Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Anders Sevaldson

[#27179] Lom: Er Mo navn på bygda?

Recommended Posts

Guest Anders Sevaldson

Stedsnavnet Mo, som blir brukt i endel gamle diplomer, refererer det til bygda, eller er det det opprinnelige navnet på prestegården?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anders Sevaldson

For å utdype litt:Det jeg lurer på, er om prestegården opprinnelig ble utskilt fra Andvord. Andvord er vel en av de eldste gårdene i Lom. Brukerne har vært kirkeverger og det har visstnok også vært tingstue der. Ut fra giftermålene ser man også at brukerne har hatt en høy sosial status. Men skyldsettingen ser ut til å være uventet lav i forhold til de andre storgårdene i Lom. Sygard Andvord ser ut til være skyldsatt til 4 og 1/2 hud, mot 8 huder på Blakar og 6 på Graffer. Hvis Andvord før kristningen også omfattet det området som ble prestegård kan dette forklare gårdens sosiale posisjon.Hvis derimot prestegården hadde et navn før den ble etablert som prestegård faller min teori i fisk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfinn Kjelland

Så langt ein kan tolke kjeldematerialet er Mo det opphavlege namnet på Prestgarden i Lom, ikkje bygda. I eit diplom frå 1308 (DN 21 nr 8) er presten titulert Håvard «a monum», som er tolka som at han budde der og garden var blitt prestegard. Utover mellomalderen og tidleg nytid står det heile tida om kyrkja, prestar og tingstad 'på Mo'. Ei lang rad diplom er t.d. stadfesta slik.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anders Sevaldson

Ok, der røyk den teorien (takk for svaret, forresten). Navnet Mo, som ubøyd naturnavn, tyder vel på at gården er blant de eldste i Lom, men jeg har ikke sett noe om når navnet Andvord har oppstått.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

Utan å seie noko om teorien eller opphavet til namn og gardar: Kyrkjer, og med dei soknet, vert ofte kalla anten etter eit bygdenamn (Volda, til dømes; likeins Ørsta og Hjørundfjord) eller etter garden der kyrkja stend (Ulstein, Hareid, Herøy, Sande o.fl.). På Strinda har kyrkja (som rett nok berre er frå 1900) skiftevis vore kalla både Strinda (som er offisielt) og Moholt.Det kan vere at nokon gjennom tidene har kalla soknet (bygda) med namnet på garden der kyrkja stend - sjølv om dette ikkje har vore vanleg. Det har også skjedd at soknet har vore kalla etter prestegarden - utan at det dermed er rett å seie at denne bruken var vanleg i samtida. (Det skal finnast døme på at Ulstein sokn (eller prestegjeld) har vore kalla Dimnasund (Dimmesund) etter prestegarden.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfinn Kjelland

At Mo(en) er det opphavlege namnet på Prestgarden i Lom framgår òg av matrikkelen 1886: [url="http://www.rhd.uit.no/matrikkel/mtliste.aspx?knr=0514&gnr=70>LenkeNår det gjeld tilhøvet Andvord - Mo er det som du seier ikkje råd å kome til nokon sikker konklusjon. Som redaktør for bygdeboka kjem eg til å gå igjennom problemstillinga i bd 3, som skal kome ut til våren.To Andvordgardar er elles omskrive i 1312, jfr dagens stornyhende med RN på nett:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anders Sevaldson

Opplysningen om gårdskyld har jeg fra deg, Arnfinn Kjelland. I innlegg nr. 22635 forteller du om eierforhold for Andvord, og jeg går ut fra at dette gjelder Sygard. Har du tilsvarende opplysninger om den (eller de) andre Andvord-gården(e)?Ellers ser jeg frem til bind 3 av bygdaboka. Spennede også å kunne søke i Regesta.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anders Sevaldson

Forresten, det var ikke så lett å nøste seg gjennom den regsten, det var svært mange navn å holde styr på. Men det er første gang jeg ser Moren som navn på prestegården. Er dette en kjent forvanskning eller bøyning av Mo, eller er det en feiltolkning?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfinn Kjelland

Eg ser forma Moren er kome inn i den trykte RN-versjonen (som truleg er optisk avlest til vev-versjonen), men kan ikkje forstå anna enn at det er ei forvansking. I DN står det i alle fall om presten: 'hauardr a monum', og i samandraget der er dette blitt til 'presten Håvard på Moen'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest kai m kveum

Sitat fra Olav Bræk`s Slekter og gårder i Lom og Skjåk: I 1312 var det en grensetvist mellom Mo, Hof og Andvord. Da ble det ført vitner på at merkesteinen hadde stått ' firir nordr mykla gærde ', og at Andvord også hadde eid ' nordr i margsteinum '. Andvord ble betegnet som storgården (mykla gærde). I 1363 nevnes Andvord sogn i Lom, og omkring 1400 nevnes en kapellkirke på 'Andvardar'. Det er ikke hevist til referanser.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anders Sevaldson

Er dette fra heftet som bare finnes på bilioteket i Lom? Jeg tror du har nevnt det før. Men det ser jo svært interessant ut.Betyr 'firir nordr mykla gærde' nord for den store gården? Og 'nordr i margsteinum' nord til merkesteinen eller nord for?Andvord sogn har jeg ikke hørt om før, jeg tror ikke jeg har sett det i min tråling av Diplomatarium Norvegicum. Men kapellkirken er jo kjent. Det var den som ble flyttet til Skjåk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Atle Brandsar

'nordr i margsteinum' kan vise til garden Andvord grensar til i nord; Marstein. 'Andvord-kapellet' har meir truleg vore ei høyendkyrkje, og ikkje ei soknekyrkje, Andvord ligg litt for nære Lom Stavkyrkje for at det skulle vere bruk for eit sokn rundt Andvord.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Sigdestad

Eg meiner å ha høyrt at når folk i Skjåk før i tida snakte om Lom, sa dei 'sy Moåm'. Ivar Kleiven kallar også Lomskyrkja for Moa-kyrkja.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Atle Brandsar

'Sy Moåm' kan vere frå lenger nede i dalen; Vågåmo - sentrum i Vågå. Ein seier enno 'Moåm' om denne staden. Sikker på at det ikkje er Vågåmoåm som er omtala?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.