Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Liv Birgit Løkken

[#27346] Lorentz Mortensen Lerche død ca 1700? Trondheim/Orkdalsøra.

Recommended Posts

Guest Liv Birgit Løkken

Hei!Lorentz Mortensen Lerche født ca 1630 død ca 1700. Han hadde eierpart i gården Nervik på Orkdalsøra. Er det noen som kjenner til hans hustru og barn. Finnes det noe skifte?MVHLiv Birgit

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Birgit Løkken

Hei!I skiftet etter Harder Holst 20.5.1692 oppføres enken Maren (Mortensdatter Lerche.) Lagverge var enkes bror Lorentz (Lars) Mortensen Nervik. Den Morten som sitter som oppsitter på Nervik i 1647 er trolig søskenes far Morten Lerche. Jeg kommer tilbake når jeg vet mer.MVHLiv Birgit

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ola Klefsås

I Orkdalsboka (Skrondal) bind III er det ganske mye stoff om Nervika, og om Morten Lauridzen Lerche. Om etterkommerne står bl.a. dette:-Morten og Maren hadde fleire born. Eilert vart «handskrivar» hos rikskanslar Ove Bielke og vart ihelslegen av garpane i Bergen, Lauridz vart eigar av Nervika, Anne vart gift med Vincent Friis og døydde barnlaus på Tyholt i Strinda i 1726. Maren Mortensdotter var først gift med rådmann i Trondheim, Boy Pedersen Friis, andre gongen med orkdalsfuten, Harder Holst, som åtte Tyholtgarden.Sonen, Lauridz Mortensen, må ha teke over Nervika i 1680-åra. Folketeljinga for 1701 opplyser at Lauridz er 60 år, har vore kaptein «i siste krigens tid», men er no utan stilling. Sonen Morten er 32 år og «studiosus» - han vart elles seinare sokneprest i Rygge og Moss.-Kan Lorentz og Lauridz være samme person, - alderen stemmer? Kanskje en idé å låne boka, siden det i alle fall står en del om Lauridz der?Mvh Ola

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Birgit Løkken

Hei!Takk for hyggelig svar. Jeg ser at Anne døde barnløs i 1726. Da finnes det formodentlig et skifte etter henne hvor slektningene er nevnt Jeg tror Lauritz og Lorentz er samme person. Dessuten tror jeg at han har hatt døtre (i alle fall en) som var gift med (under)offiserer og bosatt på Orkdalsøra.MVHLiv Birgit

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karen Husdal Brevik

Hei! Jeg kjenner ikke til familien, men har tilfeldigvis ei gammel bok liggende hjemme. Etter hva jeg forstår, så hadde i hvert fall Lauridz (Lorentz) Mortensson Lerche 2 barn, Morten og Anne, og at Lauridz ennå levde i 1709. Fra Orkdalsboka III (utgitt 1966), om Nervik (små utdrag):….s.11…”Først etter 1630 får vi tak i soga om garden meir i samanhanheng. Ved den tid vart overformyndaren i Trondheim, Morten Lauridzen Lerche, sett til fut over Dalerne: Orkdal og Gauldal”. ….s.13….”I 1661 hadde Mortren 24 strandsitjarar og i 1622 32 husfedre sitjande i Nervika. Da kyrkjeinnkomene vart overførte til Maren, kona hans, i 1660-åra, må vel Morten ved den tid ha falle bort.”…. ….s. 13:…”Morten og Maren hadde fleire born. Eilert vart ”handskrivar” hos rikskanslar Ove Bielke og vart ihelslegen av garpane i Bergen, Lauridz vart eigar av Nervika, Anne vart gift med Vincent Friis og døydde barnlaus på Tyholt i Strinda i 1726. Maren Mortensdotter var først gift med rådmann i Trondheim, Boy Pedersen Friis, andre gongen med Orkdalsfuten, Harder Holst, som åtte Tyholtgarden”. …..s.13…” Sonen, Lauridz Mortensen, må ha teke over Nervika i 1680-åra. Folketeljinga for 1701 opplyser at Lauridz er 60 år, har vore kaptein ”i siste krigers tid”, men er no utan stilling. Sonen Morten er 32 år og ”studiosus” - han vart elles seinare sokneprest i Rygge og Moss. Lauridz er seindrølen med å betale skattar og avgifter. Han kunne stå til rest med avgifter for både fire og fem år. Men av dette må vi ikkje slutte at han var nokon armodsmann. Det var ingen forskottsskatt den gongen. Nokon stor sagbrukseigar var ikkje Lauridz, men han dreiv da sagbruk i Skaun og kom i konflikt med Løkkenverket avdi han leverte skurlasten til byen og ikkje til verket.” s. 13 ”I 1703 var Lauridz i beit for hundre dalar, og slektningen åt kona, Christian Schøller, broren til Birgitte Schøller Munchegard på Gjølme, var viljug til å hjelpe han - mot pant i Nervika, sjølvsagt. I 1709 nærma Lauridz seg dei 70. Sonen var prest, og gardtausa gjekk heime ugift. No ville ikkje Christian ha vore Schøller om han ikkje (s.14) hadde prøvt å nytte det taket pengelånet gav han. Han fekk laga konsept til ein kontrakt som gav han førsteretten til kjøp av Nervika.” s. 14: Men Schøller var ikkje herre over alle omstende. Snart etter var det giftarmål mellom Anne, gardtausa i Nervika, og sonen på Rømme, Andreas Bastiansson With”.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest David Widerberg Howden

Hei etter mine notater så skal Morten Lauritsson Lerche ha vært Rådmann i Trondheim(stemmer det??).han skal videre ha død en gang i 1662.Jeg har også skrevet ned at hans datter Anne nedkom med en sønn Bøye Friis i 1666(han døde så i 1707!).Her er noen Lercher som jeg er usikker på forbindelsen til deres Lerche slekt:Frederik Georg Wincentsen Lerche(1808-) gift med Julie Joesphine Molas. De bodde i Trondheim datter av dem var Eugenie Susanna Lerche(24/11-1851-død samme år).Ifølge skattelistene lagt ut av Tore H.Vigerust bodde det en Antonius Lerche på Løkken verk i årene 1683,84,85,86.videre finnes det en Cornelis Lerche(-1670-). han var stiftsbefalingsmann over Trondjem?. Gift med Hilleberg von Wettberg(Gift også med General Frølich).Har også en Christian Lerche(Cecilie Frølichs fetter(En slektning av General Frølich?). han skal ha vært arkitekten bak Stiftsgården i Trondhjem(etter modell av Lerchenborg slott på Sjælland)Han bygde lysthuset Lerchendal i Strinda.Han hadde to døtre Margrethe gift Krogh og Hilleborg Cathrine gift von Suhm.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Birgit Løkken

Hei Nr.5.!Jeg tror ikke det er holdt noe skifte etter Laurits Mortensen Lerche. Han var etter alt å dømme dundrende fallitt. I Trondheims eldste skifteprotokoller ser jeg at det var fler som hadde obligasjon i Nervik. Skal som sagt prøve å få tak i skifte etter Anna som døde barnløs, der må utarvingene stå. Håper det ble holdt skifte etter henne. Orkdals pantebok går i alle fall tilbake til 1698. Er det noen som har lest den? Der skulle vel litt av hvert komme frem.MVHLiv Birgit

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Olsen

Lerchene bodde først på Nervig gård, siden på Orkdalsøra (delen av dagens Orkanger som lå under denne gården (Nerviksøra eller Nerøra) i Strinda fogderi. Følgelig ble det også skiftet etter dem i Strinda.Det er to skifter som burde interessere i denne sammenhengen: 1) Ane Larsdatter Lerche i Strinda skifteprotokoll nr. 4, side 253ff på Orkdalsøren den 17. september 1737, enke etter Andreas With. 2) Andreas With i Strinda skifteprotokoll nr. 2, side 115bff på Orkdalsøra 14. oktober 1720. Ane Larsdatter Lerche nevnt som hans Vidúe – altså enke.Ane Larsdatter Lerche var datter av Lars Mortensen Lerche (eller Lauritz, som jo er det samme som Lars).Skiftene er svært innholdsrike forteller mye om livsstilen til disse menneskene. De hadde krambod. Her var mye metall i boet, også brennevinpanne met hatt og piper. Huset deres på Nerviksøra måtte rives og gjenreises, da familien måtte ”fløtte sine hus” fordi Orkla truet dem (nevnt i Anes skifte i 1737).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.