Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Torill Johnsen Myklebost

[#27481] Christopher Hanssen Femmer, f. 1681? Torvik, Nordmøre

Recommended Posts

Guest Torill Johnsen Myklebost

Christopher Hansen Femmer f. 1681 + 1728? Torvik. Proprietær til Torvik. g.m Dorothea Elisabeth White. f. 1689 +1761. Datter av hytteskriver, senere gårdbruker Bastian Torstensen White på Røme i Orkdal og hustru Lisbeth Stensdatter Meldahl. Hun x2 Erik Sivertsen Torvik.Hvem var Christophers foreldre? Kan det være disse og si så fall hvor mange barn fikk de? Hans Jørgen Fem(m)er f. 1618? g.m. Gunhille? Hansdatter Leth

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Hvis du søker på Femmer i søkefunksjonen (oppe til høyre,) vil du finne endel stoff omkring Femmer-slekta. Hilsen Torgeir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torill Johnsen Myklebost

Hei Torgeir. Hadde vært inne på søkerfunksjonen, funnet en del om Christopher og hans kone Dorothea og deres barn, men kunne ikke finne ut av hans foreldre, mulig jeg har oversett noe.........

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ola Klefsås

Det er en god del om familien i bygedboka for Gjemnes, bind 1, s. 136ff, gården er Bøen, part av Torvik. Hans Jørgensen Femmer kom fra Danmark, står det, og han var g.m. Gunelle Hansdtr. Leth. Men fjernlån boka! Hvis du er interessert i opplysninger om Hr. hytteskriver Bastian With (het han vel?), så finnes han i boka 'Løkken Verk. En norsk grube gjennom 300 år'. Noe finnes vel også i Orkdalsboka bind III.Mvh Ola

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Kristiansen og Tor Larsen

I Åsskardboka (1987) til Hyldbakk finner du forfedrene til Bastian på sidene 257-259 på garden Aasgård. Hyldbakk oppgir ei anna mor til Dorothea enn du har, men vi vet ikke hva som er rett. Det som står om Bastian er følgende:Torstein Sebastianson og Dorothea Hansd. hadde desse borna: 3. Bastian, f. 1651, d. 1718 på Røhme i Orkdal, hytteskrivar ved Løkken Kobberværk, g. m. 1. Lisbeth Hansdotter Henie, g.m. 2. Elisabeth Sophie From. I første ekteskapet hadde han dotra Dorothea, g.m. Christopher Femmer, g.m. 2. Erik Sivertson i Torvik i Øre. I andre ekteskapet hadde han sønene Jørgen, f. 1714 og Bastian, f. 1715.Broren til Bastian, Hans, var g.m. Lucia Stensdotter Meldal i følge Hyldbakk. Hyldbakk har en henvisning til redaktør Trygve Width i forbindelse med denne slekta, så han har kanskje fått opplysningene derifra? Mvh Tore og Tor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Her er et lite sammendrag i alt vesentlig basert på Nils Tore Leivdals bd. 1 av Gjemnesboka:Hans Jørgenson Femmer, f. 1618 i Danmark, d. 1685 i Bøen, Torvika, yrke Proprietær. Borger i Trondheim. Kjøpte sager og garder på Nordmøre. Byksla Bøen ca. 1651 og slo seg ned der. Ord på seg for å ha vært en av Nordmøres rikeste menn. Han etterlot seg 53 spann jord på Nordmøre, av dette var Torvikgodset bare vel fire spann. Dessuten jord i Romsdal og Nordfjord. Løsøre: 2.100 rd. Øvrige eiendommer: Fostervoll;.Han giftet seg med Gunille Hansd. Leth, f. i Trondheim, (datter av Hans Pedersen Leth og Karen Pedersd. Grum) d. i Bøen, Torvika. Gunille: Mer om henne i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX, s. 322.I. Jørgen Hansson Femmer, f. CA 1669 i Bøen, Torvika, d. 30.04.1732 på Kvalvåg, Tingvoll, yrke Proprietær, løytnant. Han kom 'sikkert ikkje tomhendt eller jordlaus til gards som inngifta mann.' (HH.) I tillegg til det han selv hadde med seg og det han fikk gjennom giftermålet, økte han jordegodset ved egne kjøp, bl.a. grunnleia i Veien (Veidholmen.) Den kjøpte han sammen med mye annet, bl.a. Tveekrem, på kronauksjonen i Trondheim i 1728. Men mye ble kjøpt ved hjelp av lån, og i skiftet etter Jørgen Hansson var det hverken gull eller kontanter. Derimot var det sølv for 104 rd., sølv som skrev seg fra boet etter Jacob Mechlenborg, forrige mannen på Kvalvåg. Men fortsatt tilhørte mye av jordegodset Kvalvåg, og bruttoverdien av boet kom opp i 1730 rd. Netto til enka og barna var boet på 114 rd. Han giftet seg med Kirstine Hansd. Tausan, f. 1667 i Tingvoll (?), d. 1743 på Kvalvåg, Tingvoll. II. Hans Hansson Femmer, f. 1674 i Bøen, Torvika, yrke Korporal. Han giftet seg med Beret Arntsd.. III.Marie Hansd. Femmer, f. 1676 i Bøen, Torvika, d. i Kristiansund. Hun giftet seg med Friedrich Wessling, d. i Kristiansund. IV.Karen Hansd. Femmer, f. 1678 i Bøen, Torvika, d. 1754 i Nåstad, Gjemnes. Hun og broren Hans Jørgenson Femmer (s.d.) tok over hver sin halvpart av Nåstad. Hun giftet seg med Christopher Olsen Tønder, f. 11.10.1660 i Trondheim, d. 03.12.1740 i Aresvik, Aure, yrke Infanterikaptein. Christopher Tønder bodde i Aresvika, Valsøyfjorden.Han tok over hele Nåstad i 1719. Etter at mannen døde, flyttet Karen og døtrene i 1748 til Nåstad. V.Christopher Hansson Femmer, f. 1681 på Bøen, Torvika, d. 1728 på Bøen, Torvika, yrke Proprietær. Satt med Bøen ('Indre Torvik' iflg AB) 1704-1728. Han giftet seg med Dorothea Elisabeth Bastiansd. White, gift 1708, f. 1689 i Orkdal, S-T, (datter av Bastian Torstensen White og Lisbeth Stensd. Meldahl) d. 1760 i Bøen, Torvika.Ikke så mye, men det er da noe.Og har du ikke tilgang til Hyldbakks mange bygdebøker, finner du via denne lenka http://www.nose.dk/Norge/white.html at Ellefsen også bruker Hyldbakk, blant mange andre kilder. Hilsen Torgeir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Oppsettet ble kanskje litt uoversiktlig. Men Hans Femmers barn kommer i rekkefølgen I-V. Hilsen Torgeir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Kristiansen og Tor Larsen

Vi holder fortsatt på med første kona til Bastian White. ETC Lenke har følgende om Bastian:'C3. Bastian Torstensen White f. 1651 +1718 Orkdal Sk. 13/3 1719. Hytteskriver på Grutsæter. Senere gårdbruker på Røme i Orkdal. Eier av Røme 1705-1719. Eier av Nervigen 1718-1719.x 3/10 1683 Lisbeth Stensdatter Henie. Enke efter Kaptein Andreas Engelhart og datter av sogneprest til Meldal Sten Evensen Meldahl.xx Elisabeth Sophie From + 3/2 1720 T.hjemVed skiftet efter Bastian Torstensen White den 13/3 1719 var boets inntekt 4.434 rdl., hvorav gårder, grunner, brygger, odelsgårdpater og sauger 2.325 rdl. Boets gjeld 2.270 rdl. Enkens arvepart 1135 rdl 5 sk., hvoriblant halvparten av Røme. Sønnene arvet vel 324 rdl. og datteren 162 rdl.'ETC har at broren, Hans Torstensen White, giftet seg med Lucie Stensdatter Meldahl ca. 1680.I Svein Thore Dahls bok 'Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700' s. 177f står det om sogneprest Steen Evensen i Meldal. Dahl skriver at 'Ifølge deres maleri (Bilde gjengitt i Meldalsboka bd. I) hadde de fire døtre og tre sønner.' Og Dahl oppgir døtrene til Ellen, Birgitte, Lucie og Anna.I Ovenstads Militærbiografier finner vi ikke nevnt den første ektemannen til Lisbeth Stensdatter Henie, kaptein Andreas Engelhardt i riktig tidsrom. Det var en med samme navn, men han var offiser rundt 1800. Ovenstad har ingen Engelhardt som offiser på 1600-tallet. Hvis det er riktig, kan ETC ha ment at Andreas Engelghardt har vært en captain des armes, altså en sersjant? Da skal han ikke finnes i Ovenstad.Siden ETC har en dato på giftermålet, bør vel det finnes i en eller annen kirkebok, og det er vel der letingen bør fortsette når det gjelder første kona til Bastian, hvis det ikke finnes andre skrifter som er mer autoritative. Mvh Tore og Tor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jonny Lyngstad

Litt mer om Hans Jørgensen Femmer: Lensrekneskapa 1651/52: Hans Jørgensen Femmer sted og fest 2 sp. 2 øre i 'Thøruigen' som Jens Søfrensen fradøde og hans hustru Maren Hansdtr. for hannom opplod - gav i førstebøksel - penge Lx rdr (60 rdr.) Nok sted og fest forne Hans Femmer 1 øre i Bjerkeset som forne Maren Hansdtr. for hanom opplod - gav penge vj rdr. (6 rdr.Statholderskapets extraktprotokoll, Fjerde bind 1668-69: Her går det fram at Hans Jørgensen Femmer har vært gift med Maren Hansdtr. Det gjelder arva etter henne. 'Tord Torgiersen Dintorp af Edzberg sogn' gjorde andragende da hans hustru var i slekt med Maren Hansdtr.I Tingvoll kirkebok Dom Trinit 1669: Despons (forlova) Hans Femer Torvig og Gunnild Hansdtr.Det er skifte etter Hans Jørgensen Femmer på Torvigen i Gjemnes den 22. oktober 1685, s. 136b i skifteprotokoll for Nordmøre. Her er enka og 6 barn nevnt. Nr. 6 og nest yngst var sønnen Petter Hansen som var 6 år i 1685. På barnas vegne: Fogden Sign. Christian Rasbeck, farbroren Jørgen Jørgensen Fehmer og farsøstra Ellen Jørgensdtr. Fehmer. I skiftet ligger det kanskje også enda flere opplysninger. Dessverre er ikke dette skiftet nevnt i bind 1 av bygdeboka for Gjemnes.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.