Jump to content
Arkivverket

[#27643] Vågå 1825: John Olsen og Kari Sivertsdtr


Guest Børge Strandskog

Recommended Posts

Guest Børge Strandskog

John Olsen og Kari (Karen) Sivertsdtr gifta seg ifølge FamilySearch i Vågå i Gudbrandsdalen 30. april 1825. De reiste senere nordover og havnet der på fjellgården Omo i grensetraktene mellom Hamarøy og Tysfjord i Nordland..Er det noen med tilgang på kirkebøker for Våga som kan se etter om fedre/foreldre + fødested/oppholdssted til de to er opplyst i forbindelse med giftermålet i 1825?John og Kari etterlot seg ingen barn, og ved skifte etter John Olsen i 1863 er arvingene halvsøsken og halvsøskens barn i Vågå og Lom.Mvh. Børge

Link to post
Share on other sites
Guest Kari Nyman

Norddalsarkivet avd. Vågå holder på med å korrekturlese dataregistrerte kirkebøker fra Vågå, og kan sikkert være behjelpelig med oppslag i Vågå kirkebøker. Internett adressen med opplysninger om hvordan / når de kan kontaktes er www.opa.no/vaagaa/default.htmmvh Kari N

Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Ved vielsen i Sel kirke den 30.04.1825 står oppført ungkar John Olsen Bækkeneie 27 år gl. og pike Kari Syversdtr. Bækkeneie 24 år gl. Kausj. Peder Rusten og Knud Bækkestuen.Utflyttet til Nordland i 1828: Jon Olsen og hustru Kari Syversdtr. Svelstad, begge 33 år gamle.Ettersom det finnes flere kandidater, ville det hjelpe stort om du kunne listet opp arvingene etter John.Det samme med Kari dersom du skulle ha tilsvarende opplysninger om henne.

Link to post
Share on other sites
Guest Børge Strandskog

STOR takk til Aud. Her følger liste over arvinger: Skiftet etter John Olsen ble åpnet 7/9 1863. Foruten enken Kari (Karen ) Sivertsdtr nevnes følgende arvinger (alt ifølge DIS Saltens ”Skifter i Salten”):Ole Pedersen, Svelstad Halvbror av avdøde DødPeder Olsen, Svelstad 32 år Brorsønn av avdødeOle Olsen, Sjønnehaugen i Vaagaa 30 år Brorsønn av avdødeAnne Olsdtr, Sjønnehaugen i V. 27 år Brordatter av avdødeØsten Olsen, Sjønnehaugen i V. 18 år Brorsønn av avdødePeder Pedersen, i Lom 50 år Halvbror av avdødeBerit Pedersdtr, i Vaage 53 år Halvsøster av avdødeRagnhild Pedersdtr, i Sell 47 år Halvsøster av avdødeMarit Pedersdtr, Børhaugen i Sell 42 år Halvsøster av avdødeHåper dette kan gi svar på opprinnelsen til John Olsen. Selv har jeg kommet frem til (via FS) at mor hans muligens het Gjoda (Joda) Olsdtr og at hun i sitt 2. ekteskap var gm en Peder Olsen - men sikker er jeg slett ikke.Mvh. Børge

Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Til tross for at jeg fikk lista over John Olsens halvsøsken å hjelpe meg med, ser det ikke ut til at det lar seg gjøre å dokumentere opphavet til John. Dette er i sannhet en kronglete nøtt, med mange motstridende og mangelfulle opplysninger mellom kirkebøkene og folketellinga for 1801.Foreldrene til halvsøsknene er som du ganske riktig var inne på, Peder Olsen og Jøda Olsdtr. Svelstad. Peder er grei nok, men dessverre er jo han lite interessant ettersom han ikke er faren til John.John Olsen Svelstad 15 år ble konfirmert i Sel kirke 9. oktober 1814.Denne opplysningen, sammen med opplysningen om alder både ved vielse og ved utflytting, tilsier at John burde være født 1799/1800.I kirkeboka finner jeg døpt i Vågå 15. søndag etter Trinitatis 1798: Jøda Olsdtr. og Ole Johnsen Siem, deres uægte dåpsbarn John. Faddere: Ole Galstad, Peder Haugen, Guri og Marit Hagen og Anne Olsdtr.Dette må være den Jøda vi finner som 22 år gammel datter på gården Haugen i Skogbygda i Vågå. [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f10515&gardpostnr=64&personpostnr=1427&merk=1427#ovre>Lenke (Gårdene Siem og Galstad ligger også i Skogbygda.)I folketellinga ser vi at sønnen hennes ikke heter John, men Halvor ! På den annen side er ikke John å finne, hverken med ei mor Jøda eller i en alder som passer. Jeg har sjekket den originale tellinga i håp om at navnet kunne ha blitt feilført under den digitale registreringa, men der står det faktisk Halvor, også. Jeg vet ikke om det er mulig at 'folketelleren' kan ha tatt så feil av navnet da han registrerte folk, eller om dette er feil spor.Men så har jeg kikket på vielsen mellom Peder Olsen og Jøda Olsdtr., som fant sted den 3. august 1806. Usikkert om det var i Vågå eller Sel kirke, men i alle fall er Peder Haugen og Christen Moen oppført som kausjonister. Christen Moen bodde i nabolaget til Peder Olsen, mens Peder Haugen sannsynligvis var broren til Jøda. Vi finner ham også som fadder til sønnen hennes. Han er dessuten oppført under Haugen i ft-1801.Det er slett ikke usannsynlig at Peder Olsen i Sel fant seg kone helt oppe fra Skogbygda i Vågå, for moren hans var nemlig fra omtrent samme område.Jøda døde i 1859, og i gravferdslista er hun innført som enke Jøda Pedersdtr. Svelstad 85 år gl. At hun var enke er riktig, for Peder døde i 1851. Men at hun var ei Pedersdatter må være en feil av presten. Jøda er da vitterlig innført som Olsdatter både ved vielsen og ved flere av sine barns dåp. Ifølge alder ved død, skulle hun vært født ca. 1775. Hun er ifølge kirkeboka døpt 8. august 1778 som Ole Haugens dåpsbarn. Alderen ved ft-1801 stemmer helt. Jeg har hatt ikke mindre enn fire forskjellige Jøda Olsdøtre å velge imellom som kone til Peder Olsen. To av dem finnes i ft, de andre to er ikke med! (Det er også ei femte Jøda, men hun var 75 år, og vel 'utgått på dato'.) Men de andre er født i 1764 og 1784/85, og passer enda dårligere aldersmessig.Som vi ser av lista over arvinger, altså barna til Jøda i hennes ekteskap med Peder Olsen Svelstad, ser vi at datter nr. 2 heter Ragnhild, trolig oppkalt etter moren til Jøda. Ingen av de andre Jøda'ene hadde ei mor Ragnhild. Jeg holder derfor fast på den Jøda jeg har plukket ut, til tross for at flere ting tilsynelatende ikke stemmer.Når det gjelder far til John; Ole Johnsen Siem, finner vi ham hjemme på Siem Lille i 1801:

Link to post
Share on other sites
Guest Sigmund Hanslien

Jeg er meget imponert, Aud. Jeg har brukt mye tid på å grave i nettopp Jøda og Peder, da de er mine forfedre, og har kommet fram til nettopp det samme som du skriver. Det som har gjort ting enda mer komplisert er at i 1807 var det et annet par som giftet seg som også heitte Jøda Olsdatter og Peder Olsen. Disse bodde på Åbakken i Sel, og jeg har hatt et svare strev med å sortere ut hvilke barn hører til hvilke foreldre. Det var derfor kjempeflott å få bekreftelsen fra skiftet som Børge refererer til.Jeg ble først nå oppmerksom på John Olsen, sønnen til Jøda. Og jeg kan ikke forstå annet enn at det er feil i folketellingen når han er kalla Halvor. Det var ikke andre Gyda Olsdøtre i Skogbygden som kan ha vært moren til John.

Link to post
Share on other sites
Guest Børge Strandskog

Takk til Aud for flott og tidkrevende innsats – og et overbevisende svar på det du selv kaller en kronglete nøtt!Om Kari Sivertsdtrs opprinnelse: Forutsetter man at Kari var født i 1800-01 (beregnet ut fra alder ved giftermålet i 1825), så finner jeg fra FS at det kan være to alternativer:Kari døpt 30/3-00 i Lom, foreldre Sivert Olsen/Anne EriksdtrKari døpt 12/4-01 i Lom, foreldre Sivert Pedersen/Ingeborg OlsdtrKanskje kan skifter etter noen av disse fortelle om en datter Kari i nord?Når det gjelder Kari (Karen) Sivertsdtr, så levde hun som kårkone på plassen Omo både i 1865 og 1875, men dødsfallet hennes er ikke ført i kirkebok for Hamarøy. Omo var husmannsplass under gården Ulvsvåg i Hamarøy, lå til fjells ved Kilvannet og helt i grenseområdet mot naboprestegjeldet Tysfjord (Lødingen). Omo nevnes faktisk for første gang ved Jon Olsens død i 1861, men må ha vært bosatt i flere tiår på det tidspunktet – antagelig av Jon og Kari, siden plassen i 1865 hadde imponerende stor buskap etter våre forhold (hest, 9 kyr og atskillig småfe) og stor åkervidde. Da var for øvrig plassen overtatt av en annen gudbrandsdøl, Amund Olsen Bjørstad fra Fåberg, men om han hadde noen slektsrelasjon til Jon eller Kari er vel tvilsomt (?).Jeg har ikke hatt anledning til å finlese kirkebøker for Tysfjord/Lødingen i jakten på Jon og Kari, men vet at en John Olsen Langås ble nevnt som fadder i 1844. Langås(en) er en gård ved det nevnte Kilvannet, på andre siden av kommunegrensen, altså i Tysfjord.Om noen undres over denne interessen for et ”innvandret” ektepar helt uten etterkommere, så skal opplysningene brukes i en planlagt Gårds- og slektshistorie for HamarøyMvh Børge

Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Arnfinn; Kjempefint å få sjekket ut at disse to Kari'ene i Lom ikke er aktuelle.Sigmund; Takk for innspill. Det var godt å høre at du også har kommet frem til det samme resultatet som meg, det burde underbygge opphavet til John Olsen Svelstad ytterligere.Børge; Som du skjønner, så har listen over arvinger etter Peder O. Svelstad vært til svært stor nytte i letingen etter hans opphav. Det var omtrent det eneste som var 'fastspikret' i kildematerialet her. Forresten artig å få et lite innblikk i livet til Peder og Kari der nord, og flott at de kommer med i bokprosjektet!Jeg har ikke tenkt å 'hoppe over' Kari Syversdtr., men i kirkebøkene kan jeg ikke se noen som umiddelbart peker seg ut. Du har sikkert sjekket ft-1801 for Vågå etter en passende Kari selv, og sett at det heller ikke er noen som passer der.Jeg foreslår at Kari 'legges på vent' til du får kikket gjennom gravlagte i kirkebøkene for Tysfjord/Lødingen. Kanskje kan det finnes opplysninger der som kan hjelpe oss i letingen.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.