Jump to content
Arkivverket

[#27340] Friderich Christian RUSSEL skifte 1765 på Skarvøy i Spind


Guest per torgersen

Recommended Posts

Guest per torgersen

I Lister skifteprotokoll er det innført skifte på Skarvøy (i Spind sogn) 8. januar 1765 etter Friderich Christian RUSSEL, general Toldforpakternes Deciteur, som da er død. Konen heter Karen. Søsknene hans er Friderich Christian SPREEN og Mallena Dorothea SPREEN. (Jeg har kun sett ekstraktet, ikke i selve skifteprotokollen).Hvem var han og hans familie?Noen som kjenner andre Russel eller Spreen?Hva er Deciteur?Dette er stort sett alt jeg vet om han. Familien er ikke nevnt i bygdebok. Jeg har ikke lett etter dødsfall i kirkebok. Han er heller ikke nevnt i boken 'Tollvesenets utvikling på Agderkysten' der veldig mange som har med tollvesenet å gjøre er med.

Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...
Guest Iver Mosvold

-Merkelig at ingen ennå responderer !RUSSELL. Petter Russell er i alle fall et navn på en person som antakelig innvandret til Skien i tiden 1717-1750. [url="http://www.vigerust.net/immigrant/skien_mm.html>http://www.vigerust.net/immigrant/skien_mm.html Men det var jo merkverdig at Friderich Christian har en bror med samme navn.(Med redsel for å foreslå noe dumt:) Kan avlesningen til SPREEN ha vært feil. Kan det tenkes å være SCHEEN ??SPREEN Etternavnsøk på Fam.search ingen opplysninger om nevnte personer. Men det er en Johan Herman Spreen som sammen med Margareta Agnesa Storchs har fått barn omkring 1750. (Storck/Storch ???…Her ringer det vel noen bjeller som vedr. en mulig kobling mellom Storck i geistlighet (tidlig 1600-tall) og tollvesen (noe senere), - men dette er kun et spekulasjon.)Med utgangspunkt i nevnte spekulasjon så hadde det vært artig om denne

Link to post
Share on other sites
Guest Ola Teige

Angående 'deciteur', så vil jeg tro at dette er en feillesning for viciteur. En visitør var en tollbetjent som undersøkte skip og personer (visiterte). Dette stemmer med at Russel var ansatt hos Tollforpakterne (tollen i Norge var 1749-77 forpaktet bort til Tollforpaktningsselskaper, et i hvert stift).

Link to post
Share on other sites
Guest per torgersen

Jeg har sett at navnet Russel og Spreen er brukt i Westfalen i Preussen på 1700-tallet (jamfør familysearch).Avlesingen kan selvfølgelig være feil. Jeg har selv kun sett registerkort med ekstrakt av skiftet, og vil sjekke i original en gang jeg skal til Kristiansand.Jeg synes også det er merkelig at personen ikke er nevnt i 'Tollvesenets utvikling på Agderkysten' der 'alt som kan stå og gå' i tollvesenet er med.Noen andre som konkret vet hva en Deciteur gjør?Noen andre som kjenner til Spreen eller Russel på 1700-tallet i Norge?

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Det er svært sannsynlig at skifteekstrakten har fleire avskriftsfeil enn bare 'deciteur' for 'viciteur'; det treng m.a.o korkje stå 'Russel' eller 'Spreen', men like gjerne noke anna (t.d Scheen i staden for Spreen).

Link to post
Share on other sites
Guest per torgersen

Takk for svar. Jeg skal kontrollere stavemåter i original skifteprotokoll når jeg får anledning. Jeg heller til å tro at det er sansynlig at 'Russel' er riktig skrevet av, fordi disse bokstavene som regel er de enkleste å tyde... Navnet er også gjengitt to ganger i ekstraktet (sal. Karen Russels).Bygdebok for Spind kan fortelle at det i lengre tid var tollstasjon på Skarvøy og at denne ble nedlagt i 1880-årene. Noen som kjenner mer til hvor lenge det var tollstasjonen her? Det skal også ha vært gitt bevilgning til gjestgiveri på Skarvøy (det forteller ikke bygdeboken om). Noen som vet om det har vært drevet og av hvem og når?Ellers er personer som brukte familienavn som Brinch, Rolack og Semlemand bodd på øya på 1700-tallet. Av disse er jeg er interessert i foreldre til Markus Markusen Brinch født i Brevik ca. 1672. Og til Elisabeth Petersdatter Semlemand død 1708. Tre av fadderene til hennes eldste sønn bruker navnet Holst (datteren og trolig andre slektninger av Vanse-presten Povel Hansen Holst).

Link to post
Share on other sites
Guest per torgersen

Til innlegg 3 og 5: Jeg har fått tilsendt en kopi av skiftet fra statsarkivet. Dessverre var kopien dårlig og derfor vanskelig å lese.Bostaven 'D' i Deciteur likner på D-er brukt i andre ord og jeg tror at dette er riktig ord. Ordet er skrevet senere også og da med en ekstra bokstav, slik at det _ser ut som_ 'Dechiteur'.Ordet 'Russel' ser riktig ut det også, men er veldig utydelig. Jeg er sikkert på at det starter med 'Ru'. Senere i skiftet finnes ordet igjen og da tror jeg det står 'Russel'.Også når det gjelder ordet 'Spreen' er det riktig. Jeg klarer å se ordet 'søskende' før det kommer noen flere ord før navnet 'Friderich Christian Spreen' og deretter noe som ser ut som at han kan være i 'hans Mayes[??] tieneste'.Så lenge kopien var dårlig er jeg veldig usikker på store deler av teksten. Mulig det står at enken Karen er flyttet til Kristiansand? Det står også noe etter avdødes navn angående 'Logerede' og 'Rebecka'.

Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Ola Teige (innlegg 3): Du kunne jo henvist til artikkelen du har skrevet:: Privatansatte tollbetjenter i Norge i dansketiden (NST 39 2004-hefte 4). – En meget bra og omfattende artikkel. Vedleggene er spekket med interessante navn.. F.C Ryssel (med y) er dog den eneste med synlig interesse i dette temaets sammenheng.Men jeg merket meg navnet Marcus Storch, med Flekkefjord som tjenestested. –Jeg nevnte i innlegg 2 at det muligens kan være en kobling mellom Spreen og Storch. – Og Storch-navnet innebærer en aldri så liten gåte i Listers 15-1600-talls genealogi.Per Torgersen: Ta en titt på artikkelen, og meld tilbake om noen av navnene kan være av interesse i denne sammenheng.IM

Link to post
Share on other sites
Guest per torgersen

Jeg skal sjekke artikkelen så snart jeg får låne NST på biblioteket (denne uken er biblioteket i Stavanger stengt grunnet ombygging og neste uke er jeg bortreist). Samuel Evertsen Storch som var tollkontrollør i Flekkefjord bodde forøvrig på Frøyland og Tomstad på Lista. Han var født rundt 1632 og er nevnt i 1707. 'Sønnen hans ble prest i Søgne' (?) 'og derfra stammer en vidt forgrenet preste- og embedsslekt Storck i Danmark'. Mer om Storch i bygdebøkene på Lista og Finne-Grønns «Slegten Sundt» og her i digitalarkivet tema 22342 [url="http://www.digitalarkivet.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=22342&spraak=>Lenke og 16366

Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...
Guest per torgersen

I artikkelen 'Privatansatte tollbetjenter i Norge i dansketiden' av Ola Teige, gjengitt i NST39 (2004), er nevnt som 'Betjenter ved Kristiansand stifts tollforpaktning 9. mars 1759' Toller i Kristiansand Christian Ryssel. Listen over betjenter er ufullstendig.I kirkebok for Kristiansand er det 13.11.1755 viet Monsr. Friderich Christian Ryssel og Jomfr. Karen Maltesen. Dette er samme personer som bodde på Skarvøy senere (skifte januar 1765). Om han er en sønn til, eller samme personen som ovennevnte Christian Ryssel, er det vel andre som kan svare på? Hvis det er samme personen, kan det se ut som han er 'degradert' til Visitør (forutsatt at ordet 'Deciteur' er feilskrevet)?Noen som vet om F.C. og Karen hadde barn sammen (som da var døde før skiftet i 1765), eller om de har vært gift tidligere?Finner også Christian Ryssel som fadder i Kr.sand i 1754. Jomfrue Drude Ryssel er fadder i 1734.---I ovennevnte artikkel er forøvrig nevnte Urbye (innlegg 10) omtalt som visitør i Eikvåg (som er i Farsund) høsten 1776, og registrert som 'tidligere losoldermann'.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.