Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Arne Haakensen

[#27531] Christian Henrik Schacht, 1700-tallet , Hurdal /Christiania

Recommended Posts

Guest Arne Haakensen

Hei, På side 141 i Hurdal Byggdebok står det: 'Lars Olsen Røsrud, f. 1794, br. 1838-76, g.m. Marie Olsd. Schacht, sønnedatter av urtegårdsmannen på Ladegårdsøen ved Oslo, Christian Henrik Schacht.' Takknemlig om noen har flere opplysninger om Christian Henrik Schacht, som også skal ha vært vaktmann ved Hurdal Verk og g.m. Marthe Ultriksdatter (Gjøding?). Hvor stammer f.eks. navnet Schacht fra? mvh Arne Haakensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Ikke mye hjelp, men jeg tror Hurdal/Aker hadde vært en bedre stedsangivelse. Den siste Schacht/Schach jeg har registrert i Christiania, er Sophia som ble begravet på Vaterlands kirkegård 23.11.1741. (Men alt på 1700-tallet er ikke ferdig satt sammen, så jeg ser ikke bort fra at det kan dukke opp en Schacht eller to etter 1741, men jeg ville bli litt overrasket).På Gotland derimot......

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Kan dette være noen døtre og deres mor som er enke etter Christian Schach Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Haakensen

Stor takk til Berit, Geir og Ronny! Dette var mer enn jeg kunne forvente.mvh Arne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Litt til lenken din Ronny som var interessant nok. Garnisonsmenigheten/Slotskirken lå under Aker menigheter på denne tiden. Tukthusmenigheten var vel helt riktig Christiania fram til 1801, den er så liten at den hadde jeg ikke gjennomgått ennå.Men dette ble noe å kikke nærmere på når jeg er tilbake, ikke minst ved eventuell tilknytning til 'de gamle Schacht'er' i Christiania.(Magefølelse og hukommelse er ingen fullkommen kilde)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Christian Henrich KAN ha vært sønn av Henrich Schiacht som ble begravet på Vaterlands kirkegård 19.05.1737. Men dette må jeg se nærmere på hjemme.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ronny Rismyhr Haugen

Takk, Geir, for korrigeringen vedr. Garnisonsmenigheten.Ja, det er vel ikke utenkelig at den 'Henrich Schiacht' du har funnet gravlagt i 1737 er av samme slekt.Ved gjennomgang av kirkebok 3 for Kongsberg for en tid tilbake (da jeg lette etter noe helt annet) kom jeg tilfeldigvis over begravelsen til ei 'Maren Henrichsd: Schach', enke etter Hans Hanssen Høssen. Jeg noterte meg at Maren ble gravlagt i Kongsberg 31. des. 1750, 66 år, i samme kiste som to smågutter fra Kongsberg. (Kongsberg kirkebok 3, 1744-55, fol. 193a.) Etter navnet å dømme kan hun også ha vært av samme slekt.For øvrig skylder jeg å gjøre oppmerksom på at Christian Henriks datter Anne Margrete i dødsmeldingen fra 1831 er innført som 'Anne Margrethe Christian Henrich ISAKsdatter'!!! (SAO, Eidsvoll Sorenskriverarkiv, dødsfallsliste 1 (1815-31), Hurdal tinglag, år 1831). (I Hurdal kirkebok er hun ved begravelsen innført som 'Anne Magrethe Grythe'.)Usikkert hvordan innblandingen av Isak-navnet skal forklares, men muligens kan det tolkes dithen at faren til Christian Henrik het Isak? Mot dette kan innvendes at Christian ved giftermålet i 1774 kalles 'Henriksen' i Wilh. Lassens avskrift (med de feil det kan medføre) av kirkeboka for Eidsvoll som senere brant.Interessant er det å se at det ved manntallet 1701 bodde en Christian Hansen Schach, 50 år, på Gjærnes i Søndeled sogn i Nedenes len som hadde sønnen Isach, 20 år, som seilte utenlands. (E. A. Thomle: 'Uddrag af mandtallet i Norge 1701' i Norsk Personalhistorisk Tidsskrift, bind 2 (1920), s. 367.)Denne 'Isach Christiansen Schach' (kone ikke nevnt ved navn) hadde dattera Berte til dåpen i Risør 19. nov. 1732 (Risør klokkerbok 1716-47). Jeg har ikke funnet at denne Isak hadde barn ved navn Christian Henrik døpt i Risør i årene før/etter.Navnene Christian og Isak trekker i retning av slektskap med Schach-ene i Risør/Søndeled, mens Henrik-navnet kan tyde på slektskap med hun som døde på Kongsberg og han som Geir har funnet på Vaterland i 1737. Imidlertid kan de jo ha vært i slekt alle sammen.Jeg tror ikke Christian Henrik er født utenlands, slik Rune Hårstadsveen tar til orde for i innlegg (3) i tema 19826, lenke i (4).Dette var bare noen betraktninger. Det blir spennende å høre om Geir finner noen flere spor i sitt Christiania/Aker-materiale.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.