Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest David Widerberg Howden

[#27486] SCAVENIUS og Strøm fra Brevik/Larvik

Recommended Posts

Guest David Widerberg Howden

Min forfader:Skipskaptein CHRISTIAN EILER BRUUN var gift med: JOHANNE FREDERICA STRØM(Hun døde i Larvik 1806). Vet ingenting om hverken fødested eller farsnavn-men mye tyder på Larvik.Min forfaders morfar var HENRIK WRIGHT han var gift med ELSE JUSTDATTER SCAVENIUS. Hun kom fra Brevik-eneste spor er at faren het Just og hadde etternavnet Scavenius.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sølvi Arntzen

Jeg har ikke så mye å bidra med, men har er det jeg har: Else Justsdatter Scavenius, født 1/3 1700, død 26/12 1735, var datter av Just Larsen Scavenius og Maren Axelsdatter.Kilde: Arendals geistlighed, av S.H. Finne-Grønn, 1897.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest David Widerberg Howden

Hei Sølvi!-takk for svaret-tar imot alt jeg får jeg!-setter stor pris på kildeanvisningen-takk for den!.Just hørtes jo kansje Dansk ut?-ble familien Scavenius regnet som geistlige altså embedsfolk?.Kan noen bekrefte at Else giftet seg med Henrik Wright(1692-1755)og at de hadde en datter ved navn Maren-gift med Christian Christensen Bruun?(1709-1764).og en sønn Peter(1731-1785)gift med Christine Bruun(datter av forvalter på Fritzøe jernverk Eilert Bruun(kansje er disse Bruun familiene i slekt?.).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lill Ann Parry

The Larvik skifter are posted. Here is oneLenkemvh Lill Ann

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kathe Tove Røed

Hei David! Siden jeg ikke kan dette med lenker, skriver jeg opp to int.n.sider du kanskje kan ha glede av: home.online.no/-swpetter/slektdb/default.htm og Solumslekt.org/slektsbok/Jon_Lien Alltid hyggelig å hjelpe slekta. Mvh Kathe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kathe Tove Røed

Navnet Scavenius skal komme av Skagenbo, altså en som kom fra Skagen.Mvh Kathe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest David Widerberg Howden

Nå er jeg helt overveldet!-dette var virkelig moro!.Tusen takk både til Lill Ann og Kathe Tove!.først retter jeg bare opp den første linken din Kathe (ett tegn var skrevet litt gæernt)Lenke Er du etterkommer etter noen av disse du også??tusen takk alle sammen!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olav Trydal

Gjerstad 1713: Ingeborg Tengelsdatter Bjynnustad og Mads Hansen døper sønnen Hans i Gjerstad kirke. Blant fadderne er Johanne Scavenius. Kilde: Gjerstad hefte V s. 693 Pussig at navnet Scavenius dukket opp i WebDebatt akkurat mens jeg ”sliter” med det. Scavenius er ikke noe utpreget Gjerstadnavn - for å si det slik. Det er et klart latinisert navn, slik tidens mote var – kfr. Erasmus Montanus. Jeg ser at sognepresten i Gjerstad 1709 – 1716 heter Henrik Lauritsen Scabo. Det kan være prestefruen som har stilt seg som fadder, og kanskje mannen som har ført navnet i ”bogen”???

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Sitat fra boken ØSTER RIISØER. STRANDSIDERE OG ARBEIDSFOLK av Kjell M. Nilssen (utk. ca. 2000?): ' Henrich Lauritsen Scavenius. Scavenius var kapellan i Gjerstad fra 1695 til 1709, men bodde og virket både i Risør, Søndeled og Gjerstad inntil 1710, da han ble sogneprest i Gjerstad. Han var født 1666 i Stavanger og døde i 1716'.Scavenius er nevnt flere ganger i boken, og den har også med følgende artige beskrivelse Scavenius selv skal ha ført inn i kirkeboken (Gjerstad kirkebok 1696-1716) i forbindelse med dåpen av hans egne tvillinger: '1702 Riisøer d. 6 februar. I den Hellig aands kirche af deris ærværdighed sognepræst Hans Høllen, blefoe hr. Henrich Larsen Scaveni og Johanne Abrahamsdatter Falchis tvillingbørn døbte i det Salige Treenigheds Nafn, hvilche være fødte til denne verdens lius Kyndelsmissedag d. 2 febr. 1702, den første nemblig sønnen blefv fød om morgenen den 2 februar lidt ofver 6 slet eller halv gaaen 7. Datteren i mellem 7 og 8. Sønnen blefv døbt med det nafn Lars, Hvis faddere være: Elen Helmer, Hr tolder Jens Smidtis Kiæreste holt ham for daaben, Else Nielsdatter, Margrethe Rasmusdatter Sambsing, ærværdige Hans Høllen, mons. Isach Giertsen Falch., Friedrich Christian Jensen Schmidt. Datteren blefv døbt med nafn Rignild Johanne, hvis faddere være: Maren Friderichsdatter som holt hende for daaben, Dorothea, Ulrich Buggis, Dorothea Abrahamsdatter Falch, Michel Nielsen Bang, Christopher Winter'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Her er det noen flere Scavenius: http://nermo.org/slekt/index/ind1060.html#I33229.Den Peder Lauritzen Scavenius som er nevnt her, ser ut til muligens å være bror til Henrich Lauritzen Scavenius. Det er ikke usannsynlig at Just Larsen Scavenius kan være en tredje bror? (Lauritzen = Larsen).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Det som styrker den hypotesen at de tre nevnte Scavenius'er (Henrich, Peder og Just) er brødre, er (i tillegg til at de er jevngamle og har samme patronym) at de alle er prester: Henrich i Gjerstad, Peder i Overhalla og Just muligens i Arendal (jf. Sølvis referanse i innlegg 2). Dessuten opplyser Kjell M. Nilssen i sin bok at Henrich er født i Stavanger, og Nermo oppgir samme fødested for Peder.Når det gjelder navnet Scavenius, ser det ut til å ha den alternative formen Skabo. Jeg er enig med Kathe Tove (innlegg 5) at det peker mot 'Skagenbo(er)'. På Skagen-dialekt sier og skriver man fremdeles Skawbo (der w/v er en svekket g, jf. f. eks. de norske alternativformene hage/have).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest David Widerberg Howden

Ifølge mine notater av dags dato:har jeg funnet følgende om Just: ifølge Oddbjørn står det i boka: 'Arendals geistlighed' at Just var Prest i Arendal.han skal dessuten også ha vært Kjøpmann og Skipskaptein.Han var født i Stavanger(Akkurat som sine sannsylige brødre!)og var gift med Maren Axelsdatter.faren til disse var da altså: Lauritz Scavenius(ca 1628-1680)Kappelan i Stavanger.faren hans var: Claus Scavenius(ca 1594-1638)Lektor i Stavanger.foreldrene hans var: Lauritz Scavenius(ca 1560-1/12-1626) Biskop i Stavanger(ordinert 21/5-1605). og hustru:Maren Fox(/Jensdatter??).Foreldrene hans var: Claus Lauritssen Skavbo(1515-18/18-1590)Professor i Fysikk. og hustru:Magdalena Lauritsdatter Arctander.Mer og mer tyder nok på at Just,Peder og Henrich var brødre.TAKK FOR ALLE SVAR!:):)!.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest David Widerberg Howden

den første linken i mitt andre inlegg virket ikke prøver denneLenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Arctander-slekten er også debattert her: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

...og her Lenke + et innlegg i debatt nr. 17907.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest David Widerberg Howden

Hei Oddbjørn,takk for linkene.der lå det mye informasjon jeg ikke hadde,dette får jeg studere nøye!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Vedr. slektene Wright - Bruun så har du kanskje allerede lest dette: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest David Widerberg Howden

Hei Oddbjørn har nok vært mye borti det nettstedet-men ikke akkuart den sida,takk for den!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kathe Tove Røed

Hei David. Det tok litt tid før jeg fikk svart - det var masse opplysninger som jeg ikke hadde, og som måtte settes i system. Tusen takk. Nå skal vi se hvordan slektene krysses:Else Justdtr. Scavenius og H.Wright fikk datteren Justine Wright f. 1725 som giftet seg med Jacob Møller f.1719. Deres datter Anna Elisabeth Dorothea Møller f.1754 giftet seg med Arnt Stenberg f.1770 og fikk datteren Justine Wright f.1793. Justine giftet seg med Syvert Hansen f.1793 og fikk bl.a. sønnen Thomas Syvertsen (Hansen) f. 1828. Han giftet seg med Trine Birgitte Hermansdatter f. 1843 og fikk datteren Laura Amalie Hansen som er min mormor. Dette var vel greit? Ha det fint! mvh Kathe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest David Widerberg Howden

Hei Kathe!Ja da er du min bestefars sjumenning!.Min avstamning er følgende: Henrik Wright(f.1692)og hustru Else Scavenius fikk datteren: Maren(f.1723)gift med Christian Eiler Brunn sr.de fikk sønnen: Christian E.jr.(f.1745)gift med Johanna F.Strøm.de fikk sønnen Johan Christian Bruun(f.1788)gift med Louise F.Fabricius. de fikk datteren: Louise Betzy Bruun(f.1818)gift med:Johan J.L.Schaanning.de fikk sønnen: Peder Schaanning gift med Agnes H.Salvesen. de fikk datteren Anna J.Schaanning gift med Frantz Gustav Widerberg,som var foreldrene til min Morfar Gustav Widerberg(f.1916).Har nå sett i Larviks historie bind 1. og her er det bilde av vår felles forfader Realph Wright.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kathe Tove Røed

Hei igjen David! Dette var virkelig moro. Så nå er du notert i registeret. Boken om Larviks hist. skal jeg låne på biblioteket. Du har vel heller ingen formening om hvor i Skottland den gode Realf kom fra? Det er ganske fortæranes; jeg har to skotske avstamninger som jeg ikke har klart å føre videre bakover. Den andre er Petter Dass fars familie. De skal komme fra Dundee, men lenger kommer jeg visst ikke. Men i min fars etterlatenskaper finner jeg et bilde av en Hofjægermester, godsejer C.C. Scavenius, Klintholm. Der har jeg ingen koblinger og det kan vel være flere familier som har tatt navnet Scavenius. Skrivemåten her er iallefall dansk. Om denne herren skulle være i slekta er det i så fall på min fars side - hm..... Alt godt mvh Kathe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Til innlegg 12: Ang. det eldste leddet: 'Claus Lauritssen Skavbo (1515-18/18-1590), professor i Fysikk, og hustru Magdalena Lauritsdatter Arctander': - Hva skal stå ist. for 18/18 ? -Hva er kilden til informasjonen om dette ekteparet ? - Hvilken Laurits (Arctander ?) er Magdalenes far ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karina Hansen

Tilater å hive inn et lite innlegg i denne saken...Jeg har selv ei i slekten som het Schavenius til etternavn. Hun het Maren Elisabeth og ble født 1727 i Bergen (DK). Hun var datter av Augustinus Rønne og Lucia Clausdatter Volcher.Kan hun/foreldrene ha noen forbindelse med denne Schavenius slekten?Mvh Karina

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.