Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Terje Hagen

[#27213] Botolv Monsson, Årdal død i Numedal omlag 1738

Recommended Posts

Guest Terje Hagen

Botolv Monsson, Årdal død i Numedal omlag 1738 1738 vart det prova av Per Hjermann at ein Botolv Monsson var død på ein gard i Numedal, og at arvingane hans var tre brør.1. Torleiv Monsson som og var død, men han hadde etter seg ei dotter, Gro, gift med Anders Arneson Sie, Hafslo.2. Johannes Monsson var den andre sonen, han budde i Årdal Nundalen. Han hadde to søner som budde i Årdal, Nundal. Mons, Erik og Gro.3. Tredje Broren er ikkje nemn med navn, så truleg har han budd i Numedal der Botolv døydde.Er det nokon som har kunnskap om Torleiv og Tredje broren?Mvh. Terje Hagen, Årdalstangen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Jeg har forsøkt å lete etter opplysninger om Bottolf og brødrene hans, men har følelsen av at jeg har funnet opplysninger som du allerede har oversikt over. Jeg tar dem likevel inn, i fall noen kan ha noe mer å bidra med:Dette er vel Johannes Monsen og sønnene i Lærdal (Årdal) på Nundal i 1701 [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=1701nba&gardpostnr=14491&merk=14491#ovre>LenkeJeg sveipet innom biblioteket etter jobben i går, og da slo jeg opp under gården Nundal bygdeboka. Der sto det at Johannes var f. 1650. Sønnen Mons (1685-1754) ble gift i 1714 1.g. med Brita Pedersdatter f. Hæreid og g. 2. med Ragnhild Olsdatter Hestetun. Barna etter Mons var ført opp litt ”hulter til bulter”:o Gjørond, f. 1720 – dette kan vel være henne Lenkeo Johannes, f. 1723o Brita, f. 1753o Bottolf, f. 1714 – denne? Lenke. Men her står det at Mons Johannesen er gift med Lisbet Pedersdatter…. Bottolf var gift med Else Einarsdatter iflg. bygdeboka Erik Johannesen (1691-1771), ble gift 1716 med Marta Tomasdatter og de hadde barna Gro, f. 1716, Kari, f. 1721 og Tomas, f. 1724, g.m. Anna; soldat i Bergen?; datteren Marta Helene, f. 1756.Du nevner at Torleiv Monsen hadde en datter Gro, gift med Anders Arneson Sie, Hafslo. Dette er vel Gros mann og svigerfar på Sie i 1701 LenkeBlant døde i Hafslo (DA), finner jeg en Groe Sie. Hun dør i 1763, 79 år gammel – kan dette være datteren til Torleiv? Lenke Og her er vel barna til Anders på Sie: Tollef, døpt 1718Lenke Mons, døpt 1722 Lenke Anders, døpt 1725 Lenke. Anna, døpt 1728 Lenke Karen, døpt 1733 LenkeDisse opplysningene bringer deg vel som sagt ikke nærmere Bottolf. Det mangler manntall 1701 for det området hvor Bottolf døde, og den eneste Bottolf (Bottel) Monsen jeg finner i Nordre Bergenhus i 1701, er 50 år og bosatt på ”Tuedt” i Leganger Lenke Finner en Tollef Monsen, 60 år, på ”Øfredal” (Offerdal?) i Lærdal i 1701

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

På hvilken gård i Numedal døde Botolv? I og med at det er nevnt arvinger (brødrene) - har du disse opplysningene fra et skifte?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Hei igjen!Finner en Per Person Hjermann (1683-1740) i FS:Per Person Hjermann Event(s):Birth: 1683 Laerdal, Sogn Og Fjordane, NorwayChristening: Death: 1740 Burial: Marriages:Spouse: Kirsti Knudsdatter BøMarriage: 1711 Laerdal, Sogn Og Fjordane, Norway--------------------------------------------------Kan dette være den aktuelle Per Hjermann? Denne Per som jeg har funnet, er vel omtrent samtidig med Bottolf / Botolv.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Hagen

Takkar for opplysningane til Gro og Anders Sie. Eg hadde belaga meg til å vente på 'Hafslo boki'Det var fire gardar i Nundalen på denne tida, nemner dei frå vest til aust:Vestre Nundal 'kyrkjejordi'Vestre Nundal 'Torper' eller 'nødtorpen'Austre Nundal 'Haugstad'Austre Nundal, som seinare blir delt til å bli tre bruk.Kvar desse folki kom ifrå er uråd å veta.Men det kom ein Johannes Monsson til 'kyrkjebruket' om lag 1695 etter at førre brukar berre forsvann?Det ser ut til at han har komen utafrå Årdal, han står ikkje i manntalet for 1666.Sonen Mons Johannesson Nundal kom fyrst til garden Haugstad 'austre' Nundal der han blei gift med enkja etter han Ingebrigt Nundal, Britha Pedersd. Seim. Det ser ut som at det vart dotter deirast, Gjørond som overtok bruket.Men så ser me Mons som no er komen til garden Torpen 'vestre' Nundal om lag 1752 då er han gift med ei Ragnhild Olsd. Hestetun, Ragnhild er for meg ukjent inntil vidare. Mons døydde på Torpen i Nundal.Det ser ut som at han fekk et barn med ei Lisebeth Jonsd. Offerdal i 1714, Botolv (Laberg). Og desse to er 'syndarar' ifl. Skrifteboki for Lærdal.Eg vil tru at Torleiv Seim er den broren som var nemnd død og som enda i Seimsdalen.Eg har ikkje noko skifte etter han Botolv Numedal, kunn eit notat i frå Årdal Laberg boki.Denne Per Hjermann, Lærdal 'som prova' må vel være ein representant for dei styrande i Lærdal/Årdal på den tida? Eg trur at han ikkje har så mykje med denne familien å gjera med, kunn å få fram beskjed til dei som arva etter Botolv i Numedal.Eg har vore inne på denne tanken at kanskje Numedal kan være 'feilskriving/tolking' frå Nundal? Som sagt eg har ikkje sett dette skiftet.Mvh. Terje Hagen, Årdalstangen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Hagen

Torleiv Seim...det er vel heller Torleiv Offerdal fødd omlag 1641.Mvh. Terje Hagen, Årdalstangen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Nei og nei, dette ble helt feil. Det er nok ikke Lisbeth som er mor til Gjørond Monsdatter!! Hvis denne Gjørond er datter til Mons Johannesen, er det vel heller Brita Pedersdatter hun, dvs. Brita, født 1757, er oppkalt etter...?For øvrig har også tanken slått meg at Numedal ev. kan være en feilskrift for Nundal. Men kanskje Bottolv likevel har tatt veien over til Numedal??

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Hagen

Ja det skulle eg tru, namni stemmer. No har eg rimeleg kontroll over folki i Nundalen, men det var desse to brørne i Nundalen som kanskje skulle ha enda i Numedal.Her er desse folki på Haugstad (namnet Haugstad blei tinglyst på midten av 1800 talet! - Namnet blei faktisk tinglyst) Johannes Hansson Nundal (1702-1769) g. 1738 Gjørond Monsd. Nundal (1720-1785)a. Eli Johannesd. (1739-1787) g. 1762 Hermund Olsson 'Plassen' Hovland (1737-1787) → neste brukar av Haugstad Nundal.b. Hans Johannesson (1741- ) død liten.c. Mons Johannesson (1743-1809) g. 1774 Ragnhild Pedersd. Kinserdal (1745-1815) → Midtun, Gjerde?.d. Hans Johannesson (1748- ) → Bergen.e. Peder Johannesson (1751-1811) Ugift.f. Anders Johannesson (1754- ) død liten.g. Gulbrand Johannesson (1755- ) → Bergen.h. Britha Johannesd. (1757- ) død liti.i. Randi Johannesd. (1759- ) → Bergen.j. Elen Johannesd. (1760- )Mvh. Terje Hagen, Årdalstangen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Hei igjen!Kan det ha skjedd en forveksling med gården Nummedal i Vik i S og Fj.??

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Jeg har dessverre ikke noe konkret å bidra med når det gjelder den 'ettersøkte' Botolv Monsen, men det er vel en tanke å se i tingboka og evt. skifteprotokollen eller panteboka fra 1738. Det kan jo være at det står flere detaljer i originalkilden enn det Laberg har tatt med i bygdeboka. Inntil så er gjort, holder jeg en knapp på at Numedal i Buskerud er riktig. Hvis Botolv oppholdt seg i Nundalen er det merkelig at han ikke har gitt 'livstegn' fra seg i kirkebøker osv. fra Årdal. Det var dessuten en god del trafikk mellom Årdal og Kongsberg på 1700-tallet og vi må tro at denne trafikken gikk gjennom Numedalen.Jeg vil ellers legge til at Johannes Hansen Nundal ikke er sikkert identifisert av Laberg eller Krossen, men det er mye som tyder på at han var sønn av Hans Gulbrandsen Bratt (ca.1671-1710) og Rannei Johannesdatter Eri. Han vokste opp på Hestetun, men ble senere med moren og stefaren til plassen Under Skåri der han bodde så seint som i 1736.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Hagen

Eg veit at Hestetunane alltid har hatt eigar interesser i Nundalen. Så det var heilt naturleg (politikk) at Hestetunfolk kom til Nundalen, det har skjedd ved fleire høve. Nundalen var ei folkerik grend når ein ser på topografien av denne vetle dalen som stuper frå øvste i Nundalen og ned til Årdalsvatne, då kan ein lure på 'om at nokon kunne bu'Då vil eg være einig med Knut at son has Hans Brat Hestetun kan ha kome til Nundalen.Spørsmål: For å få opplysningane frå tingbøkene, er det ein sak som må lesast på Arkivet?Mvh. Terje Hagen, Årdalstangen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

En del av tingbøkene for Indre Sogn er mikrofilmet, men såvidt jeg vet, bare de som er fra 1600-tallet. Så da må man nok på Statsarkivet i Bergen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Erik Amundsen

Hei,Her er et skifte etter halvsøster til Gro (Guri) Tollevsdatter, Sie Lenkemvh Erik Amundsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Det finnes flotte bygdebøker fra Nore og Uvdal.1. serie, Nore, Nore og Uvdal i forn og nye av T.K. Loftsgaard, 5 bd.+ registerbind.2. serie, Uvdal, Nore og Uvdal i forn og nye av Kåre Sønsterud 5 bd. En av dem må være et register ellers så finnes det en ekstra bok med det. Du er veldig avhengig av registerne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Hagen

Dette var interessant, takker så mykje.Mvh. Terje Hagen, Årdalstangen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Aller først ein merknad til innlegg #13: Tingbøkene for Indre Sogn er no filma fram til kring 1820!Gro Tollefsdotter døydde på Sie i Hafslo i 1763. Ho var visstnok andre kona til Anders Arneson! Ætti hennar i Årdal fell utanfor bygdebokarbeidet i Hafslo (sjølv om eg gjerne skulle visst kven kona til Tollef Monsson Nundal kan ha vore...?). Men eg har eit notat som seier at den tredje broren i denne huslyden var:Østen Monsson på Rå i Lærdal. Han hadde ein son men namn Baltzer Østenson som budde på Grøthe i Lærdal.Opplysningi om Bottolf Monsson i Numedal kjem frå tingboki for 1738, som eg òg har lese igjennom!Elles har eg hatt vanskar med å spora to av borni etter Anders og Gro, eller rettare sagt borni etter dei to borni:* Anders Andersson (f. 1725) gifte seg i Hafslo 1762 med Synneva Pedersdotter (f. 1742) og fekk ei dotter i Hafslo: Kari (f. 1762). I 1781 budde Anders på Syrstrondi (Leikanger), og i 1801 hadde han tilhald hjå søsteri Anna på Njøs. Dei endelege lagnadane til Anders, kona og dotteri (eventuelt fleire born?) er førebels ukjende!* Kari Andersdotter (f. 1733) gifte seg i Hafslo 1759 med John Ingvaldson (f. 1727) og fekk tre born i Hafslo. John og Kari budde framleis i Solvorn in 1781, men eg finn ingen av dei avlidne i Hafslo, og einaste dotteri som levde opp, vert òg borte: Inga Johnsdotter (f. 1764), eller er ho kanskje identisk med kona til gardbrukar Erik Kjeldson på Hopperstad i Vik?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Hagen

Ja der var han, tredje broren! Takkar så mykje.Snakka om å 'gå over bekken etter vatn'Eit nøyaktig søk på min eiga datamaskin så hadde eg funne denne paktaren på klokkargarden Raa, eller i Lærdal BB 2 side 372. Der står det om han Botolv i Numedal og Gro på Sie i Hafslo.Hovland er også usikker på opphave til desse folki.Mvh. Terje Hagen, Årdalstangen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.