Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Jon H Heyerdahl

[#27522] Sogneprest i Høland Jonas Gill (1738-1809), f. i Oddernes

Recommended Posts

Guest Jon H Heyerdahl

I følge Store norske leksikon er Jonas Gill født i Oddernes. Jeg har vært i riksarkivet, men har ikke funnet noen Jonas (Gill) i kirkeboken for Oddernes som var født i 1738. Utfra at han har tatt navnet Gill antar jeg at det må være en forbindelse til gården Gild. Jeg er også interessert i opplysninger om hans kone Rebekka Dorothea Pettersen f. 1749.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Her er i allefall sogneprest Gill i Høland, 1801 Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sølvi Arntzen

Sogneprest i Høland, misjonær/sogneprest og prost på Grønland, Jonas Gill, ble født på gården Gill, ca en mils vei fra Kristiansand. Han døde 23/1 1807. Hans foreldre var Gunder Gill og Terbor Øie.Rebekka Dorothea Petersen ble født 1747 i Kristiansands stift, og døde 28/5 1801 i Hølands prestegård. Hun var datter av prost i Tvedt, Petersen.Kilder: Slegten Rynning og dens sidelinjer, av Fredrikke Waaler, 1918. Slegten Lie, ved o.r.sakfører Adler Vogt, 1914.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Storaker

Rebekka Dorthea vas søster til mi ttt-oldemor Petronelle Dorothea Marie Petersen, f. 1757 på Tveit prestegard. [url="http://gw.geneanet.org/index.php3?b=hasto〈=en&m=NG&n=jonas+gill&t=PN>LenkeForeldrene var Caspar Friedrich Petersen (1718-1778) og Magnil (Magnete) Eilertsen(ca 1727-1804). Mor til Magnete var av Kraft-familien på Ringebu. Ho levde som enke på Snig i Sør-Audnedal : LenkeHennes slektning Kristoffer Kraft budde også i Sør-Audnedal:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Storaker

Det var mor til Rebekka, Magnete Petersen, som budde på Snig.Jonas Gill var født 1. april 1739 etter mine notater. Dåpen var 5. april ifølge FS: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon H Heyerdahl

Mange takk for god hjelp fra dere alle. Det er første gang jeg forsøker dette og det ble en kjempesukse. Jonas og Rebekka var mine tt-oldeforeldre så nå har jeg fått mye hjelp til å komme videre på disse slektslinjene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Østro

Jonas Gill var prest i Nes prestgjeld i Hallingdal fra 1774 til 1783, og døpte i denne tida åtte barn. Er det noen som har oversikt over alle barna, og hvordan det gikk med de. Hvor ligger Tvedt prestegard? I Hallingdal blei Jonas kalla Jødnpresten fordi han var sterk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torleif Odland

Når det gjelder Tvedt prestegard, så vil jeg tro at det her siktes til Tveit ved Kristiansand. Prestegarden ligger bare noen få kilometer fra Kjevik Flyplass, Kristiansand.Mvh.Torleif Odland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Storaker

I 'Kristiansands bebyggelse', bind 6, side 190, står det at Jonas Gill fikk tilsammen 14 barn. Sønnen Peter Blix Gill (1787-1871) fikk 18 barn.Gunnerus Gill (1777-1833) er omtalt i Ovenstads Norske Militærbiografier.Eg har også funne at ei Danna Holst har ein database på Ancestory.com med noen data om familien.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon H Heyerdahl

Til Terje (8). Jonas Gill døpte nok bare 4 av sine barn i Nes. De siste 4 var for unge og må være født i Høland. Det fremgår av folketellingen for 1801 i Høland der han står oppført med 7 barn. Jeg kan bare gjøre rede for hans 8. Det var min tippoldemor Oline Elisabeth Gill, f. i Nes i Hallingdal 15/4 1779, død i Høland 27/5 1851. Hun ble allered gift 29/10 1798 med daværende løytnant Haagen Heyerdahl, f. 20/2 1772, d. i Høland 23/5 1851. Haagen avanserte til oberstløytnant. De bodde på gården Nordre Naddem i Høland. De ble begravet sammen på samme dag på Løken gamle kirkegård. Denne kirkegården er nedlagt, men bevart som park. Noen få støtter er bevart, deriblandt den til mine tippoldeforeldre. De fikk 5 barn. Ordet Jødne er ukjent for meg. Er det dialekt og betyr sterk ?. Kan du anvise meg noen kilder som forteller mer om Jonas fra den tid han var prest i Nes ?.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon H Heyerdahl

Til Harald (10) For meg synes det helt klart at 'Kristiansands bebyggelse' tar noe hart i når det gjelder sogneprestens barn. Se folketellingen for Høland 1801.Hans siste og 8. barn Lovise Angel Gill oppgis i 1801 til å være 6 år. Dette er 2. gangen jeg ser Peter Blix Gill nevnt som sønn av Sogneprest Jonas Gill. 1. g. var i en rettelse til til 'Gårds- og slektshistorie' for Høland og Setskog. Der står det: Peter Blix Gill f. 1787, d. 1871, sønn av sogneprest Jonas Gill i Høland. Han ble gift i 1809 med Anne Mathea f. 1783, datter av Hans Mogensen f. 1734, d. 1798. Hans Mogensen var eier og bruker av Oppegård med Bårud på Nesodden. Jeg tror det er galt at Peter er sønn av Jonas. Det bygger jeg på at han ikke er nevnt blandt barna til Jonas ved folketellingen i 1801. Peter var da 14 år og burde ha stått mellom Ingeborg 13 år og Mette 15 år. I folketellingen for Kristiansand i 1865 fant jeg en Peter Blix som etter oppgitt alder kan være født i 1787. Kan det være samme person og kan han være sønn av en bror til sognepresten?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila Kornstad

Til Jon (11)Jødn er vel det samme ordet som jønn, altså jern.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Østro

Til Jon. Her skal du få de barna som blei døpt i Nes: 1. Tebora Magretha i 1775. 2. Caspara Fredricha i 1776. 3. Gunnerius i 1778 (han er nevnt i Ovestad og der er han opplyst å være f i 1777). 4. Oline Elisabeth i 1779. 5. Christiana i 1780 d samme året. 6. Christiana i 1781. 7. Dorthea Maria i 1783. 8. Caspar Fredrich i 1784. Og så er det nevnt at han fikk sju barn til, eller er ikke det rett? Mi interesse for familien er at jeg samler stoff til ei gards- og slektshistorie for Nes. Derfor skulle jeg visst mer om barna, i alle fall de som er døpt i Nes, men for sammenhengen/familieoppsettet er det nyttig å få med alle. Jonas Gill er omtalt i 'Boka om Gol', I, side 345 (der står det om jødnpresten), og i 'Nesboka' side 185. Har du flere opplysninger om barna til Jonas Gill? Det er vist til 'Kristiansands bebyggelse', bind 6, side 190 - hva er det som står der?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Storaker

Eg finn denne barneflokken til Jonas Gill:1. Tebora Magretha, 1775, Nes [url="http://www.familysearch.org/eng/search/igi/individual_record.asp?recid=100185221775&lds=1&region=12&regionfriendly=Norway&juris1=&juris2=&juris3=&juris4=&regionfriendly=&juris1friendly=&juris2friendly=&juris3friendly=&juris4friendly=>Lenke Lenke2. Caspara Fredricha, 1776, Nes Lenke Lenke3. Gunnerius, 24/12 1778, Nes, død 18/4 1833. 11 nov 1812 Rittmester og sjef for Totenske kompani, g.m. Maria (Nilsdatter?) Rognebye. Barn: Johan Andreas, f. ca 1811, Nederland, John, f. 1815, Østre Toten,4. Oline Elisabeth, 1779. Nes Lenke Lenke5. Christiana, 1780-1780, Nes6. Christiana, 1781, Nes7. Dorthea Maria, 1783, Nes8. Caspar Fredrich, 1784, Nes Lenke9. Metthe Maria, 22 Jan 1786, Høland Lenke10. Peter Blix, 20 Mai 1787, Høland Lenke Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Storaker

Litt meir fra Familysearch:Dorthea Maria: [url="http://www.familysearch.org/Eng/Search/igi/individual_record.asp?recid=100213324637&lds=1®ion=12®ionfriendly=Norway&juris1=&juris2=&juris3=&juris4=®ionfriendly=&juris1friendly=&juris2friendly=&juris3friendly=&juris4friendly=>Lenke LenkeChristiana: Lenke Christian Olaus: Lenke LenkeJohn (Gunneriussen?) Gill: LenkeFriedrich Petersen, bror til Rebekka Gill er i Sør-Audnedal i 1801:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Storaker (innl. 5) : Kjenner du linjen mellom Mangnild (Magnethe) Eilertsen f. ca. 1727 og Kraft-familien i Ringebu ? Hennes slektning (på Vigeland nedre i Valle i 1801) kan vel kanskje være (kaptein og kapteinssønn) Christopher Christiansen Kraft (1739-1804), sønnesønn av Ringebu-presten Christopher Jenssøn Kraft (1676-1764) og Margrethe Fredriksdatter Monrad (1687-1748) fra Øyer. Disse siste hadde visstnok 10 barn, hvorav jeg har notert Christian (ca.1713-1788), Margrethe f.1716, Hans f.1719, Margrethe (1721-1767), dessuten 'kanskje' Mauritz (1714-1781) (g. Eli Gudbrandsdatter Strande) og Jens Kraft (f.ca.1720?), g. Anna Marie Moss. Men, altså. hvordan slekter Magnete til disse ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

John Heyerdahl (innl. 11): Hvem var foreldre til 'din' oberstløytnant Haagen Heyerdahl (1772-1851) i Høland ? (Han 'passer ikke helt inn' som ev. s. av Torvald H. 1745-1847, gjør han ?).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Storaker

Til Per Nermo.Først vil eg sei takk for den nytte eg har hatt av din database. Ei av dei første problemstillingane eg prøvde å finne ut av i mi slektsforskning var: Kvifor flytta Magnete Petersen og dattera Petronelle Holst til standstedet Snig da dei blei prestenker? Eg har etterkvart funne ut at slektninger med militær bakgrunn først kom til Sør-Audnedal.Magnil (Magnete) Eilertsen (1727-1804) var datter til Abigael Pedersdatter Kraft (1688-1759) [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=0520begr&gardpostnr=4104&merk=4104#ovre>Lenke og Ole Eilertsen (d. 1730). Kildene som eg har notert er Per Nermos database(!), Olai Ovenstads 'Militærbiografier I' side 266-267, Danna Holsts database (Ancestry.com), Landmark Family Genealogy, og Ringebu kirkebøker på internett.Abigael Pedersdatter Kraft var søskenbarn med Christopher Jenssøn Kraft (1676-1754) på Leuthen-sida, bestefar Even Baardsen Leuthen (1607-1668). Dei var også tremenninger på Kraft-sida, mormor til Abigael var Anna Hansdatter Kraft, f. 1602. Anna var søster til Susanna Hansdatter (1615-1680), farmor til Christopher Jenssøn.Bror til Abigael, Even Pedersen Kraft (1674-1747) var morfar til Hans Sevrin Buch som blei gift inn i Wathne-familien i Mandal: LenkeAbigael var også mormor til Even Jensen Kraft Lenke som blei kjøpmann i Kristiansand

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Harald: Hyggelig at du har nytte av mitt slektsregister.Sersjant i Ringebu, Jens Kraft (far til kjøpmann Even Kraft f. 1745) er vel da én av (de 4 ?) sønnene til Abigail's bror Even Pedersen Kraft, som såvidt jeg vet hadde sønnene Knud, Vincents H., Hans E. og Jens samt d. Alette Christine (1720-1751) og altså en datter som ble g. Buch. Hva var navnene på dette sistnevnte ekteparet (foreldrene til Hans Severin Buch), og når levde de ?Even Kraft (1674-1747) var oberst og ble kommandant på Munkholmen i Nov. 1747 (én måned før sin død). 30 år tidligere (i 1716) deltok han i kampene mot Karl XII om Halden.Var det hans datter Alette (se over) som ble 1. kone (rundt 1745) til kaptein ved Dragonregimentet, Jacob Friedrich Mohrsen (1718-1793) fra Fredrikstad, bosatt på Broum gård, Otterøy, Fosnes, Namdalen (skifte der 16 mai 1793) ?Mohrsen ble g. 2.g. i 1751 med Anne Wolf og 3.g. rundt 1762 m. Catharina Marcusdatter Høyer (1738-1801). Kjennes anene til denne Anne Wolf ? (Hun fikk døtrene Bergitta Berthus Mohrsen Bø (g. Brunich) og Sidsilia Kierstine Mohrsen, som i 1793 bodde på Broum hos stemoren).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Til Per (18): Foreldrene til ob.ltn. Haagen Heyerdahl er kanskje disse: LenkeOm ikke dette virker, finner du Haagens dåpsregistrering på VRI/C428071. Selv om det vrimler med Heyerdahl'er med identiske fornavn, kan det vel ikke være så mange Haagen'er som er født i februar 1772? Hilsen Torgeir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Storaker

Det stemmer nok med Haagen Jensen Heyerdahl, f. 1772. LenkeFor å få fram ein fullstendig URL som gir klikkbar lenke i Brukarforum må ein høyreklikke og 'åpne i nytt vindu'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon H Heyerdahl

Den nålevende slekten Heyerdahl er etterkommere av Halvor Andersøn, Rakkestad (1691-1742) og Mette Haagensdtr Heyerdahl (1697-1770. Deres barn tok navnet Heyerdahl og danner 6 slektsgrener. Jeg tilhører den 6. slektsgren som går slik: 6,1 Jens Heyerdahl (1731-1786), 7,13 Haagen Heyerdahl (1772-1851), g.m. Oline Elisabeth Gill (1779-1851)Hun er årsaken til mitt spørsmål om sogneprest Gill. 8,4 Jens Eilert Heyerdahl (1805-1870), 9,7 Jon Gill Heyerdahl (1865-1918), 10,1 Dag Brynjulf Heyerdahl, 11,2 Jon Halvor Heyerdahl (1934- ) Per. Den Thorvald du spurte etter må nok være Torvald Haagenssøn Heyerdahl, f. i Høland 18/3 1745, død i Sørum 1/9 1827. Han er sønn av Haagen Halvorssøn Heyerdahl f.1715 og som er stamfar til 1. slektsgren. Harald. Siden Kristiansand er mye inne i bildet vil jeg nevne at Jens Halvorssøns (6,1) sønn 7,4 Anders Heyerdahl f. 1757 nedsatte seg i Kristiansand. Han var kjøpmann og ble senere både postmester og statshaupmann samme sted. Jeg har nå bestilt 'Kristiansands bebyggelse b. 6 og Nesboka, men biblioteket kunne ikke finne 'Boka om Gol'. Terje, hvis du fortsatt er med kan du gi meg forfatteren og eventuelt bekrefte om 'Boka om Gol' det er den fulle tittel.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Ottesen

Jeg gjør oppmerksom på at Jonas Gill også finnes omtalt følgende steder:Gabriel Smith Faye: Bidrag til Høland Menigheds og Præsters Historie (Christiania 1866), s. 53-61.Adler Vogt: Slegten Lie (Drammen 1914), s. 20-24. (Jonas Gills datter Caspara Frederikke var gift med sorenskriver Lars Lie.Er disse vriene å få fatt på, kan jeg være behjelpelig med en kopi.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Jonas Gill skal altså ha fått 14 barn (8 døpt i Hallingdal og 6 i Høland). Jeg stusser fremdeles på hvorfor sønnen Hans Poul Egede Gill (døpt i Høland 17 Jun 1792 ?) ikke er å finne sammen med foreldre og søsken i FT 1801 (Lenke). Hvordan kan det ha seg ? Er han uteglemt eller hører han likevel ikke hjemme i denne søskenflokken ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.