Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Olav A. Nielsen

[#27328] Inger Olsdatter Høiland i Grindheim. Hennes ektemenn?

Recommended Posts

Guest Olav A. Nielsen

Inger Olsdatter var datter av Ole Gahrson Høiland og Turi Tollaksdatter. I bygdeboka står det at hun giftet seg med Lars Aadson Listad, og det er riktig. Men kirkebøkene sier at begge hadde vært gift før. Inger hadde vært gift med en som hette Salve og de hadde en sønn som hette Salve Salvesen. Han giftet seg 27/12-1755 og bodde da på Listad, med Ragnild Gundersdatter fra Aukland i Vigmostad.Jeg kan ikke finne noen spor etter hvem Salve Salvesens far kan ha vært. Er det noen av spesialistene på området som tilfeldigvis vet dette?Mvh Olav A. Nielsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Er dette ekteskapet til Salve Salvesen? LenkeFinner følgende barn i Vigmostad, foreldre: Salve Salvesen og Ragnhild Gundersdatter (Gunnuvsdatter?) (døpte i Vigmostad, DA): Gunder, f. 8.5.1763 Gunder, f. 19.01.1765 Ole, f. 23.07.1769Alle disse barna har bosted Kleven, Vigmostad. Er dette ”dine” folk?Finner følgende ekteskap i Konsmo i 1748: Inger Olsdatter og Lars OddsenLARS AADSEN Male FamilyMarriages:Spouse: INGER OLSDRMarriage: 26 DEC 1748 Konsmo, Vest-Agder, NorwayFinnes det ikke er gård som heter Listad i Konsmo sokn i Valle prestegjeld? Jf. f.t. 1801. Hvis dette paret er identisk med dine folk, må de ha vært ganske voksne ved giftermålet, så fremt den Salve Salvesen som gifter seg i 1755, er sønn av Inger Olsen som gifter seg i 1748.Grethe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olav A. Nielsen

Det er riktige personer som er nevnt i innlegg 2, men både Inger Olsdatter og Lars Aadson hadde vært gift før. Salve Salvesen er barn fra et tidligere ekteskap. I skiftekortene for gården Vigeland Øvre (Mjunebrokka) står det i forbindelse med at Salve Salvesens første kone døde i slutten av 1770-årene, at Salve hadde forsørgerplikt for sin mor Inger Olsdatter da det ikke fantes andre arvinger. Antagelig er Inger født omkring 1710 og hennes sønn omkring 1735, men foreløpig har jeg ikke funnet noen spor. Listad er ganske riktig en liten heiegård i enten Konsmo eller Vigmostad. Jeg er ikke sikker på hvor grensene gikk for så mange år siden.Har sjekket kirkebokavskriftene til Espeland for både Vigmostad, Konsmo og Laudal, samt lett nokså mye i skifteregistrene, men har ennå ikke funnet hvem Inger var gift med først. Bygdebokene for Kvås, Vigeland og Grindheim er også saumfart uten resultat. Det samme er bygdeboka for Hægeland og Øyslebø. Bygdeboka for Grindheim (Grinnum) nevner ikke andre ektemenn enn Lars Aadson, noe som automatisk betyr at Salve Salvesens far ikke kan være nevnt i bygdeboka for Bjelland, som forfatteren gjorde ferdig før Grindheimboka kom. Mvh Olav A. Nielsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jarl Berge

Antagelig er Salve g.m. Inger Olsdtr fra Listad i Konsmo. Han het kanskje også Salve Salvesen, (liksom sønnen på Listad). Det er en Salve på Listad f. ca. 1680 som passer tidsmessig, jfr. Konsmo-boka.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olav A. Nielsen

Tusen takk til Jarl Eddy Berge for informasjonen. Jeg har etter beste evne forsøkt å finne info om Salve Salvesens fødsel, og hans far Salves død. Men det finner jeg ikke i Espelands KB-avskrifter for Konsmo. Dette kan selvsagt bare bety at faren var død og sønnen født før 1724 da de eldste kirkebøkene er fra den tiden. Jeg har heller ikke funnet noe i skiftekortene for Listad som jeg synes kan passe. Inger Olsdatter var som skrevet i et tidligere innlegg antagelig fra Høiland i Grindheim. En av hennes brødre ble vel farfar til den beryktede stortyven Ole Høiland?Jeg skal lete i KB for Valle. Antagelig døde Inger Olsdatter der en gang mellom 1779 og 1800. Da burde en muligens få info om hennes alder og muligens også hvor hun var født.Hilsen Olav A. Nielsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olav A. Nielsen

Har nettopp avlagt SA i Kr.sand et besøk. Utfra dødslistene for Valle (Vigeland) har jeg funnet at Inger Olsdatter var født ca. 1710 på garden Høiland i Grindheim, og at hennes sønn Salve Salvesen måtte være født ca. 1735. Men jeg finner ikke hverken Ingers vielse og dermed heller ikke hennes manns navn, ei eller hennes sønn Salves dåp noen steder.Hvilket kirkesogn hørte Grindheim igrunnen til på den tiden? Til Konsmo, Bjelland, Laudal eller hva?Jeg finner ingen belegg for at Salve er født på Listad i Konsmo slik Jarl E. Berge antydet i innlegg 4.Mvh O. A. Nielsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Grindheim hørte da til Bjelland og finnes i klokkerboken derfra.LenkeMvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olav A. Nielsen

Takk til Knut Fjogstad for informasjonen. Jeg har nå fått låne mikrofilmen, men p.g.a. feil med bibliotekets leseapparater har jeg måtte besøke andre biblioteker i området, og da tar det mye tid.Jeg har store problemer med å lese hva som står skrevet i klokkerboken, og jeg har ennå ikke funnet spor etter Inger Olsdatter Høilands giftemål (antagelig omkring 1730-1735) og heller ikke funnet dåpen til hennes sønn Salve (Salfue) Salvesen f.c.1735 ifølge dødslisten for Valle (Vigeland). For meg kan det virke som om klokkerboken er nokså mangelfull de første årene. Er dette en korrekt antagelse?Er det noen som vil være så snill å sjekke skiftekortene for Høiland i Grindland fra omkring 1720 til 1749.Det var nemlig ifølge bygdeboka, dsk 1720 etter Ingers far Ola Gahrson Høiland, mens hennes mor Turi Tollaksdatter må ha dødd senere. Selv det dødsfallet har jeg imidlertid ikke funnet i klokkerboken.Mvh Olav A. Nielsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Dette skal vi finne ut av således i neste uke:Mandag sjekkes skiftekortene og resultatet legges inn av SAK spesialisten.I løpet av samme uke vil jeg søke å makte og gå gjennom disse vanskelige klokkerbøkene for 15.gang. Denne gang på jakt etter den etterspurte.Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olav A. Nielsen

Jeg må bare takke og bukke for den imøtekommenhet og hjelpsomhet som Knut Fjogstad viser. Håper inderlig at han finner noe jeg muligens har oversett i KB.Mvh Olav A. Nielsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torleif Odland

SAK spesialisten som Knut her nevner må nok være meg,og siden jeg har skal innom SAK på mandag så skal jeg gjøre mitt ytterste for å løse denne nøtten. Men jeg må nok kansje ha noe tid på meg, da jeg har endel andre oppdrag som skal løses under samme besøket.Mvh.Torleif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torleif Odland

Dersom jeg får skaffet deg kopier av skiftekortene på SAK, vil dette kunne være en løsning tror du? Skal innom i morgen og mandag.Mvh. Torleif Odland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olav A. Nielsen

Tusen takk Torleif Odland. Kopier av aktuelle skiftekort vil være en god løsning. Beklager at jeg ikke var innpå Internet i går kveld, slik at jeg fikk lest din melding da.Mvh O.A.Nielsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torleif Odland

Oi, dette kan være en langdryg sak, må innom SAK i morgen igjen, for å få en bedre oversikt. Jeg må nok sansynligvis ta år for år, å se hva som står om Høiland. Kommer tilbake til saken i morgen.Mvh. Torleif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torleif Odland

Har gjenomgått skiftekortene for Høiland i Grindheim.4/5 1709 Inger Høiland+ g.m. Gahr dk.3.2.1705. Barn: Ole, Gunhild + (1 datter ) Gunvor g.m. Lars Torbjørnsen. Siri og Gura.Skifteprotokoll av 1720 side 106 den 28.11. Ole Gahrsen+ g.m. Turi Tollaksdtr. Barn: Od 15 år Gar Aanen Aase Ingvard Gunvor.Skifteprotokoll av 15.2.1725 side 442.Aanen Johnsen+ g.m. Joran Sivertsdtr. Barn: Joen 13 år Ole Torborg Gietlu Gunhild25.9.1742. Jon Olsøn+ g.m. Anna Olsdtr. Barn Od Gunvor (g.m. Reyer Olsøn Høiland) Aasne.26.4.1749. Turi Tollachsdtr. v.g.m. Ole Gahrsøn+ Barn: Od Gahr Aanon Aase g.m. Aanon Torgeirson Inger g.m. Lars Odsøn Listad Gunvor 30 år.Har kikket litt i kortene for Listad den 20.5.1768 nevnes en mosterbror Salve Salvesen som verge. Han må da vere sønn av Salve Torbiørnsen som det er skifte etter 6.12.1742, Salve Salvesen er der 10 år. Dette er en liten nøtt, her trenges der kansje å gå i en videre sirkel i endel bygder, med håp om å få napp. Du får komme tilbake om du trenger flere opplysninger fra skiftekort andre steder. Nettadr:torl-o@online.no God helg Torleif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olav A. Nielsen

Tusen takk for all hjelp. Hva skulle man igrunnen ha gjort uten disse 'sørlandsspesialistene'?Jeg kjenner skiftene fra Listad, og den mosterbroren som der er nevnt, er antagelig den riktige. Men uansett får jeg ikke dette helt til å stemme.Mvh Olav A. Nielsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torleif Odland

Som jeg skrev Olav, dette er en 'liten nøtt', har du en formening om hvordan den bør løses? Jeg skal gjerne rote rundt i skiftekortene på SAK om vi bare finner noe å gå ut fra. Salve kan jo egentlig komme fra hvor som helst, og så må en tenke, hvor kan da Inger ha funnet han, eller motsatt? Ta deg en liten tenkepause,og om du skulle få visjoner som må sjekkes, så gi meg noen ord, så tar jeg det når jeg er på SAK. Mvh. Torleif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jarl E. Berge

For ordens skyld, for de som måtte ha oversett det: Nevnte skifter 1720 og 1749 må ses i sammenheng. Dvs, Guri og Turi er samme person.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jarl E. Berge

Og vi må kanskje tro at barnet Ingvar heller er datteren Inger som er nevnt 1749

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torleif Odland

Ja jeg biter på den Jarl.Og du holder på Listad når det gjelder Salve?Mvh.Torleif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jarl E. Berge

Ja, jeg mener Konsmoboka nevner en Salve fca. 1680 som kan ha vært Ingers første (noe eldre) ektemann. Hvis denne Salve kanskje døde før deres barn ble født, ville det være naturlig å kalle opp barnet etter faren.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

Listad blir i 1617 eid bl.a. av Knud Leegsson (Leifsson) Gislefoss/Vestre Heddeland/MelhusDet finnes en Salve på Listad i 1645 med kvinne, (koppskatten) ifølge Konsmo-boka.Konsmoboka nevner en Gunnar (Oddsson) som eier hele Listad i 1658.Det er skifte etter Åse Åmundsdotter Listad i 1659:Gm Odd Gunnarsson, barn Berte, Brutto 235, netto 187 rdl, 1 hud Odelsgods i Listad og 3/4 eng. i Røynesdal og Gunleivsstøl.Jeg har ikke vært spesielt inne på Øvre Vigeland, men der finnes det en Lykke/Leeg/Leif Vigeland fra 1591-bortimot 1630, vel med sønnen Knud (Leifsson?)ØV.Dette er bare noen løsrevne informasjoner, som langt fra er verifiserte.Det skulle ikke forundre meg om det er en fobindelse Øvre Vigeland/Melhus/Gislefoss/Listad men da krever det mer graving enn jeg har tid til for øyeblikket.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olav A. Nielsen

Tusen takk til alle som har hjupet meg så langt. Det som Jarl Eddy Berge nevner om feil navn i skifte 1720 på Høyland er korrekt. Det skal vare Inger og ikke Ingvard. Men jeg har andre steder sett at istedenfor Inger er det skrevet 'Ingeri' som jo selv idag er en vanlig uttale på navnet 'Ingrid' i VA. Derfor har jeg søkt en del etter Ingeri(Ingrid) Olsdatter, dog uten å finne noe.Kristen Fjeldsgård trekker opp mulig slekt forbindelser mellom Listad og Melhus/Gislefoss/Øvre Vigeland. Jeg har ikke sett på de forbindelsene, men siden (iallefall deler av) Øvre Vigeland ble pantsatt omkring 1770 fra han som bodde på Floge-Seland (Kristofer Knudsen) har jeg forgjeves lett litt i den retningen. Kristofer Knudsen ønsket nemlig å kjøpe den garden han bodde på og som da var kirkegods.Jeg har gått igjennom bygdebøkene på jakt etter Inger Olsdatters første ektemann i alle sokn som jeg trodde ville være aktuelle, men jeg har ikke undersøkt Åseral. Selvsagt har jeg ikke rukket å gå gjennom alle aktuelle skiftekort. men det kan se ut til at det må være veien å gå. Men det er et gigantarbeide som får vente til jeg besøker Kr.sand utpå sommeren.Mvh Olav A. Nielsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

A. Ager-Hansen ga i 1945 ut et hefte/bok: Manges forfedre i Vest-Agder.I likhet med alle så gamle publikasjoner er det dårlig dokumentasjon, men så langt jeg har sjekket er det den beste oversikt over slekter i sentrale deler av Vest-Agder.Hovedsaklig synes den å være basert på skifter og kirkebøker, i mindre grad dokumenter.Foreløpig har jeg til gode å arrestere opplysninger i boka.Fra denne sakser jeg følgende suplert med Bjelland og Øyslebø:Leg Knudsson Gislefoss (d. ca 1620) gm Gunhild Lauritsdotter Ertseid(Mor til Gunhild er Asbor Toresdotter Foss gm Laurits Ertseid)I denne sammenhengen er nevnt en datter:Asborg Legsdotter Gislefoss (d.f. 1657)gm Torgi Knudsson Bue -1693(Øyslebø)Ole Torgiesson f.1642 Bue/Bosoll (Bosholt Laudal) gm Inger Olsdotter FinslandI Bygdeboka for Bjelland finnes følgende sak:Odelssak om Solberg i Bjelland ca. 1730:På hausttinget i 1726 hadde Baar Eielson, Knud Larson og Ole Taraldson Solberg kalla Ole Reierson Solberg til tingbordet og krov øydegarden Lindland, som han satt med. Lindland var no skyldsett til 3 1/2 eng. og Ole Reierson gav inn kontrastevning på halve Solberg med Lindland. Begge perter hadde 'adskillige brever og vidløftige påstander'. Saka blei vist til åstaden der også Aanen Toresson Foss var innkalla. Her la citantane fram ei mengd brev:1. Skiftebrev etter Leg Knudsson (Farfar til Baar Eielsons vermor, Siri Knudsdtr. som og var farsøster til Knud Larson).2. Skiftebrev etter Leg Knudsons kone, Gunhilds Larsdatr., datert 12.5.16603. Brev til Aanen Torkildson Rudlende på 7 1/2 eng. og dertil 2 1/2 eng. i Solbiør frå Siri Legsdtrs. mann, Jon Stokkeland og borni deira. Aanen var verfar til Bard Eielson.4. Makeskiftebrev millom Bård Eielson og Gunstein Nilson Bjerland, som var g.m sone- dottera til Jon Ånenson som var Olle Reiersons verfar.5. Transport frå Jon Ånenson Solbergs arvinger til Baar Eielson på 5 1/2 eng. i Solberg frå 17246. Ein dom frå 1727.7. Ein dom frå 1708.8. Skj.(øte) frå avl.(idne) Anne Toresdtr.s arvinger til Knud Larson på 7 1/2 eng. dat. 25.1.1730.Denne Anna Toresdtr. var søster til Asborg Toresdtr. Erseid som hadde ei dotter Gunhild Larsdtr. g. m. førenemde Leg (Leif) Knudson.Ole Reierson Solberg kom med eit gamalt 'forslitt skiftebrev' etter avl. Sommund Risdal, som var son til Bergitte Toresdtr., ei dotter til gamle Tore Skofteland. Vidare hadde han skiftebrev etter kona til Sommund Risdal frå 1659.Endeleg la Ole Reierson i retten eit pantebrev frå Anna Toresdtr. til Lars Tryland og Sommund Risdal på 1/2 hud i Solberg dat. 4.7.1629.På førespurnad melde Ole Reierson at farfar hans, Tore Ågedal, var brorson til Anna Toresdtr., og mormor hans Gunvor Løland, var søster til Sommund Risdal. Endeleg fortalte han at Tore Skoftelands son - Gunder Mandflå var morfar til kona hans.Så blei dømt'Det er tilforn bekiendt og u-benegtelig at Baard Eyelsens qvinde, Ragnild Aanonsdtr., ligesaa citanten Knud Larsen ere af forlengst afgagne Asber Thoresdtr. (hvis datter var Leif Knudsen Gitlefoses qvinde). Videre at benevnte Asber var søster til afgagne Anne Thoresdtr. (hvis arving til citanten Knud Larsen haver solt deres løsningsrett odel til 7 1/2 eng. nye taxt hende her i gaarden Solbiør tilkom). Saa og var hun søster til Birgetta Thoresdtr. , som afgagne Somund Risdal er udaf, og hvis arvinger haver solt til vederparten deres rett til deres gods i Solbiør. Skiftet etter Somund var 22/11 1659, og her er opgit at han eiet 7 1/2 eng. i Solbiør. Saaledes har disse 3 søstre alle tillige havt deres arv og eyendom i denne gaard. Ole Reyersen som regner seg af samme slegtskab, har aldeles ikke bevist saadant, att skiønt han har haft god tid at føre vidner, men istedet for alt dette har han betient sig af brevet fra Tiødje Nilsen og Aanen Thoresen, hvilket vel gielder for deres rett. Men nu gjelder spørsmålet om hvem af parterne er nærmest odelsberetiget, og da maa ikke Ole Reyersen tenke at retten udi en saa betydelig en sag allene skal være benøyet med hans løse beretninger, tvert imod loven, som tilholder han at bevise sin odel, - Thi forbliver citantene Baard Eyelsen og Knud Larsen ved deres nu alt saa lenge her i Solbiør besiddende gods, baade det Sommund Risddal tilkom som og alt det andet den halve gaard er tilligende, og det i alle maader u-behindret, indtil Ole Reyersen kan trøste sig til at bevise, at han dertil er nærmere. Imidlertidtilbagegive hannem hans til Tiøde Nilsen og Aanon Thoresen erlagte penge. I prosessens omkostninger betaler Ole Reyersen citantene 8 rd -.'Saka fra 1726 har jeg liggende for å gå på en eller annen gang: Jeg må ta meg tid til å søke opp alle de navnene som nevnes.Det er mulig det kan finnes forbindelser

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olav A. Nielsen

Tusen takk Kristian Fjeldsgård. Mye av dette var helt nytt for meg. Jeg har ikke lest bygdeboka for Bjelland, men kanskje jeg burde gjøre det likevel. Er dog likevel nokså sikker på at Inger Olsdatters mann Salve XX neppe er direkte nevnt der, for ellers hadde bygdebokforfatteren fått det med da han skrev bygdeboka for Grinnum. Jeg har forsøkt å gå igjennom skiftekortene fra de tre gardene som ble nevnt i innlegg 22. Noen av fotoene var veldig vanskelig å lese og jeg fant igrunnen ingenting der som jeg umiddelbart festet meg med.Mvh Olav A. Nielsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.