Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Gunnar Sødal

[#27388] Ola O Holm, Holm sokn Rauma

Recommended Posts

Guest Gunnar Sødal

Er det nokon som veit noko om Ola O Holm fra Holm i Rauma Han vart fødd 1720 og han var gift med Ales Ivarsdatter Gjelvik. Eg er oså interessert i oplysni ngar om Ales

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Slettahjell

Olav Ødegårds omdiskuterte bok 'Ættelinjer fra middelalderen' viser Hjelvik-ætta tilbake til 1500-tallet, og som Alet Iversdatter (1716-1702) tilhører. Han mener også at Ole Olsen Holm (1722-1806) kom fra Gjelden i Eidsvåg.Det finnes ellers mye stoff om Holm-slekta i 'Bygdebok for Holm sokn' av Arnold Solemdal. De hadde følgende barn: Iver Olsen (1752-1841) g.m. Anne Torsteinsdatter Holm. Berit Olsdatter (1757-1812) g.m. Ola Knudsen Dale. Ole Olsen (1760-1822) g.m. Ingeleiv Aslaksdatter Holmem. Knut Olsen (f. 1763) g.m. Kari Guttormsdatter Holm.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mads Langnes

I nemnde bok av Solemdal (1999) står ein del om Ola Olsen Gjelden/Slemmen/Holm. Ein kan mellom anna nemne at denne karen først fekk bygsel på eit bruk i Indre Slemmen i bygda Holm i 1752, før han i 1776 fekk bygsel på eit av bruka på sjølve matrikkelgarden Holm. Med dette vart han ein heil storkar i den vesle bygda. Når det gjeld opphavet, er mykje uklårt. Under omtalen av Ola Olsen Gjelden/Slemmen/Holm under matrikkelgarden Holm, skriv bygdebokforfattaren Solemdal at han er frå Nesset. Men under omtalen av same karen under matrikkelgarden Indre Slemmen i same bygda, skriv Solemdal at opphavet er usikkert; anten frå Eidsåg eller Vistdal i noverande Nesset kommune. I følgje den første bygdeboka frå området, forfatta av ein av bygdeboksjangerens 'fedre'; Olaf Olafsen frå Bergsvik i Veøy i 1926, var Ola Olsen frå Eisdvåg og skal visstnok ha tent hjå den kjende presten Røring på Veøya. Det var visstnok også Røring som ustyrte Ola med pengar for å byksle bruket i Indre Slemmen, i følgje Olafsen.I eit utrykt manuskript til bygdebok for Veøy herad frå 1960-talet, hevdar derimot Herlof Grüner at dette kun er tradisjonsstoff. Grüner dreg likevel sjølv inn usikre kjelder, med å lansere at Ola Olsen var frå garden Berset i Vistal, - og i så fall kan hende ætta frå adelsætta Schade/Skadd.Ola Olsen var i alle fall gift med Alet (ikkje Ales) Iversdt. Hjelvik. Denne Alet kjenner me mellom anna til frå folketradisjonen, der det blir fortalt at ho knytte eit tørkle kring hovudet til ei kvinne som skulle avrettast for fødsel i dølgsmål på 1770-talet (sjå årsskrift for Romsdal Sogelag 2001).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Osvald Rydjord

Mads, er det upubliserte manuset til Grùner tilgjengelig noe stedMvh Osvald pt i haadballVM i Tunisia

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Slettahjell

Her er utdrag fra 'Gards- og ættesoge for Nesset' s. 392 (Gnr 29 Eidsvåg, bnr 17 Hjellen) av Ottar Roaldset:Brukere på HjellenOlluf Jeld i Vaagen (Ola Knutsen) bruker i 1624 og frem til 1664.Knut Olsen Hjellen f. 1625, var bruker fra 1664 til 1688.Ola (Knutsen?) var bruker fra 1691 til 1701.Nils Kjøstolfsen var bruker først på 1700-tallet. Han døde i 1719.Lars Jonsen var bruker i 1719.Ola Knutsen Eidsvåg var bruker på Hjellen fra 1721. Han var født i 1686, og navnet kunne tyde på slektskap med de tidligere brukerne. Kona hette Brit Kristoffersdatter, og hun var født i 1865. Ola Kuntsen døde i 1744 og kona i 1761. De hadde disse barna:1. Peder, f. 1712. G.m. Anne Hansdatter, f. 1723. De tok over bruket.2. Knut, f. ? Gift til Utbugge.3. Nils, f. 1719. G.m. Barbro Eriksdatter Høvik. Ble bruker i Nilsstua under Høvik.4. Ola, f. ?5. Erik, f. ? G.m. Brit Jakobsdatter. Ble husmann på BrunvollgjerdetOla O Gjelden/Slemmen/Holm kan være denne 4. Ola som kan være født rundt 1720.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.