Jump to content
Arkivverket

[#27268] Arnt Helgesen f1754 Ausa Gildeskål .G med Else Melchiorsdtr f 1733


Guest Hugo Jensen

Recommended Posts

Guest Olav Helge Angell

Eg går ut frå at einskilde av opplysningane dine ovanfor er ganske misvisande. Såleis reknar eg med din Arnt Helgesen var gift med Else Melkiorsdtr f. oml. 1755 om vi bruker folketellinga 1801 som utgangspunkt. Arnt er vel han som var 9 år i 1769 (innrulleringsmanntalet) og budde på Ausa, dvs. f. oml. 1760. Han var son til Helge Fransen på Ausa, oppgitt å vera 39 år i 1769. Helge var nok han som var oppgitt som 24 år i 1755 (innrulleringsmanntalet) og son til Frans Einarsen på Skaugvoll.

Link to post
Share on other sites
Guest Hugo Jensen

Angell Takk for svar og hjelp.Jeg lurer på om du har mere opplysning om denne slekten .Else sier du kan komme fra Kunna, meløy,har du noen navn på hennes slekt? Hilsen Hugo

Link to post
Share on other sites
Guest Terje Pedersen

I følge skiftet efter faren i Novik i 1765 er Else 9 år gammel, altså født ca. 1756. Det er nok mest sannsynlig at hun var født i Novik i Gildeskål. Hun var datter av Melcher Gabrielsen og Margrethe Christophersdatter og hadde mange søsken.Det var skifte efter Arnt og Else på Øsen i Gildeskål 1. juni 1804.Men eftersom du spør: Har du noen videre opplysninger om deres barn: Christiana, Melcher og Margrethe?

Link to post
Share on other sites
Guest Hugo Jensen

Hei Terje.Takk for svar. Du spør om Arnt og Else,s barn ,desverre har jeg ikke det. men de hadde 6 barn. Ang Else far og mor er de f i Storvik. Margrethe,s far og mor kan hete Christopher Andersen F Storvik d. 1737? gift med Ane Christensdtr, 2. gang Kirsten Hansdtr, alle fra Storvik Hugo

Link to post
Share on other sites
Guest Olav Helge Angell

Eg er samd med sistnemnde. Eg tenkte at Else var dotter til dei Terje nemner. Eg såg ikkje så nøye etter i kjelda mi, Svein Edvardsen sitt skifteoversyn for Rødøy prestegjeld. Der går det klart fram at Melkior Gabrielsen bur på Novik. Det er ikkje langt mellom Kunna og Novik. Melkior var son til Gabriel Jensen (skifte 1763) og Margrethe Jakobsdtr (skifte 1778) på Kunna i Meløy. Det var i grunnen hovudpoenget mitt.

Link to post
Share on other sites
Guest Terje Pedersen

At Gabriel Jensen og hustru Margrethe Jacobsdatter - som bodde på Kunna i Meløy - er foreldre til Melcher Gabrielsen i Novik i Gildeskål går klart frem av skiftet efter Gabriel. Så langt er alt greit og problemløst. Så var det Gabriels opphav: Mor og mormor. Hvis alderen til Gabriel Jensen som er oppgitt i forbindelse med hans jordfestelse i 1762 - 76 år gammel - er nogenlunde riktig kommer min teori i en svak tidsklemme. Her vil jeg gjerne høre om det finnes andre opplysninger jeg ikke har, eller som jeg har oversett:Fra et skifte i 1729 efter Kirsten Larsdatter på Åmnes i Meløy, skifteprotokoll for Helgeland, bok 8, side 448, vet vi følgende:Margrethe Jonsdatter som allerede da var død, men hadde bodd på Storselsøy i Rødøy, hadde hatt minst tre barn: Jon Gabrielsen, Margrethe Gabrielsdatter, OG: Berit Gabrielsdatter som i 1729 bodde på Øysund i Meløy.Så kommer neste ledd i puslespillet: Skiftet i 1756 på Vågenga i Rødøy, Helgeland skifteprotokoll, B1 nr. 2, side 38: Skifte efter Gabriel Jonsen og hans hustru som døde uten livsarvinger.Denne Gabriel Jonsen har en faster (farsøster) som heter Berit Gabrielsdatter og er død før 1756, derfor får vi vite navnene på hennes barn. En av barnene er Gabriel Jensen, myndig, bor på Kunna i Meløy og er avdødes søskenbarn. Jon Gabrielsen nevnt ovenfor finner jeg ingen andre opplysninger om. Men ser vi på navnesammenstningen må avdøde Gabriel Jonsens far ha hatt navnet Jon Gabrielsen!Dette ser tilforlatelig ut, hvis det ikke har vært for tidsklemmen: Ifølge Wilhelmine Brandt er Margrethe Jonsdatter som bodde på Storselsøy i Rødøy, født ca. 1650. Berit, hennes datter kan da tidligst være født ca. 1670. Berits sønn, Gabriel Jensen som dør i 1762 blir oppgitt å være 76 år gammel - altså født i 1686.Mitt spørsmål er derfor: Hvor ligger feilen - er der noen som har flere/andre opplysninger?

Link to post
Share on other sites
Guest Olav Helge Angell

Det førre innlegget gjev høve til fleire kommentarar og spørsmål. Mitt utgangspunkt her er at dei to skifta som det vert refert til i det førre innlegget, inneheld informasjon som ikkje utan vidare let seg sameine. Terje Pedersen trekkjer den varsame konklusjonen om Gabriel Jonsen sin far at han må ha vore ein Jon Gabrielsen.Korleis veit vi det? I skiftet på Vågenga i Rødøy etter Gabriel Jonsen og kona, Elisabeth Pedersdtr, som vart avslutta i 1758, står det at arvingane til Gabriel var fastrene og deira etterkomarar. I originaldokumentet vert det gjort visse presiseringar som ikkje er gjorde så eksplisitte i Svein Edvardsen si skiftesamling. I originaldokumentet er det presisert at arvingane etter Gabriel Jonsen er ?1 Fuld og Tvende Halv Fastre, Først: Rett Fasteren Berrit Gabrielsdatter?. Det inneber altså at Berit var fullsyster til far til Gabriel, dvs. dei hadde same mor og far. Av dette følgjer at far til Gabriel må ha vore ein Jon Gabrielsen. Men kan vi nærmare identifisere denne Jon Gabrielsen? I innrulleringsmanntalet 1755 for Rødøy står det at Gabriel Jonsen på Våga er 38 år og født ?her?, dvs. på Våga. Gabriel skulle såleis vera født om lag 1717. Finst det nokon Jon Gabrielsen på Våga om lag 1720? Ja, det gjer det. I matrikkelen 1712 for Våga står det at Våga er odelsjord. Ein av eigarane er nettopp Jon Gabrielsen. Etter kvart (t.d. i 1716) kjem det fram at denne parten er eigd av Jon Andersen på Øvre-Valle i Meløy. Det samsvarer med opplysningane hos Wilhelmine Brandt i ?Slægten Benkestok? s. 263, der ho viser til salet som alt fann stad i 1708 og at kjøparen var far til Jon Andersen, Anders Hansen på Øvre-Valle. Når vi veit at Jon Gabrielsen sin part i Våga tidlegare hadde vore i Jon Olsen Gåsvær sitt eige, skjøner vi at mor til Jon Gabrielsen har vore dotter til Jon Olsen og at odelen til Våga som Jon Gabrielsen hadde, må ha kome via henne. Når vi samstundes veit at også Anders Hansen på Gåsvær var git med ei dotter til Jon Olsen, ser vi at parten i Våga vart verande i slekta også etter salet; Jon Gabrielsen selte parten sin til svogeren.Denne Jon Gabrielsen budde på Våga fram til om lag 1721. Då vert han borte av matriklane. Ved skiftet etter Kirsten Larsdtr på Åmnes i Meløy i 1729 er det opplyst at han bur på Svinvær i Rødøy. Den som overtek Jon sin del av bruket, er Ole Nilsen. Var Jon Gabriel Jonsen sin far? Det synest svært rimeleg. Det finst ikkje andre brukarar med dette namnet i gamle Rødøy prestegjeld (Meløy, Rødøy, Lurøy) på denne tida. Det inneber i så tilfelle at faster til Gabriel, Berit Gabrielsdtr var fullsyster til Jon Gabrielsen. Sett i samanheng med skiftet etter Kirsten Larsdtr på Åmnes i Meløy i 1729, tyder det på at begge var barn av Margrethe Jonsdtr (og Gabriel Hansen) på Storselsøya i Rødøy. Såleis vert Else Gabrielsdtr på Novik i Gildeskål etterkomar etter Jon Nilsen Gåsvær gjennom Gabriel Jensen og Berit Gabrielsdtr, mor til Gabriel Jensen.Men så kjem problema. I skiftet etter Gabriel Jonsen og Elisabeth Pedersdtr på Vågenga er det altså gitt at Gabriel, i tillegg til den ?rette? faster Berit Gabrielsdtr, også hadde to halvfastrer, Margrethe Hansdtr og Else Larsdtr. Det skulle i så tilfelle innebera at far til Gabriel, Jon Gabrielsen, hadde to halvsystrer, ingen av dei dotter til Gabriel. Det må tyde at mor til Jon og Berit var gift (monst) tre gonger, med Gabriel Hansen, ein Hans og ein Lars. Men det svarer ikkje i det heile til det som er oppgitt i 1729 om barna til Margrethe Jonsdtr, mor til Jon og Berit. Der finst det berre ei dotter til, Margrethe Gabrielsdtr. Ho er på den andre sida ikkje nemnt i skiftet i 1758. I dette skiftet har Margrethe Hansdtr ein son Jon Nilsen (på Segelfore), i skiftet i 1729 har Margrethe Gabrielsdtr to barn, Jon Nilsen og Margrethe Nilsdtr. Ein måte å koma til rettes med desse motsetnadene på er ved å hevde at i skiftet i 1758 er Margrethe Gabrielsdtr feilaktig kalla Hansdtr og at dottera Margrethe Nilsdtr i mellomtida er død utan å etterlate seg livsarvingar. Elles er det ingen Jon Nilsen nemnt i innrulleringsmanntalet i Rødøy i 1755. I Meløy finst to i høveleg alder med dette namnet, begge fødde i Nesna.Men då kan ikkje Margrethe Gabrielsdtr vera ?Halv Faster? til Gabriel Jonsen. Det finst også det alternativet at Margrethe feilaktig er oppført som dotter til Margrethe Jonsdtr på Storselsøya mens ho i røynda var dotter til Gabriel Hansen i eit tidlegare ekteskap.Så kjem det siste problemet, halvfaster Else Larsdtr gift med Hans Hansen Tønsberg d.e. på Øysund. Eg skal ikkje spekulere i kven far hennes kan ha vore.Når det gjeld det spørsmålet Terje Pedersen stiller, vil eg svare på ein måte som ikkje er heilt i samsvar med Wilhelmine Brandt. I følgje innrulleringsmanntalet 1755 er Gabriel Jensen Kunna 'over 67 aar'. Det kan vi alltids ta med ei klype salt. Han var i alle høve gamal og født før 1700. Kor mange unge Gabriel finst i Rødøy og Meløy i 1700? Det finst berre ein registrert i manntalet 1701. Han er 8 år og son til Jens Kristensen på Fonnøra (Enga) i Meløy. Det skulle tilseia at Gabriel var født om lag 1693. Mora, Berit, kan då ha vore født om lag 1660/1670 og mor hennes, Margrethe Jonsdtr, om lag 1640. I motsetning til Wilhelmine Brandt trur eg Margrethe var den eldste av døtrene, oppkalla etter mormora, Margrethe Jonsdtr Benkestokk.

Link to post
Share on other sites
Guest Hugo Jensen

Hei Olav. Tusen takk hjelpen fra deg.Jeg har ventet på svar fra Terje Pedersen,jeg vet ikke om det kommer noen svar fra han.Men tusen takk skal du ha. Hugo

Link to post
Share on other sites
Guest Jan Sjåvik

Til Olav Helge Angell (innlegg 10): Mange takk for denne grundige analysen. Jeg mener å huske at da jeg for noen år siden gikk gjennom mikrofilm av alle skiftene jeg kunne finne fra Rødøy fram til 1812, var skiftet etter Gabriel Jonsen og Elisabeth Pedersdatter (sluttet 1758) særlig vanskelig å tolke for meg. Er det noen som har hatt anledning til å se på originalen av dette skiftet, og er den lettere å finne ut av enn mikrofilm-versjonen?Hilsen Jan

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.