Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Knut Bryn

[#27349] Hvem var Anders Hellesen (g.m. Dorte Niclausd. Greim), Gudbrandsdalen ca. 1700

Recommended Posts

Guest Knut Bryn

Da Sel Kobberverk i Nord-Gudbrandsdalen ble nedlagt på 1670-tallet, kjøpte lederen av verket seg en gård i bygda (Loftsgård) og bodde der til han døde. Denne Niclaus Greim hadde en datter som het Dorte og hun giftet seg, trolig på 1690-tallet med en Anders Hellesen. Anders fikk skjøte på Loftsgård, men solgte gården videre noen år senere. Hvor det ble av Anders senere, vet jeg ikke, men det kan tenkes at han døde for kona hans bodde på Loftsgård som 'huskvinne' i 1711.Jeg tror Anders Hellesen må ha vært innflytter for noen med dette navnet er, såvidt jeg vet, ikke kjent i Nord-Gubrandsdalen på den aktuelle tiden. Han kan kanskje ha vært knyttet til bergverksdriften, eller han kan ha vært offiser eller prestesønn. Er det noen som har støtt på dette navnet?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunvor Tofte

Sersjant Helge Andersen er nevnt i 1681 i Sel i forbindelse med at han har kjøpt garden Kleivrud av rittm. Brochdorf. Anders Helgesen gifta seg ca. 1719-20 med Berthe Nilsd. Hjellum, f. Grue, enke etter kaptein Bersvend Olsen Kringen, Hjellum, død 1717. De fikk en sønn, Nils, f. 1720. Jeg vet ikke om dette er den samme Anders.Hilsen Gunvor Tofte.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gullbjørg Storvik

Fikk lyst til å henge meg på her, ikke fordi jeg vet noe om sjersanten, men vet Gunvor noe mer om Bersvend Olsen Kringen/Hjellum og hans event. forfedre enn det som fremkom her? Hans etterslekt vet jeg jo endel om, også takket være Gunvors hjelp. Hilsen Gullbjørg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunvor Tofte

Litt har jeg, men det er ikke langt å komme bakover. I skoskatten 1711 står det under Kringen: Peder Kringen, quinde, 3 barn. Ole Bersvendsen, husmann, quinde. Skifte Kringelen 14.10.1720: Ole Svendsen (Bersvendsen?)død, gift med Ragnhild (ser ut som Opusd.?)Barn: 1. Bersvend Olsens barn:Ole 7 år, Inger 5 år. 2. Beret Olsd. gift med Peder Eide. 3. Marit Olsd. gift med Knud Engelsen. 4. Imbjør Olsd. gift med Jacob Hansen. 5. Hans Olsen 24 år. Knut, hvor finner du opplysningene om ekteskapet mellom Anders og Dorthe? Hilsen Gunvor.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Opplysningen om at Anders Hellesen var gift med Dorte Niclausdatter Greim, fant jeg i tingboka for Gudbrandsdalen fra 1712 (mens jeg lette etter opplysninger om en 'trell' Lenke ). Saken der Anders er nevnt, var en odelssak der Hans Amundsen ville at Paul Bårdsen skulle forlate Nordre Loftsgaard innen første faredag fordi han på sin hustrus vegne holdt seg for å være odelsberettiget til gården. Som dokumentasjon legger Hans Amundsen fram et skjøtebrev fra 1699 som viste at hans svigerfar, 'Johannes Grim' da solgte gården til «Anders Helles: som hafver hans søster Dorte Nechlauesd: til ægte». Anders Hellesen hadde så senere solgt gården til Paul Bårdsen.I denne saken får vi altså flere opplysninger om familien Greim. Den er også et interessant innslag i gårdens historie som er litt 'kronglete' på denne tiden, men det blir litt utenfor temaet å komme nærmere inn på her.Ellers må jeg takke for opplysningene om Anders Helgesen og hans far. Jeg ser ikke bort fra at dette kan være rett mann, men hvorfor er han ikke nevnt i skoskatten fra 1711? Var det fordi han var militær? Kanskje han rett og slett var innkalt til tjeneste. Det var jo urolige tider.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gullbjørg Storvik

Til Gunvor. Tusen takk for opplysningen om Kringenfolket. Enhver liten opplysning er for meg en stor opplysning, og jeg er ett stykke lengre i min familiesaga. Var Jacup Bersvendsen Klukstad en sønn av nevnte Bersvend Olsen Kringen? Ved gjennomgang av microfilm for Sel/Vågå på 1740 tallet fant jeg en Hans Bersvendsen som i 1743 ble far til en sønn. Var Bersvend ett veldig vanlig navn på denne tid i dette området, og tilhører muligens denne Hans samme familie? Hilsen Gullbjørg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunvor Tofte

Ifølge bygdebøkene for Lesja skulle Jakob Bersv. Klukstad være f. 1707 som uekte sønn av Eldri Torsteinsd. ( fra Lom ?) og korporal Bersvend Olsen Kringen. Ole Bersv. Kringen var klokker på Lesja fra 1732 til ca. 1751. Når det gjelder Hans Bersvendsen som får sønnen Ole i 1743, så er nok dette i Heidalen. Fadderne er alle derfra. Navnet Bersvend var brukt endel både i Vågå og Fron på den tida. Bersvend Kringen er vel heller ikke nevnt i skoskatten 1711, så det har vel noe med det militære å gjøre, for i senere folketellinger mangler også mennene i 20-årsalderen ofte.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gullbjørg Storvik

Til Gunvor. Tusen takk for svaret. Det er så godt å få avklart usikre forhold onkring disse spørsmålene. Nå er det bare å låne inn microfilmer for Lesja, og finne Jakobs etterkommere. Takk igjen. Hilsen Gullbjørg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

I innlegg (2) kommer Gunvor med en del opplysninger som kan være nyttige for en sikker identifisering av den person jeg spurte etter, nemlig Anders Hellesen:(a) Helge Andersen kjøpte Kleivrud av (Detleff) Brochdorf.(b) Anders Helgesen giftet seg rundt 1719 med Berthe Nilsd. Hjellum, f. Grue, og de fikk sønnen Nils.© Berthe var enke etter kaptein Bersvend Olsen Kringen.Kan jeg spørre om hva som er kildene til disse opplysningene. Det er jo nærliggende å tro at gårdsnavnet Hjellum her dreier seg om den gården som i noen kilder kalles Øvre Ottbragden, men kan 'Grue' knyttes til noen gård eller plass i Nord-Gudbrandsdalen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunvor Tofte

(a)Ting på Sandbu, Bræebygda, 1681.Tingbok 18, s.59. Ting på Solhjem 11.10.1682, tingbok 19, s. 18. Ting på Vågå 24.03.1683.(b)Hjellum er det samme som øvre Ottbragden. Skifte på Hjellum 20.10.1717 etter kaptein Bersvend Olsen som er død.Skifte på Hjellum 03.04.1745 etter Berthe Nilsd., død, g.1.g.m.Bersvend Olsen, 2.g.m. Anders Helgesen. Barn: Ole Bersvendsen 31 år, Ingri Bersv.d. 28 år, Nils Andersen 25 år, et uekte barn Jørgen Ottersen.Jeg tror det er fra bygdeboka i Lesja jeg har notert meg at Bersvend Olsen gifta seg i Eidsvoll kirke 06.12.1712 med Berthe Nilsd. Grue, så det spørs om hun var derfra.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Takk skal du ha, Gunvor. Dette var prima.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gullbjørg Storvik

Til Gunvor. Jeg må også si tusen takk. Siden jeg er etterkommer etter Ole Bersvendsen Hjellum, så var opplysningen om Bersvend og Bertes ekteskap en nyhet. Den uekte sønnen hadde jeg aldri hørt om før, så det var jo også en nyhet. Hilsen Gullbjørg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Til Knut: - Og da fant jeg endelig det jeg mente å ha lest et sted: Som vitne i en rettssak i 1734 (grenseoppgang ifm husmannplassen Evjen under Sandbu) opplyste Anders Helgesen å være 68 år.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Knut - jeg kom på enda mer: dette finner du under gården Kongsparten side 22 i heftet om Vålåsjøsætrene:'Men ei rettsak datert 1730 kan tyde på at det for brukaren på Kongsparten tvinga seg meir og meir fram dette å skaffe seg eit sæterbruk. Saman med Anders Hellesen Ottbratt tok Knut Kongsparten seg sæter på “Jellkøyja” (Pillarguri). Men dette var eit privat sameige, og brukarane på Bræe-, Bu- og Thogardane protesterte. Det vart altså halde ei åstadssak på Jellkøyja i 1730, der det vart ført vitner som sa at “den Seterhamn det gjelder, altid har tilhørt og ennu tilhører Taug Gaardene og Breden og Bue Gaardenes gamle Beiter”. Dommen 4. August 1730 sa at Anders og Knut “bør fravige og ødelegge denne Seter Jellkøyja”.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

68 år gl. i 1734 skulle bety at Anders var født rundt 1666 og typisk nok akkurat for ung til å komme med i futemanntallet. Men så er jo ikke den formodede faren hans, Helge Andersen, å finne heller. Han var vel helst innflytter da, noe som kan ha sammenheng med at han var sersjant.Det var interessant med denne tvisten fra 1730. Jellkøyja må være omtrent der Ottbragdsætra er i dag, så det har vel vært flere runder siden 1730.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.