Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Jon Stolpnessæter

[#27673] Peter Larsen Karlestrand (Bjugn, S-T) og Inger Olianna (Fron, Oppland) gift 1845

Recommended Posts

Guest Jon Stolpnessæter

Jeg søker etter opphavet til foreldrene til Lydia Petersdatter født 05.02.1847 i Bjugn i Sør-Trøndelag. Foreldrene var Peter Larsen og Inger Olianna Ingebrigtsdatter. Ved deres bryllup 07.12.1845 er det oppgitt at Peter er 24 år, bosatt/fødested Karlestrand og hans far heter Lars Olsen. Inger Olianna er 32 år, fødested Froen i GBd(?) og hennes far heter Ingebret [uten patronymikon].Jeg antar at Peters far, Lars Olsen er den samme Lars Olsen som dør på Karlestrand i 1852. Jeg søker mer opplysninger om ham.Inger Oline Ingebrigtsdatter dør på Karlestrand i 1854, og alder er oppgitt til 40 år. Videre finner jeg i kirkebok for Fron i Gudbrandsdalen følgende i 1828: Inger Oliane (uekte) døpt 27. juli 1828, født juli måned 1812(!) med mor Kari Hansdatter Stordahlen og far Engebret fra Romsdahlen. Det står kommentarer rundt dette i kirkeboken som jeg ikke skjønner, men jeg forstår såpass at denne Engebret er relativt ukjent og har reist sin kos.Jeg finner Stordalen ved Vågavatnet, men dette er vel et stykke fra Fron? Noen som har noen opplysninger om Kari Hansdatter Stordahlen eller tips til hvordan man kan finne henne?Mvh Jon

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi C. Huitfeldt

Hei Jon,Ta en titt på dette fra FamilySearch/IGI:INGER OLIANE INGEBRETSEN Birth: JUL 1812 Christening: 27 JUL 1828 Sodorp, Oppland, Norway Father: ENGEBRET Mother: KARI HANSDR Kari Hansdatter Birth: About 1787 Sandboe,Sodorp,Froen,Oppland, Norway Father: Han Hansen Mother: Ragnild ThorsdatterOg FT1801: LenkeHeidi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi C. Huitfeldt

Også fra FS/IGI:Hans Hansen Birth: About 1766 Sandboe,Sodorp,Froen, , Oppland, Norway Father: Han Hansen Mother: Ragnild ThorsdatterHan Hansen Birth: About 1739 Froen,Oppland, Norway Spouse: Ragnild Thorsdatter Birth: About 1740 Froen, , Oppland, Norway Death: 19 OCT 1818Marriage: About 1762 Gausdal, Oppland, Norway(Det ligger koblinger til søsken av Hans Hansen f ca 1739 på FS.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Stolpnessæter

Hei Heidi, takk for opplysningene. Dessverre er det flere Kari Hansdatter i området i det aktuelle tidsrommet. Hvordan kan jeg koble 'riktig' Kari til Inger Oline?Mvh Jon

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Ved dåpen til Inger Oliane den 27.07.1828 står det om foreldrene i ministerialboka for Nord-Fron:Pigen Kari Hansd. Stordahlen og ungkarl Engebret fra Romsdahlen - der forresten er ubekjendt.I klokkerboka for Sødorp anneks i Nord-Fron:Moderen pigen Kari Hansdatter Stordahlen, udlagt B.fader Engebret, en omstreifende person fra Romsdahlen.Faddere var: Kirkesangerne Ole Lunde og Hans Hage, samt Gunhild Moen og Marit Toxen.I begge bøkene står i merknadsfeltet: Opgaven skeet af/Opgivet af Bædstemoderen Kari Stordahlen.I klokkerboka er det dessuten anført ved dåpsdatoen 27. juli at dåpen foregikk i Kvam.I lista over konfirmerte jenter i Kvam år 1828, 8de post Trinitatis, dvs 27. juli, står følgende tekst helt til slutt:'Samme Dag blev Inger Oliane Engebrethsd. Stordahlen døbt i Qvams kirke, da man ingen fuldkommen Vished havde om hendes Daab. Hun er uægte Barn og skal efter Bædstemoderens opgivende, være født i Lands Præstegjeld i Aaret 1812 af forældrene Engebret, en omstreifende Person fra Romsdahlen, om hvem man siden Intet har hørt, og pigen Kari Stordahlen, der allerede for mange Aar siden er død. Ovennævnte pige Inger Oliane havde, da hun blev døbt, meget god Kundskab i Kristendommen, og paa hendes Opførsel vidste man Intet at udsætte. Da hun ved Daaben selv aflagde sin Troesbekjendelse og afgav Daabsløftet, anseer man nogen videre Konfirmation for unødvendig.'Legdelem Kari Hansdtr. Stordahlen, 39 år, døde 12. mai 1821, og ble begravet ved Sødorp den 18. mai 1821.I 'Gardar og slekter i Fron' bind II side 30, under Sygard Brandvol, skriver Einar Hovdhaugen at gården i 1865 hadde fire husmannplasser, deriblant Stordalen.På grunnlag av denne opplysningen, sammen med opplysningen om at både mor og bestemor het Kari Stordahlen, sammen med opplysningen om alder ved Kari Hansdtr. Stordahlens død, som tilsier at hun var 18-20 år gammel i 1801, regner jeg det for rimelig godt dokumentert at du har mor (og bestemor) til Inger Oliane her: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Kvernhusvik

Hei,Kona til Lars Olsen het Sille Mortensdtr, jeg tror Lars og Sille er de som blir gift her LenkeHvor de er i 1801 er ikke godt å si, jeg har selv noen tipper fra så og si samme sted som er sporløst vekk.De har disse to til konf:04.11.1821 Ole Larsen Øyen, Lars Olsen og Serina Mortensdtr, Ole er oppgitt døpt 02.06.1800, ikke funnet i Ørland01.10.1826 Ingeborg Larsdtr Bugten 17 3/4 f. Karlestrand, Lars Olsen og Silla Mortensdtr, kan være henne f. 18.12.1808 på Ratdal under Mebostad og døpt 15.01.1809Det er også en Anne f. 06.08.1811 og Benjamin f. 07.03.1817, begge på ØienDin Peter var født 29.04.1819 på Øien under Karlestrand, døpt 27.06.1819 i Bjugn, faddere: Ellev Guttormsen Graven, John Johnsen Fosshaug, Morten Larsen Fremstad, Berit Ellingsdtr Graven, Anne Olsdtr LienBarn:15.07.1842 04.09.1842 Mortinus, ungkar Peter Larsen Karlestrand og pike Inger Ingebretsdtr Karlestrand, oppgitt av moren06.08.1844 10.11.1844 Anton Kristian, ungkar Peter Larsen Øyen u Karlestrand og pike Inger Olianna Ingebretsdtr Karlestrand, oppgitt av Morten Mortensen Karlestrand05.02.1847 30.05.1847 Lydia, innerst Peter Larsen Karlestrand og Inger Ingebretsdtr18.10.1849 03.03.1850 Peter Edvard, innerst Peter Larsen Karlestrand og Inger Ingebrigtsdtr24.07.1852 31.10.1852 Karen Anna, husmann Peter Larsen Karlestrand og Inger Ingebrigtsdtrmvh Leif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest John Morten Malerbakken

Da lurer jeg på om jeg her kanskje fikk svaret på et spørsmål som jeg har lurt på lenge. Jeg har registret at en av mine forfedre, Isak Isaksen Rustom f. 25.12.1807, fikk en sønn utenfor ekteskap med ei som jeg hittil har kalt Inger Olea. Sønnen blir født 19.12.1836, og jeg har registrert ham som Isak Isaksen Stordalen.Er det noen som kan bekrefte at vi her snakker om den samme Inger Oline, eller er dette to forskjellige personer?John Morten

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Stolpnessæter

Du verden - her skorter det ikke på hjelpsomme sjeler. Tusen takk til Aud og Leif, dette var mange interessante opplysninger, både når det gjelder ting som falt på plass og som det er mulig å jobbe videre med. Dessverre gjør det jo saken litt mer komplisert at kirkebøkene for Fron før 1799 er brent opp, og ikke minst at noen av forfedrene er omstreifere som knapt har et fonavn...Aud: Det er nok sannsynlig at de to Kari'ene på Brandvold i 1801 er mor og bestemor til min Inger Oline. Jeg får prøve å lete videre etter en Hans som var gift med Kari Olsdatter og død før 1799 (fant ingen passende Hans død 1799 eller 1800 i kirkeboka)Leif: Jeg tror også det er Lars og Sille som blir gift i 1799, men det er rart at de ikke er nevnt i folketellingen 1801. Det betyr muligens at de oppholdt seg et sted utenfor dette området på dette tidspunktet. Bosted er ved giftermålet oppgitt til Østerbakken, er det noen som vet hvor dette kan være?Forøvrig viser jo dette også utfordringen med å lete etter riktig person, her blir jo samme kvinne kalt Sille, Silla, Siri og Serina.Takk igjen for all hjelp!Mvh Jon

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Stolpnessæter

John Morten, et raskt søk på Familysearch viser følgende:ISAAK ISAKSEN Male Event(s): Birth: Christening: 15 JAN 1837 Sor Fron, Oppland, Norway Death: Burial: Parents: Father: ISAK ISAAKSEN Family Mother: INGER OLEA OLSDRog ISACH ISAKSEN Male Event(s): Birth: 19 DEC 1836 Christening: 24 DEC 1836 Kvam, Oppland, Norway Death: Burial: Parents: Father: ISACH ISACHSEN Family Mother: INGER OLIA ENGEBRETSDR Her skal det jo godt gjøres at to Inger Olea får sønnene Isak med to Isak Isaksen'er på omtrent samme tid og i samme område. Men man må vel til kirkeboken for å finne svaret. Datoen bør vel også sjekkes opp mot eventuelle lister for utflyttere fra Fron og innflyttere til Bjugn.Jeg skal ha dette i mente når jeg forfølger mine aner i Fron og har kirkebøkene for hånden.Mvh Jon

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

I ministerialboka for Fron står det:Isaak f. 19.12.1836, døpt 15.01.1837 (uægte) Foreldre: Pigen Inger Olea Olsd. Stordalen af Sødorp og Ungk. Isak Isaaksen Rustom. Faddere: Peder Søndenfor, Johannes Weikle, Johannes Lien, Goro ibidem og Goro Brænde.I klokkerboka for Kvam står samme oppføringen slik:Isach Isachsen f. 19.12.1836, hjemmedøbt 24/12, i Kirken 15/1-1837 (uægte) Foreldre: Piigen Inger Olia Engebretsdatter Stordalen af Sødorp avlede Barn med Ungk. Isach Isachsen Rustom. Pigens 1ste men Karlens 4. Lejerm. Faddere: Peder Søndenfor, Johans Wechle, Johans Lien, Goro Lien og Goro Brende.Konklusjonen blir vel den at det som er funnet på FS også dreier seg om samme dåpsinnføring, bare at det første er hentet fra ministerialboka og det andre fra klokkerboka.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest John Morten Malerbakken

Aud: Takk for den avklaringen. Da kan vi vel også konkludere med at presten må ha rota noe med patronymikon til Inger Olea, mens klokkeren nok har gjort en bedre jobb og holdt greie på hva navnet på faren hennes var.Jeg sitter igjen med en haug med spørsmål allikevel. Isak Isaksen Stordalen finner jeg igjen som soldat i det Fronske kompagni her: [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=STAMFRON&gardpostnr=170&personpostnr=170#nedre>LenkeEtter det har jeg ikke vært i stand til å finne ham noe sted. Ikke som emigrert og heller ikke som bosatt noe sted. Den eneste kandidaten jeg har er bosatt i Lyngen i Troms og er gift med en dame fra 'Gudbrandsdalen', men det står i tellingen at denne Isak er født i Lyngen. Se her:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Stolpnessæter

Ja, det er nok helt sikkert samme Inger Olia, og siden det er brukt patronymikon Ingebrigtsdatter på henne i alle andre kilder må vi regne med at det er det riktige.Et alternativ er jo at hun tok med seg sønnen da hun flyttet til Bjugn. Imidlertid finner jeg en Isak Isaksen 17 år i 1865: [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f60519&gardpostnr=302&personpostnr=1570#nedre>LenkeVidere Isak Isaksen Malerbakken i 1875, riktignok født i 1848, men det er kanskje en feil?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest John Morten Malerbakken

Jon: De to lenkene du har funnet der er til samme person. Den Isak som du har funnet der er min oldefar. Han ble født 29.02.1848. Han har jeg temmelig god greie på etterkommerne etter, så hvis du vil vite mer om han kan vi ta det under et annet tema.Min oldefar Isak var halvbror til den Isak som ble født utenfor ekteskap som resultat av møtet mellom Inger Olea og min tippoldefar Isak (f. 25.08.1807). Denne min tippoldefar har jeg registrert som far til 12 barn. Som om ikke det er nok så hadde han dem med 5 forskjellige damer. Til slutt giftet han seg med min tippoldemor Mari Johannesdatter Mæhlumsløkken, f. 29.02.1820 slik at de 8 siste barna hans var med henne. I det ekteskapet var de to første barna også født utenfor ekteskap, og da de vel hadde giftet seg så fikk de tvillinger. Den ene av tvillingene var min oldefar Isak, mens den andre het Marit og døde som lita jente.For nå ikke å avspore denne tråden helt så dreide spørsmålet mitt seg om sønnen til Inger Olea Engebrethsdatter Stordalen, Isak Isaksen Stordalen. Ettersom han blir halvbror til de barna som Inger Olea får senere så tenkte jeg kanskje at han kunne være av interesse i forbindelse med den opprinnelige etterlysningen.John Morten

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Stolpnessæter

Ikke lett å holde rede på alle Isak Isaksene her, men du klarer det i hvert fall :) Forøvrig en driftig kar, tippoldefaren din!Isak Isaksen, barn av Inger Oline og din tippoldefar er absolutt interessant! Sammenholdt med tidligere opplysninger sier det meg dessuten at Inger Oline flyttet til Bjugn et sted mellom 1837 og 1842.Sannsynligvis er ikke sønnen Isak med når hun flytter, i og med at du finner ham igjen som soldat i Fron og han er benevnt husmann på Brandvold (hva kunne alderen hans vært da?). Jeg tolker det derfor dithen at han er oppfostret av andre enn sine foreldre. Hvis han er død før tellingen i 1865 bør kirkebøkene gjenspeile dette. Likeledes kan han være ført under utflyttede i samme periode hvis han har dratt utenbygds.Den Isak Isaksen i Troms som er gift med Anne Olsdatter fra Gudbrandsdalen er født på Kobbenes i Troms i følge informasjon fra vielsen, så han kan vi nok avskrive helt: LenkeMvh Jon

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest John Morten Malerbakken

Da foreslår jeg at vi starter en helt ny tråd med etterlysning av Isak Isaksen Stordalen, også kjent som Isak Isaksen Brandvold.Jeg har den elektroniske utgaven av kirkebøkene for Fron, og der finner jeg ham ikke noe sted. Ikke som konfirmant, ikke som gift og heller ikke som død. Utflyttingslistene ser jeg ikke på denne CD-en, så da må vi over på film. Jeg har lett en god del i emigrantlister fra de største havnene uten å finne noe der, men jeg sitter alltid med en følelse av at det alltid finnes mer å sjekke når det gjelder emigrantene.John MortenJohn Morten

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.