Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Knut Bryn

[#27109] Ekteskapsbevillinger i Bergenhus 1724-1731

Recommended Posts

Guest Knut Bryn

I dokumentasjonen til basen 'Ekteskapsløyve Bergen stift 1717-1804' får vi vite at det er en lakune for årene 1724-1731 i bispearkivets materiale om dette, men at databasen for disse årene er supplert med opplysninger fra regnskapene til St. Jørgens hospital. Nå ser jeg at antallet bevillinger i basen er noe lavere for denne perioden enn både før og etter. 1718-1722: 22 pr. år. 1725-1730: 17 pr. år. og 1732-1736: 31 år. år.Da blir spørsmålet mitt: Er det slik at databasen er noe mer ufullstendig i perioden 1724-1731? Bakgrunnen for spørsmålet, er et ekteskap fra Sogn i 1728 som jeg mener var mellom to tremenninger, men dette ekteskapet finnes ikke i denne databasen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Jeg har ikke tidligere gjort meg tanker om fullstendigheten av registreringen av ekteskapsbevilinger i regnskapene til St. Jørgen kontra serien med ekteskapsbevillinger. Jeg er overrasket over iakttagelsen om de lavere tallene i årene basert på regnskapene.Alle som fikk bevilling skulle betale til St. Jørgen. Følgelig har jeg regnet med at alle bevillingene er med i regnskapet. Man kunne frykte at et og annet av originalbevillingene var tatt ut av pakkene og tapt i årenes løp, og regnskapet, ført i det aktuelle året, burde derfor i utgangspunktet antas å være den mest fullstendige kilden. Jeg skal se om jeg kan finne anledning til å sammenholde perioder hvor begge seriene er bevart, for å se om det er liknende avvik der.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Jeg har tidligere gjenfunnet betaling for ekteskapsløyve på Vestlandet i stiftsregnskapene som finnes på Riksarkivet. For noen dager siden var jeg innom RA og ville lete i disse regnskapene, men det viste seg at arkivserien bare går fram til 1722. Jeg fikk ingen forklaring på dette, men det samme gjelder andre stift, så det er neppe tale om en tilfeldig mangel. Skjedde det en omorganisering på denne tiden slik at regnskapene kan finnes under en annen arkivskaper?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.