kirkebøker for Åmot på 90-tallet som ikke var korrekturlest. Jeg har ikke sett disse selv. Trodde ikke de inneholdt SÅ grove feil. Slike utskrifter bør selvsagt ikke legges ut for salg før en kyndig person har lest korrektur.Det er i ettertid satt i gang korrekturlesing av blant annet døpte i Åmot fra 1734 og utover, men det arbeidet er ennå ikke fullført.Ja, det er innlysende at Embret på Rødssætra og Embret på Ulvåvollen er to ulike personer. Det har aldri vært tvil om det. Er også enig i at det ikke er usannsynlig at han som kom til Rødsætra er identisk med den Embret Nilssønn som ble født på Deset og døpt 01.03.1739, all den tid Embret Rødsætra/Gorostua var på Deset da han giftet seg i 1763 og alderen som er oppgitt i folketellinga 1801 (62 år) tilsier fødsel omkring 1739. Men det var dette beviset da…mvh Ronny Rismyhr Haugen, Sør-Østerdal Slektshistorielag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.